Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

RIV - aktuální sběr

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 151

Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)

0479848 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hrdlička, Voljtěch - Barek, J. - Navrátil, Tomáš - Taylor, Andrew
Miniaturized Boron Doped Diamond Film Electrode for Neuroblastoma Biomarkers Determination.
Proceedings of the 13th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry". Prague: Charles University in Prague, Faculty of Science, 2017 - (Nesměrák, K.), s. 273-278. ISBN 978-80-7444-052-6.
[International Students Conference "Modern Analytical Chemistry" /13./. Prague (CZ), 21.09.2017-22.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:68378271
Klíčová slova: biomarkers * boron doped diamond film * voltammetry
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275774

0475152 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hromadová, Magdaléna - Kocábová, Jana - Kolivoška, Viliam - Pospíšil, Lubomír
Effect of pH on the Oxide Film Formation on a Pristine Zr Electrode.
XXXVII. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Ústí nad Labem: Best servis, 2017 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 71-75. ISBN 978-80-905221-5-2.
[Moderní elektrochemické metody /37./. Jetřichovice (CZ), 15.05.2017-19.05.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-03085S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: zirconium * oxide film * hydrogen evolution
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272003

0475149 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Josypčuk, Oksana - Josypčuk, Bohdan
Electrochemical biosensors with flow-through enzymatic reactors.
XXXVII. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Ústí nad Labem: Best servis, 2017 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 95-98. ISBN 978-80-905221-5-2.
[Moderní elektrochemické metody /37./. Jetřichovice (CZ), 15.05.2017-19.05.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-03868S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Biosensor * Amperometry * Enzymatic reactor
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272001

0475148 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kolivoška, Viliam - Šebera, Jakub - Lindner, M. - Valášek, M. - Mayor, M. - Mészáros, G. - Gasior, Jindřich - Hromadová, Magdaléna
Charge Transport through Molecular Towers Based on Tetraphenylmethane Tripods.
XXXVII. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Ústí nad Labem: Best servis, 2017 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 99-103. ISBN 978-80-905221-5-2.
[Moderní elektrochemické metody /37./. Jetřichovice (CZ), 15.05.2017-19.05.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05180S; GA ČR GJ16-07460Y
AV ČR(CZ) MTA-16-02; Akademie věd - GA AV ČR(CZ) L200401501
Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Charge Transport Through Single Molecules * Break Junction Technique * Molecular Electronics
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272000

0475144 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Lachmanová, Štěpánka - Šebera, Jakub - Gasior, Jindřich - Dupeyre, G. - Lainé, P. P. - Mészáros, G. - Hromadová, Magdaléna
Single Molecule Conductance and Junction Formation in Solution. Solvent Effect.
XXXVII. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Ústí nad Labem: Best servis, 2017 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 118-122. ISBN 978-80-905221-5-2.
[Moderní elektrochemické metody /37./. Jetřichovice (CZ), 15.05.2017-19.05.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05180S; GA ČR GJ16-07460Y
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Single molecule conductance * Expanded pyridinium derivatives * Solvent effect
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271998

0475137 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Liška, Alan - Ludvík, Jiří - Vojtíšek, P.
Stereoelectrochemistry of Calixarenes.
XXXVII. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Ústí nad Labem: Best servis, 2017 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 123-127. ISBN 978-80-905221-5-2.
[Moderní elektrochemické metody /37./. Jetřichovice (CZ), 15.05.2017-19.05.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-18108S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Calixarenes * Thiacalixarenes * Stereoelectrochemistry
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271993

0479846 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Makrlíková, Anna - Matysik, F.-M. - Barek, J. - Vyskočil, V.
Voltammetric Determination of Tumor Biomarkers using Flow Injection Analysis with Amperometric Detection.
Proceedings of the 13th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry". Prague: Charles University in Prague, Faculty of Science, 2017 - (Nesměrák, K.), s. 7-11. ISBN 978-80-7444-052-6.
[International Students Conference "Modern Analytical Chemistry" /13./. Prague (CZ), 21.09.2017-22.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: flow injection analysis * 5-hydroxyindole-3-acetic acid * homovanillic acid
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275772

