Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

RIV - aktuální sběr

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 334

Monografie

0499671 - FLU-F 2019 RIV CZ cze, grk, lat, old B - Monografie kniha jako celek
Bartoň, Josef - Dittmann, Robert
Český obrozenec překládá Písmo: překladatelské dílo Františka Novotného z Luže: edice Janova evangelia.
[A Czech Revivalist Translates the Scriptures: The Translation Undertaking of František Novotný of Luže: An Edition of John’s Gospel.]
Praha: Scriptorium, 2018. 158 s. ISBN 978-80-88013-72-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: František Novotný of Luže * Czech biblical translation * Czech National Revival * Czech biblical style
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291898

0490655 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bednář, Miloslav
Pohyb a řád: pokus o fenomenologickou ontologii.
[Movement and Order: an Attempt at Phenomenological Ontology.]
Praha: Togga, 2018. 336 s. ISBN 978-80-7476-127-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenological ontology * movement * order * appearing * time
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284852

0489325 - FLU-F 2019 RIV DE eng B - Monografie kniha jako celek
Beran, Ondřej
Living with Rules: Wittgensteinian Reflections on Normativity.
Berlin: Peter Lang Edition, 2018. 232 s. ISBN 978-3-631-73592-3
Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: rules * normativity * forms of life * attitude
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283767

0493952 - FLU-F 2019 RIV FR fre B - Monografie kniha jako celek
Bierhanzl, Jan
L´action faible: de l´éthique à la politique.
[Weak Action: from Ethics to Politics.]
Paris: Hermann, 2018. 154 s. Le bel aujourd´hui. ISBN 978-2-7056-9747-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: action * decision * exclusion * ethics * politics * vulnerability
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287560

0489742 - USP-I 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černý, David - Doležal, Adam - Doležal, Tomáš - Hříbek, Tomáš - Klener, P. - Koutecký, J. - Pafko, P. - Sláma, O. - Ševčík, P.
Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva.
[Medical, Philosophical and Legal Aspects of Euthanasia.]
Praha: Academia, 2018. 54 s. ISBN 978-80-200-2862-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122 ; RVO:67985955
Klíčová slova: euthanasia * assisted suicide * ethical and moral aspects * medical ethics * palliative medicine
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy; AA - Filosofie a náboženství (FLU-F)
Obor OECD: Law; Ethics (except ethics related to specific subfields) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284111
Uložit do RIV jako O

0494946 - FLU-F 2019 RIV US eng B - Monografie kniha jako celek
Feinberg, Joseph Grim
The paradox of authenticity: folklore performance in post-communist Slovakia.
Madison: University of Wisconsin Press, 2018. 234 s. ISBN 978-0-299-31660-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-23955S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: East-Central Europe * post-Communism * authenticity * performance * poetics * the people * folklore
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292664

0499600 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Fialová, Radka
Justin Mučedník a jeho Bible.
[Justin Martyr and his Bible.]
Praha: Vyšehrad, 2018. 230 s. Teologie. ISBN 978-80-7601-081-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Justin Martyr * Early Christian Apologetics * 2nd Century Christianity * reception of Bible * Septuagint
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Theology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291824

0494574 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Förster, Josef (ed.)
Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem.
[Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! The Correspondence from Nicolaus Adauct Voigt to Gelasius Dobner.]
Praha: Scriptorium, 2018. 143 s. ISBN 978-80-88013-68-6
AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Enlightenment * scholar correspondence * 18th century * The Piarist Order * Czech Lands
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288489

0498273 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hála, Vlastimil
Univerzalismus v pluralitním světě: k etické koncepci Ágnes Hellerové.
[Universalism in the Pluralistic World: On the Ethical Conception of Agnes Heller.]
Praha: Filosofia, 2018. 153 s. Filosofie a sociální vědy, 61. ISBN 978-80-7007-543-2
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ethics * responsibility * universalism * plurality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290665

0499676 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Chvatík, Ivan (ed.)
Jan Patočka. Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové.
[Jan Patočka. Aristotle, his Predecessors and Heritors.]
Praha: OIKOYMENH: Filosofický ústav AV ČR, 2018. 635 s. Sebrané spisy Jana Patočky, 15. ISBN 978-80-7298-523-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: mathematization of movement * nature * grammata * stoicheia * space * kosmos
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291903

