Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

RIV - aktuální sběr

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 243

Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)

0459785 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Blechta, Václav - Mergl, Martin - Drogowska, Karolina - Kučera, Lukáš - Valeš, Václav - Červenka, Jiří - Kalbáč, Martin
Graphene Field-Effect Transistor as a Probe of Doping by Adsorbed Oxygen Molecules.
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 18-22. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Grant CEP: GA ČR GA13-21704S; GA ČR(CZ) GBP208/12/G016
Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:68378271
Klíčová slova: graphene * sensor * transistor
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259948

0466932 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bouša, Milan - Kalbáč, Martin - Jirka, Ivan - Kavan, Ladislav - Frank, Otakar
EXPERIMENTAL STUDY OF PIB-BASED CVD GRAPHENE TRANSFER EFFICIENCY.
NANOCON 2015: 7th International Conference, Papers - Full Texts. Ostrava: TANGER, spol. s r.o, 2015 - (Shrbená, J.; Zbořil, R.). ISBN 978-80-87294-59-8.
[NANOCON 2015. International Conference /7./. Brno (CZ), 14.10.2015-16.10.2015]
Grant CEP: GA ČR GA14-15357S
GRANT EU: European Commission(XE) 604391
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: graphene * Chemical Vapor Deposition * transfer
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265109

0466947 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
del Corro, Elena - Morales-García, A. - Peňa-Alvarez, M. - Kavan, Ladislav - Kalbáč, Martin - Frank, Otakar
Experimental and Theoretical Comparative Study of Monolayer and Bulk MoS2 under Compression.
NANOCON 2015: 7th International Conference, Papers - Full Texts. Ostrava: TANGER, spol. s r.o, 2015 - (Shrbená, J.; Zbořil, R.), s. 45-50. ISBN 978-80-87294-59-8.
[NANOCON 2015. International Conference /7./. Brno (CZ), 14.10.2015-16.10.2015]
Grant CEP: GA ČR GA14-15357S; GA MŠk LL1301
GRANT EU: European Commission(XE) 604391
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: MoS2 * high pressure * Raman spectroscopy
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265120

0468132 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
del Corro, Elena - Peňa-Alvarez, M. - Morales-García, A. - Bouša, Milan - Řáhová, Jaroslava - Kavan, Ladislav - Kalbáč, Martin - Frank, Otakar
STRAIN ENGINEERING OF THE ELECTRONIC STRUCTURE OF 2D MATERIALS.
NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION. Ostrava: Tanger Ltd; Czech Soc New Mat & Technologies; Reg Ctr Adv Technologies & Mat; Mat Res Soc Serbia; Norsk Materialteknisk Selskap, 2015, s. 19-24. ISBN 978-80-87294-63-5.
[International Conference on Nanomaterials : Research and Application /7./. Brno (CZ), 14.10.2015-16.10.2015]
Grant CEP: GA ČR GA14-15357S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: 2D materials * graphene * electronic structure
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265989

0470878 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hrdlička, V. - Barek, J. - Navrátil, Tomáš
Voltammetric determination of homovanillic acid at boron doped diamond electrode for hollow fibre microextraction.
Proceedings of the 12th International students conference "Modern Analytical Chemistry". Praha: VŠCHT, 2016 - (Nesměrák, K.), s. 206-210. ISBN 978-80-7444-044-1.
[ISC Modern Analytical Chemistry /12./. Prague (CZ), 22.09.2016-23.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: biomarkers * boron doped diamond electrode * hollow-fibre
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268393

0459727 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hrdlička, V. - Barek, J. - Navrátil, Tomáš
Possibilities of Hollow Fiber Microextraction and Voltammetric Detection of Homovanillic acid.
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 74-77. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Hollow-fibers * Liquid phase microextraction * voltammetry
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259891

0459728 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hromadová, Magdaléna - Kolivoška, Viliam - Sokolová, Romana - Šebera, Jakub - Mészáros, G. - Valášek, M. - Mayor, C.
Charge Transport in Single Molecule Junctions of Spirobifluorene Scaffold.
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 78-80. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05180S
Grant ostatní: AV ČR(CZ) MTA-16-02
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: single molecule conductance * spirobifluorene * break junction
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259892

