Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Odd. biofyzikální chemie 2 74 0 1 0 7
2. Odd. biomimetické elektrochemie 7 120 0 0 1 2
3. Odd. chemie iontů a klastrů 6 130 0 0 0 4
4. Odd. chemie iontů v plynné fázi 0 5 0 0 0 0
5. Odd. elektrochemických materiálů 15 116 0 1 0 2
6. Odd. elektrochemie v nanoměřítku 1 4 0 0 0 0
7. Odd. molekulární elektrochemie 7 94 0 0 0 2
8. Odd. molekulární elektrochemie a katalýzy 1 1 0 0 0 0
9. Odd. nízkodimenzionálních systémů 9 114 0 0 0 1
10. Odd. spektroskopie 7 69 0 0 0 1
11. Odd. struktury a dynamiky v katalýze 9 55 1 0 1 1
12. Odd. syntézy a katalýzy 5 186 0 0 0 2
13. Odd. teoretické chemie 6 96 0 0 0 3