z

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

RIV - aktuální sběr

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 180

Monografie

0493491 - UJF-V 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beran, H. - Wagner, Vladimír - Pačes, V. - Cílek, V. - Fejfar, Antonín - Hulicius, Eduard - Lízal, L. - Mařík, V. - Punčochář, Miroslav - Vondráš, J.
Česká energetika na křižovatce.
[Czech Power Industry at the Crossroad.]
Praha: Management Press, 2018. 230 s. ISBN 978-80-7261-560-5
Institucionální podpora: RVO:61389005 ; RVO:68378271 ; RVO:67985858 ; RVO:68378041
Klíčová slova: Czech Republic * 21st Century * energy
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie; JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie (FZU-D); JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie (UCHP-M); JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie (UEM-P)
Obor OECD: Energy and fuels; Energy and fuels (FZU-D); Energy and fuels (UCHP-M); Energy and fuels (UEM-P)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286854

0497520 - UCHP-M 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bumba, Jakub - Šolcová, Olga
Rostliny: lékaři, ale i zabijáci..
[Plants: Doctors, but also Killers.]
Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2018. 41 s. Strategie AV21, 12506. ISBN 978-80-200-2954-6
AV ČR(CZ) StrategieAV21/8
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: medicinal plants * use in historical and geographical context * indispensability
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Civil engineering
http://av21.avcr.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290087

Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)

0496254 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bouzidi, Hichem - Zuend, A. - Ondráček, Jakub - Schwarz, Jaroslav - Ždímal, Vladimír
Hydroscopic Behaviours of Ammonium Sulfate/Organic Mixtures Including Dicarboxylic Acid and Oligomer.
Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47. Praha: Česká Aerosolová společnost, 2018 - (Pokorná, P.), s. 66-71. ISBN 978-80-270-4780-2.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /19./. Piešťany (SK), 25.10.2018-26.10.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015037; GA MŠk(CZ) EF16_013/0001315
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: aerosol particles * hydroscopicity * modeling
Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://hdl.handle.net/11104/0289070
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289070

0497284 - UCHP-M 2019 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brynda, J. - Skoblia, S. - Pohořelý, Michael - Beňo, Z. - Moško, Jaroslav - Soukup, Karel
Possibilities of Multi-stage Gasification for Combined Heat and Power and Biochar Production.
Oral presentation. -: -, 2018, s. 1-9. ISBN N.
[Biomass to Power and Heat. Zittau (DE), 06.06.2018-07.06.2018]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03020119; GA MZe(CZ) QK1820175
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: gasification * cogeneration * multi-stage gasifier
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
http://hdl.handle.net/11104/0289841
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289841
Uložit do RIV jako O

0499651 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bumba, Jakub - Dytrych, Pavel - Fajgar, Radek - Dřínek, Vladislav
Recovery of Waste Semiconductors for CVD Precursors.
Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 427-431. ISBN 978-80-86238-77-7. ISSN 2336-8128.
[International Conference on Chemical Technology /6./. Mikulov (CZ), 16.04.2018-18.04.2018]
Grant CEP: GA ČR GA15-14228S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: semiconductor industry * waste photovoltaic panels * sythesis
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
https://www.icct.cz/AngiologyKlon-ICCT/media/system/2018/ICCT-2018-Proceedings.pdf
Bumba, Jakub
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291890

0499731 - UCHP-M 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Farták, J. - Jiříček, I. - Pohořelý, Michael
Srovnání instrumentálních metod pro technickou analýzu popelů z biomasy.
[Comparison of Instrumental Techniques for Analysis of Ashes from Biomass.]
Sborník přednášek konference CHEO 12. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2018 - (Juklíčková, H.). ISBN 978-80-7592-028-7.
[Sborník přednášek konference CHEO 12. Praha (CZ), 04.09.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: biomass * analysis * unburned carbon
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
http://hdl.handle.net/11104/0291933
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291933

0496597 - UCHP-M 2019 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Gaálová, Jana - Stibor, Ivan - Cuřínová, Petra - Izák, Pavel
Racemic Mixture Separation by Chiral Membranes.
Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Tatranské Matliare: AXIMA Graphics Design & Printing Services, 2018 - (Blahušiak, M.; Mihal, M.), s. 4-6. ISBN 978-80-89597-89-5.
[International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering /45./. Tatranské Matliare (SK), 21.05.2018-25.05.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-00089S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: racemic mixture * pertraction * tryptophan
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
http://hdl.handle.net/11104/0289305
Gaálová, Jana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289305