0459730 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kantnerová, Kristýna - Klíma, Jiří - Ludvík, Jiří
Role of Intramolecular Electron Interactions in Cathodic Reduction of Three Isomeric Benzenedialdehydes in Non-aqueous Media – a (Spectro)Electrochemical Study.
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 95-99. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Grant CEP: GA ČR GA13-21704S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Orthophthalaldehyde * OPA * IPA
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259894

0470880 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Klusáčková, Monika - Janda, Pavel - Tarábková, Hana
Effect of substrate hydrophobicity on the electrocatalytic behaviour of phthalocyanine.
Proceedings of the 12th International students conference "Modern Analytical Chemistry". Praha: VŠCHT, 2016 - (Nesměrák, K.), s. 122-126. ISBN 978-80-7444-044-1.
[ISC Modern Analytical Chemistry /12./. Prague (CZ), 22.09.2016-23.09.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-14696S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: atomic force microscopy * cyclic voltammetry * electrocatalysis
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268396

0459731 - UFCH-W 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Křivská, D. - Šestáková, Ivana
Metalothioneiny u drobných volně žijících savců jako bioindikátor znečištění životního prostředí.
[Metallothioneins at Small Terrestrial Mammals as Bioindicator of Environmental Pollution.]
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 117-120. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Small terrestrial mammals * Příbram region * Brdička reaction
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259895

0459732 - UFCH-W 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Lachmanová, Štěpánka - Hromadová, Magdaléna - Kolivoška, Viliam - Pospíšil, Lubomír - Gasior, Jindřich - Mészáros, G. - Lainé, P. P.
Závislost vodivosti pyridiniových molekul na jejich struktuře.
[Dependence of Single-Molecule Conductance of Pyridinium Derivatives on Their Structure.]
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 126-129. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05180S; GA MŠk(CZ) 7AMB15FR027
Grant ostatní: AV ČR(CZ) MTA-16-02
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: single molecule conductance * expanded pyridinium derivatives * scanning tunneling microscopy break junction
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259896

0459734 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Makrlíková, A. - Ktena, A. - Fischer, J. - Navrátil, Tomáš - Vyskočil, V.
Electrochemical Methods for Determination of Three Tumor Biomarkers for Neuroblastoma: Homovanillic Acid, Vanillylmandelic Acid, and 5-Hydroxyindoleacetic Acid.
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 135-138. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Screen-printed carbon electrodes * Differential pulse voltammetry * Homovanillic acid
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259897

0466673 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Makrlíková, Anna - Navrátil, Tomáš - Barek, J. - Vyskočil, V.
Voltammetric determination of cancer biomarker 5-hydroxyindole-3-acetic acid at screen-printed carbon electrodes.
Proceedings of the 12th ISC Modern Analytical Chemistry. Prague: Charles University of Prague, 2016 - (Nesměrák, K.), s. 140-143. ISBN 978-80-7444-044-1.
[ISC Modern Analytical Chemistry /12./. Prague (CZ), 22.09.2016-23.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: differential pulse voltammetry * tumor biomarker * screen-printed carbon electrodes
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264923

0459735 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Navrátil, Tomáš - Vytopilová, M. - Vlčková, Š. - Mrázová, K. - Zakharov, S. - Honsová, Š. - Pelclová, D.
Mercury and its Future in the Czech Republic.
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 143-147. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: mercury * toxicity odf mercury * Homovanillic acid * Ministry of Environment of the Czech Republic
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259898

0459743 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ramešová, Šárka - Sokolová, Romana - Degano, I.
Oxidation Mechanism of Rhamnetin, a Bioflavonoid Compound.
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 78-80. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Grant ostatní: Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200401201
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: flavonoids * electrochemistry * oxidation mechanism
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259905

0459746 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Silver, Barry Richard - Holub, Karel - Mareček, Vladimír
Electrochemical Impedance Spectroscopy and Steady-State Voltammetry at the Micro-between Two Immiscible Electrolyte Solutions.
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 191-195. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Grant CEP: GA ČR GA13-04630S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: liquid-liquid interface * ion transport * AC impedance
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259910

