Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Odd. biofyzikální chemie 1 71 0 1 0 7
2. Odd. biomimetické elektrochemie 9 124 0 0 1 2
3. Odd. chemie iontů a klastrů 5 126 0 0 0 4
4. Odd. elektrochemických materiálů 15 114 0 1 0 2
5. Odd. molekulární elektrochemie 5 84 0 0 0 2
6. Odd. nízkodimenzionálních systémů 9 106 0 0 0 1
7. Odd. spektroskopie 7 63 0 0 0 1
8. Odd. struktury a dynamiky v katalýze 7 55 1 0 1 1
9. Odd. syntézy a katalýzy 5 185 0 0 0 2
10. Odd. teoretické chemie 6 92 0 0 0 3