Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Dezintegrace materiálů 11 39 0 0 0 1
2. Oddělení aplikované matematiky a informatiky & Oddělení IT4Innovations 1 5 0 0 0 0
3. Oddělení dezintegrace materiálů 12 8 0 0 0 0
4. Oddělení environmentální geografie 71 40 11 2 6 11
5. Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu 19 36 1 0 0 1
6. Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů 23 48 2 3 0 2