0482184 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hanika, Jiří - Kaštánek, P. - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Šolcová, Olga
Kinetics of Keratin Acidic Hydrolysis in Batch Autoclave.
Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 21-25. ISBN 978-80-86238-65-4. ISSN 2336-811X.
[International Conference on Chemical Technology /5./. Mikulov (CZ), 10.04.2017-12.04.2017]
Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
AV ČR(CZ) StrategieAV21/8
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: batch autoclave * reaction micture * experiments
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278441

0495916 - UEK-B 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Holubová Šmejkalová, Adéla - Zíková, Naděžda - Ždímal, Vladimír - Komínková, Kateřina - Holoubek, Ivan
Response of aerosol concentrations to the daily atmospheric boundary layer variability at the national atmospheric observatory Košetice.
Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2018 - (Pokorná, P.), s. 18-19. ISBN 978-80-270-4780-2.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /19./. Piešťany (SK), 25.10.2018-26.10.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015037
Institucionální podpora: RVO:86652079 ; RVO:67985858
Klíčová slova: Atmospheric boundary layer * Aerosol total number concentrations * Polynomial regression
Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie; DI - Znečištění a kontrola vzduchu (UCHP-M)
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences; Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (UCHP-M)
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2018.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288781

0496256 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Horník, Štěpán - Schwarz, Jaroslav - Sýkora, Jan
NMR Aerosolomics: A Convenient Route to Organic Aerosol Analysis.
Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47. Praha: Česká Aerosolová společnost, 2018 - (Pokorná, P.), s. 64-65. ISBN 978-80-270-4780-2.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /19./. Piešťany (SK), 25.10.2018-26.10.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015037
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: NMR * aerosolomics * organic composition
Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://hdl.handle.net/11104/0289071
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289071

0496658 - UCHP-M 2019 RIV BE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jirátová, Květa - Kšírová, P. - Dvořáková, M. - Balabánová, Jana - Topka, Pavel - Čada, Martin - Kovanda, F. - Perekrestov, Roman
Plasma-aided Deposition of Cobalt Oxide over Stainless Steel Meshes as the Preparation Method of Catalysts for Deep Oxidation of Ethanol.
Book of Abstract. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.), s. 202-203, č. článku P052. ISBN N.
[Scientific Bases for the Preparation of Hetetrogeneous Catalysts PREPA 12 /12./. Louvain-la-Neuve (BE), 08.07.2018-12.07.2018]
Grant CEP: GA ČR GA17-08389S
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:68378271
Klíčová slova: Co oxides on meshes * plasma deposition * deep ethanol oxidation
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství; BM - Fyzika pevných látek a magnetismus (FZU-D)
Obor OECD: Chemical process engineering; Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.) (FZU-D)
http://hdl.handle.net/11104/0289324
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289324
Uložit do RIV jako O

0496992 - UCHP-M 2019 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jirátová, Květa - Kšírová, P. - Dvořáková, M. - Balabánová, Jana - Topka, Pavel - Čada, Martin - Kovanda, F.
Cobalt Oxide Catalysts for Deep Oxidation of Ethanol using Plasma-aided Deposition over Stainless Steel Sieves.
Poster presentation. Sofia: -, 2018, č. článku P16. ISBN N.
[International Symposium on Heterogeneous Catalysis /12./. Sofia (BG), 26.08.2018-29.08.2018]
Grant CEP: GA ČR GA17-08389S
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:68378271
Klíčová slova: ethanol oxidation * Co3O4 * plasma sputtering
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství; BM - Fyzika pevných látek a magnetismus (FZU-D)
Obor OECD: Chemical process engineering; Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.) (FZU-D)
http://hdl.handle.net/11104/0289604
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289604
Uložit do RIV jako O

0496991 - UCHP-M 2019 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaluža, Luděk - Jirátová, Květa - Tyuliev, G. - Gulková, Daniela - Palcheva, R. - Koštejn, Martin - Spojakina, A.
Hydrodesulphurisation Catalysts Deposited from NiMo Complexes onto Gamma-Alumina Prepared Mechanochemically.
Poster presentation. Sofia: -, 2018, č. článku P32. ISBN N.
[International Symposium on Heterogeneous Catalysis /12./. Sofia (BG), 26.08.2018-29.08.2018]
Grant CEP: GA ČR GA17-22490S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: HDS * NiMo complex * catalysts
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
http://hdl.handle.net/11104/0289603
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289603
Uložit do RIV jako O