0494190 - FLU-F 2019 RIV GB eng B - Monografie kniha jako celek
Kasanda, Albert
Contemporary African Social and Political Philosophy: Trends, Debates and Challenges.
London: Routledge, 2018. 174 s. ISBN 978-0-8153-8165-5; ISBN 978-0-8153-8166-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Africa * social philosophy * political philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289810

0495579 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kitzler, Petr
Duše a tělo u Tertulliana: dvě studie k Tertullianově antropologii.
[The Body and Soul in Tertullian: Two Studies on Tertullian’s Anthropology.]
Praha: Filosofický ústav AV ČR: OIKOYMENH, 2018. 123 s. Edice Oikúmené, 198. ISBN 978-80-7298-346-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: early Christianity * Tertullian * De anima * anthropology * soul * traducianism * Stoicism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290337

0497238 - FLU-F 2019 RIV DE eng B - Monografie kniha jako celek
Nitsche, Martin
Methodical Precedence of Intertwining: an Introduction to a Transitive - Topological Phenomenology.
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2018. 84 s. Orbis Phaenomenologicus, 44. ISBN 978-3-8260-6219-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-22586S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Phenomenology * Transitive-topological phenomenology * Husserl * Intertwining * Place
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289853

0500974 - UDU-I 2019 RIV NL eng B - Monografie kniha jako celek
Panušková, Lenka (ed.) - Kernbach, A. - Doležalová, L. - Cermanová, Pavlína - Horníčková, K. - Bartlová, M.
The Velislav Bible, the Finest Picture Bible of the Late Middle Ages. Biblia depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. 335 s. Central European Medieval Studies. ISBN 978-94-6298-044-0
Grant CEP: GA ČR GA13-39192S; GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378033 ; RVO:67985955
Klíčová slova: picture bible * illuminated manuscripts * mnemonics * Antichrist * medieval devotion
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AB - Dějiny (FLU-F)
Obor OECD: Arts, Art history; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293009

0502357 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pavlas, Petr
Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka.
[Define and combine: Comenius’s Project of a Final Language.]
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018. 177 s. ISBN 978-80-7465-365-0
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * Mersenne * Bisterfeld * van Helmont * Cardano * Clavius * Guldin * Schwenter * universal language * perfect language * final language * combination * definition * combinatorics * eschatology * apocalypticism * millenialism * millenarianism * millenarism * chiliasm * onomatopoeia * language planning
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294305

0498507 - FLU-F 2019 RIV DE ger B - Monografie kniha jako celek
Petrášek, Jiří
“Meide die Häretiker”: die antihussitische Reaktion des Heidelberger Professors Nikolaus von Jauer (1355-1435) auf das taboritische Manifest aus dem Jahr 1430.
[“Beware of the Heretics”: the anti-hussite reaction of Nicholas of Jawor (1355-1435) to the Tabor manifesto from 1430.]
Münster: Aschendorff Verlag, 2018. 335 s. Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, 82. ISBN 978-3-402-10293-0. ISSN 0067-5024
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Nicholas of Javor * Taborite Manifesto * Husite Movement * Catholic Reaktion * Heresy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290914

0497241 - FLU-F 2019 RIV DE eng B - Monografie kniha jako celek
Pokorný, Vít
Psychonauticon: A Transdisciplinary Interpretation of Psychedelic Experiences.
Nordhausen: Traugott Bautz, 2018. 203 s. Libri nigri, 71. ISBN 978-3-95948-375-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-22586S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: psychedelics * phenomenology * cognitive anthropology * enactivism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291902

0493009 - FLU-F 2019 RIV CH eng B - Monografie kniha jako celek
Rahman, S. - McConaughey, Z. - Klev, Ansten - Clerbout, N.
Immanent Reasoning or Equality in Action: A Plaidoyer for the Play Level.
Cham: Springer International Publishing, 2018. 332 s. Logic, Argumentation & Reasoning. Interdisciplinary Perspectives from the Humanities and Social Sciences, 18. ISBN 978-3-319-91148-9. ISSN 2214-9120
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Constructive Type Theory * Dialogical Logic * Argumentation and Logic * Lorenzen's Games * Logic and Logic * Philosophy of Logic * Philosophy of Mathematics * Logic and Interaction
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286528

