Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

RIV - aktuální sběr

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 307

Monografie

0507016 - FLÚ 2020 RIV CH eng B - Monografie kniha jako celek
Crippa, Davide
The Impossibility of Squaring the Circle in the 17th Century: A Debate among Gregory, Huygens and Leibniz.
Cham: Birkhäuser, 2019. 184 s. Frontiers in the history of science. ISBN 978-3-030-01637-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: quadrature of the circle * infinitesimal analysis * Leibniz * impossibility * geometry
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298154

Citace, recenze▾
Recenze:
LÜTZEN, Jesper. Historia mathematica [online]. [Citováno 2020-02-19]. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.hm.2020.01.004 [HODNOCENÍ]
KNOBLOCH, Eberhard. zbMATH [online]. [Citováno 2020-02-19]. Dostupné z: https://zbmath.org/?q=an:1411.01003 [HODNOCENÍ]
HUNACEK, Mark. MAA mathematical Association of America [online]. [Citováno 2020-02-19]. Dostupné z: https://www.maa.org/press/maa-reviews/the-impossibility-of-squaring-the-circle-in-the-17th-century [HODNOCENÍ]
FIX, Adam. The British Journal for the History of Science. 2019, 52(4), 709-711. ISSN 0007-0874. https://doi.org/10.1017/S0007087419000700 [HODNOCENÍ]

0509011 - HÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořáčková-Malá, Dana - Sterneck, Tomáš - Holý, Martin - Zelenka, Jan - Čechura, J. - Slavíčková, P. - Blechová-Čelebić, Lenka - Velková, Alice - Mašková, Pavlína - Pilná, V. - Šimůnek, Robert - Bravermanová, M. - Doležalová, Eva - Valentová-Bobková, Kateřina
Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství.
[Children and childhood. From the Middle Ages to the threshold of the Enlightenment.]
Praha: Historický ústav, 2019. 693 s. ISBN 978-80-7286-333-4
Grant CEP: GA ČR GA15-02196S
Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985955
Klíčová slova: child * children * childhood * Middle Ages * Modern Period * family * upbringing * education * law * literature * bastards * orphans * clothing * church * diet * toys
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (FLU-F)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299826

0521714 - FLÚ 2020 RIV CZ cze, lat, ger, yid B - Monografie kniha jako celek
Förster, Josef - Kvapil, Jan - Matl, Jiří - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Smyčka, Václav - Svatoš, Martin - Vaculínová, Marta - Žůrek, Jiří - Hádek, Karel
Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 2., C-D.
[Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 2, C-D.]
Praha: Filosofia, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7007-514-2
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyclopedies * scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306312

0518005 - MÚA 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Franc, Martin - Dvořáčková, Věra - Kunštát, Miroslav - Jůnová Macková, Adéla - Kábová, Hana - Šoukal, Jiří - Gecko, Tomáš - Hudek, A. - Míšková, Alena - Brádlerová, Daniela - Boháček, Jan - Josefovičová, Milena - Těšínská, Emilie - Hermann, Tomáš - Sommer, Vítězslav - Mervart, Jan - Kmochová, Nataša
Dějiny Československé akademie věd I. 1952–1962.
[History of the Czechoslovak Academy of Sciences. Volume I. (1952–1962).]
Praha: Academia: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. 831 s. ISBN 978-80-200-3053-5; ISBN 978-80-88304-17-3
Institucionální podpora: RVO:67985921 ; RVO:68378114 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Czechoslovak Academy of Sciences, 1952-1962 * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304724

0517244 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Havelka, Tomáš
Skrytý tajemství Božích poklad: Biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského.
[The hidden secret of God’s treasure: Biblical Quotes in Czech Writings by Jan Amos Comenius.]
Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2019. 383 s. ISBN 978-80-7422-719-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bible quotations * Johann Amos Comenius * Czech writings * exegesis * digital humanities * visualisation
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: General literature studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302545

