Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

RIV - aktuální sběr

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 149

Abstrakt

0467704 - UGN-S 2017 RIV CZ cze A - Abstrakt
Bajer, A. - Kirchner, Karel - Kuda, František - Buček, A.
Problematika lesního hospodářství v oblastech postižených svahovými procesy a řícením hornin.
[Problems of forest management strategies on slopes endangered by landslides and rock falling.]
Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2016. s. 7-7. ISBN 978-80-86407-65-4.
[Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. 25.10.2016-26.10.2016, Brno]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: slope deformations * forest management * landslides
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265750
Uložit do RIV jako O

0465677 - UGN-S 2017 RIV CZ cze A - Abstrakt
Klusáček, Petr - Kunc, Josef
Různé přístupy k regeneraci brownfields a opětovnému využití zastavěného území aplikované při územním plánování – případová studie krajů a krajských měst České republiky.
[Different approaches to brownfields regeneration and recycling of built-up area applied by spatial planning – case study of regions and regional capitals in the Czech Republic.]
Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2016. s. 22-24. ISBN 978-80-86407-65-4.
[Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. 25.10.2016-26.10.2016, Brno]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020259
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: brownfields * public administration * built-up area
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
http://www.geonika.cz/doplnky/aeh_2016.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264121
Uložit do RIV jako O

0465528 - UGN-S 2017 RIV CZ cze A - Abstrakt
Kolejka, Jaromír - Batelková, Kateřina - Kirchner, Karel - Krejčí, Tomáš - Zapletalová, Jana - Rapant, P.
Geografická data a poznatky ve scénářích podpory krizového řízení pomocí GIS.
[Geographic data and knowledge in support of crisis management scenarios applying GIS technologies.]
Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2016. s. 25-30. ISBN 978-80-86407-65-4.
[Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. 25.10.2016-26.10.2016, Brno]
Grant CEP: GA MV VG20132015106
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: disaster management * GIS technologies * natural threats
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
http://www.geonika.cz/doplnky/aeh_2016.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264059
Uložit do RIV jako O

0460700 - UGN-S 2017 RIV DE eng A - Abstrakt
Souček, Kamil - Daněk, T. - Vavro, Martin - Botula, J.
Utilisation of X-Ray computed microtomography for evaluation of iron sulphide distribution in roofing slate.
Geophysical Research Abstracts. Göttingen: European Geosciences Union, 2016. ISSN 1607-7962.
[EGU General Assembly. 18.04.2016-22.04.2016, Vienna]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: roofing slate * X-Ray computed microtomography * natural stone
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-2779.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260714
Uložit do RIV jako O

0465526 - UGN-S 2017 RIV PL eng A - Abstrakt
Vašíček, Zdeněk - Málek, O.
Psudothurmanniid ammonoids in the Lietavská Lúčka quarry (Late Hauterivian, Central Western Carpathians, Krížna Nappe, Slovakia).
17th Czech - Slovak - Polish Palaeontological Conference. Warsaw: Polisth Geological Institute - National Research Institute, 2016 - (Szydlo, A.; Krobicki, M.; Granoszewski, W.). s. 89-89. ISBN 978-83-7863-666-3.
[Czech - Slovak - Polish Palaeontological Conference /17./. 20.10.2016-21.10.2016, Krakov]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: pseudothurmanniid ammonoids * Lietavská Lúčka quarry * Late Hauterivian * Central Western Carpathians
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264057
Uložit do RIV jako O

Monografie

0469201 - UGN-S 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kolejka, Jaromír - Rapant, P. - Batelková, Kateřina - Inspektor, T. - Kirchner, Karel - Krejčí, Tomáš - Kříčková, L. - Smetana, M. - Zapletalová, Jana
Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi. Optimalizace aktivit při přívalové povodni, při ohrožení svahovými pohyby a toxické havárii na silnici a železnici.
[The scenarios for crisis management geoinformation technologies. Optimization activities during flash floods, landslides in danger and toxic crash on road and rail.]
1. - Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2015. 210 s. ISBN 978-80-87621-07-3
Grant CEP: GA MV VG20132015106
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: geoinformation technology * GIS application * crisis management
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267026

