z

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

RIV - aktuální sběr

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 160

Monografie

0500116 - UJC-A 2019 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 19. zakon7 - ž6zl7. Bibliografický aparát.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 19. zakon7 - ž6zl7.]
Brno: Tribun EU, 2018. 122 s. ISBN 978-80-263-1501-8
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292258

0501529 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Čornej, Petr - Klosová, Markéta
Staré letopisy české (východočeská větev a některé související texty).
[Old Czech Annals (Its East-Bohemian branch and some related texts).]
Praha: Filosofia, 2018. 729 s. Fontes rerum Bohemicarum. Series nova, tomus III. ISBN 978-80-7007-555-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Hussitism * Old Czech Annals * critical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294268

0500651 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čižmárová, Libuše - Goláňová, Hana - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Přadková, Petra - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Kloferová, Stanislava - Spinková, Stanislava - Šipková, Milena
Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí.
[Life in Words, Words in Life.]
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v. i. v nakladatelství NLN, 2018. 210 s. ISBN 978-80-7422-657-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: Czech * dialect * language development * vocabulary * dialect dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293354

0501699 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořák, J. (ed.) - Malčík, Petr (ed.)
Jan Balhar. Slezsko v pismě.
[Silesia in Written Form.]
Brno: Host, 2018. 220 s. Studie osobností brněnské lingvistiky, 7. ISBN 978-80-7577-692-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * Jan Balhar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: General language studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293697
Uložit do RIV jako O

0501051 - UJC-A 2019 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Svobodová, Andrea - Dragoun, Michal - Voleková, Kateřina - Lukšová, Zuzana
Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu.
[A Commentary on the Gospel of Matthew by Nicholas of Lyra. Critical edition of the Old Czech translation.]
Praha: Scriptorium, 2018. 951 s. ISBN 978-80-88013-76-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Nicholas of Lyra * Critical Edition * Old Czech Language * Gospel of Matthew * Commentary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293408

0493171 - UCL-M 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kosák, Michal - Flaišman, Jiří - Lehečka, Boris - Plecháč, Petr - Říha, Jakub - Sichálek, J.
Editologie. Od náčrtu ke knize.
[Scholarly Editing (From planning to publication).]
Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2018. 296 s. Varianty, 9. ISBN 978-80-88069-62-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-31160S
Institucionální podpora: RVO:68378068 ; RVO:68378092
Klíčová slova: Scholarly Editing * variants * digital media * digital editions * attribution * authorship * metric analysis * medieval studies
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize; AI - Jazykověda (UJC-A)
Obor OECD: Specific literatures; Linguistics (UJC-A)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286583

0503241 - UJC-A 2019 RIV DE eng B - Monografie kniha jako celek
Sherman, Tamah (ed.) - Nekvapil, J. (ed.)
English in Business and Commerce: Interactions and Policies.
Berlín: Walter de Gruyter, 2018. 363 s. Language and Social Life. ISBN 978-1-5015-1553-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: sociolinguistics of English * English as a lingua franca * language policy * business communication
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295096

0496952 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Štícha, František - Kolářová, I. - Vondráček, Miloslav - Bozděchová, I. - Bílková, J. - Osolsobě, K. - Kochová, Pavla - Opavská, Zdeňka - Šimandl, Josef - Kopáčková, Lucie - Veselý, Vojtěch
Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie. Druhy slov, tvoření slov.
[Comprehensive Grammar of Czech. I. Morphology - Parts of Speech / Word-Formation.]
Praha: Academia, 2018. 1148 s. ISBN 978-80-200-2719-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: grammar * parts of speech * word-formation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289655

Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)

0487965 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beneš, Martin
Nesoulad pravidel a vět o pravidlech jako problém jazykové kultury.
[Mismatch between Rules and Rule-Sentences in the Context of Language Cultivation.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 275-287. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B009
Klíčová slova: codification * language cultivation * language rules * norm * philosophy of linguistics * rule-sentences
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282656

0500367 - UJC-A 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
Czech and Slovak laskonka 'a kind of sweet dessert'.
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 53-57. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium Brno 2017. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Czech * Slovak * Early Romance * borrowing
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292451

0500951 - UJC-A 2019 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
Language contact studies: the past, the present, and the future.
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica 17. - 18. 9. 2015. Banská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018 - (Odaloš, P.), s. 75-82. Filozofická fakulta. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language contact studies * language contact * historiography of linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292989