0523331 - ÚDU 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Chlíbec, Jan (ed.) - Benešovská, Klára (ed.) - Bukovinská, Beket - Bydžovská, Lenka - Dienstbier, Jan - Hlobil, Ivo - Konečný, Lubomír - Kubínová, Kateřina - Panušková, Lenka - Pešina, J. - Spunar, Pavel - Studničková, Milada - Švácha, Rostislav - Všetečková, Zuzana - Wittlich, P.
Více Krásy.
[More of Krása.]
Praha: Artefactum, 2019. 263 s. ISBN 978-80-88283-29-4
Institucionální podpora: RVO:68378033 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Josef Krása * history and theory of art * historiography * medieval art
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (FLU-F)
Obor OECD: Arts, Art history; Arts, Art history (FLU-F)

Chlíbec, Jan Benešovská, Klára
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307864

0509403 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kitzler, Petr
Tertullianus. Mučedníkům.
[Tertullian. To the Martyrs.]
Praha: OIKOYMENH, Filosofický ústav AV ČR, 2019. 56 s. Oikúmené, Malá řada, 24. ISBN 978-80-7298-372-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-02741S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: early Christian literature * apologetics * Tertullian * Ad martyras * martyrs
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302839

0511845 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Koubová, Alice
Myslet z druhého místa: k otázce performativní filosofie.
[To think from the second position: towards the questions of performance philosophy.]
Praha: AMU, 2019. 167 s. ISBN 978-80-7331-511-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: performance philosophy * performativity * expressivity * play
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302094

0522802 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Máchalová, J. - Chvatík, Ivan
Příběhy slavných vil renesančního Říma.
[The Illustrious Villas of Renaissance Rome.]
Praha: Filosofia, 2019. 605 s. ISBN 978-80-7007-595-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Raphael Santi * Giulio Romano * Baldassarre Peruzzi * Giovanni da Udine * Sebastiano del Piombo * Il Sodoma * Jacopo Zucchi * Pirro Ligorio * Federico Zuccari
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307232

0509503 - ARÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Maříková-Kubková, Jana (ed.) - Bartlová, M. - Blažková, Gabriela - Eben, D. - Foltýn, Dušan - Herichová, Iva - Hnídková, Vendula - Chotěbor, P. - Kapsa, Václav - Mašterová, Katarína - Měchura, P. - Petrasová, Taťána - Slavický, Tomáš - Suchý, M. - Šebek, Jaroslav - Šindelková, M. - Vácha, Štěpán
Katedrála viditelná a neviditelná. Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě.
[The visible and invisible cathedral: A guide through the millennial history of the Cathedral of Saints Vitus, Wenceslas, Adalbert and the Virgin Mary at Prague Castle.]
Praha: Hilbertinum - Společnost Kamila Hilberta, z. s.: Praha: Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 925 s. ISBN 978-80-905659-0-6; ISBN 978-80-7581-010-6
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985955 ; RVO:68378033 ; RVO:68378076 ; RVO:67985963
Klíčová slova: Prague Castle * Cathedral of Saints Vitus, Wenceslas, Adalbert and the Virgin Mary * architecture * history * art * liturgy
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AB - Dějiny (FLU-F); AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (UDU-I); AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (UEF-S); AB - Dějiny (HIU-Y)
Obor OECD: Arts, Art history; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F); Arts, Art history (UDU-I); Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy) (UEF-S); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (HIU-Y)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300423

0518942 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Matoušek, Alexander
Spát, běžet a rozumět: šest studií k filosofii života.
[Sleep, Run and Understand.]
Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH, 2019. 119 s. Oikúmené, 196. ISBN 978-80-7298-252-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology * philosophy of life * lifeworld
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303941

0510159 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Otisk, Marek - Psík, R.
Anselm z Canterbury. De grammatico: úvod do dialektiky.
[Anselm of Canterbury. De grammatico: An Introduction to Dialectics.]
Ostrava: Ostravská univerzita, Filosofická fakulta: Praha: Scriptorium, 2019. 270 s. Interpretationes. Series A, 5. ISBN 978-80-7599-120-1; ISBN 978-80-88013-90-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Anselm of Canterbury * medieval philosophy * dialectics * semantics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300695

