Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Odd. biofyzikální chemie 0 18 0 1 0 0
2. Odd. chemie iontů v plynné fázi 1 9 0 0 0 0
3. Odd. dynamiky molekul a klastrů 0 16 0 0 0 0
4. Odd. elektrochemických materiálů 3 23 0 0 0 0
5. Odd. elektrochemie v nanoměřítku 0 32 0 0 0 0
6. Odd. molekulární elektrochemie a katalýzy 1 8 0 0 0 0
7. Odd. nanokatalýzy 1 5 0 0 0 0
8. Odd. nízkodimenzionálních systémů 1 25 0 0 0 0
9. Odd. spektroskopie 1 10 0 1 0 0
10. Odd. struktury a dynamiky v katalýze 1 13 0 0 0 0
11. Odd. teoretické chemie 1 24 0 0 0 1
12. Odd. výpočetní chemie 0 5 0 0 0 0