Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Astročásticová fyzika 3 66 0 0 0 0
2. Chemie 0 50 0 0 0 0
3. Dielektrika 17 202 0 0 0 1
4. ELI Beamlines 16 216 0 0 0 0
5. Experimentální částicová fyzika 2 544 0 0 0 0
6. Funkční materiály 7 56 0 0 0 0
7. Fyzika elementárních částic 1 153 0 0 0 1
8. Fyzikální procesy v nízkoteplotním plazmatu 2 52 0 0 0 0
9. Interakce laserového záření s hmotou a chemická fyzika 9 116 0 0 0 1
10. Klasická a kvantová optika 10 79 0 0 0 0
11. Kovové a magnetické materiály 2 58 0 0 0 0
12. Magnetické nanosystémy 5 111 0 0 0 0
13. Magnetika a supravodiče 4 157 0 0 0 0
14. Materiály a kompozity s tvarovou pamětí 9 120 0 0 0 0
15. Mikroskopická teorie mnohočásticových systémů 9 100 0 1 0 4
16. Nanodiamant a biorozhraní 5 82 0 0 0 3
17. Nanokrystaly a hranice zrn 11 106 0 0 0 2
18. Optické a biofyzikální systémy 10 108 1 0 0 3
19. Optické materiály 26 581 0 1 0 4
20. Plazmatické technologie a analýza funkčních nanomateriálů 6 87 0 1 0 5
21. Polovodiče 2 88 2 0 0 5
22. Spektroskopie strukturních fázových přechodů 3 67 0 0 0 0
23. Spintronika a nanoelektronika 6 127 0 0 0 2
24. Strukturní analýza 26 384 0 0 0 4
25. Tenké vrstvy a nanostruktury 24 193 3 1 0 8
26. Teorie a fenomenologie částic 3 500 0 0 0 0
27. Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály 9 81 0 0 0 2
28. Výkonové systémy 6 60 0 0 0 0
29. Vývoj laserů a jejich aplikace 1 72 0 0 0 2