0470879 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Skalová, Štěpánka - Stávková, K. - Barek, J. - Vyskočil, V.
Electrochemical determination of 2-nitrofluorene and investigation of its interaction with DNA.
Proceedings of the 12th International students conference "Modern Analytical Chemistry". Praha: VŠCHT, 2016 - (Nesměrák, K.), s. 149-154. ISBN 978-80-7444-044-1.
[ISC Modern Analytical Chemistry /12./. Prague (CZ), 22.09.2016-23.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: DNA biosensors * DNA interaction * glassy carbon electrode
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268395

0459775 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Skalová, Štěpánka - Stávková, K. - Vyskočil, V. - Barek, J.
Study of 2-Nitrofluorene Interaction with DNA at a Glassy Carbon Electrode.
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 196-200. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Grant CEP: GA ČR GBP206/12/G151
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: DNA biosensor * glassy carbon electrode * voltammetry
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259939

0459777 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sokolová, Romana - Ramešová, Šárka - Kocábová, Jana - Degano, I.
Oxidation of Bioflavonoids in Respect to their Chemical Structure.
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 211-214. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05180S
Grant ostatní: Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200401201
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: oxidation * flavonoids * voltammetry
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259940

0459778 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šelešovská, R. - Sokolová, Romana - Matyáš, R. - Janíková, L.
Voltammetric Behavior of Explosive Potassium Salt of 2,4-Dinitrobenzofuroxan
on Electrodes with Mercury Surface.
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 232-236. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Potassium salt of 2,4-dinitrobenofuroxan * Hanging mercury drop electrode * voltammetry
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259943

0459781 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimková, Ludmila - Ludvík, Jiří
Structural, Redox and Spectrometric Characterization of Energetic Material FOX-7 (2,2-dinitroethene-1,1-diamine) in Solution.
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 237-241. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Grant CEP: GA ČR GA13-21704S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: FOX-7 * 2,2-dinitroethene-1,1-diamine * structure
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259944

0459782 - UFCH-W 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Švecová, H. - Sokolová, Romana - Součková, J. - Skopalová, J. - Barták, P.
Fosfolipidy modifikovaná elektroda ze skelného uhlíku a její využití pro stanovení pesticidů.
[Phospholipid Modified Glassy Carbon Electrode and its Application for Determination of Pesticides.]
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 252-255. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Grant ostatní: GA MŠk(CZ) LO1305
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: paraquat * electrochemistry * phospholipids
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259945

0459783 - UFCH-W 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Tomášková, M. - Chýlková, J. - Navrátil, Tomáš - Šelešovská, R.
Využití voltametrické metody pro sledování obsahu antioxidantu v biopalivech.
[Using Voltammetric Method for Monitoring of Antioxidant Content in Biofuels.]
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 256-259. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: propyl gallate * antioxidant * voltammetry
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259946

0470876 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zlámalová, Magda - Janda, Pavel - Nesměrák, K.
Poly(methylene blue) modified carbon based electrodes for the determination of sulfhydryl-containing compounds.
Proceedings of the 12th International students conference "Modern Analytical Chemistry". Praha: VŠCHT, 2016 - (Nesměrák, K.), s. 183-188. ISBN 978-80-7444-044-1.
[ISC Modern Analytical Chemistry /12./. Prague (CZ), 22.09.2016-23.09.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-14696S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: carbon-based electrodes * electropolymerization * hydrogen sulphide
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268392

0459784 - UFCH-W 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zlámalová, Magda - Janda, Pavel - Nesměrák, K.
Poly(Methylene Blue) Modified Carbon-based Electrodes for Electrochemical Detection of Hydrogen Sulfide.
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 289-293. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-14696S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: CFE * HOPG * electropolymerization
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259947