0460566 - UGN-S 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Koutník, P. - Antoš, P. - Hájková, P. - Martinec, Petr - Antošová, B. - Ryšánek, P. - Pacina, J. - Šancer, J. - Ščučka, Jiří - Brůna, V.
Dekorační kameny Čech, Moravy a Slezska.
[Decorative stones of Bohemia, Moravia and Silesia.]
1. - Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. 496 s. ISBN 978-80-7414-974-0
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: decorative stone * quarry * petrography
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie; DB - Geologie a mineralogie (UACH-T)
http://bruna.geolab.cz/files/naki/Kniha_Lomy_UKAZKA.PDF
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260609

0467506 - UGN-S 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Mlejnková, H. (ed.) - Dzuráková, M. - Halas, Petr - Havlíček, M. - Kočková, E. - Kordiovský, E. - Kult, A. - Lacina, Jan - Němějcová, D. - Ošlejšková, J. - Pavonič, M. - Polášek, M. - Sedláček, P. - Smělík, L. - Smutný, B. - Sovová, K. - Uhrová, J. - Unger, J. - Veselý, D. - Zahrádková, S. - Žáková, Z.
Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.
[Submerged cultural and natural heritage of South Moravia.]
1. - Brno: Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v. v. i., 2016. 260 s. ISBN 978-80-87402-52-8
Grant ostatní: MKO(CZ) DF13P01OVV012
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: cultural and natural heritage * South Moravia * water reservoir
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265598

Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)

0468161 - UGN-S 2017 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Axelsson, Owe - Blaheta, Radim - Hasal, Martin
A Comparison of Preconditioning Methods for Saddle Point Problems with an Application to Porous Media Flow Problems.
High performance computing in science and engineering - HPCSE 2015. Švýcarsko: Springer, 2016 - (Blaheta, R.; Kozubek, T.), s. 68-84. Lecture Notes in Computer Science, 9611. ISBN 978-3-319-40361-8. ISSN 0302-9743.
[International Conference on High Performance Computing in Science and Engineering (HPCSE) /2./. Soláň (CZ), 25.05.2015-28.05.2015]
Grant CEP: GA MŠk ED1.1.00/02.0070
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: schur complements * linear-systems * high performance computing
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-40361-8_5
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266018

0467700 - UGN-S 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bajer, A. - Kirchner, Karel - Kubalíková, L.
Geodiversity values as a basis for geosite and geomorphosite assessment: a case study from Žďárské vrchy Highland.
Central Europe Area in View of Current Geography - Proceedings of the 23rd Central European Conference. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016, s. 56-69. ISBN 978-80-210-8314-1.
[Central European Conference /23./. Brno (CZ), 08.10.2015-09.10.2015]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: geodiversity * geoeducation * geosite * geomorphosite assessment
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265747

0472669 - UGN-S 2017 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Batelková, Kateřina - Kolejka, Jaromír - Ruda, A.
Natural risks as limiting factors of rural development.
Sustainability of rural areas in practice. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016 - (Mura, L.; Bumbalová, M.; Gubáňová, M.), s. 391-398. ISBN 978-80-552-1574-7.
[Sustainability of rural areas in practice. Nitra (SK), 03.12.2015-04.12.2015]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: landslide * risk assessment * GIS
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
http://ves.uniag.sk/files/pdf/041ids5i37kruxpty1ewl46nvl53n2.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269908

0472750 - UGN-S 2017 RIV VN eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Blaheta, Radim - Béreš, M. - Domesová, S.
A study of stochastic FEM method for porous media flow problem.
Applied Mathematics in Engineering and Reliability. Ho Chi Minh: Ton Duc Thang Univ, Ho Chi Minh, VIETNAM, 2016 - (Bris, R.; Dao, P.), s. 281-289. ISBN 978-1-138-02928-6.
[ICAMER - International Conference on Applied Mathematics in Engineering and Reliability /1./. Ho Chi Minh (VN), 04.05.2016-06.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: stochastic FEM * heterogeneous porous materials * velocity
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
http://www.crcnetbase.com/doi/pdfplus/10.1201/b21348-47
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269978

