Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2013 2014 2015 2016 2017
Článek v odborném periodiku 36 22 27 32 24
Článek v impaktovaném periodiku 35 35 46 43 45
Monografie (český jazyk) 1 3 2 1 1
Monografie (cizí jazyk) 3 0 1 0 1
Kapitola v monografii (český jazyk) 0 2 2 0 0
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 2 2 5 4 6