Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2012 2013 2014 2015 2016
Článek v odborném periodiku 37 36 22 27 31
Článek v impaktovaném periodiku 35 35 35 47 44
Monografie (český jazyk) 6 1 3 2 1
Monografie (cizí jazyk) 1 3 0 1 0
Kapitola v monografii (český jazyk) 2 0 2 2 0
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 3 2 2 5 4