0465532 - UGN-S 2017 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Blaheta, Radim - Hasal, Martin - Michalec, Zdeněk
Modelling of interaction of bentonite based sealing element and host rock.
45. Geomechanik - Kolloquium. Freiberg: Technische Universität Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik, 2016 - (Konietzky, H.), s. 205-219 ISSN 1611-1605.
[Geomechanik - Kolloquium /45./. Freiberg (DE), 11.11.2016-11.11.2016]
Grant CEP: GA MŠk LQ1602
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: DECOVALEX 2015 Project * bentonite * sealing * rock
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264061

0472745 - UGN-S 2017 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bouchal, T. - Zajícová, Vendula - Závada, J.
Cerveny kopec wind park in the Czech Republic and studying possible noise disturbance.
Energy and Clean Technologies Conference Proceedings, SGEM 2016. Albena: Bulgarian Academy of Sciences, 2016, s. 235-241. International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 3. ISBN 978-619-7105-82-7.
[SGEM 2016 - International Multidisciplinary Scientific Geoconference /17./. Albena (BG), 30.07.2016-06.08.2016]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: wind power plant * wind park * noise * disturbance * isofonic field
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article8815&lang=en
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269976

0470273 - UGN-S 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Dolinská, S. - Schütz, T. - Znamenáčková, I. - Vaculíková, Lenka
Study and characterization of natural bentonite modified by Manganese Oxides.
Proceedings of the 19th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 2015 - (Čablík, V.), s. 85-90. ISBN 978-80-248-3753-6.
[Conference on Environment and Mineral Processing /19./. Ostrava (CZ), 04.06.2015-06.06.2015]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: bentonite * manganese oxide * domestic deposits
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267960

0472198 - UGN-S 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Elleder, L. - Šírová, J. - Munzar, Jan - Ondráček, Stanislav - Lopaur, M. - Dragoun, Z.
Vodní mlýny, hamry, pily, valchy a papírny za přívalové povodně v létě 1714.
[Water mills, iron mills, saw mills, washboards and paper mills during the flash flood in summer 1714.]
Sborník referátů ze semináře Vodní mlýny. Vol. 5. Vysoké Mýto: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2016 - (Chmelenský, J.), s. 266-286. ISBN 978-80-904401-7-3.
[Vodní mlýny /5./. Vysloké Mýto (CZ), 13.10.2014-15.10.2014]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: extraordinary flash flood * summer 1714 * Sázava River catchment
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269520

0472758 - UGN-S 2017 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hasal, Martin
Two Level Preconditioner of Steady Stokes-Brinkman Equation with Jumps in Coefficients.
Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014). Vol. 1648. Melville, NY: AIP Publishing, 2015 - (Simos, T.; Tsitouras, C.), č. článku 360003. AIP Conference Proceedings, 1648. ISBN 978-0-7354-1287-3. ISSN 0094-243X.
[ICNAAM 2015 - International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodos (GR), 23.09.2015-29.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: Stokes-Brinkman Equation * preconditioning * saddle point system * hydraulic conductivity * approximate inverse
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4952136
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269988

0472759 - UGN-S 2017 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hasal, Martin - Pospíšil, L. - Nowakova, J.
Barzilai-Borwein Method in Graph Drawing Algorithm Based on Kamada-Kawai Algorithm.
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015). New York: AIP Publishing, 2016 - (Simos, T.; Tsitouras, C.), č. článku 360005. AIP Conference Proceedings, 1738. ISBN 978-0-7354-1392-4. ISSN 0094-243X.
[ICNAAM 2015 - International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodos (GR), 23.09.2015-29.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: undirected graphs * Kamada-Kawai algorithm * Barzilai-Borwein method
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4952138
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269989

0472765 - UGN-S 2017 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hasal, Martin - Burda, P.
Application of A Posteriori Error Estimates for the Steady Stokes-Brinkman Equation in 2D.
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015). New York: AIP Publishing, 2016 - (Simos, T.; Tsitouras, C.), č. článku 360004. AIP Conference Proceedings, 1738. ISBN 978-0-7354-1392-4. ISSN 0094-243X.
[ICNAAM 2015 - International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodos (GR), 23.09.2015-29.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: A Posteriori Error Estimate * Stokes Brinkman Equation * Taylor-Hood Elements * singularities * hydraulic conductivity
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
http://aip.scitation.org/journal/apc
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269992