0475141 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Makrlíková, Anna - Matysik, F.-M. - Navrátil, Tomáš - Barek, J. - Vyskočil, V.
Determination of 5-hydroxyindole-3-acetic acid using Flow Injection Analysis with Electrochemical Detection.
XXXVII. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Ústí nad Labem: Best servis, 2017 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 137-141. ISBN 978-80-905221-5-2.
[Moderní elektrochemické metody /37./. Jetřichovice (CZ), 15.05.2017-19.05.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-03868S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Amperometric detection * Flow injection analysis * 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271996

0474120 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sázavská, T. - Jakubičková, M. - Jirkovský, Jaromír - Šubrt, Jan - Peterka, F.
Photocatalytic active coatings-environmental way to improve quality and durability of buildings.
NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials. Brno: TANGER Ltd., 2016, s. 280-285. ISBN 978-808729471-0.
[NANOCON 2016. International Conference on Nanomaterials - Research and Application /8./. Brno (CZ), 19.10.2016-21.10.2016]
Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:61388980
Klíčová slova: Photocatalysis * Photocatalytic algae degradation * Photocatalytic paint
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271235

0475138 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Silver, Barry Richard - Holub, Karel - Mareček, Vladimír
Determination of the Rate of Tetraethylammoniumion Transfer across the
Water/1,2-DCE Interface with Steady-State Voltammetry at a Nano-ITIES.
XXXVII. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Ústí nad Labem: Best servis, 2017 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 181-185. ISBN 978-80-905221-5-2.
[Moderní elektrochemické metody /37./. Jetřichovice (CZ), 15.05.2017-19.05.2017]
Grant CEP: GA ČR GA17-09980S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Ion transfer kinetics * Tetraethylammonium ion * Nanocapillary
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271994

0479845 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Skalová, Štěpánka - Barek, J. - Rodrigues, J. A. - Goncalves, L.M. - Navrátil, Tomáš - Vyskočil, V.
Pilot Experiments With a Micro-Volume Voltammetric Cell for the Determination of Electrochemically Reducible Organic Compounds.
Proceedings of the 13th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry". Prague: Charles University in Prague, Faculty of Science, 2017 - (Nesměrák, K.), s. 150-153. ISBN 978-80-7444-052-6.
[International Students Conference "Modern Analytical Chemistry" /13./. Prague (CZ), 21.09.2017-22.09.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05387S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: agar membrane * micro-volume voltammetric cell * voltammetry
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275769

0475146 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sokolová, Romana - Kocábová, Jana - Kolivoška, Viliam - Gál, M.
Supported Phospholipid Bilayer at the Conductive Interface.
XXXVII. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Ústí nad Labem: Best servis, 2017 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 190-193. ISBN 978-80-905221-5-2.
[Moderní elektrochemické metody /37./. Jetřichovice (CZ), 15.05.2017-19.05.2017]
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Supported phospholipid bilayer * Ethanol * Atomic force microscopy
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271999

0475140 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šestáková, Ivana - Navrátil, Tomáš
Labile Lead Phytochelatin Complexes Could Enhance Transport of Lead Ions across Biological Membrane.
XXXVII. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Ústí nad Labem: Best servis, 2017 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 206-209. ISBN 978-80-905221-5-2.
[Moderní elektrochemické metody /37./. Jetřichovice (CZ), 15.05.2017-19.05.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05387S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: phytochelatin * lead * voltammetry
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271995

0475136 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimková, Ludmila - Ludvík, Jiří
Redox Properties of Quasi Dimer of 1,3-diphenylisobenzofuran for Singlet Fission.
XXXVII. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Ústí nad Labem: Best servis, 2017 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 210-214. ISBN 978-80-905221-5-2.
[Moderní elektrochemické metody /37./. Jetřichovice (CZ), 15.05.2017-19.05.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-18108S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: 1,3-diphenylisobenzofuran * dimer * Singlet fission
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271992

0475135 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Wouafo, M. T. - Donkeng Dazie, Joel - Tchatchueng, J. B. - Noubactep, Ch. - Ludvík, Jiří
Mystery of Ageing of "Zero-Valent Iron" (ZVI).
XXXVII. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Ústí nad Labem: Best servis, 2017 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 261-265. ISBN 978-80-905221-5-2.
[Moderní elektrochemické metody /37./. Jetřichovice (CZ), 15.05.2017-19.05.2017]
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: zero-valent iron * aging effect * zinc ion removal
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271990

