Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2014 2015 2016 2017 2018
Článek v odborném periodiku 4 15 6 11 13
Článek v impaktovaném periodiku 67 77 59 64 81
Monografie (český jazyk) 4 0 0 0 0
Monografie (cizí jazyk) 0 0 0 0 1
Kapitola v monografii (český jazyk) 0 1 1 0 0
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 1 7 0 3 1