0502637 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černá, Alena M.
O slovníkových transmisích.
[On Dictionary Transmissions.]
Bibliotheca Antiqua 2018. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2018 - (Krušinský, R.), s. 97-104. ISBN 978-80-7053-324-6.
[Bibliotheca Antiqua 2018. Olomouc (CZ), 28.11.2018-29.11.2018]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Older Czech * vocabulary * Daniel Adam of Veleslavín * metaphorical lexical units
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2018/%C4%8Cern%C3%A12018.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294569

0488043 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černá, Anna
Jazykové poradenství jako zdroj lingvistických dat.
[Language Consulting as a Linguistic Data Source.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 268-274. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B009
Klíčová slova: language consulting * database * dialogue between linguists and the public * de-verbal adjectives * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282689

0500668 - UJC-A 2019 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Duběda, Tomáš
N+N Borrowings from English: A New Stress Pattern in Czech?
Proceedings of the 9th International Conference on Speech Prosody. Poznań: Adam Mickiewicz University Poznań, 2018 - (Klessa, K.; Bachan, J.; Wagner, A.; Karpiński, M.; Śledziński, D.), s. 90-93. ISSN 2333-2042.
[9th International Conference on Speech Prosody 2018. Poznań (PL), 13.06.2018-16.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06012S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * English * Anglicisms * loanwords * loanword adaptation * phonology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.isca-speech.org/archive/SpeechProsody_2018/pdfs/46.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292945

0500979 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Dvořáková, Klára
Komplimenty v češtině.
[Compliments in Czech Language.]
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 115-124. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: compliments * figures of speech * informal discourse * politeness * private discourse
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293476

0497431 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hanzová, Barbora
K právnímu lexiku starších zábavně-naučných příruček práva.
[To the legal terminology of the older fun-educational manuals of law.]
Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018 - (Knoll, V.), s. 87-96. ISBN 978-80-7380-711-5.
[Právo v běhu času. Plzeň (CZ), 25.05.2017-26.05.2017]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015081
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech language * law * legal terminology * legal manuals * fun-educational manuals
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291043

0502700 - UJC-A 2019 RIV RS cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
Slovanská onomastická terminologie v mezinárodním kontextu.
[Slavic Onomastic Terminology in the International Context.]
Slovenska terminologija danas. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2017 - (Piper, P.; Jovanovič, V.), s. 267-275. ISBN 978-86-7025-741-2.
[Meeting of the Department of Language and Literature /5./. Beograd (RS), 11.05.2016-13.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * terminology * International Council of Onomastic Sciences
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294856

0502702 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan - Valentová, I.
Způsoby, možnosti a problémy využití synchronního českého a slovenského anoikonymického materiálu v historické dialektologii.
[Ways, Possibilities and Problems of Using Synchronic Czech and Slovak Anoikonymical Material in Historical Dialectology.]
Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III. Červený Kostelec: Mervart Pavel, 2017 - (Kolodziej, A.; Piasecki, T.), s. 125-135. ISBN 978-80-7465-322-3.
[Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura /3./. Wroclaw (PL), 16.03.2017-17.03.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * dialectology * anoikonyms * Czech language * Slovak language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294854

0502709 - UJC-A 2019 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
What’s behind the name? Praha, Vltava and other Czech toponyms.
A Survey of Exonym Use. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2018 - (Jordan, P.; Švehlová, I.; Woodman, P.), s. 27-32. ISBN 978-3-8300-9997-0.
[UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting /19./. Praha (CZ), 06.04.2017-08.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czechia * toponyms * history of settlement * language contacts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294851

0502841 - UJC-A 2019 RIV AT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan - Valentová, I.
Tschechische und slowakische Exonyme aus dem deutschen Sprachgebiet.
[Czech and Slovak Exonyms from the German Speaking Area.]
Mehrnamigkeit zwischen Sprachwissenschaft, Sprachgeschichte und Sprachpolitik. Wien: Praesens Verlag, 2018 - (Ernst, P.; Birk, U.; Pintarić, A.; Scheuringer, H.; Stojić, A.), s. 143-152. ISBN 978-3-7069-1008-8.
[Mehrnamigkeit zwischen Sprachwissenschaft, Sprachgeschichte und Sprachpolitik. Zadar (HR), 06.04.2016-09.04.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * exonyms * Czech language * Slovak language * German speaking area
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294848

