Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. centrum medievistických studií 53 0 32 10 108 47
2. filosofický časopis 3 0 0 0 5 0
3. individuální úkoly 0 0 0 0 1 0
4. kabinet pro klasická studia 74 2 15 4 49 27
5. kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti 21 3 2 2 8 13
6. kabinet pro teoretická studia jako součást CTS 11 0 8 3 9 13
7. oddělení analytické filosofie 57 6 4 4 10 10
8. oddělení logiky 46 12 5 5 0 8
9. oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku 46 1 12 3 30 13
10. oddělení pro morální a politickou filosofii 36 1 14 4 23 9
11. oddělení pro studium a edici díla J.A. Komenského 0 0 0 0 0 1
12. oddělení pro studium antického a středověkého myšlení 69 2 10 8 30 25
13. oddělení pro studium moderní české filosofie 43 3 18 4 31 4
14. oddělení pro studium novověké racionality 23 1 6 3 12 6
15. oddělení současné kontinentální filosofie 89 6 7 8 21 26