Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Článek v odborném periodiku 64 86 93 83 50 0
Článek v impaktovaném periodiku 5 5 3 6 4 0
Monografie (český jazyk) 11 14 5 9 15 0
Monografie (cizí jazyk) 1 2 2 1 2 0
Kapitola v monografii (český jazyk) 34 41 20 59 10 0
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 11 5 5 6 4 0