Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Článek v odborném periodiku 22 19 18 18 18 3
Článek v impaktovaném periodiku 221 271 255 257 280 52
Monografie (český jazyk) 0 0 0 1 2 0
Monografie (cizí jazyk) 0 0 1 0 0 0
Kapitola v monografii (český jazyk) 1 0 2 3 0 0
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 11 14 7 8 10 0