0494162 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaluža, Luděk - Jirátová, Květa - Tyuliev, G. - Palcheva, R. - Koštejn, Martin - Spojakina, A.
Hydrodesulfurization NiMo Catalysts over Mechanochemically Prepared Gamma-Alumina.
Program. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2018, s. 57, č. článku P1.9. ISBN N.
[International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2018 /23./. Prague (CZ), 25.08.2018-29.08.2018]
Grant CEP: GA ČR GA17-22490S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: NiMo catalysts * gamma-alumina * impregnation techniques
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
http://hdl.handle.net/11104/0287417
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287417
Uložit do RIV jako O

0494163 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaluža, Luděk - Zdražil, Miroslav
Nitrilotriacetic Acid Assisted Deposition of Cobalt Carbonate for the Preparation of Niobia Supported CoMo Hydrodesulfurization Catalysts.
Program. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2018, s. 58, č. článku P1.35. ISBN N.
[International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2018 /23./. Prague (CZ), 25.08.2018-29.08.2018]
Grant CEP: GA ČR GA17-22490S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: alumina * catalysts * impregnation solution
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
http://hdl.handle.net/11104/0287418
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287418
Uložit do RIV jako O

0495251 - UCHP-M 2019 RIV HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaluža, Luděk - Zdražil, Miroslav
Niobia-Supported CoMo Hydrodesulfurization Catalyst: A Kinetic Approach.
Book of Abstracts. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2018, s. 47-48, č. článku 117. ISBN 978-963-05-9913-9.
[International Conference on Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis /1./. Budapest (HU), 06.07.2018-09.07.2018]
Grant CEP: GA ČR GA17-22490S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: hydrodesulfurization * niobia * silfide catalyst
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
https://static.akcongress.com/downloads/rkmc/RKMC-2018-BOA.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288249
Uložit do RIV jako O

0496659 - UCHP-M 2019 RIV BE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kovanda, F. - Dvořáková, M. - Kšírová, P. - Perekrestov, Roman - Balabánová, Jana - Jirátová, Květa
Preparation of Cobalt Oxide Catalysts on Stainless Steel Wire Mesh by Combination of Magnetron Sputtering and Electrochemical Deposition.
Book of Abstract. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.), s. 216-217, č. článku P059. ISBN N.
[Scientific Bases for the Preparation of Hetetrogeneous Catalysts PREPA 12 /12./. Louvain-la-Neuve (BE), 08.07.2018-12.07.2018]
Grant CEP: GA ČR GA17-08389S
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:68378271
Klíčová slova: Co plasma sputtering * Co electrodeposition * ethanol oxidation
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství; BM - Fyzika pevných látek a magnetismus (FZU-D)
Obor OECD: Chemical process engineering; Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.) (FZU-D)
http://hdl.handle.net/11104/0289325
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289325
Uložit do RIV jako O

0494171 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kozakovič, M. - Paříková, A. - Trávníčková, Tereza - Kohout, M. - Havlica, Jaromír
The Effect of Collision Parameters and Particle Diameter on Dynamics and Mixing Process of Granular Material by using Discrete Element Method.
Program. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2018, s. 72, č. článku P5.12. ISBN N.
[International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2018 /23./. Prague (CZ), 25.08.2018-29.08.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: granular material * mixing process * discrete element method
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
http://hdl.handle.net/11104/0287426
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287426
Uložit do RIV jako O

0484832 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kulaviak, Lukáš - Pěnkavová, Věra - Růžička, Marek - Punčochář, Miroslav - Zámostný, P. - Grof, Z. - Štěpánek, F. - Schöngut, M. - Havlica, Jaromír
Breaking of Rod-shaped Model Material during Compression.
EPJ Web of Conferences. Volume 40. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2017 - (Radjai, F.), s. 4, č. článku 07019. ISSN 2101-6275.
[International Conference on Micromechanics on Granular Media, Powders and Grains 2017 /8./. Montpellier (FR), 03.07.2017-07.07.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-05534S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: granular material * numerical modelling * compression
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2017/09/epjconf170043/epjconf170043.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279965

