Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Odd. biofyzikální chemie 4 87 0 0 0 6
2. Odd. biomimetické elektrochemie 5 96 0 0 1 2
3. Odd. chemie iontů a klastrů 6 102 0 0 0 2
4. Odd. chemie iontů v plynné fázi 0 19 0 0 0 0
5. Odd. dynamiky molekul a klastrů 0 14 0 0 0 0
6. Odd. elektrochemických materiálů 16 122 0 1 0 3
7. Odd. elektrochemie v nanoměřítku 1 36 0 0 0 1
8. Odd. molekulární elektrochemie 5 82 0 0 0 1
9. Odd. molekulární elektrochemie a katalýzy 1 16 0 0 0 0
10. Odd. nízkodimenzionálních systémů 9 126 0 0 0 1
11. Odd. spektroskopie 6 68 0 0 0 1
12. Odd. struktury a dynamiky v katalýze 8 52 0 0 0 0
13. Odd. syntézy a katalýzy 1 148 0 0 0 1
14. Odd. teoretické chemie 8 108 0 0 0 2