Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2014 2015 2016 2017 2018
Článek v odborném periodiku 28 21 21 25 22
Článek v impaktovaném periodiku 210 221 268 248 253
Monografie (český jazyk) 0 0 0 0 1
Monografie (cizí jazyk) 1 0 0 1 0
Kapitola v monografii (český jazyk) 0 1 0 2 3
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 13 11 14 7 8