0518584 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pauza, Miroslav
Idea strukturální demokracie: politická filosofie na principu respektu k řádu skutečnosti.
[An Idea of Structural Democracy: Political Philosophy Based on a Principle of Respect for the Order of Reality.]
Praha: Filosofia, 2019. 847 s. Filosofia a sociální vědy, 64. ISBN 978-80-7007-594-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: nation * state * democracy * legitimacy * structure * crisis * T.G. Masaryk * J.L.Fischer
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304105

0510777 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Poláčková, Eliška
Verbum caro factum est: performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy.
[Verbum caro factum est: Performative Aspects of High-Medieval Bohemian Literature.]
Praha: Filosofia, 2019. 472 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 19. ISBN 978-80-7007-575-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: performance of literature * medieval literature * literature of Medieval Bohemia * Latin literature * Old Czech literature * Marian Planct
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303470

0517948 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Punčochář, Vít
Paradoxy klasické logiky: filosofie a logika hypotetických vět.
[Paradoxes of Classical Logic: Philosophy and Logic of Hypothetical Sentences.]
Praha: Filosofia, 2019. 303 s. ISBN 978-80-7007-561-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: logic * logical analysis * conditionals * philosophy of language
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303199

0517488 - FLÚ 2020 RIV CH eng B - Monografie kniha jako celek
Ritter, Martin
Into the World: The Movement of Patočka’s Phenomenology.
Cham: Springer, 2019. 183 s. Contributions to phenomenology, In Cooperation with The Center for Advanced Research in Phenomenology, 104. ISBN 978-3-030-23656-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Patočka * Heidegger * Husserl * Intersubjectivity * Body * Soul * Movement of Existence * Temporality * Civilization * Philosophy of History * Inwardness * Natural World
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302815

0509555 - FLÚ 2020 RIV CZ cze, lat, eng B - Monografie kniha jako celek
Steiner, Martin (ed.) - Havelka, Tomáš (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.) - Bok, V. (ed.) - Klosová, Markéta (ed.) - Slavíková, Marcela (ed.) - Storchová, Lucie (ed.) - Šolcová, Kateřina (ed.)
Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 26/I. Korespondence. Část I, 1628-1638 = Epistulae. Pars I, 1628-1638.
[The Complete Works of Jan Amos Comenius = Johannis Amos Comenii Opera omnia 26/1. The Letters. Part 1, 1629-1638.]
Praha: Academia, 2018. 353 s. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia, 26/1. ISBN 978-80-200-2991-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * critical edition * correspondence * intellectual life - Europe - 17th century * education - 17th century * philosophy - 17th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300265

Citace, recenze▾
Recenze:
VACULÍNOVÁ, Marta. Listy filologické. 2019, 142(3-4), 516-518. ISSN 0024-4457 [HODNOCENÍ]
VOIGT, Uwe. Comenius-Jahrbuch. 2019, (27), 153-155. ISSN 0945-313X [HODNOCENÍ]
PAVLAS, Petr. Filosofický časopis. 2020, 68(2), 305-308. ISSN 0015-1831. Dostupné z: http://filcasop.flu.cas.cz/uploaded/FC%202_2020/305-308-fc2_20-pavlas-RECENZE%20(web).pdf [HODNOCENÍ]

0506603 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Svoboda, David - Šprunk, K. - Sousedík, Prokop
Tomáš Akvinský. O Trojici v Teologické sumě.
[Thomas Aquinas. Trinity in the Summa Theologiae.]
Praha: Krystal OP, 2019. 330 s. Summa theologiae. ISBN 978-80-7575-046-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-05838S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aquinas * Trinity * relation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298116

0509713 - FLÚ 2020 RIV DE ger, lat B - Monografie kniha jako celek
Šmahel, František
Die Basler Kompaktaten mit den Hussiten (1436): Untersuchung und Edition.
[The Concordat (Compactata) of the Council of Basle and Hussites (1436): Study an Edition.]
Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2019. 226 s. Monumenta Germaniae Historica. Studien und Texte, 65. ISBN 978-3-447-11179-9. ISSN 0938-6432
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Council of Basel * Hussites * Jihlava * Sigismund of Luxembourg
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300377

