Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Laboratoř anaerobní mikrobiologie 3 50 0 0 0 1
2. Laboratoř aplikovaných proteomových analýz 5 17 0 0 0 0
3. Laboratoř biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk 1 14 0 0 0 1
4. Laboratoř biologie nádorů 8 20 0 0 0 0
5. Laboratoř buněčné regenerace a plasticity 17 46 0 0 0 1
6. Laboratoř embryologie živočichů 4 74 2 0 0 1
7. Laboratoř evoluční genetiky savců 0 14 2 0 1 0
8. Laboratoř fyziologie výživy 0 2 0 0 0 0
9. Laboratoř genetiky ryb 7 86 0 0 1 5
10. Laboratoř genomiky živočichů 0 6 0 0 0 0
11. Laboratoř integrity DNA 4 9 0 0 0 2
12. Laboratoř kontroly buněčného dělení 0 3 0 0 0 0
13. Laboratoř molekulární ekologie 2 16 0 0 1 1
14. Laboratoř molekulární morfogeneze 1 21 0 0 0 0
15. Laboratoř vývojové biologie 6 17 0 1 0 1