0493437 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hlubinková, Zuzana
K některým jménům osob v českých nářečích.
[On some personal names in the Czech dialects.]
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 157-161. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: vocabulary * word formation * personal names * Czech dialects * Sloval dialects
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286805

0500980 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Metodologie zkoumání syntaktických jevů v mluvené komunikaci.
[Methodology for researching syntactic phenomena in spoken communication.]
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 12-19. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * syntax * dialogue * interaction * corpora
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293407

0501079 - UJC-A 2019 RIV BA cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Stylové charakteristiky reprodukce řeči/myšlení v mluvené komunikaci.
[Stylistic characteristics of reported speech/thought in spoken communication.]
Multimedijalna stylistika. Banja Luka: Matica srpska, 2018 - (Dojčinovič, D.; Milašin, G.), s. 153-165. Slovenska stylistika. ISBN 978-99976-33-07-1.
[Multimedijalna stylistika. Banja Luka (BA), 18.05.2017-20.05.2017]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken communication * reproduction of speech * introductory construction * direct/indirect/free indirect speech * reproduction of one’s own speech and the speech of others * prosodic devices * the particle prý/prej
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293543

0489053 - UJC-A 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hořejší, Michal - Voleková, Kateřina
Peripheral Old Czech names for Owls.
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 165-174. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S; GA MŠk(CZ) LM2015081
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: ornithonyms * onomatopoeia * word formation * language contact * owls * Old Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283586

0492126 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ireinová, Martina - Konečná, Hana
Jak se kde v Česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny.
[How it is spoken in Czechia or what we know about Czech dialects.]
Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018 - (Rusínová, E.), s. 83-100. ISBN 978-80-210-8962-4.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /51./. Brno (CZ), 21.07.2018-18.08.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialectology * Czech dialects * Czech Linguistic Atlas
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Ireinová, Martina
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285695

0502791 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jamborová, Martina
Slovní zásoba staročeského překladu Korunovačního řádu Karla IV.
[Vocabulary of Old Czech Translation of the Coronation Order of Charles IV.]
Bibliotheca Antiqua 2018. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2018 - (Krušinský, R.), s. 110-114. ISBN 978-80-7053-324-6.
[Bibliotheca Antiqua 2018. Olomouc (CZ), 28.11.2018-29.11.2018]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * vocabulary * manuscript * Coronation Order of Charles IV.
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294745

0500486 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janyšková, Ilona
K lexikálněsémantickému poli 'vonět, zapáchat' v češtině.
[On the lexical-semantic field 'to smell good, to smell bad' in Czech.]
Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018 - (Rusínová, E.), s. 114-120. ISBN 978-80-210-8962-4.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /51./. Brno (CZ), 21.07.2018-18.08.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * semantic motivation * Slavonic languages * to smell good * to smell bad
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292550

0489981 - UJC-A 2019 RIV CZ rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janyšková, Ilona
Rol češskoj leksiki v ”Etimologičeskom slovare staroslavjanskogo jazyka”.
[Role of the Czech lexicon in the ”Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language”.]
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 189-194. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium Brno 2017. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * Czech language * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284278

0501071 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jílková, Lucie
K syntaxi soukromých dopisů: příklad slova no.
[On syntax of private letters: example of the Czech word no.]
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 183-190. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech word no * spoken language * syntax * Private Correspondence Corpus * monological and dialogical meanings
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293480

0501072 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jílková, Lucie
Z výzkumu výslovnostního úzu: výslovnost vybraných francouzských jmen.
[Researching pronunciation practices: Pronunciation of selected French names.]
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 191-197. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * French proper names * výslovnostní úzus * adaptation principles of pronunciation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293479

0500365 - UJC-A 2019 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Karlíková, Helena
Zur Herkunft des tschechischen Idioms natáhnout brka 'sterben'.
[On the origin of the Czech phraseme natáhnout brka 'to die'.]
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 195-205. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium Brno 2017. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech dialectal lexis * phraseology * etymology * elementary relationship
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292450

0492141 - UJC-A 2019 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Zur Homonymie im Wörterbuch der Dialekte der tschechischen Sprache.
[On homonymy in the Dictionary of the Czech Dialects.]
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 207-214. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium Brno 2017. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: Czech studies * dialectology * dialect dictionary * homonymy * polysemy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285803