0490433 - UCHP-M 2019 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kuncová, Gabriela
Bioencapsulation into Inorganic Matrices Past, Present and Future.
25th International Conference on Bioencapsulation. Nantes: Bioencapsulation Research Group, 2017, s. 78-79, č. článku O4-8. ISBN N.
[International Conference on Bioencapsulation /25./. La Chapelle sur Erde, Nantes (FR), 03.06.2017-06.06.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: bioencapsulation * inorganic matrices * biotechnologies and sensors
Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
Obor OECD: Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284658
Uložit do RIV jako O

0497504 - UCHP-M 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Makeš, Otakar - Schwarz, Jaroslav - Vodička, Petr - Ždímal, Vladimír
Porovnání zdrojů atmosféricého aerosolu na příměstské a venkovské stanici.
[Comparison of Atmospheric Aerosol Sources at Suburban and Rural Stations.]
Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47. Praha: Česká Aerosolová společnost, 2018 - (Pokorná, P.), s. 48-49. ISBN 978-80-270-4780-2.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /19./. Piešťany (SK), 25.10.2018-26.10.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015037; GA MŠk(CZ) EF16_013/0001315; GA MŠk(CZ) LTC18068
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: atmospheric aerosols * AMS * PMF
Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://hdl.handle.net/11104/0290078
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290078

0495904 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mbengue, S. - Serfozo, N. - Holubová Šmejkalová, Adéla - Holoubek, I.
Characterization of Equivalent Black carbon (EBC) at a Regional Background Site in Central Europe: Variability and Source Identification.
Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47. Praha: Česká Aerosolová společnost, 2018 - (Pokorná, P.), s. 44-47. ISBN 978-80-270-4780-2.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /19./. Piešťany (SK), 25.10.2018-26.10.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015037; GA MŠk(CZ) EF16_013/0001315
GRANT EU: European Commission(XE) 654109 - ACTRIS-2
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: equivalent black carbon * 7-wavelength aethalometer * Ångström absorption exponent
Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://hdl.handle.net/11104/0288778
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288778

0481648 - UEK-B 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mbengue, Saliou - Fusek, M. - Schwarz, Jaroslav - Vodička, Petr - Holubová, Adéla - Holoubek, Ivan
Seasonal, weekly and diurnal variability of elemental and organic carbon at a rural background site in Central Europe, a four years of measurement.
Sborník XVIII. Výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2017 - (Bendl, J.), s. 62-65. ISBN 978-80-270-2862-7.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /18./. Třešť (CZ), 02.11.2017-03.11.2017]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1415; GA MŠk(CZ) LM2015037
GRANT EU: European Commission(XE) 654109 - ACTRIS-2
Institucionální podpora: RVO:86652079 ; RVO:67985858
Klíčová slova: elemental * organic carbon * OC/EC ratio * variability * air masses origin * rural background side
Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UCHP-M)
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Physical chemistry (UCHP-M)
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2017.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277173

0495827 - UIACH-O 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mikuška, Pavel - Večeřa, Zbyněk - Dočekal, Bohumil - Čapka, Lukáš - Křůmal, Kamil - Coufalík, Pavel - Moravec, Pavel - Buchtová, Marcela - Míšek, Ivan - Vrlíková, Lucie - Smutná, Tereza - Dumková, J. - Hampl, A. - Fictum, P.
Vliv inhalovaných nanočástic oxidů kovů na orgány exponovaných myší.
[Effect of inhaled metal oxide nanoparticles on organs of exposed mice.]
Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2018 - (Pokorná, P.), s. 78-79. ISBN 978-80-270-4780-2.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /19./. Piešťany (SK), 25.10.2018-26.10.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP503/12/G147
Institucionální podpora: RVO:68081715 ; RVO:67985904 ; RVO:67985858
Klíčová slova: nanoparticles * inhalation * mice
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace; EB - Genetika a molekulární biologie (UZFG-Y); DN - Vliv životního prostředí na zdraví (UCHP-M)
Obor OECD: Public and environmental health; Developmental biology (UZFG-Y); Public and environmental health (UCHP-M)
Mikuška, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288714

0496261 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Molchanov, O. - Krpec, K. - Horák, J. - Hopan, F. - Ždímal, Vladimír - Schwarz, Jaroslav
The Distinctive Changes of Particles' Numeric Concentrations, Are Caused by Electrostatic Flue Gases Cleaning.
Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47. Praha: Česká Aerosolová společnost, 2018 - (Pokorná, P.), s. 32-37. ISBN 978-80-270-4780-2.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /19./. Piešťany (SK), 25.10.2018-26.10.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: electrostatic precipitator * solid fuel combustion * nucleation
Kód oboru RIV: JP - Průmyslové procesy a zpracování
Obor OECD: Materials engineering
http://hdl.handle.net/11104/0289075
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289075

