Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Dezintegrace materiálů 10 28 0 0 0 1
2. Oddělení aplikované matematiky a informatiky & Oddělení IT4Innovations 2 9 0 0 0 0
3. Oddělení dezintegrace materiálů 13 12 0 0 0 0
4. Oddělení environmentální geografie 56 41 6 2 4 11
5. Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu 18 34 1 0 0 1
6. Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů 16 43 1 2 0 1