Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

RIV - aktuální sběr

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 46

Monografie

0505593 - UJC-A 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hoffmannová, Jana (ed.) - Homoláč, Jiří (ed.) - Mrázková, Kamila (ed.) - Čermáková, Anna - Fried, Mirjam - Havlík, Martin - Jílková, Lucie - Komrsková, Zuzana - Kopřivová, Marie - Poukarová, Petra - Richterová, Olga - Zaepernicková, Eliška - Zeman, Jiří
Syntax mluvené češtiny.
[The Syntax of Spoken Czech.]
Praha: Academia, 2019. 392 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2961-4
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * syntax * everyday communication * utterance * turn * discourse markers * prosodic means * the corpora of spoken Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297164

0499910 - UJC-A 2020 RIV CZ cze, ger B - Monografie kniha jako celek
Optát, B. - Gzel, P. - Philomathes, V. - Koupil, Ondřej (ed.) - Voit, Petr
Gramatika česká (1533).
[Czech Grammar (1533).]
Praha: Akropolis, 2019. 238 s. ISBN 978-80-7470-232-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-00598S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech grammar * the 16th century * Beneš Optát * Náměšť nad Oslavou
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296264

0507551 - UJC-A 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Svobodová, Ivana
Akademická příručka českého jazyka (2., rozšířené vydání).
[Academic Vade Mecum of the Czech Language (2th expanded edition).]
2. přepr. - Praha: Academia, 2019. 600 s. ISBN 978-80-200-2947-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech Language * orthography * grammar * pronunciation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298585

0507623 - UJC-A 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Štěpánová, Veronika
Vývoj kodifikace české výslovnosti.
[The Development of the Codification of Czech Pronunciation.]
Praha: Academia, 2019. 287 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2900-3
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: standard Czech * pronunciation * language development * language standardisation and codification
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298652

0502317 - UJC-A 2020 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Voleková, Kateřina (ed.) - Dragoun, Michal - Koupil, Ondřej - Koupilová, Marcela - Livingstone, David
Orthographia Bohemica.
[Orthographia Bohemica (Czech Orthography).]
Praha: Akropolis, 2019. 191 s. ISBN 978-80-7470-234-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-00598S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Orthography * Old Czech * Crux de Telcz * Jan Hus * 15th century
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296263

0507618 - UJC-A 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Voleková, Kateřina - Svobodová, Andrea - Matiasovitsová, Klára - Homolková, Milada - Pytlíková, Markéta - Gaudek, Tomáš - Halama, Ota
Staročeské biblické předmluvy.
[Old Czech Biblical Prologues.]
Praha: Scriptorium, 2019. 623 s. ISBN 978-80-88013-78-5
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Medieval Studies * Old Czech Language * Medieval vernacular translations * Prologues * Bible translation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299032

Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)

0509498 - UJC-A 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Slangy nás baví – a stávají se účinným prostředkem reklamy.
[Slang is entertaining – and is becoming an effective means of advertising.]
Spisovná čeština a jazyková kultura 2018: příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bláha, O.), s. 51-59. Ediční řada - Sborníky. ISBN 978-80-244-5465-8.
[Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc (CZ), 18.10.2018-19.10.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: style mixing * entertainment * advertising communication sphere * slang * language humor * visualization * multimodality
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300245

0508504 - UJC-A 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ireinová, Martina
Zpracování nářeční slovní zásoby v celonárodním slovníku.
[Processing dialect vocabulary in national dictionary.]
Spisovná čeština a jazyková kultura 2018: příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bláha, O.), s. 71-79. Ediční řada - Sborníky. ISBN 978-80-244-5465-8.
[Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc (CZ), 18.10.2018-19.10.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialects * Dictionary of Czech Dialects * Czech Linguistic Altas
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Ireinová, Martina
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299391

0509514 - UJC-A 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jílková, Lucie
Variety češtiny v rozhlasovém dopravním zpravodajství.
[Varieties of Czech in traffic radio programme.]
Spisovná čeština a jazyková kultura 2018: příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bláha, O.), s. 80-88. Ediční řada - Sborníky. ISBN 978-80-244-5465-8.
[Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc (CZ), 18.10.2018-19.10.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: traffic radio programme * language variety * Standard Czech * non-standard Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300249

0509518 - UJC-A 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mrázková, Kamila
Jazykový management na sociálních sítích: jazyk jako předmět diskuse a jako index sociální identity autora.
[Language management on social networks: Language as a topic being discussed and as an index of the author’s social identity.]
Spisovná čeština a jazyková kultura 2018: příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bláha, O.), s. 172-183. Ediční řada - Sborníky. ISBN 978-80-244-5465-8.
[Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc (CZ), 18.10.2018-19.10.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language management * social media * Grammar Nazis * ortography * indexicality
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300261