0475151 - UFCH-W 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zlámalová, Magda - Janda, Pavel - Nesměrák, K.
Graphite Electrode Modified by Poly(Methylene Blue) and its Electrocatalytic Activity towards Hydrogen Sulfide Oxidation.
XXXVII. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Ústí nad Labem: Best servis, 2017 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 266-270. ISBN 978-80-905221-5-2.
[Moderní elektrochemické metody /37./. Jetřichovice (CZ), 15.05.2017-19.05.2017]
Grant CEP: GA ČR GA13-07724S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Atomic force misroscopy * Cyclic voltammetry * Electropolymerization
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272002

Článek v odborném periodiku

0476368 - UFCH-W 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Akhmetzyanova, U. - Opanasenko, Maksym - Horáček, J. - Montanari, E. - Čejka, Jiří - Kikhtyanin, O.
Zeolite supported palladium catalysts for hydroalkylation of phenolic model compounds.
Microporous and Mesoporous Materials. Roč. 252, NOV 2017 (2017), s. 116-124 ISSN 1387-1811
Grant CEP: GA ČR GBP106/12/G015
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Beta * Cyclohexylcyclohexane * mww
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 3.615, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272880

0472860 - UFCH-W 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Amaro, Mariana - Reina, F. - Hof, Martin - Eggeling, Ch. - Sezgin, E.
Laurdan and Di-4-ANEPPDHQ probe different properties of the membrane.
Journal of Physics D-Applied Physics. Roč. 50, č. 13 (2017), č. článku 134004. ISSN 0022-3727
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP208/12/G016
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: cell membrane * lipid packing * laurdan
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 2.588, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270083

0471901 - UFCH-W 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Andris, E. - Navrátil, R. - Jašík, J. - Terencio, T. - Srnec, Martin - Costas, M. - Roithová, J.
Chasing the Evasive Fe=O Stretch and the Spin State of the Iron(IV)-Oxo Complexes by Photodissociation Spectroscopy.
Journal of the American Chemical Society. Roč. 139, č. 7 (2017), s. 2757-2765 ISSN 0002-7863
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ15-10279Y
GA MŠk(CZ) LM2010005
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Coordination reactions * Inorganic compounds * Ligands
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 13.858, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269276

0479850 - UFCH-W 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Andris, E. - Navrátil, R. - Jašík, J. - Sabenya, G. - Costas, M. - Srnec, Martin - Roithová, J.
Spin-State-Controlled Photodissociation of Iron(III) Azide to an Iron(V) Nitride Complex.
Angewandte Chemie : International edition. Roč. 56, č. 45 (2017), s. 14057-14060 ISSN 1521-3773
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Ion spectroscopy * Iron(V) nitride * Photodissociation
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275775

0476999 - UFCH-W 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Androulidakis, Ch. - Koukaras, E. N. - Řáhová, Jaroslava - Sampathkumar, Krishna - Parthenios, J. - Papagelis, K. - Frank, Otakar - Galiotis, C.
Wrinkled Few-Layer Graphene as Highly Efficient Load Bearer.
ACS Applied Materials and Interfaces. Roč. 9, č. 31 (2017), s. 26593-26601 ISSN 1944-8244
Grant CEP: GA ČR GA14-15357S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: graphene * wrinkling * Raman spectroscopy
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Impakt faktor: 7.504, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273395

0474532 - UFCH-W 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Annušová, A. - Čermák, P. - Rakovský, Jozef - Martišovitš, V. - Veis, P.
Monitoring active species in an atmospheric pressure dielectric-barrier discharge: Observation of the Herman-infrared system.
Contributions to Plasma Physics. Roč. 57, č. 2 (2017), s. 67-75 ISSN 0863-1042
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: dielectric-barrier discharge * Herman-infrared system * nitrogen
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 1.440, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271569

0474894 - FZU-D 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Ashcheulov, Petr - Taylor, Andrew - More Chevalier, Joris - Kovalenko, A. - Remeš, Zdeněk - Drahokoupil, Jan - Hubík, Pavel - Fekete, Ladislav - Klimša, Ladislav - Kopeček, Jaromír - Remiášová, Jarmila - Kohout, Michal - Frank, Otakar - Kavan, Ladislav - Mortet, Vincent
Optically transparent composite diamond/Ti electrodes.
Carbon. Roč. 119, Aug (2017), s. 179-189 ISSN 0008-6223
Grant CEP: GA MŠk LO1409; GA MŠk LM2015088; GA ČR GA13-31783S
FUNBIO(XE) CZ.2.16/3.1.00/21568; AV ČR(CZ) Fellowship J. E. Purkyně; AV ČR(CZ) MSM100101602
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:61388955
Klíčová slova: diamond * transparent film * composite electrode * conductive thin film
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 6.337, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271809

