Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. centrum medievistických studií 53 0 30 9 109 44
2. filosofický časopis 3 0 0 0 4 0
3. individuální úkoly 2 0 0 0 1 0
4. kabinet pro klasická studia 83 2 15 5 42 33
5. kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti 19 2 4 3 16 15
6. kabinet pro teoretická studia jako součást CTS 15 0 8 3 10 12
7. oddělení analytické filosofie 54 3 2 8 12 16
8. oddělení logiky 49 10 6 3 0 5
9. oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie 5 0 1 1 13 2
10. oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku 43 1 9 2 28 15
11. oddělení pro morální a politickou filosofii 40 1 12 2 40 7
12. oddělení pro studium a edici díla J.A. Komenského 2 0 2 0 4 8
13. oddělení pro studium antického a středověkého myšlení 69 2 8 7 31 17
14. oddělení pro studium moderní české filosofie 49 3 10 2 22 7
15. oddělení pro studium novověké racionality 25 2 8 3 14 8
16. oddělení současné kontinentální filosofie 99 6 11 6 27 26