Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Výsledky projektu BAS-17-22


Nalezeno záznamů: 3

0492719 - SLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černý, Marcel
České kontury první generace bulharské moderny.
[Czech Contours of the First Generation of Bulgarian Literary Modernism.]
Slavia. Roč. 87, 1-3 (2018), s. 45-108. ISSN 0037-6736
AV ČR(CZ) BAS-17-22
Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Czech-Bulgarian relations * literary reception * modernism * literary circle „Misăl“ * Koška, Ján * Mikhaylovski, Stoyan * Slaveykov, Pencho * Krăstev-Mirolyubov, Krăstyo * Todorov, Petko * Yavorov, Peyo * Khristov, Kiril * Šak, Vladislav * Tichý, František Rut = Broman, Zdeněk * Handzel, Karel * Urban, Jaroslav * Páta, Josef * Balan, Aleksandăr Teodorov
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286340

0517615 - SLÚ 2020 RIV CZ cze R - Recenze
Černý, Marcel
Dvojpohled zvenčí. Nad bulharským překladem folkloristických prací A. Dozona a L. Geitlera věnovaných Védě Slovanů.
[The Double Look from Outside. Over Bulgarian Translation of Folklorist Works of A. Dozon and L. Geitler, dedicated to Veda Slovena (Veda of Slavs).]
[Penčev, V.: Pogled otvăn. Sofija, 2015. 293 s.]. Slavia. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 88, č. 3 (2019), s. 344-354. ISSN 0037-6736
AV ČR(CZ) BAS-17-22
Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Penčev, Vladimir * Geitler, Leopold * Dozon, Auguste * folklore studies * mystifications * Veda of Slavs
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303076

0502331 - MÚA 2019 cze U - Uspořádání akce
Srbková, I. - Černý, Marcel - Boháček, Jan - Rychlík, Jan
Konstantin Jireček a Bulharsko.
[Konstantin Jireček and Bulgaria.]
[Praha, 21.02.2019, (W-CST 4/0)]
AV ČR(CZ) BAS-17-22; AV ČR(CZ) BAS-17-20
Bilaterální spolupráce; Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:68378017 ; RVO:67985921
Klíčová slova: Konstantin Jireček * Bulgaria
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294271