Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Environmentální geografie 57 59 5 1 4 14
2. Geomechanika a báňský výzkum 25 38 2 1 0 3
3. Laboratorní výzkum geomateriálů 14 44 1 1 0 1
4. Oddělení aplikované matematiky a informatiky & Oddělení IT4Innovations 5 44 0 0 0 0
5. Oddělení dezintegrace materiálů 23 46 0 0 0 0
6. Oddělení environmentální geografie 57 59 5 1 4 14
7. Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu 25 38 2 1 0 3
8. Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů 14 44 1 1 0 1