Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Oddělení teoretické fyziky 1 28 0 0 0 1
2. Oddělení jaderné spektroskopie 5 153 1 0 0 0
3. Oddělení jaderných reakcí 1 18 0 0 0 0
4. Oddělení neutronové fyziky 6 72 0 0 0 0
5. Oddělení radiofarmak 0 10 0 0 0 0
6. Oddělení dozimetrie záření 1 17 0 0 0 0
7. Oddělení urychlovačů 0 8 0 0 0 0