Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Astročásticová fyzika 3 55 0 0 0 0
2. Chemie 0 35 0 0 0 0
3. Dielektrika 10 129 0 0 0 1
4. ELI Beamlines 14 149 0 0 0 0
5. Experimentální částicová fyzika 1 283 0 0 0 0
6. Funkční materiály 6 75 0 0 0 1
7. Fyzika elementárních částic 4 323 0 0 0 1
8. Fyzikální procesy v nízkoteplotním plazmatu 2 34 0 0 0 0
9. Interakce laserového záření s hmotou a chemická fyzika 4 65 0 0 0 1
10. Klasická a kvantová optika 9 59 0 0 0 0
11. Kovové a magnetické materiály 4 109 0 0 0 0
12. Magnetické nanosystémy 3 60 0 0 0 0
13. Magnetika a supravodiče 5 148 0 0 0 2
14. Materiály a kompozity s tvarovou pamětí 4 86 0 0 0 0
15. Mikroskopická teorie mnohočásticových systémů 10 108 0 1 0 4
16. Nanodiamant a biorozhraní 1 54 0 0 0 2
17. Nanokrystaly a hranice zrn 9 77 0 0 0 1
18. Optické a biofyzikální systémy 7 71 0 0 0 1
19. Optické materiály 36 550 0 0 0 8
20. Plazmatické technologie a analýza funkčních nanomateriálů 5 62 0 0 0 2
21. Polovodiče 1 88 0 0 0 10
22. Spektroskopie strukturních fázových přechodů 8 123 0 0 0 1
23. Spintronika a nanoelektronika 4 106 0 0 0 1
24. Strukturní analýza 23 349 0 0 0 1
25. Tenké vrstvy a nanostruktury 28 179 1 0 0 9
26. Teorie a fenomenologie částic 1 301 0 0 0 0
27. Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály 19 146 0 0 0 3
28. Výkonové systémy 13 87 0 0 0 0
29. Vývoj laserů a jejich aplikace 1 49 0 0 0 1