Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2014 2015 2016 2017 2018
Článek v odborném periodiku 6 17 10 14 10
Článek v impaktovaném periodiku 193 183 197 165 171
Monografie (český jazyk) 0 0 0 0 0
Monografie (cizí jazyk) 1 0 0 0 0
Kapitola v monografii (český jazyk) 0 0 0 1 0
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 6 4 4 2 3