Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Výsledky projektu StrategieAV21/15


Nalezeno záznamů: 33

0505523 - FLU-F 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bednář, Miloslav
Lidská práva, Evropská unie, demokracie a mezikulturnost.
[Human Rights, the European Union, Democracy and Interculturalism.]
Lidská práva v mezikulturních perspektivách. 1. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2018 - (Agha, P.), s. 97-119. ISBN 978-80-200-2958-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: human rights * European Union * democracy * multiculturalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297010

0482545 - FLU-F 2018 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Bittar, E. - Hrubec, Marek
The Era of Global Disputes and Mass Media Distortions. Dialogue on Recognition, Justice and Democracy.
Communication Today. Roč. 8, č. 2 (2017), s. 146-154. ISSN 1338-130X
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: global conflicts * international law * justice * mass media * recognition * democracy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Political science
https://www.communicationtoday.sk/era-global-disputes-mass-media-distortions-dialogue-recognition-justice-democracy-interview-marek-hrubec/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277973

0502759 - FLU-F 2019 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Hála, Vlastimil
Problém (spolu) odpovědnosti a ideová východiska ekologické filosofie.
[Problem of (Co-) Responsibility and Ideological Starting Points of the Environmental Philosophy.]
Podoby zodpovednosti: filozofické reflexie o aktuálnych spoločenských problémoch. Bratislava: IRIS, 2018 - (Smreková, D.), s. 61-97. ISBN 978-80-8200-030-9
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ecology * ethics * globalization * sustainability
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294655

0498273 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hála, Vlastimil
Univerzalismus v pluralitním světě: k etické koncepci Ágnes Hellerové.
[Universalism in the Pluralistic World: On the Ethical Conception of Agnes Heller.]
Praha: Filosofia, 2018. 153 s. Filosofie a sociální vědy, 61. ISBN 978-80-7007-543-2
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ethics * responsibility * universalism * plurality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290665

0500223 - FLU-F 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Hesová, Zora
Islamic Law in Modern Muslim states: The Situation in Pakistan.
[Prague, 10.04.2018-10.04.2018, (W-WRD 25/5)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Islam * law * politics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292356

0485910 - FLU-F 2018 RIV eng U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek
Africa of the past, Africa of the future. The dynamics of global conflicts, peace and development. Asixoxe - Let’s Talk! Conference on African Philosophy.
[Prague, 02.05.2017-03.05.2017, (K-EUR 35/5)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Africa * global history * future of Africa
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280829

0507617 - FLU-F 2020 BR eng O - Ostatní výsledky
Hrubec, Marek (ed.)
Desenvolvimento sustentável? Conflitos sociais e ambientais. Civitas, v. 19, n. 2, 2019.
[Sustainable development? Social and environmental conflicts. Civitas, Vol. 19, No. 2, 2019.]
2019
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Sustainable development * environment * ecological conflict * social conflict * critical
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/issue/view/1330
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298624

0505419 - FLU-F 2020 RIV BR eng M - Část monografie knihy
Hrubec, Marek
Direito, Justiça Social e Reconhecimento.
[Law, Social Justice and Recognition.]
Filosofia do Direito: diálogos globais, temas polémicos e desafios da justiça. Sao Paulo: Quartier Latin, 2019 - (Bittar, E.), s. 299-317. ISBN 85-7674-989-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Philosophy of Law * Recognition * Critical * Rights * Social Justice * Global
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297002

0466329 - FLU-F 2017 RIV cze U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek - Brabec, Martin - Krejčík, Jiří - Hohoš, L. - Dinuš, P.
Globální konflikty a lokální souvislosti: část 1. Konference Filosofie a sociální vědy /16./.
[Global Conflicts and Local Interactions: part 1. Conference Filosofie a sociální vědy /16./.]
[Praha, 07.11.2016-09.11.2016, (K-WRD 71/5)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378025
Klíčová slova: global * local * conflicts * interactions
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265882