0496252 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Moravec, Pavel - Schwarz, Jaroslav - Vodička, Petr - Kupčík, Jaroslav - Švehla, Jaroslav
MOCVD Iron Oxide Nanoparticle Generation not Only for Follow-Up Inalation Exposure Experiments.
Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47. Praha: Česká Aerosolová společnost, 2018 - (Pokorná, P.), s. 80-83. ISBN 978-80-270-4780-2.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /19./. Piešťany (SK), 25.10.2018-26.10.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP503/12/G147
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388980
Klíčová slova: exposure studies * iron oxide nanoparticle generation * nanoparticle characterization
Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu; CA - Anorganická chemie (UACH-T)
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Inorganic and nuclear chemistry (UACH-T)
http://hdl.handle.net/11104/0289067
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289067

0496653 - UCHP-M 2019 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Morávková, Lenka - Dytrych, Pavel - Machanová, Karolina - Petrusová, Zuzana
Theoretical Analysis of Input Errors for Evaluation of Vapour Flux.
Book of Abstracts. Valencia: Research Institute for Industrial, Radiophysical and Environmental Safety, 2018, s. 602-603, č. článku 446. ISBN 978-84-09-03247-1.
[Euromembrane 2018. Valencia (ES), 09.07.2018-13.07.2018]
Grant CEP: GA ČR GJ17-03367Y
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: vapour permeation * sensitivity on input parameters * error analyse
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
http://hdl.handle.net/11104/0289321
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289321

0496650 - UCHP-M 2019 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Soukup, Karel - Václavková, Šárka - Šyc, Michal - Svoboda, Karel
Complex Characteristic of Char from Dry Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis.
Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.). ISBN N.
[Biomass to Power and Heat 2018. Zittau (DE), 06.06.2018-07.06.2018]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03020119; GA MZe(CZ) QK1820175
AV ČR(CZ) StrategieAV21/8
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sewage sludge * pyrolysis * pyrolysis char
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://hdl.handle.net/11104/0289318
Moško, Jaroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289318
Uložit do RIV jako O

0498583 - UCHP-M 2019 RIV TW eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Václavková, Šárka - Šyc, Michal - Svoboda, Karel
Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis in Inert and Water Vapor Enhanced Atmospheres.
ASCON-IEEChE 2018. Taichung: Feng Chia University, 2018 - (Wu, S.; Wu, K.; Chu, C.), s. 415-420. ISBN N.
[Asian Conference on Innovative Energy and Environmental Chemistry Engineering /6./. Sun Moon Lake (TW), 04.11.2018-07.11.2018]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03020119; GA MZe(CZ) QK1820175
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sewage sludge * recycling * pyrolysis char
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
Svoboda, Karel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290906
Uložit do RIV jako O

0501328 - UCHP-M 2019 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Bičáková, Olga - Václavková, Šárka - Šyc, Michal - Svoboda, Karel
Batch Reactor Pyrolysis of Stabilized Sewage Sludge: Product Analysis and Sulphur Balance.
Wit Transactions on Ecology and the Environment. Vol. 231. Southampton: WIT Press, 2019, s. 357-365. ISBN N. E-ISSN 1743-3541.
[International Conference on Waste Management and the Environment /9./. Seville (ES), 17.09.2018-19.09.2018]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03020119; GA MZe(CZ) QK1820175
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985891
Klíčová slova: sewage sludge * sludge-derived biochar * pyrolysis * mass balance
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie; EI - Biotechnologie a bionika (USMH-B)
Obor OECD: Energy and fuels; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (USMH-B)
https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/231
Moško, Jaroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293314

0495949 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ondráček, Jakub - Holubová, Adéla - Komínková, Kateřina - Vítková, Gabriela - Schwarz, Jaroslav - Klánová, J. - Holoubek, Ivan - Váňa, M. - Ždímal, Vladimír
ACTRIS - Contribution of the Czech Republic: National and Central Facilities.
Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47. Praha: Česká Aerosolová společnost, 2018 - (Pokorná, P.), s. 100-103. ISBN 978-80-270-4780-2.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /19./. Piešťany (SK), 25.10.2018-26.10.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015037
GRANT EU: European Commission(XE) 654109 - ACTRIS-2; European Commission(XE) 739530
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67179843
Klíčová slova: ACTRIS * national facilities * central facilities
Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie; DG - Vědy o atmosféře, meteorologie (UEK-B)
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences; Meteorology and atmospheric sciences (UEK-B)
http://hdl.handle.net/11104/0288805
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288805

