Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Oddělení aplikované matematiky a informatiky & Oddělení IT4Innovations 8 38 0 0 0 1
2. Oddělení dezintegrace materiálů 23 45 0 0 0 1
3. Oddělení environmentální geografie 65 53 6 2 4 13
4. Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu 30 44 2 1 0 3
5. Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů 15 47 1 2 0 1