0462327 - UGN-S 2017 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hastíková, Alice - Kolcun, Alexej - Staš, Lubomír - Koníček, Petr
In situ stress determination from excavation-induced stress by the compact
conical-ended borehole overcoring method.
Rock Mechanics and Rock Engineering: From the Past to the Future. London: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2016 - (Ulusay, R.; Aydan, Ö.; Gercek, A.; Hindistan, H.; Tuncay, E.), s. 1203-1206. Volume 2. ISBN 978-1-138-03265-1.
[EUROCK 2016 - 2016 ISRM International Symposium. Cappadocia (TR), 29.08.2016-31.08.2016]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1406; GA MŠk ED2.1.00/03.0082
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: in situ stress determination * excavation-induced stress * compact conical-ended borehole overcoring method (CCBO instrument)
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261800

0463948 - UGN-S 2017 RIV HR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hlaváček, Petr - Kruml, T. - Foldyna, Josef - Tobiáš, J. - Man, J.
Cold-working treatment of stainless steel surface by pulsating water jet peening.
NT2F16 - 16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2016 - (Božić, Ž.), s. 87-88. ISBN 978-953-7738-39-6.
[NT2F16 - International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture /16./. Dubrovník (HR), 24.05.2016-27.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: surface treatment * pulsating water jet * fatigue life
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263022

0462325 - UGN-S 2017 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Horyl, P. - Maršálek, P. - Šňupárek, Richard - Pacześnowski, K.
Total load-bearing capacity of yielding steel arch supports.
Rock Mechanics and Rock Engineering: From the Past to the Future. London: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2016 - (Ulusay, R.; Aydan, Ö.; Gercek, A.; Hindistan, H.; Tuncay, E.), s. 897-1203. Volume 2. ISBN 978-1-138-03265-1.
[EUROCK 2016 - 2016 ISRM International Symposium. Cappadocia (TR), 29.08.2016-31.08.2016]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1406; GA MŠk ED2.1.00/03.0082
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: load-bearing * mining * yielding steel
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261795

0460444 - UGN-S 2017 RIV FI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janeček, Ivan - Mishra, A. Deepak
Modelling the non-standard in-situ loading paths in 3D stress space through laboratory triaxial experiments.
Tampere, Finland Symposium Proceedings. Tampere: The Finish National Group of ISRM and Finish Association of Civil Engineers RIL, 2016 - (Johansson, E.; Raasakka, V.), s. 482-491. ISBN 978-951-758-606-1. ISSN 0356-9403.
[International Symposium on In-Situ Rock Stress - RS2016 /7./. Tampere (FI), 10.05.2016-12.05.2016]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1406; GA MŠk ED2.1.00/03.0082
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: triaxial test * in situ stress * mechanical properties of rocks
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27909263/RS2016%20Tampere%20Proceedings.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260525

0462324 - UGN-S 2017 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kajzar, Vlastimil - Kukutsch, Radovan - Waclawik, Petr - Koníček, Petr
Coal pillar deformation monitoring using terrestrial laser scanner technology in room and pillar panel – A case study from the Ostrava-Karvina Coal Field.
Rock Mechanics and Rock Engineering: From the Past to the Future. London: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2016 - (Ulusay, R.; Aydan, Ö.; Gercek, A.; Hindistan, H.; Tuncay, E.), s. 951-956. Volume 2. ISBN 978-1-138-03265-1.
[EUROCK 2016 - 2016 ISRM International Symposium. Cappadocia (TR), 29.08.2016-31.08.2016]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1406; GA MŠk ED2.1.00/03.0082
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: coal pillar * monitoring * terrestrial laser scanner technology * Ostrava - Karvina Coal Field
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261792

