Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Výsledky projektu StrategieAV21/11


Nalezeno záznamů: 38

0492111 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bažant, Jan
Antické gemy, Medusa a Karel IV.
[Ancient gems, Medusa, and Charles IV.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 27-84. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Classical mythology * Classical tradition * Holy Roman Empire
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286348

0478283 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bažant, Jan
Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška.
[Perseus & Medusa. Representations of the myth from the beginning up today.]
Praha: Academia, 2017. 509 s. ISBN 978-80-200-2658-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Perseus * Medusa * art * myth
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274418

0485806 - FLU-F 2018 RIV cze U - Uspořádání akce
Bednář, Miloslav - Hlavačka, Milan
Naše živá a mrtvá minulost – 50 let poté.
[Our Living and Dead History.]
[Praha, 28.11.2017-28.11.2017, (W-CST 40/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:67985963
Klíčová slova: Czech History * History * Totalitarianism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (HIU-Y)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (HIU-Y)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280767

0485804 - FLU-F 2018 RIV cze U - Uspořádání akce
Bednář, Miloslav
Patočkovo myšlení a dnešní svět.
[Patočka's Thinking and the Contemporary World.]
[Praha, 28.03.2017-28.03.2017, (W-EUR 36/1)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Patočka * philosophy * phenomenology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280765

0485805 - FLU-F 2018 RIV cze U - Uspořádání akce
Bednář, Miloslav
Revoluce jako smysl dějin a česká filosofická a historická tradice.
[Revolution as the Meaning of History and the Czech Philosophical and Historical Tradition.]
[Praha, 26.06.2017-26.06.2017, (W-CST 41/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Revolution * History * Meaning of History
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280766

0492771 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čadková, Daniela
Parodie antických mýtů v operetě v 2. polovině 19. století.
[The Parodies of Ancient Myths in 19th Century Operetta.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 147-194. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: reception studies * parody * operetta * Czech amateur theatre * Jacques Offenbach * Orpheus * Oedipus * Orestes * Iphigenia
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286145

0492821 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čechvala, Jakub (ed.) - Poláčková, Eliška (ed.)
Vymyšlená Ihaka: recepce antické mytologie v české kultuře.
[Imaginary Ithaca: Reception of Classical Mythology in Czech Culture.]
Praha: Filosofia, 2018. 400 s. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: reception of myhology * Czech Medieval art * Czech medieval literature * 19th-century Czech school education * 19th-century Czech parodic operettas * Karel Dostal * 20th-century Czech catholic literature * Classical reception in Czech historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288488

0496895 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čechvala, Jakub
“Proměnlivý jako Próteus”: antický mýtus mezi teorií a recepcí.
[“Changeable as Proteus”: ancient myth between theory and reception.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 9-26. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ancient myth * theory * reception
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289996

0462309 - FLU-F 2017 RIV eng U - Uspořádání akce
Hauser, Michael - Nesbitt, N. - Beránková, J.
What does the word materialism mean today? International Symposium on Alain Badiou, Materialism, and Dialectics.
[Prague, 05.09.2016, (K-WRD 8/5)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Alain Badiou * materialism * dialectics * idea * set theory
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261788

0502108 - UDU-I 2019 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
Kratochvíl, Petr (ed.) - Ferenčuhová, Slavomíra - Gibas, Petr - Kalný, M. - Kratochvíl, Matěj - Kreuzzieger, Milan - Lehečka, M. - Novotný, M. - Švácha, Rostislav - Vašát, Petr
Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín.
[Public space in jeopardy? Current problems of urban public space from the perspective of the social sciences and humanities.]
Praha: Artefactum, 2018. ISBN 978-80-88283-18-8
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378033 ; RVO:68378025 ; RVO:68378076 ; RVO:67985955
Klíčová slova: urban public space * monuments care * social inclusivness * participation * public art * homeless people * urban gardening
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z); AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (UEF-S); AA - Filosofie a náboženství (FLU-F)
Obor OECD: Arts, Art history; Sociology (SOU-Z); Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy) (UEF-S); Philosophy, History and Philosophy of science and technology (FLU-F)
Kratochvíl, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294607

0503575 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kreuzzieger, Milan
Město a jeho veřejnosti: rekonstruktivní kritika Habermasova veřejného prostoru v prostředí globálních interakcí.
[Reconstructive criticism of Habermas’s public space in the milieu of global interactions.]
Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha: Artefactum, 2018 - (Kratochvíl, P.), s. 21-31. ISBN 978-80-88283-18-8
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: urban public space * monuments care * social inclusivness * participation * public art * public space
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295439

