Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Článek v odborném periodiku 130 100 124 96 89 3
Článek v impaktovaném periodiku 3 12 11 6 19 1
Monografie (český jazyk) 15 27 25 34 30 0
Monografie (cizí jazyk) 9 13 9 15 6 2
Kapitola v monografii (český jazyk) 64 64 77 58 69 0
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 42 54 38 46 44 0