Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2014 2015 2016 2017 2018
Článek v odborném periodiku 41 64 86 93 81
Článek v impaktovaném periodiku 6 5 5 4 6
Monografie (český jazyk) 13 11 13 6 9
Monografie (cizí jazyk) 2 1 2 2 1
Kapitola v monografii (český jazyk) 33 34 42 20 59
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 5 11 5 5 6