Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Přehled oddělení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Článek v odborném periodiku Článek v impaktovaném periodiku Monografie (český jazyk) Monografie (cizí jazyk) Kapitola v monografii (český jazyk) Kapitola v monografii (cizí jazyk)
1. centrum globálních studií 27 1 11 4 20 9
2. centrum medievistických studií 56 0 32 10 108 47
3. filosofický časopis 2 0 0 0 2 0
4. individuální úkoly 0 0 0 0 1 0
5. kabinet pro klasická studia 76 2 15 4 49 27
6. kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti 21 3 2 2 8 13
7. kabinet pro teoretická studia jako součást CTS 9 0 8 3 10 12
8. oddělení analytické filosofie 57 7 4 4 10 10
9. oddělení logiky 46 12 5 5 0 8
10. oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku 48 1 13 3 30 14
11. oddělení pro morální a politickou filosofii 9 0 3 0 5 1
12. oddělení pro studium a edici díla J.A. Komenského 0 0 0 0 0 1
13. oddělení pro studium antického a středověkého myšlení 72 2 10 8 30 25
14. oddělení pro studium moderní české filosofie 45 3 17 4 34 4
15. oddělení pro studium novověké racionality 23 1 6 3 12 6
16. oddělení současné kontinentální filosofie 98 6 7 8 22 27