0496249 - UCHP-M 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ondráčková, Lucie - Ondráček, Jakub - Kozáková, Jana - Ždímal, Vladimír
Velikostní distribuce částic z inhalátorů - vliv nádechové rychlosti a vlhkosti.
[Size Distribution of Particles from Inhalers - Influence of Inspiratory Flow Rate and Humidity.]
Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47. Praha: Česká Aerosolová společnost, 2018 - (Pokorná, P.), s. 76-77. ISBN 978-80-270-4780-2.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /19./. Piešťany (SK), 25.10.2018-26.10.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTC17010
GRANT EU: Foundation for Science and Technology(XE) MP1404 - COST Action
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: MDI and DPI inhaler * particle size distribution * laboratory conditions
Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://hdl.handle.net/11104/0289065
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289065

0496510 - UCHP-M 2019 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Orvalho, Sandra
The Effect of Surfactants on Multiphase Systems. Part I - Basic Concepts.
Materiały. Gdańsk: The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences, 2017. ISBN N.
[Warsztaty Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych & Szkoła Letnia Przepływów Wielofazowych /12./. Wieżyca, near Gdańsk (PL), 08.06.2017-10.06.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: surfactant * surface tension * adsorption kinetics
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
http://hdl.handle.net/11104/0289267
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289267
Uložit do RIV jako O

0496511 - UCHP-M 2019 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Orvalho, Sandra
The Effect of Surfactants on Multiphase Systems. Part II - Applications.
Materiały. Gdańsk: The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences, 2017. ISBN N.
[Warsztaty Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych & Szkoła Letnia Przepływów Wielofazowych /12./. Wieżyca, near Gdańsk (PL), 08.06.2017-10.06.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: mass transfer * bubble flow * multiphase systems
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
http://hdl.handle.net/11104/0289268
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289268
Uložit do RIV jako O

0496652 - UCHP-M 2019 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Petrusová, Zuzana - Morávková, Lenka - Machanová, Karolina
Hexane Vapour Permeation in Polydimethylsiloxane Membrane.
Book of Abstracts. Valencia: Research Institute for Industrial, Radiophysical and Environmental Safety, 2018, s. 299-300, č. článku 450. ISBN 978-84-09-03247-1.
[Euromembrane 2018. Valencia (ES), 09.07.2018-13.07.2018]
Grant CEP: GA ČR GJ17-03367Y
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: hexane vapours * transport properties * membrane flux
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
http://hdl.handle.net/11104/0289320
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289320

0496648 - UCHP-M 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Šyc, Michal - Václavková, Šárka - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Svoboda, Karel
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu.
[Material and Energy Utilization of Dry Stabilized Sewage Sludge.]
Sborník přednášek a posterů z 28. konference, pp. 29-38. Brno: Tribun EU, 2018 - (Dohányos, M.), s. 29-38. ISBN 978-80-263-1408-0.
[Symposium on Urban Mining and Circular Economy /4./. Bergamo (IT), 21.05.2018-23.05.2018]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03020119; GA MZe(CZ) QK1820175
AV ČR(CZ) StrategieAV21/8
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sewage sludge * pyrolysis * fluidized bed combustion
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://hdl.handle.net/11104/0289317
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289317

0496257 - UCHP-M 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pokorná, Petra - Schwarz, Jaroslav - Rychlík, Š. - Škáchová, H. - Smolík, Jiří - Ždímal, Vladimír - Vlček, O. - Hůnová, I.
Původ znečištění ovzduší na základě ročního měření PM2.5 a PM10 na dvou městských pozaďových stanicích v Praze.
[Air Pollution Origin Based on One-year PM2.5 and PM10 Measurement at Two Suburban Sites in Prague.]
Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47. Praha: Česká Aerosolová společnost, 2018 - (Pokorná, P.), s. 58-59. ISBN 978-80-270-4780-2.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /19./. Piešťany (SK), 25.10.2018-26.10.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015037
NF(FI) CZ0049
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: chemical composition * local contamination * positive matrix factorization
Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://hdl.handle.net/11104/0289073
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289073

