Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2014 2015 2016 2017 2018
Článek v odborném periodiku 22 27 32 23 18
Článek v impaktovaném periodiku 35 46 43 45 39
Monografie (český jazyk) 3 2 1 1 0
Monografie (cizí jazyk) 0 1 0 1 1
Kapitola v monografii (český jazyk) 2 2 0 0 0
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 2 5 4 6 1