Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Výsledky projektu DG16P02H024


Nalezeno záznamů: 16

0504496 - SLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čajka, František
Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii (rukopis Jegor 279).
[Church Slavonic legend of St Anastasia according to manuscript Jegor 279.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 2018, č. 1 (2018), s. 100-114. ISSN 1803-876X
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: hagiography * St Anastasia * St Chrysogonus * Old Church Slavonic * Church Slavonic * manuscript
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
https://kb.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/kbh/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia/BO_2018_1_final.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296123

0490751 - SLÚ 2019 RIV CZ rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Čajka, František
K zamenam leksem amin' i pravo v Besedach na Jevangelija Grigorija Velikogo.
[Substitution of Lexemes amin' and pravo in Czech Church Slavonic translation of St Gregory the Great's Forty Gospel Homilies.]
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 75-92. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: preslavisms * christian terminology * Church Slavonic in Bohemia * Forty Gospel Homilies * St Gregory the Great
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284925

0492134 - SLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čajka, František
Latinský rukopis IV.D.7 břevnovského původu a jeho význam pro studium českocírkevněslovanského překladu Čtyřiceti homilií na evangelia (Besědy na evangelije).
[Latin Manuscript IV.D.7 from Břevnov and its Importance for the analysis of the Czech Church Slavonic Translation of Forty Gospel Homilies (Besědy na evangelije).]
Slavia. Roč. 87, 1-3 (2018), s. 30-44. ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: Latin manuscripts * Church Slavonic in Bohemia * Czech Church Slavonic translation from Latin * Forty Gospel Homilies by Pope Gregory the Great * Scriptorium of benedictine abbey Břevnov
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285710

0518309 - SLÚ 2020 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Chromá, Martina
Apocryphal Questions of Bartholomew in the Slavonic Tradition.
Prague: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.: Prague: Scriptorium, 2019. 332 s. Práce Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., 49. ISBN 978-80-86420-69-1; ISBN 978-80-88013-86-0
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: Questions of Bartholomew * Old Church Slavonic * lexical analysis * textological analysis
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303493

0474052 - SLÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chromá, Martina
Biblické citáty v apokryfních Otázkách Bartolomějových.
[Biblical Quotations in the Apocryphal Questions of Bartholomew.]
Slavia. Roč. 85, 3-4 (2016), s. 287-302. ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: Questions of Bartholomew * Apocrypha * Old Church Slavonic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271271

0517179 - SLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Knoll, Vladislav
Církevní slovanština v pozdním středověku.
[Church Slavonic in the Late Middle Ages.]
Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.: Praha: Scriptorium, 2019. 423 s. Práce Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., 48. ISBN 978-80-86420-73-8; ISBN 978-80-88013-92-1
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: Church Slavonic language * Historical Sociolinguistics * Variety Linguistics * Administrative language * Diachronic linguistics * Linguistic History * Middle Ages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302496

0517420 - SLÚ 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Knoll, Vladislav
Changes in the Church Slavonic in the 14th - 15th Centuries.
Slavia. Roč. 88, č. 3 (2019), s. 252-279. ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: Church Slavonic * Second South Slavonic Influence * Serbian Church Slavonic * Bulgarian Church Slavonic * Romanian Church Slavonic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302847

0507502 - SLÚ 2020 RIV RO rum J - Článek v odborném periodiku
Knoll, Vladislav
Lexicografia slavonă şi slava veche şi intrarea ei în era digitală.
[Church Slavonic and Old Church Slavonic Lexicography, and its entrance to the digital age.]
Studii şi cercetări lingvistice. Roč. 70, č. 1 (2019), s. 74-87. ISSN 0039-405X
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: Old Church Slavonic Lexicography * Digital Lexicography * Romanian Slavonic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298487

0478002 - SLÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Knoll, Vladislav
Trendy v elektronické diachronní lexikografii a jejich využitelnost ve slavistice.
[Trends in electronic diachronic lexicography and its application in Slavistics.]
Slavia. Roč. 86, 2-3 (2017), s. 301-334. ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: diachronic lexicography * electronic lexicography * Slavonic lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: General language studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274356