0480162 - UFCH-W 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Balcar, Hynek - Žilková, Naděžda - Kubů, Martin - Polášek, Miroslav - Zedník, J.
Metathesis of cardanol over ammonium tagged Hoveyda-Grubbs type catalyst supported on SBA-15.
Catalysis Today. (2017) ISSN 0920-5861
Grant CEP: GA ČR GA17-01440S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Cardanol * Flow chemistry * Hoveyda-Grubbs type catalyst * Immobilized catalyst
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 4.636, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276053

0468871 - UFCH-W 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bezdíček, O. - Michalec, J. - Vaněčková, M. - Klempíř, J. - Lišková, I. - Seidl, Z. - Janíková, B. - Miovský, M. - Hubáček, J. - Diblík, P. - Kuthan, P. - Pilin, A. - Kurcová, I. - Fenclová, Z. - Petřík, V. - Navrátil, Tomáš - Pelclová, D. - Zakharov, S. - Růžička, E.
Cognitive sequelae of methanol poisoning involve executive dysfunction and memory impairment in cross-sectional and long-term perspective.
Alcohol. Roč. 59, MAR 2017 (2017), s. 27-35 ISSN 0741-8329
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: methanol poisoning * cognitive impairment * memory
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 2.778, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266691

0475201 - UEB-Q 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bilkova, E. - Pleskot, Roman - Rissanen, S. - Sun, S. - Czogalla, A. - Cwiklik, Lukasz - Róg, T. - Vattulainen, I. - Cremer, P. S. - Jungwirth, P. - Coskun, U.
Calcium Directly Regulates Phosphatidylinositol 4,5-Bisphosphate Headgroup Conformation and Recognition.
Journal of the American Chemical Society. Roč. 139, č. 11 (2017), s. 4019-4024 ISSN 0002-7863
Grant CEP: GA ČR GA13-19073S
Institucionální podpora: RVO:61389030 ; RVO:61388955
Klíčová slova: membrane * calcium ions * PIP2 * molecular dynamics
Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
Impakt faktor: 13.858, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272052

0474953 - UMCH-V 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bondarev, D. - Sivkova, Radoslava - Šuly, P. - Polášková, M. - Krejčí, O. - Křikavová, R. - Trávníček, Z. - Zukal, Arnošt - Kubů, Martin - Sedláček, J.
Microporous conjugated polymers via homopolymerization of 2,5-diethynylthiophene.
European Polymer Journal. Roč. 92, July (2017), s. 213-219 ISSN 0014-3057
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-09637S
Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:61388955
Klíčová slova: thiophene * microporous * catalysis
Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie; CD - Makromolekulární chemie (UFCH-W)
Impakt faktor: 3.531, rok: 2016

Bondarev, D. Sedláček, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271927

0473542 - UCHP-M 2018 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
Bradna, P. - Ondráčková, Lucie - Ždímal, Vladimír - Navrátil, Tomáš - Pelclová, D.
Detection of Nanoparticles Released at Finishing of Dental Composite Materials.
Monatshefte fur Chemie. Roč. 148, č. 3 (2017), s. 531-537 ISSN 0026-9247.
[International Conference on Modern Electrochemical Methods /36./. Jetřichovice, 23.05.2016-27.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388955
Klíčová slova: dental composite * grinding * nanoparticles * aerosol * health risk
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UFCH-W)
Impakt faktor: 1.282, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270883

0477157 - UFCH-W 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Brandt, J. R. - Pospíšil, Lubomír - Bednárová, L. - da Costa, R. C. - White, A. J. P. - Mori, T. - Teplý, F. - Fuchter, M. J.
Intense redox-driven chiroptical switching with a 580 mV hysteresis actuated through reversible dimerization of an azoniahelicene.
Chemical Communications. Roč. 53, JUL 2017 (2017), s. 9059-9062 ISSN 1359-7345
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-03085S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: electrochemistry * azoniahelicene * dimerization
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Impakt faktor: 6.319, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273537