0500926 - FLU-F 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Landa, Ivan
David Bakhurst. Punks v. Zombies: Evald Ilyenkov and the Battle for Soviet Philosophy.
[Prague, 17.11.2017-17.11.2017, (W-WRD 36/18)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ilyenkov * Logic * Stalinism * Categories
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293086

0500913 - FLU-F 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Landa, Ivan
Richard Westerman. Rationality and Society in Lukács’s Concept of Nature.
[Prague, 24.05.2018-24.05.2018, (W-WRD 30/15)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Lukács * Nature * Dialectics * Rationality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293085

0500739 - FLU-F 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Lánský, Ondřej
Jeffrey A. Winters. Oligarchy and the Politics of Wealth Power and Wealth Defense.
[Prague, 12.06.2018-12.06.2018, (W-EUR 21/2)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elites * oligarchy * politics
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292771

0500717 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Lánský, Ondřej (ed.) - Sochor, L. (ed.)
Materiály k teorii elit a k její kritice: od klasiků do sedmdesátých let 20. století.
[Materials for Elite Theory and Its Critique: From Classics to 1970s.]
Praha: Filosofia, 2018. 391 s. Emancipace a kritika, 2. ISBN 978-80-7007-552-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elite theory * elites * power * social structure
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293286

0500730 - FLU-F 2019 CZ cze N - Článek v novinách
Lánský, Ondřej
Návrat elitismu: teorie zvýhodněných a zbytku společnosti.
A2. Roč. 14, č. 22 (2018), s. 29. ISSN 1803-6635
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elite theory * power * sociology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292762

0500728 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Lánský, Ondřej
Od hierarchie k rovnosti: význam teorie elit v 21. století.
[From Hierarchy to Equality: The Significance of Elite Theory in the 21st Century.]
Materiály k teorii elit a k její kritice: od klasiků do sedmdesátých let 20. století. Praha: Filosofia, 2018 - (Lánský, O.; Sochor, L.), s. 21-63. Emancipace a kritika, 2. ISBN 978-80-7007-552-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elite theory * elites * power * social structure
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293287

0500736 - FLU-F 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Lánský, Ondřej
Shamus R. Khan. New Directions in the Study of Elites.
[Prague, 13.12.2018-13.12.2018, (W-CST 12/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elites * sociology of elites * sociology of power
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292769

0500737 - FLU-F 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Lánský, Ondřej
Shamus R. Khan. Understanding Sexual Violence.
[Prague, 12.12.2018-12.12.2018, (W-CST 12/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: sexual violence * sociology of sexuality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292770

0500731 - FLU-F 2019 CZ cze N - Článek v novinách
Lánský, Ondřej
Teorie elit ve službách politiky? Normalizační kritika expertních týmů.
A2. Roč. 14, č. 24 (2018), s. 27. ISSN 1803-6635
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elite theory * normalization
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292763

0498539 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Aby království kvetlo pokojem: zakladatelské úsilí Lucemburků.
[Let us the Kingdom grows up: the founding effort of the House of Luxemburg.]
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha: Academia, 2018 - (Musílek, M.), s. 51-54. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * New Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290878

0498540 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Měšťanská domácnost a její výbava.
[The Burghers household and hers equipment.]
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha: Academia, 2018 - (Musílek, M.), s. 123-130. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * New Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290880

0498541 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Pražské Židovské Město ve středověku a jeho obyvatelé.
[The Prague’s Jewish Town in the Middle Ages and his inhabitants.]
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha: Academia, 2018 - (Musílek, M.), s. 153-165. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * New Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology * Jews
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290881

0498463 - FLU-F 2019 CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Musílek, Martin (ed.)
Sedm věží: Karel IV. pohledem akademiků: (1316-2016).
[Seven Towers: Charles IV. through the eyes of scholars: (1316–2016).]
Praha: Academia, 2018. 262 s. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290826

0480309 - FLU-F 2018 RIV cze, eng U - Uspořádání akce
Musílek, Martin
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016).
[Seven Towers. Charles IV. through the eyes of scholars (1316–2016).]
[Praha, 06.04.2016-11.05.2016, (E1-WRD 2395/100)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles IV. * Middle Ages * Culture * Prague * The Czech Academy of Science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276132

0492817 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Matěj
Česká recepce antiky a mýtus slovanské demokracie.
[The Czech Reception of Classical Antiquity and the Myth of Slavonic Democracy.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 301-331. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Slavonic Democracy * František Palacký * the Philosophy of Czech History * Negative Reception of Classical Antiquity
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286238