0494192 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Rovenský, Jan - Kmoníček, H. - Mendel, M. - Pelikán, P. - Tureček, B.
Mezi mýty a minarety: Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a muslimském světě.
[Amid Myths and Minarets: Interviews with Kmoníček, Mendel, Pelikán, and Tureček about Islam and the Muslim World.]
Praha: Filosofia, 2018. 306 s. ISBN 978-80-7007-523-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Islam * Muslim * Czech Republic * Europe
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291997

0501245 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Řezníková, Lenka
Ad majorem evidentiam: literární reprezentace “zřejmého” v textech J. A. Komenského.
[Ad majorem evidentiam: Literary Representations of Obviousness in the Works of Johann Amos Comenius.]
Praha: Filosofia, 2018. 255 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 18. ISBN 978-80-7007-556-2
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Early modern period * Johann Amos Comenius * obviousness * evidentia * knowledge * rhetorics * epistemology * textual practices
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293493

0489887 - FLU-F 2019 RIV AR spa B - Monografie kniha jako celek
Schifferová, Věra
La ética en el pensamiento de Comenio: Cuatro estudios sobre la obra de Jan Amos Komenský.
[Ethics in Comenius´Thought: Four Studies on Jan Amos Komenský´s Work.]
Mar del Plata: Kazak Ediciones, 2018. 190 s. ISBN 978-987-26573-6-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * ethics * Mundus moralis * Seneca
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://books.google.cz/books?id=k1RMDwAAQBAJ&pg=PA67&hl=cs&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284246

0501382 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Soukup, Pavel
11. 7. 1412: poprava tří mládenců: odpustkové bouře v Praze.
[11 July 1412: The Execution of Three Youths: The Indulgence Riots in Prague.]
Praha: Havran, 2018. 195 s. Dny, které tvořily české dějiny, 22. ISBN 978-80-87341-41-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Indulgence * Hussitism * Medieval Church * Religious Reform
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293410

0500871 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Špelda, Daniel
Člověk a hvězdy v raném novověku: studie k antropologickým souvislostem rozvoje novověké kosmologie.
[Man and stars in early modern age: Studies to the anthropological context of the development of early modern cosmology.]
Praha: Togga, 2018. 306 s. ISBN 978-80-7476-148-5
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: early modern cosmology * early modern philosophy * the plurality of worlds * the infinite universe
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292955

Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)

0502056 - FLU-F 2019 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bertran-San Millán, Joan
Frege’s Begriffsschrift and Logicism.
The logica yearbook 2017. London: College Publications, 2018 - (Arazim, P.; Lávička, T.), s. 239-253. ISBN 978-1-84890-281-7.
[Logica 2017. Hejnice (CZ), 19.06.2017-23.06.2017]
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Frege * Logicism * Logistic * Begriffsschrift * Concept-script
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294011

0502057 - FLU-F 2019 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bertran-San Millán, Joan
Frege’s adoption of the distinction between concept and object.
Actas del IX Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. Madrid: UNED, 2018 - (Saborido, C.; Oms, S.; de Prado, J.), s. 16-18. ISBN 978-84-09-06054-2.
[Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España /9./. Madrid (ES), 13.10.2018-16.10.2018]
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Frege * Begriffsschrift * Grundlagen * function * concept * concept-script
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://cristiansaborido.weebly.com/news/actas-del-ix-congreso-de-la-sociedad-de-logica-metodologia-y-filosofia-de-la-ciencia-en-espana-proceedings-of-the-ix-conference-of-the-spanish-society-of-logic-methodology-and-philosophy-of-science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294012

0498297 - FLU-F 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brabec, Martin
Logos liberální demokracie?
[Logos liberal democracy?]
Logos ve výchově, umění a sportu. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2018 - (Pelcová, N.; Hogenová, A.), s. 265-270. ISBN 978-80-7290-974-2.
[Logos ve výchově, umění a sportu. Praha (CZ), 04.05.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: democracy * liberalism * political philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290686

0493326 - FLU-F 2019 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Crippa, Davide
Exactness in Leibniz’s mathematics: instruments to construct transcendent al curves.
Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach: Report No. 58/2017. Zürich: European Mathematical Society, 2017, s. 44-47. ISSN 1660-8933.
[Mathematical Instruments between Material Artifacts and Ideal Machines: Their Scientific and Social Role before 1950. Oberwolfach (DE), 17.12.2017-23.12.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: geometrical constructions * motion * Leibniz * strings * transcendental curves
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292447