0474959 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Buckley, L. E. R. - Coe, B. J. - Rusanova, D. - Sánchez, S. - Jirásek, Michael - Joshi, Vishwas - Vávra, Jan - Khobragade, Dushant - Pospíšil, Lubomír - Ramešová, Šárka - Císařová, I. - Šaman, David - Pohl, Radek - Clays, K. - Van Steerteghem, N. - Brunschwig, B. S. - Teplý, Filip
Ferrocenyl helquats: unusual chiral organometallic nonlinear optical chromophores.
Dalton Transactions. Roč. 46, č. 4 (2017), s. 1052-1064 ISSN 1477-9226
Grant CEP: GA ČR GA13-19213S; GA ČR(CZ) GA16-03085S
AV ČR(CZ) M200551208
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61388955
Klíčová slova: hyper-Rayleigh scattering * structure-property relationship * transition metal complexes
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Impakt faktor: 4.029, rok: 2016
Coe, B. J.
- Teplý, Filip
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271852

0472473 - UACH-T 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bůžek, Daniel - Zelenka, J. - Ulbrich, P. - Ruml, T. - Křížová, I. - Lang, J. - Kubát, Pavel - Demel, Jan - Kirakci, Kaplan - Lang, Kamil
Nanoscaled porphyrinic metal–organic frameworks: photosensitizer delivery systems for photodynamic therapy.
Journal of Materials Chemistry B. Roč. 5, č. 9 (2017), s. 1815-1821 ISSN 2050-750X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-02098S
Institucionální podpora: RVO:61388980 ; RVO:61388955
Klíčová slova: Cell death * Crystalline materials * Cytotoxicity * Diseases * Nanoparticles
Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UFCH-W)
Impakt faktor: 4.543, rok: 2016
Lang, Kamil
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269775

0476875 - UFCH-W 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Castrovilli, M. C. - Markush, P. - Bolognesi, P. - Rousseau, P. - Maclot, S. - Cartoni, A. - Delaunay, R. - Domaracka, A. - Kočišek, Jaroslav - Huber, B. A. - Avaldi, L.
Fragmentation of pure and hydrated clusters of 5Br-uracil by low energy carbon ions: observation of hydrated fragments.
Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 19, č. 30 (2017), s. 19807-19814 ISSN 1463-9076
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: fragmentation * nano-hydrated 5BrU clusters * low energy carbon ions
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 4.123, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273291

0478167 - UFCH-W 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Cebecauer, Marek - Hof, Martin - Amaro, Mariana
Impact of GM1 on Membrane-mediated Aggregation/Oligomerization of β-amyloid: Unifying View.
Biophysical Journal. Roč. 113, č. 6 (2017), s. 1194-1199 ISSN 0006-3495
Grant CEP: GA ČR GA17-03160S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: SURFACE-PLASMON RESONANCE * ALZHEIMERS-DISEASE * GM1 GANGLIOSIDE
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 3.656, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274355

0478910 - UFCH-W 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Civiš, Svatopluk - Knížek, Antonín - Ivanek, Ondřej - Kubelík, Petr - Zukalová, Markéta - Kavan, Ladislav - Ferus, Martin
The origin of methane and biomolecules from a CO2 cycle on terrestrial planets.
Nature Astronomy. Roč. 1, č. 10 (2017), s. 721-726 E-ISSN 2397-3366
Grant CEP: GA ČR GA17-05076S; GA ČR GA13-07724S
Akademie věd - GA AV ČR(CZ) R200401721; Akademie věd - GA AV ČR(CZ) R200401521
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: biomolecules * CO2 cycle on terrestrial planets * Mars
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274956

0476373 - UFCH-W 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Cyboran-Mikolajczyk, S. - Zylka, R. - Jurkiewicz, Piotr - Pruchnik, H. - Oszmianski, J. - Hof, M. - Kleszczynska, H.
Interaction of procyanidin B-3 with membrane lipids Fluorescence, DSC and FTIR studies.
Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. Roč. 1859, č. 8 (2017), s. 1362-1371 ISSN 0005-2736
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: FTIR * Fluidity * Hydration * dmpc
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 3.498, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272885