0510807 - FLÚ 2020 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Urbanová, D. - Poláčková, Eliška - Weissar, T. - Černoch, R.
Titus Maccius Plautus. Curculio aneb Darmojed.
[Titus Maccius Plautus. Curculio or Darmojed.]
Praha: Jednota klasických filologů, 2019. 282 s. Bilingua, 4. ISBN 978-80-904945-6-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Titus Maccius Plautus * Curculio * palliate * Roman Comedy * drama translation
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301323

0518654 - MÚA 2020 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Vlhová-Wörner, Hana - Kolár, J. - Nejedlý, Petr - Frei, Jan - Holeton, D. R. - Baťová, E.
Jistebnický kancionál. MS. Praha, Knihovna Národní muzea, II C 7. Kritická edice. 2. svazek. Cantionale.
[The Jistebnice Kancionál. MS. Prague, National Museum Library, II C 7. Critical Edition. Volume 2. Cantionale.]
Chomutov: L. Marek, 2019. 341 s. Monumenta liturgica bohemica, 3. ISBN 978-80-87127-98-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28306X
Institucionální podpora: RVO:67985921 ; RVO:67985955 ; RVO:68378092
Klíčová slova: Hussitism * hussite songs * Jan Hus
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AI - Jazykověda (UCL-M); AI - Jazykověda (FLU-F)
Obor OECD: Arts, Art history; Specific languages (UCL-M); Specific languages (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305173

Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)

0511795 - FLÚ 2020 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Arazim, Pavel
Is Logic Exceptional?
The Logica Yearbook 2018. London: College Publications, 2019 - (Sedlár, I.; Blicha, M.), s. 13-30. ISBN 978-1-84890-307-4.
[Logica 2018. Hejnice (CZ), 18.06.2018-22.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: exceptionalism * holism * meaning * logical expressions * Quine
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302043

0508024 - FLÚ 2020 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bažant, Jan
Medusa, ancient gems, and the Holy Roman Emperor Charles IV.
Anodos: Studies of the Ancient World, 13/2013. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2019, s. 35-50. Anodos. ISSN 1338-5410.
[Ancient Communities and their Elites from the Bronze Age to Late Antiquity (Central Europe - Mediterranean - Black Sea). Trnava (SK), 06.10.2017-08.10.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medusa * gem * crown * Holy Roman Empire * Charles IV * Prague
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301294

0522111 - FLÚ 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Drozenová, Wendy
Eutanazie jako otázka filosofie medicíny.
[Euthanasia as an issue of philosophy of medicine.]
Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETTP 2018/19): človek a smrť. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2018 - (Gluchman, V.; Palenčár, M.), s. 475-484. Opera Philosophica, 13/2018. ISBN 978-80-555-2164-0.
[Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETTP 2018/19): člověk a smrť. Stará Lesná (SK), 13.09.2018-14.09.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medicine * Euthanasia * Medicinalisation of society * Physician * Medical ethics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306618

0520864 - FLÚ 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hauser, Michael
Populismus jako hlas Reálna: Ideologie sjednocení v éře radikální mnohosti.
[Populism as a Voice of the Real: Ideology of Unification in the Era of Radical Multiplicity.]
Slavoj Žižek a kritika ideológie. [Bratislava]: POLE, 2019 - (Takáč, P.; Ruman, J.), s. 7-18. ISBN 978-80-973504-1-3.
[Slavoj Žižek a kritika ideológie. Košice (SK), 24.09.2019-25.09.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-23955S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: New populism * paralogy * Žižek * Lyotard
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305559