0509499 - UJC-A 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mžourková, Hana
Laická pravidla a jejich místo v jazykové kultuře.
[Laypersons’ language rules and their importance for language cultivation.]
Spisovná čeština a jazyková kultura 2018: příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bláha, O.), s. 195-204. Ediční řada - Sborníky. ISBN 978-80-244-5465-8.
[Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc (CZ), 18.10.2018-19.10.2018]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B009
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: folk-linguistics * layperson’s language rule * language consulting * language cultivation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300262

0507722 - UJC-A 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vondráček, Miloslav
Negace – aspekt slovotvorný.
[Negation - an aspect of word formation.]
Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 544-548. ISBN 978-80-224-1605-4.
[(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: negation * prefixation * word formation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.juls.savba.sk/attachments/knizne_novinky/jvp2_2017.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298904

Elektronický dokument

0507677 - UJC-A 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Hejdová, Tereza
Žofie Albínka z Helfenburku: Nařízení.
[Žofie Albínka from Helfenburk: Regulations.]
[textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český, 2019. E, 103 kB
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Middle Czech language * electronic edition * administrative regulation * abbess * Sant George Monastery
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/6a62c459-fb95-4482-89b0-b29f2f9ec53e/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298693

Článek v odborném periodiku

0505826 - UJC-A 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Čeština v Albrantových koňských lékařstvích.
[The Czech Language in Albrant’s Horse Medicine.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 19 (2019), s. 15-34. ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015081
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: history of veterinary medicine * master Albrant * historical Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297246

0504725 - UJC-A 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
Propria v moderních výkladových slovnících češtiny.
[Proper names in modern Czech monolingual dictionaries.]
Naše řeč. Roč. 102, 1/2 (2019), s. 119-132. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dictionary * lexicography * list of proper names * proper names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296553

0507727 - UJC-A 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
Polná – a toponym that has become a symbol.
Acta onomastica. Roč. 60, č. 1 (2019), s. 24-35. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: place names * toponyms * anoikonyms * Polná * Hilsner Affair * functions of proper names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299392

0504706 - UJC-A 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fuková, Irena - Nejedlý, Petr - Šimek, Štěpán
K připravovanému Slovníku raněnovověké češtiny.
[On the preparation of the Dictionary of Early Modern Czech.]
Naše řeč. Roč. 102, 1/2 (2019), s. 76-87. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Early Modern Czech * lexicography * lexicology * structural approach
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296594

0503121 - UJC-A 2020 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan
Czech First Names of Foreign Origin as Witnesses of Multicultural Contacts in Central Europe.
Onomastica Uralica. -, č. 12 (2018), s. 281-288. ISSN 1586-3719
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Czech language * personal names * first names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou12/19.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298521

0507532 - UJC-A 2020 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan - Valentová, I.
The Current State and Perspectives of Onomastic Terminology.
Onomastica Uralica. -, č. 14 (2018), s. 53-63. ISSN 1586-3719
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Onomastics * terminology * digital database
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou14/05.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298520

0509267 - UJC-A 2020 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Ireinová, Martina
Nářeční výzkum v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od poloviny 20. století do současnosti - metody, výsledky.
[Research of Dialects in Bohemia, Moravia and Silesia from mid-20th Century to the Present - Methods, Results.]
Prace Filologiczne. Roč. 74 (2019), s. 59-67. ISSN 0138-0567
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialects * mail survey * fieldwork * Czech Linguistic Atlas * Dictionary of Czech Dialects
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Ireinová, Martina
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300028

0505815 - UJC-A 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Dialogické rysy dopravního rozhlasového zpravodajství (na příkladu slovesných způsobů).
[Dialogical features in traffic radio news (on the example of verbal moods).]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 19 (2019), s. 45-58. ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: traffic radio programme * features of dialogue * verbs
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297214

0505307 - UJC-A 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koupil, Ondřej
Písničky čtyři evanjelické (1534) v triádě Optátových biblik.
[Four Evangelical Canticles Hymnbook (1534) in Beneš Optát´s Biblica Triad.]
Česká literatura. Roč. 67, č. 2 (2019), s. 188-212. ISSN 0009-0468
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-00598S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Beneš Optát * evangelical canticles * translation of bible * Czech hymnography * Erasmus of Rotterdam * 16th century
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296864

0505843 - UJC-A 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koutová, Marta
Původci sdělení v souvětích s větami obsahovými a jejich vliv na užívání absolutních a relativních časů.
[The originators of the message in the sentences with content clauses and their impact on the use of absolute and relative tenses.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 19 (2019), s. 59-70. ISSN 1804-137X
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: subordinate content clause * subordinate adjunct clause * relative tense * absolute tense * primary agent * speaker
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298583

