Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Výsledky projektu MSM300091601


Nalezeno záznamů: 1

0496544 - FLU-F 2019 RIV FR fre C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Koblížek, Tomáš
Saussure et Benveniste sur la mutabilité de la langue.
[Saussure and Benveniste on mutability of language.]
Travaux des colloques Le cours de linguistique générale, 1916-2016. L’émergence, le devenir. Genève: Cercle Ferdinand de Saussure, 2018, s. 1-6. ISBN 978-2-8399-2282-1.
[Le cours de linguistique générale, 1916-2016. Paris (FR), 15.06.2016-17.06.2016]
AV ČR(CZ) MSM300091601
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: É. Benveniste * F. de Saussure * Course in General Linguistics * mutability of language
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.clg2016.org/documents/CLG2016-Koblizek.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290114