Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Astročásticová fyzika 3 53 0 0 0 0
2. Chemie 0 34 0 0 0 0
3. Dielektrika 10 126 0 0 0 1
4. ELI Beamlines 13 139 0 0 0 0
5. Experimentální částicová fyzika 1 278 0 0 0 0
6. Funkční materiály 6 75 0 0 0 1
7. Fyzika elementárních částic 4 323 0 0 0 1
8. Fyzikální procesy v nízkoteplotním plazmatu 2 33 0 0 0 0
9. Interakce laserového záření s hmotou a chemická fyzika 4 63 0 0 0 0
10. Klasická a kvantová optika 8 55 0 0 0 0
11. Kovové a magnetické materiály 4 109 0 0 0 0
12. Magnetické nanosystémy 3 58 0 0 0 0
13. Magnetika a supravodiče 5 138 0 0 0 2
14. Materiály a kompozity s tvarovou pamětí 3 75 0 0 0 0
15. Mikroskopická teorie mnohočásticových systémů 10 93 0 1 0 3
16. Nanodiamant a biorozhraní 1 46 0 0 0 2
17. Nanokrystaly a hranice zrn 7 75 0 0 0 1
18. Optické a biofyzikální systémy 7 65 0 0 0 1
19. Optické materiály 36 517 0 0 0 7
20. Plazmatické technologie a analýza funkčních nanomateriálů 5 59 0 0 0 2
21. Polovodiče 1 82 0 0 0 6
22. Spektroskopie strukturních fázových přechodů 8 123 0 0 0 1
23. Spintronika a nanoelektronika 4 97 0 0 0 1
24. Strukturní analýza 20 330 0 0 0 1
25. Tenké vrstvy a nanostruktury 27 175 1 0 0 9
26. Teorie a fenomenologie částic 1 296 0 0 0 0
27. Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály 19 146 0 0 0 3
28. Výkonové systémy 12 85 0 0 0 0
29. Vývoj laserů a jejich aplikace 1 36 0 0 0 1