Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. oddělení dialektologické 4 0 1 1 2 0
2. oddělení etymologické 4 0 1 1 3 2
3. oddělení gramatiky 3 1 1 0 1 0
4. oddělení jazykové kultury 6 0 4 0 0 0
5. oddělení onomastiky 9 0 0 0 0 0
6. oddělení současné lexikologie a lexikografie 15 1 1 0 0 1
7. oddělení stylistiky a sociolingvistiky 1 2 3 0 2 1
8. oddělení vývoje jazyka 9 0 8 0 2 0