Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Astročásticová fyzika 1 11 0 1 0 0
2. Experimentální částicová fyzika 0 89 0 0 0 0
3. Teorie a fenomenologie částic 0 104 0 0 0 0
4. Dielektrika 2 45 0 0 0 2
5. Nanokrystaly a hranice zrn 0 1 0 0 0 0
6. Chemie 1 14 0 0 0 0
7. Polovodiče 2 18 0 0 0 1
8. Spintronika a nanoelektronika 0 12 0 0 0 1
9. Strukturní analýza 1 83 1 0 0 0
10. Magnetika a supravodiče 0 15 0 0 0 0
11. Tenké vrstvy a nanostruktury 1 38 0 0 0 0
12. Optické materiály 2 166 0 0 0 1
13. Plazmatické technologie a analýza funkčních nanomateriálů 0 1 0 0 0 0
14. Optické a biofyzikální systémy 3 14 0 0 0 0
15. Fyzikální procesy v nízkoteplotním plazmatu 0 2 0 0 0 0
16. Vývoj laserů a jejich aplikace 1 0 0 0 0 0
17. ELI Beamlines 1 11 0 0 0 3