Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení , Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Období: 2019, 2020
Databáze: ASEP

Data ze dne: 18.02.2020 v 18:02:01

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
Oddělení dějin slavistiky a slovanských literatur 8 0 0 1 2 1
Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie 6 0 1 2 0 2
Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie 7 0 0 1 0 1