Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Environmentální geografie 66 52 6 2 4 13
2. Geomechanika a báňský výzkum 30 43 2 1 0 3
3. Laboratorní výzkum geomateriálů 15 48 1 2 0 1
4. Oddělení aplikované matematiky a informatiky & Oddělení IT4Innovations 8 39 0 0 0 1
5. Oddělení dezintegrace materiálů 23 45 0 0 0 1
6. Oddělení environmentální geografie 66 52 6 2 4 13
7. Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu 30 43 2 1 0 3
8. Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů 15 48 1 2 0 1