Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Článek v odborném periodiku 31 28 14 30 29 2
Článek v impaktovaném periodiku 77 60 87 90 87 25
Monografie (český jazyk) 11 9 4 5 4 2
Monografie (cizí jazyk) 4 1 0 0 0 0
Kapitola v monografii (český jazyk) 13 10 2 11 12 0
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 7 8 1 3 4 0