Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Článek v odborném periodiku 12 3 11 8 7 3
Článek v impaktovaném periodiku 189 208 182 199 182 63
Monografie (český jazyk) 0 0 0 0 0 0
Monografie (cizí jazyk) 0 0 0 0 2 0
Kapitola v monografii (český jazyk) 0 0 1 0 0 0
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 4 6 4 3 1 1