0472644 - UGN-S 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kolejka, Jaromír - Batelková, Kateřina - Ruda, A.
Geografické sucho - jiný pohled na problematiku a její aplikaci v praxi.
[The geographical drought – a different view of the issue and its application in practice.]
Půdní a zemědělské sucho. Praha: VÚMOP, 2016 - (Rožnovský, J.; Vopravil, J.), s. 165-177. ISBN 978-80-87361-55-9.
[Půdní a zemědělské sucho: mezinárodní konference. Kutná Hora (CZ), 28.04.2016-29.10.2016]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: natural risk * drought * land use planning * mitigation scenario
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
http://www.cbks.cz/SbornikKHora2016/sbornikKH2016.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269891

0472664 - UGN-S 2017 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kolejka, Jaromír - Rapant, P. - Batelková, Kateřina - Kirchner, Karel
Identification of landslide sensitive areas for planning documents.
Sustainability of rural areas in practice. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016 - (Mura, L.; Bumbalová, M.; Gubáňová, M.), s. 507-514. ISBN 978-80-552-1574-7.
[Sustainability of rural areas in practice. Nitra (SK), 03.12.2015-04.12.2015]
Grant CEP: GA MV VG20132015106
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: landslide * risk assessment * GIS * territorial planning
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
http://ves.uniag.sk/files/pdf/041ids5i37kruxpty1ewl46nvl53n2.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269903

0472676 - UGN-S 2017 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kolejka, Jaromír
Post-industrial landscape: Identification, typology and value.
Landscape and Landscape Ecology. Bratislava: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2016 - (Halada, L.; Baca, A.; Boltiziar, M.), s. 75-82. ISBN 978-8-0893-2528-3.
[International Symposium on Landscape Ecology - Landscape and Landscape Ecology /17./. Nitra (SK), 27.05.2015-29.05.2015]
Grant CEP: GA AV ČR IAA300860903
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: post-industrial landscape * mapping * GIS * classification * management
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
http://www.uke.sav.sk/old/phocadownload/symposium/o05_Kolejka_ORAL_Symp2015.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269910

0472834 - UGN-S 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kolejka, Jaromír - Krejčí, Tomáš - Rapant, P. - Inspektor, T.
Regional and flash flood as a limiting factor for development.
International Colloquium on Regional Sciences. Brno: MU Brno, 2015 - (Klímová, V.; Zitek, V.), s. 611-618. ISBN 978-80-210-7861-1.
[International Colloquium on Regional Sciences /18./. Hustopeče (CZ), 17.06.2015-19.06.2015]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: flood * regional development * limiting factors * natural hazard
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
https://www.muni.cz/en/research/publications/1314845
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270054

0467585 - UGN-S 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kolejka, Jaromír - Rapant, P. - Zapletalová, Jana
The GIS support to measures on the ground in case of leakage of liquid pollutant on the road.
Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 179-190. ISBN 978-80-210-8313-4.
[Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. Brno (CZ), 08.10.2015-09.10.2015]
Grant CEP: GA MV VG20132015106
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: GIS decision support * geographic data and knowledge * geography
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265661

0470276 - UGN-S 2017 RIV IN eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kr Srivastava, A. - Nag, A. - Bimla Mardi, K. - Dixit, A. - Tiwaris, S. - Zeleňák, Michal
Experimental Investigation of Wire EDM Machining Performance of in-situ Hybrid Metal Matrix Composite using Response Surface Methodology andDesirability Approach
.
Proceedings of the International Conference on Advances in Materials and Manufacturing. Hyderbad: Department of Mechanical Engineering University College of Engineering (Autonomous) Osmania University Hyderabad-500 007 Telangana state, 2016, s. 327-333. ISBN 978-93-86256-19-5.
[International Conference on Advances in Materials and Manufacturing. Hyderbad (IN), 08.12.2016-10.12.2016]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: hybrid metal matrix composite * electromagnetic stir-casting * wire EDM * RSM
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267962

