Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Článek v odborném periodiku 8 11 21 10 13 0
Článek v impaktovaném periodiku 174 183 193 233 281 13
Monografie (český jazyk) 1 0 1 1 1 0
Monografie (cizí jazyk) 3 0 0 0 0 0
Kapitola v monografii (český jazyk) 1 2 0 1 0 0
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 4 3 3 4 1 0