Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Odd. biofyzikální chemie 3 92 0 0 0 7
2. Odd. biomimetické elektrochemie 3 100 0 0 1 2
3. Odd. chemie iontů a klastrů 4 104 0 0 0 2
4. Odd. chemie iontů v plynné fázi 0 21 0 0 0 0
5. Odd. dynamiky molekul a klastrů 0 15 0 0 0 0
6. Odd. elektrochemických materiálů 12 128 0 1 0 3
7. Odd. elektrochemie v nanoměřítku 1 38 0 0 0 1
8. Odd. molekulární elektrochemie 5 100 0 0 0 1
9. Odd. molekulární elektrochemie a katalýzy 2 18 0 0 0 0
10. Odd. nízkodimenzionálních systémů 5 151 0 0 0 3
11. Odd. spektroskopie 5 73 0 0 0 1
12. Odd. struktury a dynamiky v katalýze 5 62 0 0 0 0
13. Odd. syntézy a katalýzy 0 155 0 0 0 1
14. Odd. teoretické chemie 3 123 0 0 0 3