Článek v odborném periodiku

0456133 - UMCH-V 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Albuquerque, L. J. C. - Annes, K. - Milazzotto, M. P. - Mattei, B. - Riske, K. A. - Jäger, Eliezer - Pánek, Jiří - Štěpánek, Petr - Kapusta, Peter - Muraro, P. I. R. - De Freitas, A. G. O. - Schmidt, V. - Giacomelli, C. - Bonvent, J.-J. - Giacomelli, F. C.
Efficient condensation of DNA into environmentally responsive polyplexes produced from block catiomers carrying amine or diamine groups.
Langmuir. Roč. 32, č. 2 (2016), s. 577-586 ISSN 0743-7463
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LH14292
Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:61388955
Klíčová slova: polyplexes * DNA condensation * fluorescence
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UFCH-W)
Impakt faktor: 3.833, rok: 2016
Giacomelli, F. C.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256720

0455796 - UFCH-W 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Almáši, M. - Zeleňák, V. - Zukal, Arnošt - Kuchár, J. - Čejka, Jiří
A novel zinc(II) metal–organic framework with a diamond-like structure: synthesis, study of thermal robustness and gas adsorption properties.
Dalton Transactions. Roč. 45, č. 3 (2016), s. 1233-1242 ISSN 1477-9226
Grant CEP: GA ČR GA14-07101S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: synthesis * gas adsorption properties * physical chemistry
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 4.029, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256432

0453494 - UFCH-W 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Amaro, Mariana - Filipe, H. A. - Ramalho, J. P. P. - Hof, Martin - Loura, L. M. S.
Fluorescence of nitrobenzoxadiazole (NBD) labeled lipids in model membranes is connected not to lipid mobility, but to probe location.
Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 18, č. 10 (2016), s. 7042-7054 ISSN 1463-9076
Grant CEP: GA ČR GBP208/12/G016
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: fluorescence * nitrobenzoxadiazole
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 4.123, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254355

0461881 - UFCH-W 2017 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Amaro, Mariana - Šachl, Radek - Aydogan, Gokcan - Mikhalyov, I. - Vácha, R. - Hof, Martin
GM1 Ganglioside Inhibits β-Amyloid Oligomerization Induced by Sphingomyelin.
Angewandte Chemie - International Edition. Roč. 55, č. 32 (2016), s. 9411-9415 ISSN 1433-7851
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP208/12/G016
Grant ostatní: GA MŠk(CZ) LM2010005
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: amyloid beta-peptides * Alzheimer's disease * diffusion coefficients
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 11.994, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261444

0459722 - UFCH-W 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Ansari, M. A. - Mandal, A. - Paretzki, A. - Beyer, K. - Fiedler, Jan - Kaim, W.
1,5-Diamido-9,10-anthraquinone, a Centrosymmetric Redox-Active Bridge with Two Coupled β-Ketiminato Chelate Functions: Symmetric and Asymmetric Diruthenium Complexes.
Inorganic Chemistry. Roč. 55, č. 11 (2016), s. 5655-5670 ISSN 0020-1669
Grant CEP: GA MŠk LD14129
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: MIXED-VALENCE COMPLEXES * RUTHENIUM COMPLEXES * ELECTRON-TRANSFER
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 4.857, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259888

0464693 - UFCH-W 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bernauer, Milan - Tabor, Edyta - Pashková, Veronika - Kaucký, Dalibor - Sobalík, Zdeněk - Wichterlová, Blanka - Dědeček, Jiří
Proton proximity – New key parameter controlling adsorption, desorption and activity in propene oligomerization over H-ZSM-5 zeolites.
Journal of Catalysis. Roč. 344, DEC 2016 (2016), s. 157-172 ISSN 0021-9517
Grant CEP: GA ČR GA15-13876S; GA MŠk(CZ) LM2015073
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: ZSM-5 * Al siting * Single Al
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 6.844, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263486

0458510 - UOCHB-X 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bím, Daniel - Rulíšek, Lubomír - Srnec, Martin
Accurate Prediction of One-Electron Reduction Potentials in Aqueous Solution by Variable-Temperature H-Atom Addition/Abstraction Methodology.
Journal of Physical Chemistry Letters. Roč. 7, č. 1 (2016), s. 7-13 ISSN 1948-7185
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ15-10279Y; GA ČR(CZ) GA14-31419S
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61388955
Klíčová slova: density functional theory * redox potentials * computational electrochemistry
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 9.353, rok: 2016
Srnec, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258777