0499647 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Maléterová, Ywetta - Hradecký, J. - Hanika, Jiří - Kaštánek, František - Šolcová, Olga
Volatile Substances Determination in Magnolia x Pruhoniciana Extracts.
Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 65-69. ISBN 978-80-86238-77-7. ISSN 2336-8128.
[International Conference on Chemical Technology /6./. Mikulov (CZ), 16.04.2018-18.04.2018]
Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
AV ČR(CZ) StrategieAV21/8
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: magnolia x pruhoniciana * extraction * volatile substances
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
https://www.icct.cz/AngiologyKlon-ICCT/media/system/2018/ICCT-2018-Proceedings.pdf
Rousková, Milena
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291887

0499649 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Šabata, Stanislav - Jírů, M. - Hůrková, K. - Hanika, Jiří
Simultaneous Hydrolysis of Proteins and Fats fro Waste Chicken Feathers.
Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 60-64. ISBN 978-80-86238-77-7. ISSN 2336-8128.
[International Conference on Chemical Technology /6./. Mikulov (CZ), 16.04.2018-18.04.2018]
Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
AV ČR(CZ) StrategieAV21/8
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: waste chicken feathers * simultaneous hydrolysis * protein and fat
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
https://www.icct.cz/AngiologyKlon-ICCT/media/system/2018/ICCT-2018-Proceedings.pdf
Rousková, Milena
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291888

0482181 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Rousková, Milena - Maléterová, Ywetta - Hůrková, K. - Kaštánek, P. - Hanika, Jiří - Šolcová, Olga
Fatty Acids Profile Analysis in Fresh Suspension of Japonochytrium Sp.
Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 78-82. ISBN 978-80-86238-65-4. ISSN 2336-811X.
[International Conference on Chemical Technology /5./. Mikulov (CZ), 10.04.2017-12.04.2017]
Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: fatty acids * lipids * concentration
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278445

0483019 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Rousková, Milena - Jírů, M. - Krmela, A. - Hanika, Jiří - Šolcová, Olga
Extraction of Antioxidants from Fresh Wine Grapes Marc.
Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 83-86. ISBN 978-80-86238-65-4. ISSN 2336-811X.
[International Conference on Chemical Technology /5./. Mikulov (CZ), 10.04.2017-12.04.2017]
Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: fatty acids * lipids * concentration
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
http://hdl.handle.net/11104/0278446
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278446

0494170 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sajfrtová, Marie - Kraus, V. - Wimmer, Z. - Cerhová, Marie - Vlk, M.
Supercritical Fluid Extraction of Sesquiterpene Lactones from Laserpitium archangelica.
Program. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2018, s. 72, č. článku P5.2. ISBN N.
[International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2018 /23./. Prague (CZ), 25.08.2018-29.08.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: supercritical fluid extraction * laserpitium archangelica * sesquiterpene lactones
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
http://hdl.handle.net/11104/0287425
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287425
Uložit do RIV jako O

0496935 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Skoblia, S. - Brynda, J. - Beňo, Z. - Pohořelý, Michael
Gasification of Biomass for Gas-fired Cogeneration.
Oral presentation. Prague: Czech Pyrolysis and Gasification Association, 2017, s. 1-24. ISBN N.
[Cogeneration Days 2017. Prague (CZ), 24.10.2017-25.10.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: gasification * multi-stage gasifier * cogeneration
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
http://hdl.handle.net/11104/0289537
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289537
Uložit do RIV jako O

0499713 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Soukup, Karel - Cruz, G.J.F. - Hanika, Jiří - Jandová, Věra - Hejtmánek, Vladimír - Šolcová, Olga
Preparation of Chitosan Based Films for Food Packaging Applications.
Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 10-14. ISBN 978-80-86238-77-7. ISSN 2336-8128.
[International Conference on Chemical Technology /6./. Mikulov (CZ), 16.04.2018-18.04.2018]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/8; NUT(PE) 356-PNICP-PIAP-2014
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: chitosan * food packing * gas diffusion transport
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
https://www.icct.cz/AngiologyKlon-ICCT/media/system/2018/ICCT-2018-Proceedings.pdf
Soukup, Karel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291927

