Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Výsledky projektu StrategieAV21/11


Nalezeno záznamů: 58

0492111 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bažant, Jan
Antické gemy, Medusa a Karel IV.
[Ancient gems, Medusa, and Charles IV.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 27-84. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Classical mythology * Classical tradition * Holy Roman Empire
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286348

0478283 - FLÚ 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bažant, Jan
Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška.
[Perseus & Medusa. Representations of the myth from the beginning up today.]
Praha: Academia, 2017. 509 s. ISBN 978-80-200-2658-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Perseus * Medusa * art * myth
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274418

Citace, recenze▾
Citace:
The book was awarded as the best scholarly publication of the publishing house Academia for the year 2018. In the same year the author was awarded also the Award of the President of the CAS for the promotion or popularization of research, experimental development and innovation. Presently, the English version of the book was submitted to the Cambridge University Press. [HODNOCENÍ]

0485806 - FLÚ 2018 RIV cze U - Uspořádání akce
Bednář, Miloslav - Hlavačka, Milan
Naše živá a mrtvá minulost – 50 let poté.
[Our Living and Dead History.]
[Praha, 28.11.2017-28.11.2017, (W-CST 40/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:67985963
Klíčová slova: Czech History * History * Totalitarianism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (HIU-Y)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (HIU-Y)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280767

0485804 - FLÚ 2018 RIV cze U - Uspořádání akce
Bednář, Miloslav
Patočkovo myšlení a dnešní svět.
[Patočka's Thinking and the Contemporary World.]
[Praha, 28.03.2017-28.03.2017, (W-EUR 36/1)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Patočka * philosophy * phenomenology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280765

0485805 - FLÚ 2018 RIV cze U - Uspořádání akce
Bednář, Miloslav
Revoluce jako smysl dějin a česká filosofická a historická tradice.
[Revolution as the Meaning of History and the Czech Philosophical and Historical Tradition.]
[Praha, 26.06.2017-26.06.2017, (W-CST 41/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Revolution * History * Meaning of History
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280766

0510749 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bednář, Miloslav
Symbol v pojetí Martina Heideggera.
[Symbol in Martin Heidegger’s Interpretation.]
Symboly doby. Historické eseje. Praha: Historický ústav, 2019 - (Hlavačka, M.; Raška, J.), s. 15-19. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. Řada A - Monographia, 89. ISBN 978-80-7286-335-8
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: symbol * Heidegger * Aristotle * philosophy * history
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301149

0492771 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čadková, Daniela
Parodie antických mýtů v operetě v 2. polovině 19. století.
[The Parodies of Ancient Myths in 19th Century Operetta.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 147-194. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: reception studies * parody * operetta * Czech amateur theatre * Jacques Offenbach * Orpheus * Oedipus * Orestes * Iphigenia
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286145

0517531 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čechvala, Jakub
Fragmenty antických tragédií v souvislostech textové tradice a textové kritiky.
[Fragments of Ancient Tragedies in the Context of Textual Tradition and Textual Criticism.]
Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého. Praha: Filosofia, 2019 - (Čechvala, J.), s. 37-133. ISBN 978-80-7007-593-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Greek tragedy * textual transmission * fragmentary tragedies * textual criticism * papyrus fragments * Zdeněk K. Vysoký
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: General literature studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302913

0517529 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čechvala, Jakub (ed.)
Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého.
[Fragments of Greek Tragedians in Translations and Studies of Zdeněk K. Vysoký.]
Praha: Filosofia, 2019. 367 s. ISBN 978-80-7007-593-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Zdeněk K. Vysoký * Greek tragedy * textual transmission * fragmentary tragedies * textual criticism * papyrus fragments
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: General literature studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302866

0492821 - FLÚ 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čechvala, Jakub (ed.) - Poláčková, Eliška (ed.)
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře.
[Imaginary Ithaca: Reception of Classical Mythology in Czech Culture.]
Praha: Filosofia, 2018. 400 s. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: reception of myhology * Czech Medieval art * Czech medieval literature * 19th-century Czech school education * 19th-century Czech parodic operettas * Karel Dostal * 20th-century Czech catholic literature * Classical reception in Czech historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288488

0496895 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čechvala, Jakub
“Proměnlivý jako Próteus”: antický mýtus mezi teorií a recepcí.
[“Changeable as Proteus”: ancient myth between theory and reception.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 9-26. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ancient myth * theory * reception
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289996

0511384 - FLÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Feinberg, Joseph Grim - Mervart, Jan
Left Feminist Theory and Historiography: Between the Legacy of State-Socialist Emancipation and the Crises of Today.
[Prague, 19.09.2019-20.09.2019, (K-EUR 18/12)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Feminism * gender studies * state socialism * post-socialism * Eastern Europe
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302464