0460826 - UGN-S 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kubalíková, L. - Bajer, A. - Kirchner, Karel
Secondary geodiversity and its potential for geoeducation and geotourism: a case study from Brno city.
Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand - Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita, 2016 - (Fialová, J.; Pernicová, D.), s. 224-231. ISBN 978-80-7509-408-7. ISSN 2336-6311.
[Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. Křtiny (CZ), 01.05.2016-03.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: anthropogenic landforms * geosites * geoeducational and geotourist activities
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260815

0457899 - UGN-S 2017 RIV AU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kukutsch, Radovan - Kajzar, Vlastimil - Waclawik, Petr - Němčík, J.
Use of 3D laser scanner technology to monitor coal pillar deformation.
Coal Operators' Conference 2016 Proceedings. Wollongong, New South Wales, Australia: University of Wollongong, 2016 - (Naj, A.), s. 109-117. ISBN 978-1-74128-255-9.
[Coal Operators' Conference 2016. Wollongong, New South Wales (AU), 10.02.2016-12.02.2016]
Grant CEP: GA MŠk ED2.1.00/03.0082; GA MŠk(CZ) LO1406
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: 3D laser technology * coal pillar monitoring * rib movement
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
http://www.coalconference.net.au/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260709

0471093 - UGN-S 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Lejska, S. - Kuda, František - Kněžínek, K. - Divíšek, Jan
Jak se mele Bílá voda v Bludišti aneb když vypustí Panský rybník.
[Bílá voda Creek swirling through the Bludiště, or, what happens when the Panský rybník Pond becomes discharged.]
Speleofórum 2016. Setkání speleologů v Moravském krasu. Vol. 35. Praha: Česká speleologická společnost, 2016 - (Bosák, P.; Geršl, M.; Novotná J.), s. 16-21. ISBN 978-80-87857-20-5. ISSN 1211-8397.
[Speleofórum 2016. Sloup v Moravském Krasu (CZ), 22.04.2016-24.04.2016]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: speleology * Panský pond on Bílá voda Creek
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268546

0471098 - UGN-S 2017 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Machar, I. - Pechanec, V. - Kirchner, Karel - Brus, J. - Kuda, František
Cultural landscape heritage of the Olomouc Archdiocese: Lessons learned from the history of floodplain forests.
International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM. Albena: STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 511-516. Vol. 2. ISBN 978-619-7105-62-9. ISSN 1314-2704.
[International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2016 /16./. Albena (BG), 30.06.2016-06.07.2016]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: floodplain forests * forest history * Olomouc Archdiocese territory
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268549

0472814 - UGN-S 2017 RIV TW eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pospíšil, L. - Hasal, Martin - Nowakova, J. - Platoš, J.
Computation of Kamada-Kawai Algorithm Using Barzilai-Borwein Method.
Proceedings - 2015 International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems. Tapei: IEEE, 2015 - (Xhafa, F.; Barolli, L.), s. 327-333, č. článku 7312092. ISBN 978-146737694-5.
[International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, IEEE INCoS 2015 /7./. Tamkang UniversityTaipei (TW), 02.09.2015-04.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: Barzilai-Borwein method * convergence * graph layout * Kamada-Kawai algorithm * optimization
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
http://ieeexplore.ieee.org/document/7312092/?reload=true
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270035

0472938 - UGN-S 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Rezek, P. - Martinec, Petr
Assessment of the Aggregate in Historical Plasters.
Materials Science Forum. Brno: Trans Tech Publications Ltd, 2016 - (Dvorak, K.; Gazdic, D.; Hajkova, I.; Magrla, R.), s. 162-166. 865. ISBN 978-303835740-7. ISSN 0255-5476.
[International Conference Silicate Binders - ICBM 2015 /14./. Brno (CZ), 03.12.2015-03.12.2015]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: aggregate * composition * geological situation * historical plaster * petrography
Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví
https://www.scientific.net/MSF.865.162
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270131

0463949 - UGN-S 2017 RIV HR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sitek, Libor - Bodnárová, L. - Foldyna, Josef - Klich, Jiří
Simulation of real removal of heat-affected concrete layers by water jets during repair works.
NT2F16 - 16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2016 - (Božić, Ž.), s. 281-282. ISBN 978-953-7738-39-6.
[NT2F16 - International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture /16./. Dubrovník (HR), 24.05.2016-27.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: concrete * heating * water jet * hydrodemolititon * repair of concrete structures
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263025

