Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Výsledky projektu EF16_013/0001787


Nalezeno záznamů: 3

0486027 - ÚI 2019 RIV CZ eng L4 - Software
Jiřina, Marcel
ROOTIINC - IINC classifier in the ROOT environment.
Interní kód: ROOTIINC ; 2018
Technické parametry: Program a knihovna funkcí v jazyce c++ pro klasifikaci a separaci dat především z oblasti částicové fyziky
Ekonomické parametry: Umožňuje a zjednodušuje použití klasifikátoru IINC v prostředí ROOT obvyklém v oblasti výzkumu částicové fyziky
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001787
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Software * ROOT * IINC * Data separation * Classification * Multivariate data * Distance * Metric
Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software
Obor OECD: Computer hardware and architecture
http://uivty.cs.cas.cz/Private/Marcel/RootIINCpackage.zip
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280920

0510947 - ÚI 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Jiřina, Marcel
Sort Program for Real Keys with Linear Time Complexity.
Prague: ICS CAS, 2019. Technical Report, V-1272.
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001787
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: sorting * real sorting keys * counting sort
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301303

0504430 - ÚI 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Stehlík, M. - Núñez Soza, L. - Fabián, Zdeněk - Jiřina, Marcel - Jordanova, P. - Arancibia, S. C. - Kiselák, J.
On Ecological Aspects of Dynamics for Zero Slope Regression for Water Pollution in Chile.
Stochastic Analysis and Applications. Roč. 37, č. 4 (2019), s. 574-601. ISSN 0736-2994
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001787
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: robust regression * score regression * non-normal distribution of residuals * boron * arsenic
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 0.878, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1080/07362994.2019.1592692
Stehlík, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296064