Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Výsledky projektu BAS-17-23


Nalezeno záznamů: 2

0497980 - SLÚ 2019 RIV BG bul J - Článek v odborném periodiku
Kolkovska, S. - Blagoeva, D. - Niševa, Božana
Sinonimni otnošenija pri novata leksika v bǎlgarski i češki ezik.
[Synonym relations in the new lexis in Bulgarian and Czech.]
Bălgarski ezik. Roč. 65, č. 3 (2018), s. 17-33. ISSN 0005-4283
AV ČR(CZ) BAS-17-23
Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: neologisms * synonyms * Bulgarian language * Czech language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290484

0497931 - SLÚ 2019 RIV BG bul J - Článek v odborném periodiku
Niševa, Božana
Kǎm vǎprosa za univerbizacijata v bǎlgarskija i češkija ezik (ot gledna točka na tipologičnite osobenosti na dvata ezika).
[On the Questions of Univerbation in the Bulgarian and Czech Languages (Considering the Typological Characteristics of Both Languages).]
Balkanistic forum. Roč. 27, č. 3 (2018), s. 101-114. ISSN 1310-3970
AV ČR(CZ) BAS-17-23
Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: univerbation * confrontation * Bulgarian language * Czech language * typological differences
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290482