0461401 - UOCHB-X 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bím, Daniel - Gutten, Ondrej - Chalupský, Jakub - Srnec, Martin - Rulíšek, Lubomír
Teoretická bioanorganická chemie a spektroskopie.
[Theoretical Bioinorganic Chemistry and Spectroscopy.]
Chemické listy. Roč. 110, č. 5 (2016), s. 354-364 ISSN 0009-2770
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-31419S; GA ČR GA15-19143S; GA ČR(CZ) GJ15-10279Y
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61388955
Klíčová slova: theoretical bioinorganic chemistry * transition metal ion containing systems * quantum chemistry methods * reaction mechanism * metalloproteins * metal ions binding selectivity
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 0.387, rok: 2016
http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2016_05_354-364.pdf
Rulíšek, Lubomír
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261001

0452649 - UFCH-W 2017 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Blechta, Václav - Mergl, Martin - Drogowska, Karolina - Valeš, Václav - Kalbáč, Martin
NO2 Sensor with a Graphite Nanopowder Working Electrode.
Sensors and Actuators B - Chemical. Roč. 226, APR 2016 (2016), s. 299-304 ISSN 0925-4005
Grant CEP: GA ČR GBP208/12/G016
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: graphene * graphite nanopowder * ionic liquid
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 5.401, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253654

0462341 - FZU-D 2017 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Blejchař, T. - Nevrlý, V. - Vašinek, M. - Dostál, M. - Kozubková, M. - Dlabka, J. - Stachoň, M. - Juha, Libor - Bitala, P. - Zelinger, Zdeněk - Pira, Peter - Wild, J.
Desorption/ablation of lithium fluoride induced by extreme ultraviolet laser radiation.
Nukleonika. Roč. 61, č. 2 (2016), s. 131-138 ISSN 0029-5922.
[PLASMA 2015 : International Conference on Research and Applications of Plasmas. Warsaw, 07.09.2015-11.09.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP108/11/1312
Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:61388955
Klíčová slova: desorption * fluid dynamics * lithium fluoride * numerical simulation * plume expansion * pulsed laser ablation
Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UFCH-W)
Impakt faktor: 0.760, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262302

0469864 - UEB-Q 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bloch, D. - Pleskot, Roman - Pejchar, Přemysl - Potocký, Martin - Trpkošová, Pavlína - Cwiklik, Lukasz - Vukašinović, Nemanja - Sternberg, H. - Yalovsky, S. - Žárský, Viktor
Exocyst SEC3 and Phosphoinositides Define Sites of Exocytosis in Pollen Tube Initiation and Growth.
Plant Physiology. Roč. 172, č. 2 (2016), s. 980-1002 ISSN 0032-0889
Grant CEP: GA ČR GA13-19073S
Institucionální podpora: RVO:61389030 ; RVO:61388955
Klíčová slova: polar cell-growth * arabidopsis-thaliana * plasma-membrane * vesicle trafficking * affects endocytosis * subunit sec3 * force-field * tip growth * complex * tobacco
Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UFCH-W)
Impakt faktor: 6.456, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267641

0472527 - UFCH-W 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Botková, Š. - Čapek, L. - Setnička, M. - Bulánek, R. - Čičmanec, P. - Kalužová, A. - Pastva, Jakub - Zukal, Arnošt
VOx species supported on Al2O3-SBA-15 prepared by the grafting of alumina onto SBA-15: structure and activity in the oxidative dehydrogenation of ethane.
Reaction Kinetics Mechanism and Catalysis. Roč. 119, č. 1 (2016), s. 319-333 ISSN 1878-5190
Grant CEP: GA ČR GAP106/10/0196
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Ethane * UV-Vis * VOx species * Al2O3-SBA-15
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 1.264, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269821

0460797 - UFCH-W 2017 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Bouša, Milan - Anagnostopoulos, G. C. - del Corro, Elena - Drogowska, Karolina - Pekárek, J. - Kalbáč, Martin - Parthenios, J. - Papagelis, K. - Galiotis, C. - Frank, Otakar
Stress and charge transfer in uniaxially strained CVD graphene.
Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics. Roč. 253, č. 12 (2016), s. 2355-2361 ISSN 0370-1972
Grant CEP: GA ČR GA14-15357S; GA MŠk LL1301
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: chemical vapour deposition * graphene * Raman spectroscopy
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 1.674, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260793

