Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Odd. biofyzikální chemie 1 70 0 1 0 7
2. Odd. biomimetické elektrochemie 8 124 0 0 1 2
3. Odd. chemie iontů a klastrů 5 122 0 0 0 4
4. Odd. elektrochemických materiálů 14 111 0 1 0 2
5. Odd. molekulární elektrochemie 5 84 0 0 0 2
6. Odd. nízkodimenzionálních systémů 7 103 0 0 0 1
7. Odd. spektroskopie 5 62 0 0 0 1
8. Odd. struktury a dynamiky v katalýze 6 55 1 0 1 1
9. Odd. syntézy a katalýzy 5 180 0 0 0 2
10. Odd. teoretické chemie 5 92 0 0 0 3