z

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Odd. biofyzikální chemie 4 91 0 0 0 7
2. Odd. biomimetické elektrochemie 5 98 0 0 1 2
3. Odd. chemie iontů a klastrů 6 102 0 0 0 2
4. Odd. chemie iontů v plynné fázi 0 21 0 0 0 0
5. Odd. dynamiky molekul a klastrů 0 15 0 0 0 0
6. Odd. elektrochemických materiálů 15 125 0 1 0 3
7. Odd. elektrochemie v nanoměřítku 1 38 0 0 0 1
8. Odd. molekulární elektrochemie 5 84 0 0 0 1
9. Odd. molekulární elektrochemie a katalýzy 2 18 0 0 0 0
10. Odd. nízkodimenzionálních systémů 10 146 0 0 0 3
11. Odd. spektroskopie 6 72 0 0 0 1
12. Odd. struktury a dynamiky v katalýze 7 60 0 0 0 0
13. Odd. syntézy a katalýzy 1 154 0 0 0 1
14. Odd. teoretické chemie 8 118 0 0 0 2