0460707 - UGN-S 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Souček, Kamil - Vavro, Martin - Staš, Lubomír - Koníček, Petr - Ptáček, Jiří - Waclawik, Petr - Vavro, Leona - Lednická, Markéta - Kaláb, Zdeněk - Šňupárek, Richard - Vondrovic, L.
Bukov PVP underground research laboratory - geotechnical conditions of construction.
Underground Construction Prague 2016, Eastern European Tunneling Conference (EETC 2016). Praha: ITA-AITES, 2016 - (Butovič, A.; Hilar, M.). ISBN 978-80-906452-1-9.
[International Conference Underground Construction Prague 2016 /13./, Eastern European Tunneling Conference (EETC 2016) /3./. Praha (CZ), 23.05.2016-25.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: Bukov URL * rock mass * radioactive waste
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260722

0467489 - UGN-S 2017 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vašíček, Zdeněk - Reháková, D. - Skupien, P.
Microfossils accompanying some Perisphinctoid Ammonites from the Štramberk Limestone (Tithonian to Early Berriasian from the Silesian Unit, Czech Republic).
Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. Bratislava: Faculty of Geology and Paleontology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 2016 - (Šujan, M.), s. 113-114. ISBN 978-80-223-4201-8.
[Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians - ESSEWECA Conference /10./. Bratislava (SK), 01.12.2016-02.12.2016]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: microfossils * Štramberk Limestone * ammonites
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265583

0465534 - UGN-S 2017 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zajícová, Vendula - Staš, Lubomír - Souček, Kamil - Georgiovská, Lucie
Visualization of pore space in the granitic rocks using X-ray computed tomography.
16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2016. Sofia: SGEM, 2016, s. 355-362. ISBN 978-619-7105-57-5. ISSN 1314-2704.
[International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2016 /16./. Albena (BG), 30.06.2016-06.07.2016]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1406; GA MŠk ED2.1.00/03.0082; GA TA ČR(CZ) TA04020986
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: computed tomography * porosity * X-ray * Hg-porosimetry * granite
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264062

Konferenční sborník (mezinárodní konf.)

0462337 - UGN-S 2017 RIV CZ eng G - Konferenční sborník (zahraniční konf.)
Zapletalová, Jana (ed.) - Vaishar, Antonín (ed.) - Šťastná, M. (ed.)
European countgryside and its perception.
Brno: Mendelova univerzita, 2016. 74 s. ISBN 978-80-7509-424-7. 1.
[EURORURAL ´16 - Moravian Conference on Rural Research /5./. Brno (CZ), 29.08.2016-02.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: European countryside * Europe * rural settlement * countryside
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261819
Uložit do RIV jako O

Konferenční sborník (lokální konf.)

0465323 - UGN-S 2017 RIV CZ cze H - Konferenční sborník (tuzemská konf.)
Zapletalová, Jana - Kirchner, Karel
Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině.
[Current environmental threats and their impact in the landscape.]
Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2016. 99 s. ISBN 978-80-86407-65-4. 1.
[Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. Brno (CZ), 25.10.2016-26.10.2016]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: natural hazards * man-made disasters * GIS tools application * drought * legal issues
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
http://www.geonika.cz/doplnky/aeh_2016.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263939
Uložit do RIV jako O

Článek v odborném periodiku

0468119 - UGN-S 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Axelsson, Owe - Farouq, S. - Neytcheva, M.
Comparison of preconditioned Krylov subspace iteration methods for PDE-constrained optimization problems - Poisson and convection-diffusion control.
Numerical Algorithms. Roč. 73, č. 3 (2016), s. 631-633 ISSN 1017-1398
Grant CEP: GA MŠk ED1.1.00/02.0070
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: PDE-constrained optimization problems * finite elements * iterative solution methods
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 1.241, rok: 2016
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11075-016-0111-1
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265976