0492009 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kreisingerová, Hana
Vliv Lupáčova Nového zákona na znění českého převodu Tabulí Mikuláše z Drážďan.
[Influence of Lupáč’s New Testament on the Czech translation of Nicholas of Dresden’s Tabulae.]
Jazyková euromozaika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Jensenová, D.; Stůjová, P.), s. 10-22. Sborníky. ISBN 978-80-244-5282-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů /14./. Olomouc (CZ), 06.05.2013-08.05.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible translation * Lupáč ́s New Testament * Tabulae by Nicholas of Dresden * Comparison
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285754

0503191 - UJC-A 2019 RIV SI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kroupová, Magdalena - Štěpánková, Barbora - Vodrážková, Veronika
The Sounds of a Dictionary: Description of Onomatopoeic Words in the Academic Dictionary of Contemporary Czech.
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2018 - (Čibej, J.; Gorjanc, V.; Kosem, I.; Krek, S.), s. 149-157. ISBN 978-961-06-0097-8.
[EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts /18./. Ljubljana (SI), 17.07.2018-21.07.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001781
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * definition * interjection * (lexical) meaning * monolingual dictionary * onomatopoia, verb
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/118/211/2954-1?inline=1
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295110

0469081 - UJC-A 2019 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Liška, Tomáš - Barbierik, Kamil - Bodlák, Martin - Děngeová, Zuzana - Jarý, Vladimír - Lišková, Michaela - Nový, Josef - Virius, Miroslav
Cache Module for the Dictionary Writing System.
Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Cham: Springer International Publishing AG, 2017 - (Kacprzyk, J.), s. 122-132. ISBN 978-3-319-46534-0.
[2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Žilina (SK), 19.11.2015-19.11.2015]
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: dictionary writing system * data cache management
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-46535-7
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266971

0483510 - UJC-A 2019 RIV BG cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Michalec, Vít
K problematice autonomnosti hesel v připravovaném Akademickém slovníku současné češtiny.
[The issue of the so-called headword autonomy in the new monolingual dictionary of contemporary Czech.]
Leksikografijata v načaloto na XXI v. Dokladi ot Sedmata meždunarodna konferencija po leksikografija i leksikologija (Sofija, 15-16 oktomvri 2015 g.). Sofia: Izdatelstvo na BAN „Prof. Marin Drinov“, 2016 - (Blagoeva, D.; Kolkovska, S.), s. 81-88. ISBN 978-954-322-875-1.
[Leksikografijata v načaloto na XXI v. Sofia (BG), 15.10.2015-16.10.2015]
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: sense explanation * autonomy * base word * headword * list of headwords * nesting
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278821

0501055 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mrázková, Kamila
Mluvenost a psanost v syntaxi českých reklamních textů.
[Orality and literacy in the syntax of Czech advertising texts.]
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 261-269. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: discourse of advertising * syntax * communicative domain/sphere * conceptual/medial orality/literacy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293478

0489114 - UJC-A 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Nejedlý, Petr
Towards two Old Czech loanwords.
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 325-330. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: origin of the word * Old Czech * dějnicě * moryt * Old Polish * Medieval Latin
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283616

0483511 - UJC-A 2019 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Neprašová, Renáta
Zur Einheitlichkeit der Bedeutungsinterpretation des Phrasems im Bedeutungswörterbuch.
[On Uniformity of Meaning Explanation of Phrasem in a General Monolingual Dictionary.]
Junge Slavistik im Dialog VI. Beiträge zur XI. Internationalen Slavistischen Konferenz. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2017 - (Weigl, A.; Nubler, N.; Naumann, K.; Volkel-Bill, M.; Grahl, S.; Lis, T.), s. 247-256. ISBN 978-3-8300-9444-9.
[Junge Slavistik im Dialog VI. Kiel (DE), 15.04.2016-16.04.2016]
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: phraseology * lexicography * monolingual dictionary * meaning explanation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279011

0503196 - UJC-A 2019 RIV SI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Nová, Jana
Terms Embraced by the General Public: How to Cope with Determinologization in the Dictionary?
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2018 - (Čibej, J.; Gorjanc, V.; Kosem, I.; Krek, S.), s. 387-398. ISBN 978-961-06-0097-8.
[EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts /18./. Ljubljana (SI), 17.07.2018-21.07.2018]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * determinologization * dictionary definition * general dictionary * lexicography * Slovak * terminology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/118/211/3000-1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295022