0510884 - FLÚ 2020 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hladík, Radim
Why Sociologists Should not Bother with Theory: The Effect of Topics on Citations.
17th International Conference on Scientometrics and Informetrics: ISSI 2019, Proceedings. Vol. 2. Rome: Sapienza University, 2019 - (Catalano, G.; Daraio, C.; Gregori, M.; Moed, H.; Ruocco, G.), s. 2341-2346. Efesto. ISBN 978-88-3381-118-5.
[International Conference on Scientometrics and Informetrics: ISSI 2019 /17./. Rome (IT), 02.09.2019-05.09.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bibliometrics * Topic Modeling * Network-based * Odds ratios * Stochastic block models * Sociology * Czech
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
https://www.issi2019.org/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301260

0519004 - FLÚ 2020 RIV SK slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hvorecký, Juraj
Komponentná analýza vedomých stavov.
[Componential analysis of conscious states.]
Kognícia a umelý život 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019 - (Farkaš, I.; Takáč, M.; Gergeľ, P.; Tomko, M.), s. 41-44. ISBN 978-80-223-4720-4.
[Kognícia a umelý život 2019. Bratislava (SK), 29.05.2019-31.05.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-15621S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: conscious states * unconsciousness * componential analysis * multimodal integration
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2019/program
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304005

0508816 - FLÚ 2020 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Klev, Ansten
The Name of the Sinus Function.
The Logica Yearbook 2018. London: College Publications, 2019 - (Sedlár, I.; Blicha, M.), s. 149-159. ISBN 978-1-84890-307-4.
[Logica 2018. Hejnice (CZ), 18.06.2018-22.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Functions * Mathematical notation * Type theory * Gottlob Frege
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299626

0504425 - FLÚ 2020 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Landa, Ivan
Historical Bloc and Revolution: The Radical Democratic Interpretation of the Prague Spring of 1968.
The Prague Spring as a Laboratory: Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019 - (Schulze Wessel, M.), s. 117-141. Bad Wiesser Tagungen des Collegium Carolinum, 40. ISBN 978-3-525-35598-5.
[Eine Gesellschaft im Umbruch: Der Prager Frühling und seine Akteure. Bad Wiessee (DE), 26.10.2017-29.10.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26686S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: 1968 * radical democracy * social revolution * historical bloc * Kosík * Gramsci
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297006

0504566 - FLÚ 2020 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mašková, Pavlína - Wojtucki, D.
An archaeological approach to modern justice in the Czech Republic, Lower Silesia and Upper Lusatia.
(Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne. Bordeaux: Ausonius Éditions, 2019 - (Vivas, M.), s. 41-53. Scripta Mediaevalia, 35. ISBN 978-2-35613-243-7. ISSN 1962-1744.
[(Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne. Bordeaux (FR), 08.02.2017-10.02.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: execution sites * gallows * Rabenstein * pillory * executioner * burials of the executed criminals
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296170

0504424 - FLÚ 2020 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mervart, Jan
Radical Democrats between Reform and Revolution.
The Prague Spring as a Laboratory: Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019 - (Schulze Wessel, M.), s. 99-116. Bad Wiesser Tagungen des Collegium Carolinum, 40. ISBN 978-3-525-35598-5.
[Eine Gesellschaft im Umbruch: Der Prager Frühling und seine Akteure. Bad Wiessee (DE), 26.10.2017-29.10.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23584S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: 1968 * radical democrats * Marxist humanism * reform * revolution
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297007

0511623 - FLÚ 2020 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Peregrin, Jaroslav
Logic as a (natural) science.
The Logica Yearbook 2018. London: College Publications, 2019 - (Sedlár, I.; Blicha, M.), s. 177-196. ISBN 978-1-84890-307-4.
[Logica 2018. Hejnice (CZ), 18.06.2018-22.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: logical laws * excluded middle * modus ponens * nature of logic * logical validity * reasoning
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301865

0506960 - FLÚ 2020 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Peregrin, Jaroslav
Incompatibility and Inference as Bases of Logic.
The Logica Yearbook 2015. London: College Publications, 2016 - (Arazim, P.; Dančák, M.), s. 157-162. ISBN 978-1-84890-213-8.
[Logica 2015. Hejnice (CZ), 15.06.2015-19.06.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-21076S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: inference * incompatibility * classical logic * intuitionist logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298078

