Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. oddělení dialektologické 45 1 8 0 51 3
2. oddělení etymologické 38 3 12 5 33 9
3. oddělení gramatiky 29 1 7 0 6 2
4. oddělení jazykové kultury 31 5 9 0 6 1
5. oddělení onomastiky 42 0 5 0 8 3
6. oddělení současné lexikologie a lexikografie 57 2 5 0 9 1
7. oddělení stylistiky a lingvistiky textu 48 14 5 1 14 13
8. oddělení vědeckých informací 1 0 0 0 1 0
9. oddělení vývoje jazyka 82 2 13 2 59 0