0492011 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pytlíková, Markéta
Staročeský překlad Výkladů hebrejských jmen jako specifický zdroj lexikálních jednotek.
[The Old Czech Translation of Interpretationes hebraicorum nominum as a Unique Source in Lexical Units.]
Jazyková euromozaika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Jensenová, D.; Stůjová, P.), s. 33-48. Sborníky. ISBN 978-80-244-5282-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů /14./. Olomouc (CZ), 06.05.2013-08.05.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: translation * interpretation * names * Bible * Old Czech * hapax legomenon * Výklady hebrejských jmen * Interpretationes hebraicorum nominum
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285753

0488042 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Smejkalová, Kamila
Noremnost proprií z pohledu veřejnosti a lingvistů.
[Normativity of proper names from the point of view of general public and linguists.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 258-267. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B009
Klíčová slova: language norm * proper names * language culture * codification * morphology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283096

0492129 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Spinková, Stanislava
Hledám předky v českých zemích aneb Jak se stát úspěšným genealogem.
[I´m looking for Ancestors in the Czech Lands or how to become a successfull Genealogist.]
Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018 - (Rusínová, E.), s. 260-266. ISBN 978-80-210-8962-4.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /51./. Brno (CZ), 21.07.2018-18.08.2018]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: ancestors * genealogy * pedigree * Czech Lands * family chronicle * Czech origin
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285805

0492010 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Svobodová, Andrea
Znovunalezený Lvovský sborník modliteb a legend.
[Rediscovered Lviv Manuscript of Prayers and Legends.]
Jazyková euromozaika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Jensenová, D.; Stůjová, P.), s. 23-32. Sborníky. ISBN 978-80-244-5282-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů /14./. Olomouc (CZ), 06.05.2013-08.05.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech language * prayers and legends * historical dialectology * text linguistics * Václav Kůst
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285755

0492132 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimečková, Marta
K otázce (ne)spisovné češtiny 16.-18. století (se zvláštním zřetelem na vybrané hláskoslovně-ortografické jevy).
[On the Questions of the (un)literary Czech Language in from the 16th -18th Centuries (with special Emphasis on selected phonetic-orthogrphic Phenomena).]
Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018 - (Rusínová, E.), s. 276-287. ISBN 978-80-210-8962-4.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /51./. Brno (CZ), 21.07.2018-18.08.2018]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * standard Czech * old Czech * phonology * language change
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293689

0492012 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimek, Štěpán
Středněčeská slovesa s předponou roz(e)- v kontextu slovotvorného vývoje.
[The Middle Czech Verbs Consisting of the Prefix roz(e)- in the Context of Word-Formation Development.]
Jazyková euromozaika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Jensenová, D.; Stůjová, P.), s. 61-72. Sborníky. ISBN 978-80-244-5282-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů /14./. Olomouc (CZ), 06.05.2013-08.05.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Middle Czech * language development * verb * word-formation * prefix * Lexical Database of Humanistic and Baroque Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285604

0500371 - UJC-A 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Valčáková, Pavla
On the etymology of the Czech words kobliha and špína.
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 413-416. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium Brno 2017. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Czech * doughnut * dirt
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292455

0491221 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Neaktuálnost slovesného děje v latinsko-českých slovnících 15. století.
[Non-Actuality of the Verbal Action in the Latin–Czech Dictionaries from the 15th Century.]
Jazyková euromozaika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Jensenová, D.; Stůjová, P.), s. 73-82. Sborníky. ISBN 978-80-244-5282-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů /14./. Olomouc (CZ), 06.05.2013-08.05.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * verb * non-actuality * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285598

0500370 - UJC-A 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
Marginalia etymologica Bohemica.
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 455-458. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium Brno 2017. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Czech * Slavonic languages * historical linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292453

Elektronický dokument

0499393 - UJC-A 2019 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Černá, Alena M.
Václav Hájek z Libočan: O nešťastné příhodě, kteráž se stala skrze oheň….
[Václav Hájek from Libočany: About the unfortunate incident that happened through the fire.]
[textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2018. E, 60 kB
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Václav Hájek from Libočany * fire of Prague * Humanist Czech * electronic edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/5c0453c1-9d2e-48bf-a887-3cd4a67e799b/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292968