Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Oddělení ekologické antropologie 0 0 0 0 0 2
2. Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie 4 0 1 0 0 0
3. Oddělení mobility a migrace 6 0 0 0 2 0
4. Oddělení paměťových studií 7 0 3 0 2 2
5. Oddělení pro výzkum kulturního dědictví 11 1 2 1 2 4
6. Středisko vědeckých informací 7 0 0 0 0 1