Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2014 2015 2016 2017 2018
Článek v odborném periodiku 32 18 19 28 33
Článek v impaktovaném periodiku 0 0 0 0 0
Monografie (český jazyk) 2 6 2 2 0
Monografie (cizí jazyk) 4 3 3 1 2
Kapitola v monografii (český jazyk) 6 11 8 6 25
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 8 6 9 6 9