0508050 - UJC-A 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Martinkovičová, Barbora
Puzzle jako ortoepický problém.
[Puzzle as a problem for orthoepy.]
Naše řeč. Roč. 102, č. 3 (2019), s. 232-235. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001781
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Internet Language Reference Book * loanword * orthoepy * pronunciation * public media
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299269

0504717 - UJC-A 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mžourková, Hana - Křivan, Jan
Pusťme uživatele do slovníku! Aneb o neprobádané cestě v české lexikografii.
[Let users into the dictionary! On an unexplored path in Czech lexicography.]
Naše řeč. Roč. 102, 1/2 (2019), s. 36-50. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dictionary * lexicography * usability * usefulness * user * utility
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296505

0504722 - UJC-A 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nová, Jana - Opavská, Zdeňka
Odborní konzultanti všeobecného výkladového slovníku (praktické zkušenosti lexikografického týmu ze spolupráce s odborníky).
[Field specialists as advisers for a general dictionary (practical experience of a lexicography team cooperating with field specialists).]
Naše řeč. Roč. 102, 1/2 (2019), s. 51-63. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Academic Dictionary of Contemporary Czech * dictionary entry * dictionary-making process * lexicography * terminology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296860

0507728 - UJC-A 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Ptáčníková, Martina
Jan Palach Square – urbanonym as a symbol of public protest.
Acta onomastica. Roč. 60, č. 1 (2019), s. 85-93. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Prague * Jan Palach * urban toponymy * non-standardized names * commemorative names * ideology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298907

0504724 - UJC-A 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sláma, Jakub
K efektivitě manuální a poloautomatické excerpce neologismů.
[On the efficiency of manual and semi-automatic detection of neologisms.]
Naše řeč. Roč. 102, 1/2 (2019), s. 64-75. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: data collection * manual detection of neologisms * neologisms * Python * semi-automatic detection of neologisms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296940

0504712 - UJC-A 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šemelík, Martin - Škrabal, M.
Poznámky k poznámkám: Usage notes v českém lexikografickém prostředí.
[Notes on notes: Usage notes in Czech lexicography.]
Naše řeč. Roč. 102, 1/2 (2019), s. 25-35. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * function theory * lexicography * usage notes
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296370

0504753 - UJC-A 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šemelík, Martin - Lišková, Michaela
K lexikografickému zpracování tabuových slov.
[On the lexicographical treatment of taboo words.]
Slovo a slovesnost. Roč. 80, č. 1 (2019), s. 39-57. ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: taboo * sexuality * vulgarisms * lexicography * German * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Impakt faktor: 0.412, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296368

0504708 - UJC-A 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
K výkladu významu slov zpolitizovaný a politika.
[On interpreting the meaning of the words zpolitizovaný ‘politicized’ and politika ‘politics/policy/polity’.]
Naše řeč. Roč. 102, 1/2 (2019), s. 5-24. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: adjective zpolitizovaný ‘politicized’ * game theory * meaning explanations * notion of game * noun politika ‘politics/policy/polity’ * philological description
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296534

0507533 - UJC-A 2020 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Systematic Relationships Between Toponyms and Anthroponyms in Czech.
Onomastica Uralica. -, č. 12 (2018), s. 111-120. ISSN 1586-3719
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: proper names * anthroponyms * toponyms * systematic relationships * parasystem
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou12/08.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298528

0507534 - UJC-A 2020 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Namegiving in the Czech Republic: Legal Regulation and the Role of Onomasticians.
Onomastica Uralica. -, č. 14 (2018), s. 83-92. ISSN 1586-3719
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: anthroponyms * given names * toponyms * oikonyms * street names * name policy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou14/07.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298527

0507730 - UJC-A 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Collectivization and nationalization of agriculture in Czechoslovakia: changes of rural landscape ‒ and namescape?
Acta onomastica. Roč. 60, č. 1 (2019), s. 130-137. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponyms * anoikonyms * names of tracts of land * collectivisation and nationalisation of agriculture
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298902

0504715 - UJC-A 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vajdlová, Miloslava
Klady a zápory elektronického zpracování a zveřejnění slovníku (na příkladu Elektronického slovníku staré češtiny).
[Benefits and drawbacks of digital processing and publishing of electronic dictionaries (on the example of the Electronic Dictionary of Old Czech).]
Naše řeč. Roč. 102, 1/2 (2019), s. 88-101. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015081
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: diachronic dictionary * diachronic lexicography * digital output * Electronic Dictionary of Old Czech * electronic document
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296295