0466332 - FLU-F 2017 RIV cze, slo U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek - Brabec, Martin - Krejčík, Jiří - Hohoš, L. - Dinuš, P.
Globální konflikty a lokální souvislosti: část 2. Konference Filosofie a sociální vědy /16./.
[Global Conflicts and Local Interactions: part 2. Conference Filosofie a sociální vědy /16./.]
[Bratislava, 10.11.2016-11.11.2016, (K-EUR 37/32)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378025
Klíčová slova: global * local * conflicts * interactions
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265883

0498573 - FLU-F 2019 RIV cze U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek
Idea československé státnosti.
[Idea of the Czechoslovak statehood.]
[Praha, 19.02.2018-19.02.2018, (W-CST 31/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czechoslovakia * Masaryk * politics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291296

0498577 - FLU-F 2019 cze U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek
Kritika arabského rozumu.
[A Critique of Arab Reason.]
[Praha, 20.09.2018, (W-WRD 25/1)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Islam * Arab * reason
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291299

0505409 - FLU-F 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hrubec, Marek
Lidská práva mezi inkluzí a exkluzí: dynamika vývoje západní právní sféry a její meze v éře globálního kapitalismu.
[Human rights between inclusion and exclusion: the dynamics of development of the Western legal sphere and its limits in an era of global capitalism.]
Lidská práva v mezikulturních perspektivách. 1. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2018 - (Agha, P.), s. 77-95. ISBN 978-80-200-2958-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: human rights * inclusion * exclusion * law
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297000

0507589 - FLU-F 2020 SK cze J - Článek v odborném periodiku
Hrubec, Marek
Od sociálních a environmentálních konfliktů k pozitivnímu alarmismu.
[From Social and Environmental Conflicts to Positive Alarmism.]
Filozofia. Roč. 74, č. 5 (2019), s. 366-377. ISSN 0046-385X
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Civilization * Conflicts * Critical * Environmental * Global * Positive alarmism * Social
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298626

0466319 - FLU-F 2017 RIV eng U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek - Beránek, Ondřej
Overcoming Global Threats.
[Prague, 13.04.2016-14.04.2016, (K-WRD 150/84)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378009
Klíčová slova: global threats * inter-cultural dialogue * tolerance * stability * cooperation * conflicts * Islam
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství; AD - Politologie a politické vědy (OU-W)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265880

0498567 - FLU-F 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek
Philosophy and Social Science.
[Prague, 16.05.2018-20.05.2018, (K-WRD 150/101)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: populism * migration * suffering * critique * protest * truth
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291288

0484061 - FLU-F 2018 RIV eng U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek
Philosophy and Social Science /25./.
[Prague, 17.05.2017-21.05.2017, (K-WRD 209/139)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: philosophy * social science * critical
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279420

0498570 - FLU-F 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek
Religion, Plurality, and Secularity: Europe and Brazil.
[Praha, 08.02.2018-08.02.2018, (W-WRD 34/1)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: religion * secular * plurality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291294

0485986 - FLU-F 2018 slo U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek
Richard Rorty a zrkadlo filozofie.
[Richard Rorty and Mirror of Philosophy.]
[Praha, 23.01.2017, (W-EUR 31/1)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: political philosophy * Richard Rorty
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280962

0507612 - FLU-F 2020 RIV BR eng J - Článek v odborném periodiku
Hrubec, Marek
Social and environmental conflicts or sustainable development? Positive alarmism.
Civitas - Revista de Ciências Sociais. Roč. 19, č. 2 (2019), s. 281-295. ISSN 1519-6089
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Environment * Ecological conflict * Social conflict * Alarmism * Global capitalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/33782
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298625

0498579 - FLU-F 2019 RIV cze U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek
Současná filosofie společnosti a politiky v Africe.
[Contemporary philosophy of society and politics in Africa.]
[Praha, 25.10.2018-25.10.2018, (W-WRD 15/1)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Africa * strategic * philosophy * humanities * social sciences
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291301