0462309 - FLÚ 2017 RIV eng U - Uspořádání akce
Hauser, Michael - Nesbitt, N. - Beránková, J.
What does the word materialism mean today? International Symposium on Alain Badiou, Materialism, and Dialectics.
[Prague, 05.09.2016, (K-WRD 8/5)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Alain Badiou * materialism * dialectics * idea * set theory
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261788

0511310 - HÚ 2020 RIV eng, ger U - Uspořádání akce
Hlavačka, Milan - Bednář, Miloslav
Development of Central European Constitutionality after 1918. Entwicklung der mitteleuropäischen Verfassungsmässigkeit nach 1918.
[Praha, 12.11.2019-12.11.2019, (W-EUR 12/6)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Central Europe * constitutionality * comparison
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (FLU-F)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); Political science (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301611

0511299 - HÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Hlavačka, Milan - Bednář, Miloslav
Kultura převratů. Revoluce 1918/1919 a 1989/1990 a jejich státoprávní souvislosti.
[The coup culture. Revolution 1918/1919 and 1989/1990 and their constitutional context.]
[Praha, 24.06.2019-24.06.2019, (W-EUR 15/1)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985955
Klíčová slova: revolution 1918 * constitution * comparison
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (FLU-F)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301606

0511304 - HÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Hlavačka, Milan - Bednář, Miloslav
Pocta profesorovi Bedřichu Loewensteinovi. 20. 6. 1929 Praha - 11. 5. 2017 Berlín.
[Homage to Professor Bedřich Loewenstein. 20. 6. 1929 Prague - 11. 5. 2017 Berlin.]
[Praha, 28.06.2019-28.06.2019, (K-EUR 17/4)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Bedřich Loewenstein * homage * civic society
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (FLU-F)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); Political science (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301608

0519836 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hudek, A. (ed.) - Kopeček, Michal (ed.) - Mervart, Jan (ed.)
Čecho/slovakismus.
[Czecho/slovakism.]
Praha: NLN, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7422-679-3; ISBN 978-80-7285-229-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakism * analytical tool * mid-19. Century * split of Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304819

0502108 - ÚDU 2019 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
Kratochvíl, Petr (ed.) - Ferenčuhová, Slavomíra - Gibas, Petr - Kalný, M. - Kratochvíl, Matěj - Kreuzzieger, Milan - Lehečka, M. - Novotný, M. - Švácha, Rostislav - Vašát, Petr
Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín.
[Public space in jeopardy? Current problems of urban public space from the perspective of the social sciences and humanities.]
Praha: Artefactum, 2018. ISBN 978-80-88283-18-8
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378033 ; RVO:68378025 ; RVO:68378076 ; RVO:67985955
Klíčová slova: urban public space * monuments care * social inclusivness * participation * public art * homeless people * urban gardening
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z); AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (UEF-S); AA - Filosofie a náboženství (FLU-F)
Obor OECD: Arts, Art history; Sociology (SOU-Z); Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy) (UEF-S); Philosophy, History and Philosophy of science and technology (FLU-F)
Kratochvíl, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294607

0503575 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kreuzzieger, Milan
Město a jeho veřejnosti: rekonstruktivní kritika Habermasova veřejného prostoru v prostředí globálních interakcí.
[Reconstructive criticism of Habermas’s public space in the milieu of global interactions.]
Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha: Artefactum, 2018 - (Kratochvíl, P.), s. 21-31. ISBN 978-80-88283-18-8
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: urban public space * monuments care * social inclusivness * participation * public art * public space
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295439

0518898 - FLÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Landa, Ivan
Darryl Cressman. Contingency & Potential: Re-Considering Critical Theory after the Empirical Turn.
[Prague, 28.05.2019-28.05.2019, (W-EUR 20/1)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Herbert Marcuse * Heidegger * Ellul * Science and Technology Studies (STS)
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303911

0500926 - FLÚ 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Landa, Ivan
David Bakhurst. Punks v. Zombies: Evald Ilyenkov and the Battle for Soviet Philosophy.
[Prague, 17.11.2017-17.11.2017, (W-WRD 36/18)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ilyenkov * Logic * Stalinism * Categories
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293086

0500913 - FLÚ 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Landa, Ivan
Richard Westerman. Rationality and Society in Lukács’s Concept of Nature.
[Prague, 24.05.2018-24.05.2018, (W-WRD 30/15)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Lukács * Nature * Dialectics * Rationality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293085

