Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. Centrum globálních studií 11 2 1 0 3 2
2. Centrum medievistických studií 7 0 5 1 26 4
3. Kabinet pro klasická studia 12 0 6 0 15 4
4. Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti 3 5 1 2 2 2
5. Kabinet pro teoretická studia jako součást CTS 0 1 3 0 3 1
6. Oddělení analytické filosofie 6 6 0 0 0 5
7. Oddělení logiky 8 2 1 1 0 3
8. Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku 9 0 2 0 2 4
9. Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení 12 3 5 0 5 5
10. Oddělení pro studium moderní české filosofie 3 0 5 0 7 5
11. Oddělení pro studium novověké racionality 4 0 0 1 0 3
12. Oddělení současné kontinentální filosofie 18 1 2 3 6 6