0498568 - FLU-F 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek - Brabec, Martin
The Belt and Road Iniciative Following China’s Opening Up.
[Prague, 12.11.2018-13.11.2018, (K-WRD 39/11)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: China * Belt and Road * transformation * opening up
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291290

0484062 - FLU-F 2018 RIV cze U - Uspořádání akce
Hrubec, Marek - Brabec, Martin - Krejčík, Jiří
Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství? Rozvojové cíle v éře globálních konfliktů. Konference Filosofie a sociální vědy /17./.
[Sustainable Development, Sustainable Humanity? The Development Goals in the Era of Global Conflicts. Conference Filosofie a sociální vědy /17./.]
[Praha, 14.11.2017-15.11.2017, (K-EUR 40/5)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378025
Klíčová slova: development * sustainable * global * conflicts
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z)
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology; Sociology (SOU-Z)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279419

0476871 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Hrubec, Marek - Suša, Oleg
Úvod. Riziková společnost a globální ohrožení.
[Introduction. Risk Society and Global Threats.]
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 9-15. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: risk society * global * threat
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273287

0500222 - FLU-F 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Kasanda, Albert
Africa in a Polycentric World: Cosmopolitanism and the Local.
[Prague, 18.06.2018-19.06.2018, (K-WRD 40/5)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: cosmopolitanism * Africa * political identity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292355

0502343 - FLU-F 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Kasanda, Albert
African Freedom: Languages, Contexts, History.
[London, 22.10.2018-22.10.2018, (W-WRD 50/45)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: African philosophy * literature * politics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294288

0498274 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kasanda, Albert
Současná africká sociální a politická filosofie: trendy, debaty a výzvy.
[Contemporary African Social and Political Philosophy: Trends, Debates and Challenges.]
Praha: Filosofia, 2018. 293 s. Filosofie a sociální vědy, 60. ISBN 978-80-7007-526-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Africa * social philosophy * political philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290668

0502828 - FLU-F 2019 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Kolářský, Rudolf
Odpovědnost a udržitelný rozvoj.
[Responsibility and Sustainable Development.]
Podoby zodpovednosti: filozofické reflexie o aktuálnych spoločenských problémoch. Bratislava: IRIS, 2018 - (Smreková, D.), s. 39-60. ISBN 978-80-8200-030-9
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: environmental crisis * ethics * communication community * discourse
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294763

0477341 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Loudín, Jiří
Individualizace podle Ulricha Becka.
[Individualization According to Ulrich Beck.]
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 31-52. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: individualization * individuation * social inequlity
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273712

0507647 - FLU-F 2020 RIV BR eng J - Článek v odborném periodiku
Suša, Oleg
Global dynamics of socio-environmental crisis: dangers on the way to a sustainable future.
Civitas - Revista de Ciências Sociais. Roč. 19, č. 2 (2019), s. 315-336. ISSN 1519-6089
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Socio-environmental crisis * Sustainable future * Globalization * Capitalist transnational power
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/31969
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298627

0482542 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Suša, Oleg (ed.) - Hrubec, Marek (ed.)
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka.
[Risk Society and Global Threats.]
Praha: Sociologické nakladatelství, 2017. 372 s. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: risk society * global * threat
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277969

0481354 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Suša, Oleg
Ulrich Beck k tématizaci globální rizikové společnosti a civilizace.
[Ulrich Beck and Thematization of Global Risk Society and Civilization.]
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 79-94. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: critical theory * Ulrich Beck * risk * globalization
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280193

0468034 - FLU-F 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Uhde, Zuzana - Hrubec, Marek
Předmluva k českému vydání.
[Introduction to the Czech Edition.]
Imigranti a právo na pobyt. Praha: Filosofia, 2016 - (Carens, J.), s. 7-15. Filosofie a sociální vědy, 55. ISBN 978-80-7007-471-8
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378025
Klíčová slova: migrations * migrants * rights * discussion
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266030