0474178 - UFCH-W 2018 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Dabrowska, A. M. - Hurko, A. - Dranka, M. - Varga, Vojtěch - Urbańczyk, M. - Horegland, P.
Towards NHC stabilized alkylgallium alkoxide/aryloxide cations – The advances, the limitations and the challenges.
Journal of Organometallic Chemistry. Roč. 840, JUL 2017 (2017), s. 63-69 ISSN 0022-328X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-08531S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: carbene * cations * gallium
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 2.184, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271287

0473906 - UFCH-W 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Deblonde, G. J.-P. - Sturzbecher-Hoehne, M. - Rupert, P. B. - An, D. D. - Illy, M.-C. - Ralston, C. Y. - Brabec, Jiří - de Jong, W. A. - Strong, R. K. - Abergel, R. J.
Chelation and stabilization of berkelium in oxidation state +IV.
Nature Chemistry. Roč. 9, APR 2017 (2017), s. 843-849 ISSN 1755-4330
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: bioorganic chemistry * chemical bonding * mass spectrometry
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 25.870, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271017

0471907 - UFCH-W 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
del Corro, Elena - Peňa-Álvarez, Miriam - Sato, K. - Morales-García, A. - Bouša, Milan - Mračko, Michal - Kolman, Radek - Pacáková, Barbara - Kavan, Ladislav - Kalbáč, Martin - Frank, Otakar
Fine tuning of optical transition energy of twisted bilayer graphene via interlayer distance modulation.
Physical Review B. Roč. 95, č. 8 (2017), č. článku 085138. ISSN 2469-9950
Grant CEP: GA ČR GA14-15357S; GA MŠk LL1301; GA ČR GA16-03823S
Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:61388998 ; RVO:68378271
Klíčová slova: twisted bilayer graphene * tuning * silicon
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Impakt faktor: 3.836, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269281

0474912 - UFCH-W 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Dilgendein, A. P. - Pokorná, Šárka - Lidman, M. - Sparrman, T. - Šachl, Radek - Hof, Martin - Gröbner, G.
Apoptotic Bax at Oxidatively Stressed Mitochondrial Membranes: Lipid Dynamics and Permeabilization.
Biophysical Journal. Roč. 112, č. 10 (2017), s. 2147-2158 ISSN 0006-3495
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP208/12/G016
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: LOW-FREQUENCY MOTION * OXIDIZED PHOSPHOLIPIDS * BILAYER-MEMBRANES
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 3.656, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271819

0474217 - UFCH-W 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Drogowska, Karolina - Kovaříček, Petr - Kalbáč, Martin
Functionalization of Hydrogenated Chemical Vapour Deposition-Grown Graphene by On-Surface Chemical Reactions.
Chemistry - A European Journal. Roč. 23, č. 17 (2017), s. 4073-4078 ISSN 0947-6539
Grant CEP: GA MŠk LL1301; GA MŠk(CZ) LM2015073
AVČR PPPLZ(CZ) L200401551
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: functionalization * graphene * hydrogenation * Raman spectroscopy
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 5.317, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271334

0473903 - UFCH-W 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Ferus, Martin - Pietrucci, F. - Saitta, A. M. - Knížek, Antonín - Kubelík, Petr - Ivanek, Ondřej - Shestivska, Violetta - Civiš, Svatopluk
Formation of nucleobases in a Miller–Urey reducing atmosphere.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Roč. 114, č. 17 (2017), s. 4306-4311 ISSN 0027-8424
Grant CEP: GA MŠk LG15013; GA ČR(CZ) GA14-12010S; GA MŠk(CZ) LM2015083
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: origin of life * asteroid impact * reducing atmosphere
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 9.661, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271014

0476860 - UFCH-W 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Firth, D. S. - Morris, S. A. - Wheatley, P. S. - Russell, S. E. - Slawin, A. M. Z. - Dawson, D. M. - Mayoral, A. - Opanasenko, Maksym - Položij, M. - Čejka, Jiří - Nachtigall, P. - Morris, R. E.
Assembly-Disassembly-Organization-Reassembly Synthesis of Zeolites Based on cfi-Type Layers.
Chemistry of Materials. Roč. 29, č. 13 (2017), s. 5605-5611 ISSN 0897-4756
Grant CEP: GA ČR GBP106/12/G015
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: large-pore zeolite * hydrothermal synthesis * preferential location
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 9.466, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273271

