Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Aplikovaná matematika a informatika 2 23 0 0 0 1
2. Dezintegrace materiálů 10 28 0 0 0 1
3. Environmentální geografie 64 53 6 2 4 13
4. Geofyzika 7 11 1 0 0 0
5. Geomechanika a báňský výzkum 21 37 2 1 0 3
6. Laboratorní výzkum geomateriálů 18 47 1 2 0 1
7. Oddělení aplikované matematiky a informatiky 2 23 0 0 0 1
8. Oddělení aplikované matematiky a informatiky & Oddělení IT4Innovations 6 14 0 0 0 0
9. Oddělení dezintegrace materiálů 13 17 0 0 0 0
10. Oddělení environmentální geografie 64 53 6 2 4 13
11. Oddělení geofyziky 7 11 1 0 0 0
12. Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu 21 37 2 1 0 3
13. Oddělení IT4Innovations 0 3 0 0 0 0
14. Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů 18 47 1 2 0 1