0464674 - UFCH-W 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Brabec, Jiří - Banik, Subrata - Kowalski, K. - Pittner, Jiří
Perturbative universal state-selective correction for state-specific multi-reference coupled cluster methods.
Journal of Chemical Physics. Roč. 145, č. 16 (2016), s. 164106 ISSN 0021-9606
Grant CEP: GA MŠk LH13117; GA ČR GAP208/11/2222
Grant ostatní: GA ČR(CZ) Ga15-00058Y
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: INCOMPLETE MODEL SPACES * BRILLOUIN-WIGNER * HILBERT-SPACE
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 2.965, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263479

0462216 - UFCH-W 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Brůhová Michalčíková, R. - Dryahina, Kseniya - Španěl, Patrik
SIFT-MS quantification of several breath biomarkers of inflammatory bowel disease, IBD: A detailed study of the ion chemistry.
International Journal of Mass Spectrometry. Roč. 396, FEB 2016 (2016), s. 35-41 ISSN 1387-3806
Grant CEP: GA ČR GA13-28882S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Selected ion flow tube mass spectrometry * Ion molecule reactions * Three body association
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 1.702, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261707

0458292 - UMCH-V 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Brus, Jiří - Kobera, Libor - Urbanová, Martina - Doušová, B. - Lhotka, M. - Koloušek, D. - Kotek, Jiří - Čuba, P. - Czernek, Jiří - Dědeček, Jiří
Interface induced growth and transformation of polymer-conjugated proto-crystalline phases in aluminosilicate hybrids: a multiple-quantum 23Na-23Na MAS NMR correlation spectroscopy study.
Langmuir. Roč. 32, č. 11 (2016), s. 2787-2797 ISSN 0743-7463
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-24155S; GA MŠk(CZ) LD14010; GA MŠk(CZ) LO1507
Grant ostatní: European Commission(XE) COST Action MP1202 HINT
Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:61388955
Klíčová slova: aluminosilicate hybrids * hybrid geopolymers * interface
Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UFCH-W)
Impakt faktor: 3.833, rok: 2016
Brus, Jiří
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258577

0472523 - UFCH-W 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Busch, M. - Halck, N. B. - Kramm, U. I. - Siehrostami, S. - Krtil, Petr - Rossmeisl, J.
Beyond the top of the volcano? A unified approach to electrocatalytic oxygen reduction and oxygen evolution.
Nano Energy. Roč. 29, NOV 2016 (2016), s. 126-135 ISSN 2211-2855
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: hydrogen evolution * catalytic-activity * Electrocatalysis * Oxygen reduction * Oxygen evolution * Volcano * Density functional theory
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 12.343, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269818

0461546 - UFCH-W 2017 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Cabelo, C. P. - Gómez-Pozuelo, G. - Opanasenko, Maksym - Nachtigall, P. - Čejka, Jiří
Metal–Organic Frameworks M-MOF-74 and M-MIL-100: Comparison of Textural, Acidic, and Catalytic Properties.
ChemPlusChem. Roč. 81, č. 8 (2016), s. 828-835 ISSN 2192-6506
Grant CEP: GA ČR GA14-07101S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: alcohols * mesoporous materials * heterogeneous catalysis
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 2.797, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261161

0466743 - UFCH-W 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Civiš, Martin - Ferus, Martin - Knížek, Antonín - Kubelík, Petr - Kamas, Michal - Španěl, Patrik - Dryahina, Kseniya - Shestivska, Violetta - Juha, Libor - Skřehot, P. - Laitl, V. - Civiš, Svatopluk
Spectroscopic investigations of high-energy-density
plasma transformations in a simulated early
reducing atmosphere containing methane,
nitrogen and water.
Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 18, č. 39 (2016), s. 27317-27325 ISSN 1463-9076
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-12010S; GA MŠk LG15013; GA MŠk(CZ) LM2015083
Grant ostatní: Akademie věd - GA AV ČR(CZ) R200401521
Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:68378271
Klíčová slova: HIGH-POWER LASER * INDUCED DIELECTRIC-BREAKDOWN * EARTHS EARLY ATMOSPHERE
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie; BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech (FZU-D)
Impakt faktor: 4.123, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264980