0496537 - FZU-D 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Stuchlík, Jiří - Fajgar, Radek - Kupčík, Jaroslav - Remeš, Zdeněk - Stuchlíková, The-Ha
Characterization of hydrogenated silicon thin films and diode structures with integrated germanium nanoparticles.
Nanocon 2017 : conference proceedings : 9th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: Tanger Ltd., 2018, s. 123-127. ISBN 9788087294819.
[NANOCON 2017. International Conference on Nanomaterials - Research & Application /9./. Brno (CZ), 18.10.2017-20.10.2017]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTC17029
AV ČR(CZ) KONNECT-007
Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:67985858
Klíčová slova: PECVD * a-Si:H diode structures * Ge * nanoparticles
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UCHP-M)
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.); Physical chemistry (UCHP-M)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289330

0496531 - UCHP-M 2019 RIV TW eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Svoboda, Karel - Rumayor, M. - Ružovič, Tomáš - Švehla, Jaroslav - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal
Possible Application of Mineral Sorbents for Mercury Removal from Flue Gas in Waste Incineration Plants.
ASCON-IEEChE 2018. Taichung: Feng Chia University, 2018 - (Wu, S.; Wu, K.; Chu, C.), s. 45-50. ISBN N.
[Asian Conference on Innovative Energy and Environmental Chemistry Engineering /6./. Sun Moon Lake (TW), 04.11.2018-07.11.2018]
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: mercury * removal * mineral sorbents
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289280
Uložit do RIV jako O

0493299 - UCHP-M 2019 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sýkora, Jan
NMR Aerosolomics.
Abstracts and Programme. Vienna: Universität Wien, Faculty of Chemistry, 2018, s. 14-15. ISBN N.
[Central and Eastern European NMR Symposium & Bruker Users' Meeting /20./. Vienna (AT), 05.09.2018-06.09.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: aerosol composition * NMR earosolomics * organic compounds
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
http://hdl.handle.net/11104/0286683
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286683
Uložit do RIV jako O

0496656 - UCHP-M 2019 RIV FI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Škrabalová, Lenka - Trávníčková, Tereza - Havlica, Jaromír - Krejčí, Petr - Hrubý, Jan - Ždímal, Vladimír
Novel Approach In Binary Nucleation Experiments Performed Under Laboratory Conditions.
Proceedings of the 20th International Conference on Nucleation and Atmospheric Aerosols. Helsinki: Kirjapaino Hermes Oy, 2017 - (Halonen, R.; Nikandrova, A.; Kontkanen, J.), s. 187-188. Report Series in Aerosol Science, 200. ISBN 978-952-7091-85-2. ISSN 0784-3496.
[International Conference on Nucleation and Atmospheric Aerosols /20./. Helsinki (FI), 25.06.2017-30.06.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP105/12/0664
GRANT EU: European Commission(XE) 315760 - HEXACOMM
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388998
Klíčová slova: binary nucleation * sulfuric acid – water * laminar Co-flow tube
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie; BJ - Termodynamika (UT-L)
Obor OECD: Physical chemistry; Thermodynamics (UT-L)
http://www.helsinki.fi/~rohalone/ICNAA2017_proceedings_171x245.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289323

0482180 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Topiař, Martin - Sajfrtová, Marie - Šolcová, Olga - Hradecký, J. - Hůrková, K. - Hajšlová, J.
Supercritical Fluid Extraction: A Green Method for the Isolation of Valuable Substances from the Various Biological Matrices.
Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 92-96. ISBN 978-80-86238-65-4. ISSN 2336-811X.
[International Conference on Chemical Technology /5./. Mikulov (CZ), 10.04.2017-12.04.2017]
Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: supercritical fluid extraction * chemical stability * magnolia flowers
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278443

0494166 - UCHP-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Trávníčková, Tereza - Havlica, Jaromír - Hrubý, Jan - Ždímal, Vladimír
Nucleation of H2SO4-H2O in Laminar co-Flow Tube: CFD Simulations and Analytical Modelling.
Program. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2018, s. 59, č. článku P1.62. ISBN N.
[International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2018 /23./. Prague (CZ), 25.08.2018-29.08.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-19798S; GA MŠk(CZ) EF16_013/0001315
GRANT EU: European Commission(XE) 654109 - ACTRIS-2
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388998
Klíčová slova: mathematical model * flow dynamics * sulphuric acid
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství; BJ - Termodynamika (UT-L)
Obor OECD: Chemical engineering (plants, products); Thermodynamics (UT-L)
http://hdl.handle.net/11104/0287421
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287421
Uložit do RIV jako O