Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2014 2015 2016 2017 2018
Článek v odborném periodiku 134 130 100 123 97
Článek v impaktovaném periodiku 5 3 12 11 6
Monografie (český jazyk) 28 15 27 25 34
Monografie (cizí jazyk) 10 9 13 9 15
Kapitola v monografii (český jazyk) 80 64 64 76 56
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 27 41 54 38 44