0490649 - FLU-F 2019 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hladík, Radim
Exploring Textual and Social Hierarchies in Czech Sociological Articles.
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Paris: European Language Resources Association (ELRA), 2018, s. 1-3. ISBN 979-10-95546-20-7.
[International Conference on Language Resources and Evaluation /11./. Miyazaki (JP), 07.05.2018-12.05.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: sociology * literature * scientific writing * classification
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://lrec-conf.org/workshops/lrec2018/W24/summaries/3_W24.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290634

0497182 - FLU-F 2019 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Chotaš, Jiří
Ursprünglicher Kontrakt und Ablehnung des Widerstandsrechts: Über ein Problem in Kants Rechtsphilosophie.
[The Original Contract and Rejection of the Right to Resistance: On an Issue in Kant’s Philosophy of Law.]
Natur und Freiheit: Akten des XII. Internationalen Kant-Kongresses. Band 3. Berlin: De Gruyter, 2018 - (Waibel, V.; Ruffing, M.; Wagner, D.), s. 2291-2296. ISBN 978-3-11-046754-3.
[Natur und Freiheit: Internationaler Kongress der Kant-Gesellschaft und der Universität Wien /12./. Wien (AT), 21.05.2015-25.05.2015]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kant * Natural Right * Philosophy of Law * State * Right to Revolution
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/468781?rskey=uBS3IR&result=2
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289827

0491147 - FLU-F 2019 RIV CZ cze, ger, ita C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jindráček, Efrem
Dominikáni v Klatovech a duchovní atmosféra na sklonku středověku.
[The Dominicans in Klatovy and the Spiritual Atmosphere in the Late Middle Ages.]
Česko-německé vztahy v období 1200-1500: Klatovy, 25.-26.11.2016. Klatovy: Město Klatovy, 2017, s. 113-139. Klatovy v prostoru a čase, 10. ISBN 978-80-906037-6-9.
[Setkávání - Encounters - Begegnungen. Klatovy (CZ), 25.11.2016-26.11.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Dominican Order * Late Middle Ages * Bohemia * Religious Orders * Mendicants * Klatovy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285320

0493122 - FLU-F 2019 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Klev, Ansten
The Logical Form of Identity Criteria.
The logica yearbook 2017. London: College Publications, 2018 - (Arazim, P.; Lávička, T.), s. 181-195. ISBN 978-1-84890-281-7.
[Logica 2017. Hejnice (CZ), 19.06.2017-23.06.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Criteria of identity * Logical form * Neo-Logicism * Type theory
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290853

0496544 - FLU-F 2019 RIV FR fre C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Koblížek, Tomáš
Saussure et Benveniste sur la mutabilité de la langue.
[Saussure and Benveniste on mutability of language.]
Travaux des colloques Le cours de linguistique générale, 1916-2016. L’émergence, le devenir. Genève: Cercle Ferdinand de Saussure, 2018, s. 1-6. ISBN 978-2-8399-2282-1.
[Le cours de linguistique générale, 1916-2016. Paris (FR), 15.06.2016-17.06.2016]
AV ČR(CZ) MSM300091601
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: É. Benveniste * F. de Saussure * Course in General Linguistics * mutability of language
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.clg2016.org/documents/CLG2016-Koblizek.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290114

0496805 - FLU-F 2019 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kvasz, Ladislav
Patterns of theory change in physics.
Actas del IX Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. Madrid: UNED, 2018 - (Saborido, C.; Oms, S.; de Prado, J.), s. 341-347. ISBN 978-84-09-06054-2.
[Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España /9./. Madrid (ES), 13.10.2018-16.10.2018]
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kuhn * scientific revolution * conceptual change * sociology of science
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://cristiansaborido.weebly.com/news/actas-del-ix-congreso-de-la-sociedad-de-logica-metodologia-y-filosofia-de-la-ciencia-en-espana-proceedings-of-the-ix-conference-of-the-spanish-society-of-logic-methodology-and-philosophy-of-science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289988

