Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Článek v odborném periodiku 130 100 124 96 80 0
Článek v impaktovaném periodiku 3 12 11 7 19 0
Monografie (český jazyk) 15 27 25 34 27 0
Monografie (cizí jazyk) 9 13 9 15 6 1
Kapitola v monografii (český jazyk) 64 64 77 58 66 0
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 42 54 38 46 44 0