Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

RIV - aktuální sběr

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 142

Monografie

0507016 - FLU-F 2020 RIV CH eng B - Monografie kniha jako celek
Crippa, Davide
The Impossibility of Squaring the Circle in the 17th Century: A Debate among Gregory, Huygens and Leibniz.
Cham: Birkhäuser, 2019. 184 s. Frontiers in the history of science. ISBN 978-3-030-01637-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: quadrature of the circle * infinitesimal analysis * Leibniz * impossibility * geometry
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298154

0509011 - HIU-Y 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořáčková-Malá, Dana - Sterneck, Tomáš - Holý, Martin - Zelenka, Jan - Čechura, J. - Slavíčková, P. - Blechová-Čelebić, Lenka - Velková, Alice - Mašková, Pavlína - Pilná, V. - Šimůnek, Robert - Bravermanová, M. - Doležalová, Eva - Valentová-Bobková, Kateřina
Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství.
[Children and childhood. From the Middle Ages to the threshold of the Enlightenment.]
Praha: Historický ústav, 2019. 693 s. ISBN 978-80-7286-333-4
Grant CEP: GA ČR GA15-02196S
Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985955
Klíčová slova: child * children * childhood * Middle Ages * Modern Period * family * upbringing * education * law * literature * bastards * orphans * clothing * church * diet * toys
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299826

0511160 - MSUA-W 2020 RIV CZ cze, ger B - Monografie kniha jako celek
Hanyš, Milan - Pavlíček, Tomáš W. - Müller, K. - Lohmann, N. - Pešek, J. - Profant, Martin - Schulze Wessel, M. - Graf, F. W. - Skovajsa, M. - Arnason, J. P. - Šima, K. - Řezníková, Lenka - Řezník, M. - Górny, M. - Luft, R. - Gleixner, J. - Brenner, Ch. - Horský, J. - Novotná, H. - Nodl, M. - Beneš, Z. - Nebřenský, Z. - Sokol, J. - Střítecký, J. - Štědroň, M.
Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky.
[History, Meaning and Modernity: For the 75th birthday of Miloš Havelka.]
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019. 439 s. ISBN 978-80-88304-09-8; ISBN 978-80-7571-039-0
Institucionální podpora: RVO:67985921 ; RVO:67985955
Klíčová slova: historical sociology * historiography * philosophy of history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AA - Filosofie a náboženství (FLU-F)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); Philosophy, History and Philosophy of science and technology (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301616

0509503 - ARU-G 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Maříková-Kubková, Jana (ed.) - Bartlová, M. - Blažková, Gabriela - Eben, D. - Foltýn, Dušan - Herichová, Iva - Hnídková, Vendula - Chotěbor, P. - Kapsa, Václav - Mašterová, Katarína - Měchura, P. - Petrasová, Taťána - Slavický, Tomáš - Suchý, M. - Šebek, Jaroslav - Šindelková, M. - Vácha, Štěpán
Katedrála viditelná a neviditelná. Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě.
[The visible and invisible cathedral: A guide through the millennial history of the Cathedral of Saints Vitus, Wenceslas, Adalbert and the Virgin Mary at Prague Castle.]
Praha: Hilbertinum - Společnost Kamila Hilberta, z. s.: Praha: Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 925 s. ISBN 978-80-905659-0-6; ISBN 978-80-7581-010-6
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985955 ; RVO:68378033 ; RVO:68378076 ; RVO:67985963
Klíčová slova: Prague Castle * Cathedral of Saints Vitus, Wenceslas, Adalbert and the Virgin Mary * architecture * history * art * liturgy
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AB - Dějiny (FLU-F); AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (UDU-I); AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (UEF-S); AB - Dějiny (HIU-Y)
Obor OECD: Arts, Art history; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F); Arts, Art history (UDU-I); Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy) (UEF-S); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (HIU-Y)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300423

0510159 - FLU-F 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Otisk, Marek - Psík, R.
Anselm z Canterbury. De grammatico: úvod do dialektiky.
[Anselm of Canterbury. De grammatico: An Introduction to Dialectics.]
Ostrava: Ostravská univerzita, Filosofická fakulta: Praha: Scriptorium, 2019. 270 s. Interpretationes. Series A, 5. ISBN 978-80-7599-120-1; ISBN 978-80-88013-90-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Anselm of Canterbury * medieval philosophy * dialectics * semantics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300695