0498076 - FLU-F 2019 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Machleidt, Petr - Mráček, Karel
Die Stadt als Raum für die Begegnung des Internets der Menschen (IoP) und des Internets der Dinge (IoT): Implementierungserfahrungen mit „smart cities“ in der Tschechischen Republik.
[The city as a space for the meeting of the Internet of People (IoP) and the Internet of Things (IoT): Implementation experience with „smart cities“ in the Czech Republic.]
Von der Agorá zur Cyberworld: soziale und kulturelle, digitale und nicht-digitale Dimensionen des öffentlichen Raumes. Berlin: Trafo, 2018 - (Banse, G.; Insausti, X.), s. 239-250. e-Culture: network, cultural diversity and new media, 24. ISBN 978-3-86464-163-3.
[Von der Agora zur Cyberworld-Plaza: Soziale und kulturelle, digitale und nicht-digitale Dimensionen des öffentlichen Raumes. San Sebastian (ES), 26.09.2016-28.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: smart cities * information and communication technologies * quality of life * sharing economy * Internet of Things (IoT) * Internet of Services (IoS) * Internet of People (IoP)
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290741

0498594 - FLU-F 2019 RIV CZ cze, ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Musílek, Martin
Obchodní kontakty pražských měšťanů na přelomu 14. a 15. století = Die Handelskontakte der Prager Bürger in der Zeit um 1400.
[The Trade Contacts of Prague Burghers at the Turn of the 14th and 15th Century.]
Pražská pieta v Bernu: předmět obchodu - modla - muzejní exponát. Praha: Národní galerie, 2018 - (Marti, S.; Němec, R.; Winzeler, M.), s. 115-125. ISBN 978-80-7035-692-0; ISBN 978-3-9524783-2-5.
[“Berner” oder die “Prager” Pietà? Kunst und Kulturpolitik in einer spätmittelalterlichen Stadt. Bern (CH), 23.11.2017-24.11.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Prague’s Old Town * Luxembourgs * urban elite * trade * Pietà
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291242

0497454 - FLU-F 2019 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Peregrin, Jaroslav - Svoboda, Vladimír
Laws of logic - where to they all come from?
The logica yearbook 2017. London: College Publications, 2018 - (Arazim, P.; Lávička, T.), s. 209-221. ISBN 978-1-84890-281-7.
[Logica 2017. Hejnice (CZ), 19.06.2017-23.06.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Logic * Logical laws * Logical forms * Reflective equilibrium
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290111

Elektronický dokument

0503303 - FLU-F 2019 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Boháček, Kryštof
Filosofická kavárna: Obec a politično v Aristotelově myšlení. S Jakubem Jinkem.
[Philosophical Café: On Polis and Political Thought in Aristotle with Jakub Jinek.]
[audiovizuální webová prezentace]. - Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018. E, 7,65 GB
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aristotle’s Politics * Polis * The Concept of The Political
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.youtube.com/watch?v=rY4v1ZOuMhQ&t=3175s
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295121

0503442 - FLU-F 2019 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Boháček, Kryštof
Filosofická kavárna: O poslání národních kulturních institucí. Alice Koubová zve Martu Ljubkovou.
[Philosophical Café: About the Mission of National Cultural Institutions. Alice Koubová invites Marta Ljubková.]
[audiovizuální webová prezentace]. - Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018. E, 4,14 GB
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: National theatre * concept of nation * national culture and European culture * dramaturgy of national theatre * theatre and public space * philosophical basis of contemporary theatre
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.youtube.com/watch?v=_zZwCHR6ixw&t=4s
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295259

0503444 - FLU-F 2019 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Boháček, Kryštof
Filosofická kavárna: Etika klimatické změny. S T. Hříbkem a B. Binkou.
[Philosophical Café: Ethics of the Climate Change. With T. Hříbek and B. Binka.]
[audiovizuální webová prezentace]. - Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018. E, 3,65 GB
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ethics of climate change * tragedy of common pasture * tragedy of common pasture * deep ecology * flannel ecology * James Garvey * Peter Singer * environmentalism and ideology * ethology * vegetarianism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.youtube.com/watch?v=CLQLk4cpShs&t=172s
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295261

0503441 - FLU-F 2019 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Boháček, Kryštof
Filosofická kavárna: Mezi mýty a minarety. S J. Rovenským, H. Kmoníčkem, M. Mendelem, P. Pelikánem a B. Turečkem.
[Philosophical Café: Between Myths and Minarets. With J. Rovenský, H. Kmoníček, M. Mendel, P. Pelikán a B. Tureček.]
[audiovizuální webová prezentace]. - Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018. E, 2,84 GB
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Islamic culture * Islamic philosophy * globalisation * Islamism and Islam * integration of the Muslim community * politics and public space in Islamic countries * Islam and Europe
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.youtube.com/watch?v=Cmd-u0JJoNw&t=920s
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295257

0490509 - FLU-F 2019 RIV BE lat, cze E - Elektronický dokument
Silagiová, Zuzana - Černá, Julie - Florianová, Hana - Nývlt, Pavel - Šedinová, Hana - Vršecká, Kateřina
Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých zemích. Díl 1, (A-C).
[Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Dictionary of Medieval Latin in Czech Lands. Vol. 1, (A-C).]
[textový soubor]. - Turnhout: Brepols, 2018. E, 11 MB
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval Latin * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284736

Konferenční sborník (mezinárodní konf.)