0454991 - UFCH-W 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Civiš, Svatopluk - Civiš, Martin - Sovová, Kristýna - Dryahina, Kseniya - Kubišta, Jiří - Skřehot, P. - Španěl, Patrik - Kyncl, M.
Selected ion flow tube mass spectrometry analyses of laser decomposition products of a range of explosives and ballistic propellants.
Analytical Methods: advancing methods and applications. Roč. 8, č. 5 (2016), s. 1145-1150 ISSN 1759-9660
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: FT-MS * laser-induced breakdown * laser decomposition products
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 1.900, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255652

0452641 - UFCH-W 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Civiš, Svatopluk - Ferus, Martin - Knížek, Antonín - Kubelík, Petr - Kavan, Ladislav - Zukalová, Markéta
Photocatalytic transformation of CO2 to CH4 and CO on acidic surface of TiO2 anatase.
Optical Materials. Roč. 56, JUN 2016 (2016), s. 80-83 ISSN 0925-3467
Grant CEP: GA MŠk LD14115; GA ČR GA13-07724S; GA ČR(CZ) GA14-12010S
Grant ostatní: COST(XE) CM1104
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: methane * titanium dioxide * acidic catalysis
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 2.238, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253650

0466998 - UFCH-W 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Civiš, Svatopluk - Bouša, Milan - Zukal, Arnošt - Knížek, Antonín - Kubelík, Petr - Rojík, P. - Nováková, Jana - Ferus, Martin
Spontaneous Oxygen Isotope Exchange between Carbon Dioxide and Oxygen-Containing Minerals: Do the Minerals "breathe" CO2?.
Journal of Physical Chemistry C. Roč. 120, č. 1 (2016), s. 508-516 ISSN 1932-7447
Grant CEP: GA MŠk LD14115; GA MŠk(CZ) LD13060; GA ČR(CZ) GA14-12010S
Grant ostatní: COST(XE) CM1104
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Absorption spectroscopy * Infrared spectrometers * Oxygen
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 4.536, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265162

0469798 - UFCH-W 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Civiš, Svatopluk - Szabla, Rafal - Szyja, B. M. - Smykowsky, D. - Ivanek, Ondřej - Knížek, Antonín - Kubelík, Petr - Šponer, Jiří - Ferus, Martin - Šponer, Judit E.
TiO2-catalyzed synthesis of sugars from formaldehyde in extraterrestrial impacts on the early Earth.
Scientific Reports. Roč. 6, MAR 2016 (2016), č. článku 23199. ISSN 2045-2322
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LQ1601; GA MŠk LM2010014
Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:68378271 ; RVO:68081707
Klíčová slova: HIGH-ENERGY CHEMISTRY * CARBONACEOUS METEORITES * CHEMICAL-COMPOSITION
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 4.259, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267584

0468631 - UFCH-W 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Cwiklik, Lukasz
Tear film lipid layer: A molecular level view.
Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. Roč. 1858, č. 10 (2016), s. 2421-2430 ISSN 0005-2736
Grant CEP: GA ČR GA15-14292S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: tear film * tear film lipid layer * molecular dynamics simulations
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 3.498, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266436

0464357 - UOCHB-X 2017 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Čížková, Martina - Pospíšil, Lubomír - Klepetářová, Blanka - Koval, Dušan - Teplý, Filip
Linquats: Synthesis, Characterization, and Properties of Linear Extended Diquats.
Chemistry - A European Journal. Roč. 22, č. 34 (2016), s. 12154-12159 ISSN 0947-6539
Grant CEP: GA ČR GA13-19213S; GA ČR GA13-32974S
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61388955
Klíčová slova: cycloaddition * density functional calculations * electrochemistry * N-heterocyclic cations * spectroscopy
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie; CG - Elektrochemie (UFCH-W)
Impakt faktor: 5.317, rok: 2016
Teplý, Filip
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263266