0518900 - FLÚ 2020 eng U - Uspořádání akce
Landa, Ivan
Siyaves Azeri. The 1954 Ilyenkov-Korovikov Theses: Philosophy as a Materialist Dialectical Science of Theoretical Thinking.
[Prague, 20.06.2019-20.06.2019, (W-EUR 15/1)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ilyenkov * Korovikov * Dialectics * Materialism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303912

0500739 - FLÚ 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Lánský, Ondřej
Jeffrey A. Winters. Oligarchy and the Politics of Wealth Power and Wealth Defense.
[Prague, 12.06.2018-12.06.2018, (W-EUR 21/2)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elites * oligarchy * politics
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292771

0523016 - FLÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Lánský, Ondřej - Trčka, M.
Je třeba zavrhnout liberalismus?
[Should Liberalism Be Rejected?]
[Praha, 17.12.2015-17.12.2015, (W-CST 20/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: decoloniality * liberalism * social justice
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307429

0500717 - FLÚ 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Lánský, Ondřej (ed.) - Sochor, L. (ed.)
Materiály k teorii elit a k její kritice: od klasiků do sedmdesátých let 20. století.
[Materials for Elite Theory and Its Critique: From Classics to 1970s.]
Praha: Filosofia, 2018. 391 s. Emancipace a kritika, 2. ISBN 978-80-7007-552-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elite theory * elites * power * social structure
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293286

0500730 - FLÚ 2019 CZ cze N - Článek v novinách
Lánský, Ondřej
Návrat elitismu: teorie zvýhodněných a zbytku společnosti.
A2. Roč. 14, č. 22 (2018), s. 29. ISSN 1803-6635
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elite theory * power * sociology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292762

0500728 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Lánský, Ondřej
Od hierarchie k rovnosti: význam teorie elit v 21. století.
[From Hierarchy to Equality: The Significance of Elite Theory in the 21st Century.]
Materiály k teorii elit a k její kritice: od klasiků do sedmdesátých let 20. století. Praha: Filosofia, 2018 - (Lánský, O.; Sochor, L.), s. 21-63. Emancipace a kritika, 2. ISBN 978-80-7007-552-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elite theory * elites * power * social structure
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293287

0500736 - FLÚ 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Lánský, Ondřej
Shamus R. Khan. New Directions in the Study of Elites.
[Prague, 13.12.2018-13.12.2018, (W-CST 12/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elites * sociology of elites * sociology of power
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292769

0500737 - FLÚ 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
Lánský, Ondřej
Shamus R. Khan. Understanding Sexual Violence.
[Prague, 12.12.2018-12.12.2018, (W-CST 12/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: sexual violence * sociology of sexuality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292770

0500731 - FLÚ 2019 CZ cze N - Článek v novinách
Lánský, Ondřej
Teorie elit ve službách politiky? Normalizační kritika expertních týmů.
A2. Roč. 14, č. 24 (2018), s. 27. ISSN 1803-6635
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elite theory * normalization
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292763

0519327 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Mervart, Jan
Stranická teorie tzv. národnostní otázky a čechoslovakismus.
[Party theory of so called national question in relationship to Czechoslovakism.]
Čecho/slovakismus. Praha: NLN, 2019 - (Hudek, A.; Kopeček, M.; Mervart, J.), s. 336-358. ISBN 978-80-7422-679-3; ISBN 978-80-7285-229-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: national question * party theory * Leninism * Czechoslovakism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304322

Citace, recenze▾
Recenze:
BĚLÍČEK, Ondřej. A2alarm [online]. [Citováno 2020-03-30]. Dostupné z: https://a2larm.cz/2020/03/cechoslovakismus-nebyl-odsouzen-k-zaniku-malokdo-v-nej-vsak-skutecne-veril/ [HODNOCENÍ]

0521741 - FLÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Mikeš, Vladimír - Rytíř, J.
Přímá versus zastupitelská demokracie?
[Direct versus representative democracy?]
[Ústí nad Labem, 05.04.2019-05.04.2019, (W-CST 50/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: democracy * direct democracy * representative democracy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306326

0521740 - FLÚ 2021 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Mikeš, Vladimír - Rytíř, J.
Referendum a zastupitelská demokracie.
[Referendum and representative democracy.]
Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2019. 46 s. ISBN 978-80-200-3136-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: democracy * direct democracy * referendum * representative democracy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308220

0521742 - FLÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
Mikeš, Vladimír - Rytíř, J.
Veřejná diskuze: Proč potřebujeme politické strany?
[Public debate: Why do we need political parties?]
[Teplice, 28.11.2019-28.11.2019, (W-CST 70/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: political parties * democracy * pluralism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306325

0498539 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Aby království kvetlo pokojem: zakladatelské úsilí Lucemburků.
[Let us the Kingdom grows up: the founding effort of the House of Luxemburg.]
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha: Academia, 2018 - (Musílek, M.), s. 51-54. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * New Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290878