0468122 - UGN-S 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Axelsson, Owe - Blaheta, Radim
Corrigendum to Preconditioners for regularized saddle point problems with an application for heterogeneous Darcy flow problems.
Journal of Computational and Applied Mathematics. Roč. 298, May 2016 (2016), s. 252-255 ISSN 0377-0427
Grant CEP: GA MŠk ED1.1.00/02.0070
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: saddle point systems * conditions of nonsingularity * spectrum of preconditioned systems
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 1.357, rok: 2016
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042715005889
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265980

0463933 - UGN-S 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bartke, S. - Martinát, Stanislav - Klusáček, Petr - Pizzol, L. - Alexandrescu, F. - Frantál, Bohumil - Critto, A. - Zabeo, A.
Targeted selection of brownfields from portfolios for sustainable regeneration: User experiences from five cases testing the Timbre
Brownfield Prioritization Tool.
Journal of Environmental Management. Roč. 184, č. 1 (2016), s. 94-107 ISSN 0301-4797
Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7E11035
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: brownfields * prioritisation * sustainability
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Impakt faktor: 4.010, rok: 2016
http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.07.037
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263020

0471459 - UGN-S 2017 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Bertalan, L. - Tóth, C. A. - Szabó, G. - Nagy, G. - Kuda, František - Szabó, S.
Confirmation of a theory: reconstruction of an alluvial plain development in a flume experiment.
Erdkunde. Roč. 70, č. 3 (2016), s. 271-285 ISSN 0014-0015
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: fluvial geomorphology * flume experiment * avulsion
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Impakt faktor: 0.923, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268841

0472779 - UGN-S 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bodnárová, L. - Horák, D. - Válek, J. - Hela, R. - Sitek, Libor
Possibilities of observation of behaviour of concrete- and cement-based composite materials exposed to high temperatures.
Materials Research Innovations. Roč. 19, č. 5 (2015), s. 936-940 ISSN 1432-8917
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: concrete * high temperature * thermal load
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Impakt faktor: 0.830, rok: 2014
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1179/1432891714Z.0000000001225?scroll=top&needAccess=true
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270001

0461705 - UGN-S 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Cárach, J. - Hloch, Sergej - Hlaváček, Petr - Gombár, M. - Klichová, Dagmar - Botko, F. - Mital, D. - Lehocká, D.
Hydro-abrasive disintegration of alloy Monel K-500 – the influence of technological and abrasive factors on the surface quality.
Procedia Engineering. Roč. 149, č. 149 (2016), s. 17-23 E-ISSN 1877-7058.
[International Conference on Manufacturing Engineering and Materials, ICMEM 2016. Nový Smokovec, 06.06.2016-10.06.2016]
Grant CEP: GA MŠk ED2.1.00/03.0082; GA MŠk(CZ) LO1406
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: hydroabrasive disintegration * Alloy Monel K-500 * rotating workpiece * roughness parameters * material removal rate
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816311328
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261289

0461706 - UGN-S 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Colic, K. - Sedmak, A. - Grbovic, A. - Burzić, M. - Hloch, Sergej - Sedmak, S.
Numerical Simulation of Fatigue Crack Growth in Hip Implants.
Procedia Engineering. Roč. 149, č. 149 (2016), s. 229-235 E-ISSN 1877-7058.
[International Conference on Manufacturing Engineering and Materials, ICMEM 2016. Nový Smokovec, 06.06.2016-10.06.2016]
Grant CEP: GA MŠk ED2.1.00/03.0082; GA MŠk(CZ) LO1406
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: biomedical application design * extended finite element method (XFEM) * Ti-6Al-4V alloy * stress intensity factor (SIF) * fatigue crack growth
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816311699
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261290

0466465 - UGN-S 2017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Divíšek, Jan - Culek, M. - Šťastný, K. - Anděra, M.
Biogeographical patterns in vertebrate assemblages of the Czech Republic: regional division in the context of species’ distributions in Europe.
Folia zoologica. Roč. 65, č. 3 (2016), s. 169-182 ISSN 0139-7893
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: beta diversity * biogeographical regions * terrestrial vertebrates
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Impakt faktor: 0.739, rok: 2016
http://www.ivb.cz/folia-zoologica-archive.html?vol=65&no=3
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264744