0501951 - FLU-F 2019 RIV cze U - Uspořádání akce
Novotný, Robert - Bažant, Vojtěch
Letní škola medievistických studií /14./.
[The 14th Summer School of Medieval Studies.]
[Sázava, 07.09.2018-09.09.2018, (W-EUR 73/4)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: workshop * Middle Ages * Reign
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293917

0486207 - FLU-F 2018 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Podavka, Ondřej
Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest.
[Zdeněk Brtnický of Waldstein. Learned nobleman and his travel diary.]
Praha: Vyšehrad, 2017. 265 s. Velké postavy českých dějin, 25. ISBN 978-80-7429-900-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Zdeněk Brtnický of Waldstein * ego-documents * travelling * grand tours * education * aristocracy * 1582-1623
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281107

0491836 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Poláčková, Eliška
“Manželské skutky radostně plodiechu”: Médeia ve staročeské Kronice trójanské.
[“Merrily Perpetrating Marital Deeds”: Medea in the Old Bohemian Trojan Chronicle.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 85-109. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medea * Trojan Chronicle
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285450

0491837 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Sarkissian, Alena
Karel Dostal mezi Winckelmannem a Nietzschem.
[Karel Dostal between Winckelmann and Nietzsche.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 195-251. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Karel Dostal * reception of Greek Tragedy * Greek Theatre * Czech Theatre * National Theatre * Antigone * Medeia * Iphigenia * Oresteia
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285453

0510649 - FLU-F 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Sarkissian, Alena - Poláčková, Eliška - Nývlt, Pavel
Letní škola klasických studií: Evropská civilizace a příroda /27./.
[Summer School of Classical Studies: European Civilization and Nature /27./.]
[Kutná Hora, 29.06.2019-03.07.2019, (W-CST 65/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Classical studies * reception studies * history of science * ecology
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301196

0510932 - FLU-F 2020 cze U - Uspořádání akce
Sarkissian, Alena - Poláčková, Eliška
Letní škola klasických studií. Res publica: od Platona k dnešku /26./.
[Summer School of Classical Studies. Res Publica: From Plato to today /26./.]
[Kuks, 30.06.2018-03.07.2018, (W-CST 60/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: classics * reception * republic * philosophy * political science
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301291

0482974 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Šorm, Martin
Apolón z Tyru. Moudrost pod tíhou zoufalství.
[Apollonius of Tyre. Wisdom under the weight of despair.]
Eseje o poezii a době Karla IV.. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017 - (Jaluška, M.), s. 89-94. ISBN 978-80-88069-44-7; ISBN 978-80-87530-85-6
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Apollonius of Tyre * medieval literature
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278386

0482979 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Šorm, Martin
Artuš, Tandariáš a Floribella. Obtíže pravých rytířů.
[Arthur, Tandarias and Floribella. Difficulties of the true knights.]
Eseje o poezii a době Karla IV.. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017 - (Jaluška, M.), s. 41-47. ISBN 978-80-88069-44-7; ISBN 978-80-87530-85-6
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval poetry * New Council
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278389

0499691 - FLU-F 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Šorm, Martin - Jaluška, Matouš - Turek, Matouš
Central European Narrative Texts in the Changing World of the Late Middle Ages.
[Prague, 01.11.2018-02.11.2018, (K-EUR 15/8)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378068
Klíčová slova: late medieval literature * Arthurian literature * Central Europe
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize (UCL-M)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); Specific literatures (UCL-M)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292436

0482978 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Šorm, Martin
Zvířecí polyfonie v Nové radě Smila Flašky.
[Animal polyphony in the New Council by Smil Flaška.]
Eseje o poezii a době Karla IV.. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017 - (Jaluška, M.), s. 74-83. ISBN 978-80-88069-44-7; ISBN 978-80-87530-85-6
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval poetry * New Council
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278388

0485862 - FLU-F 2018 RIV cze U - Uspořádání akce
Šubrt, J. - Lánský, Ondřej
Význam teorií elit v současné společnosti.
[The Importance of Elite Theories in Contemporary Society.]
[Praha, 21.12.2017-21.12.2017, (W-CST 21/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: contemporary society * elite theories * class
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280790

0457892 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Velek, Josef
Filosofie a secese.
[Philosophy and Secession.]
Filosofický časopis. Roč. 63, č. 6 (2015), s. 939-950. ISSN 0015-1831
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: secession * remedial theory of secession * the theory of national self-determination * plebiscite theory * Allen Buchanan
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258291