0498540 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Měšťanská domácnost a její výbava.
[The Burghers household and hers equipment.]
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha: Academia, 2018 - (Musílek, M.), s. 123-130. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * New Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290880

0498541 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Pražské Židovské Město ve středověku a jeho obyvatelé.
[The Prague’s Jewish Town in the Middle Ages and his inhabitants.]
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha: Academia, 2018 - (Musílek, M.), s. 153-165. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * New Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology * Jews
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290881

0498463 - FLÚ 2019 CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Musílek, Martin (ed.)
Sedm věží: Karel IV. pohledem akademiků: (1316-2016).
[Seven Towers: Charles IV. through the eyes of scholars: (1316–2016).]
Praha: Academia, 2018. 262 s. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290826

0480309 - FLÚ 2018 RIV cze, eng U - Uspořádání akce
Musílek, Martin
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016).
[Seven Towers. Charles IV. through the eyes of scholars (1316–2016).]
[Praha, 06.04.2016-11.05.2016, (E1-WRD 2395/100)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles IV. * Middle Ages * Culture * Prague * The Czech Academy of Science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276132

0517833 - FLÚ 2020 RIV cze, pol U - Uspořádání akce
Nodl, Martin
Kořeny revoluce a rok 1419.
[The Roots of Revolution and the year 1419.]
[Tábor, 08.10.2019-09.10.2019, (K-EUR 32/1)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Tabor * Hussite revolution * middle ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303720

0517834 - FLÚ 2020 RIV cze, pol U - Uspořádání akce
Nodl, Martin
Marxismus a medievistika: společné osudy?
[Marxism and Medieval Studies: Common Fate?]
[Praha, 25.10.2019-25.10.2019, (W-EUR 32/6)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medieval studies * Marxism * 20. century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303719

0517837 - FLÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
Nodl, Martin
Normalizace humanitních věd v Československu (1969-1989).
[Normalization of Humanity Sciences in Czechoslovakia (1969-1989).]
[Praha, 14.10.2019-15.10.2019, (W-CST 43/0)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: normalization * sciences * Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303091

0492817 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Matěj
Česká recepce antiky a mýtus slovanské demokracie.
[The Czech Reception of Classical Antiquity and the Myth of Slavonic Democracy.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 301-331. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Slavonic Democracy * František Palacký * the Philosophy of Czech History * Negative Reception of Classical Antiquity
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286238

0501951 - FLÚ 2019 RIV cze U - Uspořádání akce
Novotný, Robert - Bažant, Vojtěch
Letní škola medievistických studií /14./.
[The 14th Summer School of Medieval Studies.]
[Sázava, 07.09.2018-09.09.2018, (W-EUR 73/4)]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: workshop * Middle Ages * Reign
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293917

0486207 - FLÚ 2018 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Podavka, Ondřej
Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest.
[Zdeněk Brtnický of Waldstein. Learned nobleman and his travel diary.]
Praha: Vyšehrad, 2017. 265 s. Velké postavy českých dějin, 25. ISBN 978-80-7429-900-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Zdeněk Brtnický of Waldstein * ego-documents * travelling * grand tours * education * aristocracy * 1582-1623
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281107

0491836 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Poláčková, Eliška
“Manželské skutky radostně plodiechu”: Médeia ve staročeské Kronice trójanské.
[“Merrily Perpetrating Marital Deeds”: Medea in the Old Bohemian Trojan Chronicle.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 85-109. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medea * Trojan Chronicle
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285450

0519786 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Růžička, Jiří (ed.) - Sochor, L. (ed.)
Karl Korsch. Marxismus a filosofie.
[Karl Korsch. Marxism and philosophy.]
Praha: Filosofia, 2019. 249 s. Emancipace a kritika, 3. ISBN 978-80-7007-591-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Karl Korsch * Marxism * philosophy * dialectics * materialism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304776

0519791 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Růžička, Jiří
Karl Korsch. Marxista mimo hlavní proudy.
[Karl Korsch. A Marxist beyond main currents.]
Karl Korsch. Marxismus a filosofie. Praha: Filosofia, 2019 - (Sochor, L.; Růžička, J.), s. 11-73. Emancipace a kritika, 3. ISBN 978-80-7007-591-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Karl Korsch * Marxism * philosophy * dialectics * materialism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304780

0491837 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Sarkissian, Alena
Karel Dostal mezi Winckelmannem a Nietzschem.
[Karel Dostal between Winckelmann and Nietzsche.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 195-251. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Karel Dostal * reception of Greek Tragedy * Greek Theatre * Czech Theatre * National Theatre * Antigone * Medeia * Iphigenia * Oresteia
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285453