Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2014 2015 2016 2017 2018
Článek v odborném periodiku 9 8 12 21 10
Článek v impaktovaném periodiku 187 174 182 193 233
Monografie (český jazyk) 0 1 0 1 1
Monografie (cizí jazyk) 1 3 0 0 0
Kapitola v monografii (český jazyk) 0 1 2 0 1
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 12 4 3 3 4