Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Přehled periodik

Indikátory jsou k dispozici pouze do roku 2018
Název periodika 2015
počet
2016
počet
2017
počet
2018
počet
Acta musealia (ISSN 0862-8548) 0 0 1 0
Acta onomastica (ISSN 1211-4413) 0 19 1 8
Acta Universitatis Carolinae- Geographica (ISSN 0300-5402) 1 0 0 0
Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica Pragensia (ISSN 0323-0813) 1 0 0 0
Aktual'nyje problemy stilistiki (ISSN 2312-9751) 1 0 0 0
Anzeiger für Slavische Philologie (ISSN 0066-5282) 0 0 0 1
Bohemica Olomucensia (ISSN 1803-876X) 3 4 2 2
Corpus Pragmatics (ISSN 2509-9507) 0 0 1 0
Časopis Matice moravské (ISSN 0323-052X) 0 0 0 1
Časopis pro moderní filologii (ISSN 0008-7386) 4 2 1 0
Česká literatura (ISSN 0009-0468) 0 1 1 1
Československá psychologie (ISSN 0009-062X) 1 0 0 0
Český jazyk a literatura (ISSN 0009-0786) 3 11 1 0
Český lid Etnologický časopis (ISSN 0009-0794) 1 0 0 0
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters (ISSN 0012-1223) 0 0 1 0
Didaktické studie (ISSN 1804-1221) 0 0 1 0
Grazer Linguistische Studien (ISSN 1015-0498) 1 0 0 0
Gwary dziś (ISSN 1898-9276) 1 0 0 0
Hudební věda (ISSN 0018-7003) 0 0 0 1
Jazyk a kultúra (ISSN 1338-1148) 0 0 0 1
Jazyk – Literatura – Komunikace (ISSN 1805-689X) 0 0 1 0
Jazykovědné aktuality (ISSN 1212-5326) 8 2 7 3
Jazykovedný časopis (ISSN 0021-5597) 2 0 3 4
Jezikoslovni zapiski (ISSN 0354-0448) 0 0 4 0
Komínský zpravodaj 0 0 10 0
Korpus - gramatika - axiologie (ISSN 1804-137X) 3 4 3 5
Linguistica Brunensia (ISSN 1803-7410) 4 3 0 4
Linguistica Pragensia (ISSN 0862-8432) 0 1 0 1
Listy filologické (ISSN 0024-4457) 3 3 3 1
Litikon (ISSN 2453-8507) 0 0 0 1
Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka (ISSN 0323-1542) 0 2 0 0
Mediaevalia Historica Bohemica (ISSN 0862-979X) 0 0 3 0
Národopisná revue (ISSN 0862-8351) 0 2 0 0
Naše řeč (ISSN 0027-8203) 16 12 26 13
Neograeca Bohemica (ISSN 1803-6414) 0 1 0 0
Nouvelle revue d’onomastique (ISSN 0755-7752) 0 0 0 1
Nová čeština doma a ve světě (ISSN 1805-367X) 0 0 4 7
Onoma (ISSN 0078-463X) 0 0 0 1
Onomastica Uralica (ISSN 1586-3719) 0 0 0 4
Postscriptum polonistyczne (ISSN 1898-1593) 1 0 0 0
Poznańskie studia slawistyczne (ISSN 2084-3011) 0 0 0 1
Prace Filologiczne (ISSN 0138-0567) 0 0 0 1
Práce z dějin Akademie věd (ISSN 1803-9448) 0 0 0 1
Pragmatics (ISSN 1018-2101) 0 0 0 1
Rocznik Slawistyczny (ISSN 0080-3588) 0 1 0 0
Slavia (ISSN 0037-6736) 0 2 0 2
Slavia Occidentalis (ISSN 0081-0002) 0 0 0 1
Slovenská reč (ISSN 0037-6981) 2 0 0 0
Slovo (ISSN 0583-6255) 0 0 0 1
Slovo a slovesnost (ISSN 0037-7031) 4 5 3 5
Slovo a smysl (ISSN 1214-7915) 0 0 1 0
Sociolinguistica (ISSN 0933-1883) 1 1 1 0
Správní právo (ISSN 0139-6005) 0 0 1 0
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (ISSN 1897-1059) 0 0 0 2
Studia theologica (ISSN 1212-8570) 1 0 0 0
Studie z aplikované lingvistiky (ISSN 1804-3240) 2 0 2 3
Stylistyka (ISSN 1230-2287) 1 2 2 0
Theologická revue (ISSN 1211-7617) 0 2 0 0
The Slavonic and East European Review (ISSN 00376795) 0 0 1 0
Universitas (ISSN 0230-7774) 1 0 0 0
Vesmír (ISSN 0042-4544) 3 11 11 10
Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku (ISSN 0352-5724) 0 0 0 1