Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Oddělení dozimetrie záření 7 89 0 0 0 0
2. Oddělení jaderné spektroskopie 24 372 2 1 4 4
3. Oddělení jaderných reakcí 4 48 0 0 0 0
4. Oddělení neutronové fyziky 20 252 1 1 0 5
5. Oddělení radiofarmak 2 21 0 0 0 0
6. Oddělení teoretické fyziky 11 195 0 2 0 18
7. Oddělení urychlovačů 1 27 0 0 0 1