0508538 - FLÚ 2020 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pezlar, Ivo
Non-Constructive Procedural Theory of Propositional Problems and the Equivalence of Solutions.
The Logica Yearbook 2018. London: College Publications, 2019 - (Sedlár, I.; Blicha, M.), s. 197-210. ISBN 978-1-84890-307-4.
[Logica 2018. Hejnice (CZ), 18.06.2018-22.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Transparent Intensional Logic * procedural semantics * logic of problems * procedural isomorphism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299549

0508521 - FLÚ 2020 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pezlar, Ivo
Translating a Fragment of Natural Deduction System for Natural Language into Modern Type Theory.
IWCS 2019 Workshop on Computing Semantics with Types, Frames and Related Structures: Proceedings of the Workshop. Stroudsburg (PA): Association for Computational Linguistics, 2019 - (Osswald, R.; Retoré, C.; Sutton, P.), s. 10-18. ISBN 978-1-950737-25-3.
[Workshop on Computing Semantics with Types, Frames and Related Structures. Gothenburg (SE), 23.05.2019-27.05.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-12420S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: proof theoretic semantics * modern type theory * natural language semantics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.aclweb.org/anthology/W19-1002/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299547

0510781 - FLÚ 2020 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Poláčková, Eliška - Weissar, T.
Translating Curculio for Stage.
Personaggi in scena: il parasitus. Roma: Carocci, 2019 - (Bandini, G.; Pentericci, K.), s. 87-102. ISBN 978-88-430-9637-4.
[Ludi Plautini Sarsinates: il Parasitus. Sarsina (IT), 29.09.2018-29.09.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Titus Maccius Plautus * Curculio * drama translation
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303471

0501719 - FLÚ 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Řezníková, Lenka
Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace.
[Social time and its representation in the performance-oriented society of the 19th century: liberalization - monetization - pluralization.]
Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 24-37. ISBN 978-80-200-2932-4.
[Plzeňské sympozium k problematice 19. století /38/: Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 22.02.2018-23.02.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: monetisation of time * liberalism * meritocracy * metapher * social ascent
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293717

Elektronický dokument

0511780 - FLÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Bednář, Miloslav - Soldát, M.
O nesamozřejmosti daru s Miloslavem Bednářem - 1. část.
[On Non-Matter-of-Course of Gift I.]
[textový soubor]. - Praha: Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví, 2019. E
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: gift * philosophy * cognition
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://ippkid.cz/2019/01/25/o-nesamozrejmosti-daru-s-miloslavem-bednarem-i-cast/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302028

0512155 - FLÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Bednář, Miloslav - Soldát, M.
Dar dialogu a utváření společenství.
[The Gift of Dialog and Building of Community.]
[textový soubor]. - Praha: Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví, 2019. E
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: dialog * philosophy * pedagogy * democracy * Christianity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://ippkid.cz/2019/08/26/dar-dialogu-a-utvareni-spolecenstvi/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302365

0517142 - FLÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Bednář, Miloslav - Soldát, M.
Moudrost jako ochota vytvoření vztahu čemu říkáme dar - 2. část k problematice daru.
[Wisdom as a Readiness to Create a Relationship - 2. Part to the Topic of Gift.]
Praha: Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví, 2019. E
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: eternity * freedom * democracy * wisdom
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://ippkid.cz/2019/06/09/moudrost-jako-ochota-vytvoreni-vztahu-cemu-rikame-dar-ii-cast-k-problematice-daru/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302433

0519745 - FLÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Boháček, Kryštof - Matějčková, T.
Filosofická kavárna: Hegelova světová i česká fenomenologie.
[Philosophical Café: On Hegel’s World and Czech Phaenomenology.]
Praha: Filosofický ústav, 2019. E, 7,65 GB
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hegel * Phaenomoenology of Spirit * philosophy of subject * the self * alienation * Bildung * literary interpretation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.youtube.com/watch?v=ahvY9eP597g
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304737

