Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Astročásticová fyzika 3 64 0 0 0 0
2. Chemie 0 38 0 0 0 0
3. Dielektrika 12 144 0 0 0 1
4. ELI Beamlines 12 183 0 0 0 0
5. Experimentální částicová fyzika 1 381 0 0 0 0
6. Funkční materiály 6 78 0 0 0 1
7. Fyzika elementárních částic 4 323 0 0 0 1
8. Fyzikální procesy v nízkoteplotním plazmatu 2 42 0 0 0 0
9. Interakce laserového záření s hmotou a chemická fyzika 5 90 0 0 0 1
10. Klasická a kvantová optika 9 67 0 0 0 0
11. Kovové a magnetické materiály 4 109 0 0 0 0
12. Magnetické nanosystémy 3 73 0 0 0 0
13. Magnetika a supravodiče 5 159 0 0 0 2
14. Materiály a kompozity s tvarovou pamětí 4 95 0 0 0 0
15. Mikroskopická teorie mnohočásticových systémů 10 110 0 1 0 4
16. Nanodiamant a biorozhraní 1 61 0 0 0 2
17. Nanokrystaly a hranice zrn 11 80 0 0 0 1
18. Optické a biofyzikální systémy 8 82 1 0 0 1
19. Optické materiály 36 577 0 0 0 8
20. Plazmatické technologie a analýza funkčních nanomateriálů 5 66 0 0 0 2
21. Polovodiče 1 92 0 0 0 10
22. Spektroskopie strukturních fázových přechodů 8 123 0 0 0 1
23. Spintronika a nanoelektronika 5 124 0 0 0 1
24. Strukturní analýza 25 368 0 0 0 2
25. Tenké vrstvy a nanostruktury 29 188 1 0 0 10
26. Teorie a fenomenologie částic 1 317 0 0 0 0
27. Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály 19 146 0 0 0 3
28. Výkonové systémy 12 91 0 0 0 0
29. Vývoj laserů a jejich aplikace 1 54 0 0 0 1