0509555 - FLU-F 2020 RIV CZ cze, lat, eng B - Monografie kniha jako celek
Steiner, Martin (ed.) - Havelka, Tomáš (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.) - Bok, V. (ed.) - Klosová, Markéta (ed.) - Slavíková, Marcela (ed.) - Storchová, Lucie (ed.) - Šolcová, Kateřina (ed.)
Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 26/I. Korespondence. Část I, 1628-1638 = Epistulae. Pars I, 1628-1638.
Praha: Academia, 2018. 353 s. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia, 26/1. ISBN 978-80-200-2991-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * critical edition * correspondence * intellectual life - Europe - 17th century * education - 17th century * philosophy - 17th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300265

0506603 - FLU-F 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Svoboda, David - Šprunk, K. - Sousedík, Prokop
Tomáš Akvinský. O Trojici v Teologické sumě.
[Thomas Aquinas. Trinity in the Summa Theologiae.]
Praha: Krystal OP, 2019. 330 s. Summa theologiae. ISBN 978-80-7575-046-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-05838S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aquinas * Trinity * relation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298116

0509713 - FLU-F 2020 RIV DE ger, lat B - Monografie kniha jako celek
Šmahel, František
Die Basler Kompaktaten mit den Hussiten (1436): Untersuchung und Edition.
[The Concordat (Compactata) of the Council of Basle and Hussites (1436): Study an Edition.]
Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2019. xxii, 226. Monumenta Germaniae Historica. Studien und Texte, 65. ISBN 978-3-447-11179-9. ISSN 0938-6432
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Council of Basel * Hussites * Jihlava * Sigismund of Luxembourg
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300377

0510807 - FLU-F 2020 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Urbanová, D. - Poláčková, Eliška - Weissar, T. - Černoch, R.
Titus Maccius Plautus. Curculio aneb Darmojed.
[Titus Maccius Plautus. Curculio or Darmojed.]
Praha: Jednota klasických filologů, 2019. 282 s. Bilingua, 4. ISBN 978-80-904945-6-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Titus Maccius Plautus * Curculio * palliate * Roman Comedy * drama translation
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301323

Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)

0508024 - FLU-F 2020 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bažant, Jan
Medusa, ancient gems, and the Holy Roman Emperor Charles IV.
Anodos: Studies of the Ancient World, 13/2013. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2019, s. 35-50. Anodos. ISSN 1338-5410.
[Ancient Communities and their Elites from the Bronze Age to Late Antiquity (Central Europe - Mediterranean - Black Sea). Trnava (SK), 06.10.2017-08.10.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medusa * gem * crown * Holy Roman Empire * Charles IV * Prague
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301294

0510884 - FLU-F 2020 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hladík, Radim
Why Sociologists Should not Bother with Theory: The Effect of Topics on Citations.
17th International Conference on Scientometrics and Informetrics: ISSI 2019, Proceedings. Vol. 2. Rome: Sapienza University, 2019 - (Catalano, G.; Daraio, C.; Gregori, M.; Moed, H.; Ruocco, G.), s. 2341-2346. Efesto. ISBN 978-88-3381-118-5.
[International Conference on Scientometrics and Informetrics: ISSI 2019 /17./. Rome (IT), 02.09.2019-05.09.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bibliometrics * Topic Modeling * Network-based * Odds ratios * Stochastic block models * Sociology * Czech
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
https://www.issi2019.org/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301260

0508816 - FLU-F 2020 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Klev, Ansten
The Name of the Sinus Function.
The Logica Yearbook 2018. London: College Publications, 2019 - (Sedlár, I.; Blicha, M.), s. 149-159. ISBN 978-1-84890-307-4.
[Logica 2018. Hejnice (CZ), 18.06.2018-22.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Functions * Mathematical notation * Type theory * Gottlob Frege
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299626

0504425 - FLU-F 2020 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Landa, Ivan
Historical Bloc and Revolution: The Radical Democratic Interpretation of the Prague Spring of 1968.
The Prague Spring as a Laboratory: Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019 - (Schulze Wessel, M.), s. 117-141. Bad Wiesser Tagungen des Collegium Carolinum, 40. ISBN 978-3-525-35598-5.
[Eine Gesellschaft im Umbruch: Der Prager Frühling und seine Akteure. Bad Wiessee (DE), 26.10.2017-29.10.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26686S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: 1968 * radical democracy * social revolution * historical bloc * Kosík * Gramsci
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297006