0492143 - SLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pilát, Štefan
Číselná soustava hlaholice a cyrilice.
[System of Glagolitic and Cyrillic Numerals.]
Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018 - (Malčík, P.), s. 161-173. Studia etymologica Brunensia, 23. ISBN 978-80-7422-620-5
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: Old Church Slavonic * Cyrillic * Glagolitic * Numerals
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285706

0480722 - SLÚ 2018 RIV CZ cze, eng L4 - Software
Pilát, Štefan - Rybenský, Martin
Převodník staroslověnských číslovek.
[Old Church Slavonic numerals converter.]
Interní kód: ocs_num_converter ; 2017
Technické parametry: Apache HTTP Server, PHP 5.x (with mbstring), Unicode 8.0
Ekonomické parametry: Webová aplikace umožňuje rychlé a efektivní generování hodnot a staroslověnských slovních pojmenování cyrilských a hlaholských číselných znaků vyskytujících se v staroslověnských textech. Podporuje rovněž zadávání číselných hodnot v arabských číslicích pro automatické generování staroslověnských číselných znaků v cyrilici a hlaholici a staroslověnských slovních pojmenování. Aplikace včetně zdrojového kódu je distribuovaná pod otevřenou licencí Creative Commons BY-NC 3.0, pro nekomerční využití není platba požadována.
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: Old Church Slavonic * numerals * converter
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
http://prevodnik.gorazd.org:8081
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276434

0496280 - SLÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Pilát, Štefan - Knoll, Vladislav
Staroslověnština v digitálním věku.
[Old Church Slavonic in the Digital Age.]
[Praha, 26.04.2018, (W-EUR 11/3)]
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: Old Church Slavonic * historical lexicography * digitization
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289152

0504184 - SLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Spurná, Kateřina
Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu ve vztahu k latinské předloze.
[The Second Old Church Slavonic Life of Saint Wenceslas and Its Relation to the Latin Original.]
Listy filologické. Roč. 141, 3-4 (2018), s. 355-392. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: Old Church Slavonic Text of Czech Origin * Gumpold's Legend * The Second Old Church Slavonic Life of Saint Wenceslas * Crescente Fide * Legenda Christiani
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295874

0496278 - SLÚ 2019 RIV CZ cze L4 - Software
Tuček, Vít - Čiperová, Olga - Majer, Martin - Pilát, Štefan
Gorazd Editor.
[Gorazd Editor.]
Interní kód: gorazd_editor-1 ; 2018
Technické parametry: Webová aplikace, otevřená licence GNU GPL v3, instalační balíček 3,3 MB
Ekonomické parametry: Zefektivnění úprav a korektur slovníkových hesel uložených ve formátu XML v lexikografických databázích systému Invenio
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: editor * lexicography * digitization
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
http://gorazd.org/?q=cs/node/38
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289282

0496279 - SLÚ 2019 RIV CZ cze, eng L4 - Software
Tuček, Vít - Čiperová, Olga - Majer, Martin - Pilát, Štefan
Gorazd Export.
[Gorazd Export.]
Interní kód: gorazd_export-1 ; 2018
Technické parametry: Python aplikace, otevřená licence GNU GPL v3, instalační balíček 3,3 MB
Ekonomické parametry: Efektivní export hesel z XML formátu systému Invenio do formátu editovatelného běžnými textovými editory
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: export * lexicography * digitization
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
http://gorazd.org/?q=cs/node/38
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289281

0496277 - SLÚ 2019 RIV CZ cze, eng L4 - Software
Tuček, Vít - Čiperová, Olga - Majer, Martin - Pilát, Štefan
Gorazd Generator.
[Gorazd Generator.]
Interní kód: gorazd_generator-1 ; 2018
Technické parametry: Python aplikace, otevřená licence GNU GPL v3, instalační balíček 93,4 kB
Ekonomické parametry: Zefektivnění generování slovníkových hesel z tištěného nebo nestruktorovaného textu do struktorované XML podoby
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: generator * lexicography * digitization
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
http://gorazd.org/?q=cs/node/35
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289283