0493280 - FLU-F 2019 RIV GB eng G - Konferenční sborník (zahraniční konf.)
Arazim, Pavel (ed.) - Lávička, Tomáš (ed.)
The logica yearbook 2017.
Milton Keynes: College Publications, 2018. 288 s. ISBN 978-1-84890-281-7.
[Logica 2017. Hejnice (CZ), 19.06.2017-23.06.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: logic * analytical philosophy * linguistics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289981
Uložit do RIV jako O

Článek v odborném periodiku

0500283 - FLU-F 2019 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Benda, Libor
Re-thinking the university project: Academia’s auto-immune disease and the prospect of a cure‪.
Revue Europeenne des Sciences Sociales. Roč. 56, č. 2 (2018), s. 261-274. ISSN 0048-8046
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-18371Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: critical university studies * technological acceleration * speed-elitism * academic capitalism * neoliberalism
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293029

0503414 - FLU-F 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Jiří
Die Bedeutung des “Manuálník” für das Leben der Brüdergemeine.
[The Significance of the “Manuálník” for Survival of the Unity of Brethren.]
Comenius-Jahrbuch. -, č. 26 (2018), s. 173-180. ISSN 0945-313X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * Manualník * Unity of Brethren * Kralice-Bible
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295256

0490166 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bierhanzl, Jan
Ontologie a ideologie ženství: Levinas a feminismus.
[The Ontology and Ideology of Femininity: Levinas and Feminism.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 2 (2018), s. 285-298. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Emmanuel Levinas * sociality * femininity * ideology * ontology * ethics * feminism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284455

0484783 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Blažek, Pavel
Dopis brabantské vévodkyni Tomáše Akvinského a jeho recepce v Knížkách šesterých o obecných věcech křesťanských Tomáše ze Štítného.
[Thomas Aquinas' Letter to the Duchess of Brabant and its Reception in the Six Books on General Christian Matters by Thomas Štítný.]
Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 8, č. 2 (2016), s. 247-258. ISSN 1804-0977
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jews * usury * taxes * reception of Latin literature * medieval religious and didactic literature * vernacularisation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284007

0501714 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Břicháček, Pavel
Archeologický výzkum kláštera v Pivoni (okr. Domažlice).
[Archaeological survey of the Pivoň monastery (Domažlice district).]
Archeologie západních Čech. Roč. 9, č. 1 (2018), s. 90-112. ISSN 1804-2953
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06083S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Pivoň * Middle Ages * monastery * walls * stratas * cemetery
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293927

0501713 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Břicháček, Pavel - Hereit, P.
Archeologický výzkum kláštera augustiniánů v Domažlicích.
[Archaeological survey of the Augustinian house in Domažlice.]
Archeologie západních Čech. Roč. 9, č. 1 (2018), s. 79-89. ISSN 1804-2953
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06083S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: excavation * Augustinians * Domažlice
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293928

0501199 - FLU-F 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Cermanová, Pavlína
Geschichten der Läuterung: Prophetische Literatur als Trost und Waffe katholischer Hussitengegner.
[Stories of purification: Prophetic literature as a consolation and a weapon of Catholic opponents of Hussites.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 58, č. 2 (2018), s. 267-285. ISSN 0523-8587
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medieval prophetic literature * Hussitentum * Vademecum in tribulation * Reform oriented polemic
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://www.bohemia-online.de/index.php/bohemia/article/view/4347
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293194

0501667 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Cermanová, Pavlína
Biblické výklady a biblická paměť v táborském apokalyptickém myšlení.
[Bible Interpretation and Biblical Memory in Tábor Apocalyptic Thinking.]
Husitský Tábor. -, č. 22 (2018), s. 9-33. ISSN 0231-6080
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * medieval exegesis * concept of authority * apocalyptic thinking * chilliasm
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293660