Kapitola v monografii

0504766 - UJC-A 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Žižka, potvora mrzutá (K významovým proměnám staročeských lexémů).
[Žižka, potvora mrzutá (monster horrible) (On the semantic shifts of the Old-Czech lexemes).]
Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 185-195. ISBN 978-83-63090-21-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * lexical meaning * Jan Žižka * Hussitism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296583

0504769 - UJC-A 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana - Zaepernicková, Eliška
Konvergentní a divergentní reprodukce řeči své a cizí v mluvených projevech.
[Convergent and divergent reporting of one’s own and somebody else’s speech in spoken interactions.]
Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 341-350. ISBN 978-83-63090-21-0
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reported speech * introductory segment * reporting of one‘s own speech * reporting of somebody else’s speech * convergent/divergent reporting * prosodic devices
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296338

0505038 - UJC-A 2020 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Křivan, Jan
Pronominal and adjectival attributive possession in spoken Czech.
Possession in Languages of Europe and North and Central Asia. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2019 - (Johanson, L.; Mazzitelli, L.; Nevskaya, I.), s. 149-168. Studies in Language Companion Series, 206. ISBN 9789027202048
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * corpora of spoken and written Czech * pronominal and adjectival adnominal possessive constructions * frequency distributions * prominence hierarchies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296577

0504762 - UJC-A 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Lišková, Michaela
Neologismy: diachronní periferie slovní zásoby.
[Neologisms: diachronic vocabulary periphery.]
Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 211-223. ISBN 978-83-63090-21-0
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: neologism * neosemanticism * neology * neography * lexicon * innovations * langue – parole
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296373

0505158 - UJC-A 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Nejedlý, Petr
Deverbativní nomina instrumenti ve starší češtině a jejich kategorizace.
[Deverbativ names of instruments in the Older Czech and their categorization.]
Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018 - (Gębka-Wolak, M.; Kaproń -Charzyńska, I.; Kamper-Warejko, J.), s. 109-119. ISBN 978-83231-4148-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: word-formative system * Old Czech * Middle Czech * onomasiological category * deverbativ nouns * nouns of means * suffix
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296968

0504767 - UJC-A 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Neprašová, Renáta
„Naše“ a „cizí“ ve frazémech s (de)toponymními komponenty.
[“Our” and “foreign” in phrasems with (de)toponymous components.]
Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 249-255. ISBN 978-83-63090-21-0
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: czech language * phraseology * toponymy * detoponymy * stereotype
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297019

0504765 - UJC-A 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Nová, Jana
Cizí versus naše realita a její zpracování ve vybraných českých, slovenských a anglických slovnících.
[Foreign versus our and its processing in selected Czech, Slovak and English dictionaries.]
Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 169-184. ISBN 978-83-63090-21-0
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: botany * Czech * dictionary definition * food * general dictionary * headword list * lexicography * loanwords * zoology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297021

0504768 - UJC-A 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Svobodová, Andrea - Matiasovitsová, Klára
Počešťování názvů vybraných biblických knih v pramenech 14. až 16. století.
[Adaptation to the Czech language the names of selected biblical books in the sources of the 14th to 16th centuries.]
Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 313-328. ISBN 978-83-63090-21-0
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible translation * biblical prologues * names of biblical books
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296367

0505155 - UJC-A 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Šimek, Štěpán
Deverbativní substantiva se sufixem -éř/-íř/-ýř ve slovnících Daniela Adama z Veleslavína.
[Deverbative nouns derived by suffix -éř/-íř/-ýř in dictionaries by Daniel Adam of Veleslavín.]
Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018 - (Gębka-Wolak, M.; Kaproń -Charzyńska, I.; Kamper-Warejko, J.), s. 183-196. ISBN 978-83231-4148-8
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: diachronic lexikography * word-formative system * Old Czech * Middle Czech * Daniel Adam of Veleslavín
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296658

0505156 - UJC-A 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Vajdlová, Miloslava
Slova cizího původu ve slovnících Daniela Adama z Veleslavína.
[The lexemes of foreign origin in dictionaries by Daniel Adam of Veleslavín.]
Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018 - (Gębka-Wolak, M.; Kaproń -Charzyńska, I.; Kamper-Warejko, J.), s. 197-212. ISBN 978-83231-4148-8
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: historical lexicography * humanistic Czech * Daniel Adam of Veleslavín * loanwords
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296962

0504764 - UJC-A 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Zeman, Jiří
Syntax mluvené češtiny - jiná syntax?
[The syntax of spoken Czech – another syntax?]
Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 135-143. ISBN 978-83-63090-21-0
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spoken text * syntax * interrogative sentence
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296551