0471291 - UFCH-W 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Fischermeier, E. - Pospíšil, Petr - Sayed, A. - Hof, Martin - Solioz, M. - Fahmy, K.
Dipolar Relaxation Dynamics at the Active Site of an ATPase Regulated by Membrane Lateral Pressure.
Angewandte Chemie - International Edition. Roč. 56, č. 5 (2017), s. 1269-1272 ISSN 1433-7851
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP208/12/G016
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: fluorescence * ion pump * membrane proteins * nanodiscs * time-resolved emission
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 11.994, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268681

0473905 - UFCH-W 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Franco, F. - Cometto, C. - Nencini, L. - Barolo, C. - Sordello, F. - Minero, C. - Fiedler, Jan - Robert, M. - Gobetto, R. - Nervi, C.
Local Proton Source in Electrocatalytic CO2 Reduction with [Mn(bpy-R)(CO)(3)Br] Complexes.
Chemistry A European Journal. Roč. 23, č. 20 (2017), s. 4782-4793 ISSN 1521-3765
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05180S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: electrochemistry * electrocatalysis * [Mn(pdbpy)(CO)(3)Br] Complexes
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271016

0471283 - UFCH-W 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Fridrichová, Adéla - Růžička, A. - Lamač, Martin - Horáček, Michal
Structural differences of half-sandwich complexes of scandium and yttrium containing bulky substituents.
Inorganic Chemistry Communications. Roč. 76, FEB 2017 (2017), s. 62-66 ISSN 1387-7003
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP207/12/2368
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: scandium * yttrium * half-sandwich
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 1.640, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268672

0477823 - UFCH-W 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Golda-Cepa, M. - Kulig, W. - Cwiklik, Lukasz - Kotarba, A.
Molecular Dynamics Insights into Water-Parylene C Interface: Relevance of Oxygen Plasma Treatment for Biocompatibility.
ACS Applied Materials and Interfaces. Roč. 9, č. 19 (2017), s. 16685-16693 ISSN 1944-8244
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-06792S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: molecular dynamics * contact angle * surface free energy * parylene C * biomaterials oxygen plasma
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 7.504, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274047

0473610 - UFCH-W 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Gómez-Pozuelo, G. - Cabello, C. P. - Opanasenko, Maksym - Horáček, Michal - Čejka, Jiří
Superior Activity of Isomorphously Substituted MOFs with MIL-100(M=Al, Cr, Fe, In, Sc, V) Structure in the Prins Reaction: Impact of Metal Type.
ChemPlusChem. Roč. 82, č. 1 (2017), s. 152-159 ISSN 2192-6506
Grant CEP: GA ČR GA14-07101S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: impregnated mcm-41 catalyst * organic frameworks mil-100 * solid acid catalyst
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 2.797, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270747

0467823 - UFCH-W 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Gray, H. B. - Záliš, Stanislav - Vlček, Antonín
Electronic structures and photophysics of d8-d8 complexes.
Coordination Chemistry Reviews. Roč. 345, AUG 2017 (2017), s. 297-317 ISSN 0010-8545
Grant CEP: GA MŠk LH13015
COST(XE) CM1405
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: excitation * electronic structures * photophysics
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Impakt faktor: 13.324, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265846

0471293 - UFCH-W 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Grygoryeva, Kateřina - Rakovský, Jozef - Votava, Ondřej - Fárník, Michal
Imaging of rotational wave-function in photodissociation of rovibrationally excited HCl molecules.
Journal of Chemical Physics. Roč. 147, č. 1 (2017), č. článku 013901. ISSN 0021-9606
Grant CEP: GA ČR GA14-08937S; GA ČR GA13-11635S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: Angular distribution * Chemical reactions * Photodissociation
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 2.965, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268682

0474082 - FZU-D 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Hájková, Zdeňka - Ledinský, Martin - Vetushka, Aliaksi - Stuchlík, Jiří - Müller, Martin - Fejfar, Antonín - Bouša, Milan - Kalbáč, Martin - Frank, Otakar
Photovoltaic characterization of graphene/silicon Schottky junctions from local and macroscopic perspectives.
Chemical Physics Letters. Roč. 676, May (2017), s. 82-88 ISSN 0009-2614
Grant CEP: GA ČR GA14-15357S
Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:61388955
Klíčová slova: CVD graphene * microcrystalline silicon * solar cells * Schottky junctions * current-voltage curves * C-AFM
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus; CG - Elektrochemie (UFCH-W)
Impakt faktor: 1.815, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271193