Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2013 2014 2015 2016 2017
Článek v odborném periodiku 129 134 129 100 114
Článek v impaktovaném periodiku 2 5 3 12 11
Monografie (český jazyk) 22 28 15 27 25
Monografie (cizí jazyk) 12 10 9 13 8
Kapitola v monografii (český jazyk) 89 80 64 64 75
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 56 27 41 53 38