0517641 - FLÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Boháček, Kryštof - Fořtová, Hana
Filosofická kavárna: O Principech politiky Benjamina Constanta.
[Philosophical Café: On Benjamins Constatnt´s Princips of Politic.]
Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., 2019. E, 7,65 GB
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Enlightenment * Constant * Rousseau * freedom * liberalism * modern political thought * sovereignty * representative government * ownership
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.youtube.com/watch?v=WH6Bfr3z6to
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302948

0517644 - FLÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Boháček, Kryštof - Hříbek, Tomáš - Urban, Petr - Černý, D.
Filosofická kavárna: Zvířata a etika.
[Philosophical Café: On Animal Ethics.]
Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., 2019. E, 7,65 GB
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Animal Ethics * mind * person * self * subject of law * Peter Singer * Tom Regan * Immanuel Kant * body of the other * ethics of care
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.youtube.com/watch?v=OaWVviod7Ro&feature=emb_title
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302950

0519149 - FLÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Boháček, Kryštof - Arnason, J. P. - Kreuzzieger, Milan
Filosofická kavárna: Eurazijské modernity.
[Philosophical Café: On Eurasian Modernities.]
Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., 2019. E, 7,65 GB
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: modernity * global interactions * constelations * axial age * S. N. Eisenstadt * G. Therborn * G. Delanty
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.youtube.com/watch?v=pnHafMPdy1s
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304173

0519598 - FLÚ 2020 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Hříbek, Tomáš
Philosophical Café: On truth & populism with Tony Milligan.
[video]. - Prague: Filosofický ústav, 2019. E, 7.65 GB
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Truth * politics * populism * ethics * metaethics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.youtube.com/watch?v=90fJ1lQgMTQ&t=1608s
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305853

0510700 - FLÚ 2020 RIV CH eng E - Elektronický dokument
Jindráček, Efrem
Thomism in Renaissance Philosophy.
[textový soubor]. - Cham: Springer, 2019. E
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Thomism * Thomas Aquinas * Aristotelianism * Renaissance Philosophy * Renaissance Theology * Law-Natural * Logic * Metaphysics * Rights * Universities
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_329-2
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301134

0508800 - FLÚ 2020 RIV NL eng E - Elektronický dokument
Kitzler, Petr
Brill Encyclopedia of Early Christianity Online: Traducianism.
[textový soubor]. - Leiden: Brill, 2019. E
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-02741S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: traducianism * creationism * soul * ensoulment * early Christianity * early Christian anthropology * Tertullian
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
https://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-encyclopedia-of-early-christianity-online/traducianism-SIM_00003514
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299620

0519398 - FLÚ 2020 RIV CH eng E - Elektronický dokument
Pavlíček, Ota
Jerome of Prague.
[textový soubor]. E. Encyclopedia of Medieval Philosophy. Dordrecht: Springer, 2019 - (Lagerlund, H.). ISBN 978-94-024-1151-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-16793S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * University of Prague * Late Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-94-024-1151-5_255-2
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305851

0517308 - FLÚ 2020 RIV BE cze, lat E - Elektronický dokument
Silagiová, Zuzana - Nývlt, Pavel - Černá, Julie - Florianová, Hana - Kocánová, Barbora - Šedinová, Hana - Vršecká, Kateřina
Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých zemích. Díl 2, (D-H).
[Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Dictionary of Medieval Latin in Czech Lands. Volume 2, (D-H).]
[online databáze]. - Turnhout: Brepols, 2019. E, 12MB
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval Latin * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
http://lb.ics.cas.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302629

0511305 - FLÚ 2020 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Svoboda, Jan - Soldát, M.
Rozhovory o Masarykovi a jednom evropském intelektuálním dědictví - 1. část.
[About Masaryk and one European intellectual heritage: An interview with Jan Svoboda by Martin Soldát - Part 1.]
[textový soubor]. - Praha: Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví, 2018. E
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: University of Vienna in the 1870s and early 1880s * European questioning * the importance of questions * theory and practice
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://ippkid.cz/2018/03/13/rozhovory-o-masarykovi-a-jednom-evropskem-intelektualnim-dedictvi-i-cast/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301609