0504566 - FLU-F 2020 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mašková, Pavlína - Wojtucki, D.
An archaeological approach to modern justice in the Czech Republic, Lower Silesia and Upper Lusatia.
(Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne. Bordeaux: Ausonius Éditions, 2019 - (Vivas, M.), s. 41-53. Scripta Mediaevalia, 35. ISBN 978-2-35613-243-7. ISSN 1962-1744.
[(Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne. Bordeaux (FR), 08.02.2017-10.02.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: execution sites * gallows * Rabenstein * pillory * executioner * burials of the executed criminals
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296170

0504424 - FLU-F 2020 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mervart, Jan
Radical Democrats between Reform and Revolution.
The Prague Spring as a Laboratory: Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019 - (Schulze Wessel, M.), s. 99-116. Bad Wiesser Tagungen des Collegium Carolinum, 40. ISBN 978-3-525-35598-5.
[Eine Gesellschaft im Umbruch: Der Prager Frühling und seine Akteure. Bad Wiessee (DE), 26.10.2017-29.10.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23584S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: 1968 * radical democrats * Marxist humanism * reform * revolution
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297007

0506960 - FLU-F 2020 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Peregrin, Jaroslav
Incompatibility and Inference as Bases of Logic.
The Logica Yearbook 2015. London: College Publications, 2016 - (Arazim, P.; Dančák, M.), s. 157-162. ISBN 978-1-84890-213-8.
[Logica 2015. Hejnice (CZ), 15.06.2015-19.06.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-21076S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: inference * incompatibility * classical logic * intuitionist logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298078

0508521 - FLU-F 2020 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pezlar, Ivo
Translating a Fragment of Natural Deduction System for Natural Language into Modern Type Theory.
IWCS 2019 Workshop on Computing Semantics with Types, Frames and Related Structures: Proceedings of the Workshop. Stroudsburg (PA): Association for Computational Linguistics, 2019 - (Osswald, R.; Retoré, C.; Sutton, P.), s. 10-18. ISBN 978-1-950737-25-3.
[Workshop on Computing Semantics with Types, Frames and Related Structures. Gothenburg (SE), 23.05.2019-27.05.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-12420S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: proof theoretic semantics * modern type theory * natural language semantics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.aclweb.org/anthology/W19-1002/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299547

0508538 - FLU-F 2020 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pezlar, Ivo
Non-Constructive Procedural Theory of Propositional Problems and the Equivalence of Solutions.
The Logica Yearbook 2018. London: College Publications, 2019 - (Sedlár, I.; Blicha, M.), s. 197-210. ISBN 978-1-84890-307-4.
[Logica 2018. Hejnice (CZ), 18.06.2018-22.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Transparent Intensional Logic * procedural semantics * logic of problems * procedural isomorphism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299549

0501719 - FLU-F 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Řezníková, Lenka
Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace.
[Social time and its representation in the performance-oriented society of the 19th century: liberalization - monetization - pluralization.]
Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 24-37. ISBN 978-80-200-2932-4.
[Plzeňské sympozium k problematice 19. století /38/: Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 22.02.2018-23.02.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: monetisation of time * liberalism * meritocracy * metapher * social ascent
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293717

Elektronický dokument

0510700 - FLU-F 2020 RIV CH eng E - Elektronický dokument
Jindráček, Efrem
Thomism in Renaissance Philosophy.
[textový soubor]. - Cham: Springer, 2019. E
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Thomism * Thomas Aquinas * Aristotelianism * Renaissance Philosophy * Renaissance Theology * Law-Natural * Logic * Metaphysics * Rights * Universities
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_329-2
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301134

0508800 - FLU-F 2020 RIV NL eng E - Elektronický dokument
Kitzler, Petr
Brill Encyclopedia of Early Christianity Online: Traducianism.
[online]. - Leiden: Brill, 2019. E
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-02741S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: traducianism * creationism * soul * ensoulment * early Christianity * early Christian anthropology * Tertullian
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
https://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-encyclopedia-of-early-christianity-online/traducianism-SIM_00003514
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299620

0506612 - FLU-F 2020 RIV DE ger E - Elektronický dokument
Tomek, Václav
Kácha, Michael.
[Kácha, Michael.]
Potsdam: DadAWeb, 2019. E
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Michael Kácha * Czech anarchism * anarchist * federation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://dadaweb.de/wiki/K%C3%A1cha,_Michael
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298914

Článek v odborném periodiku

0508708 - FLU-F 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Balon, Jan - Holmwood, John
The impossibility of sociology as a science; arguments from within the discipline.
Journal for the Theory of Social Behaviour. Roč. 49, č. 3 (2019), s. 334-347. ISSN 0021-8308
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ideology * interpretive understanding * positivism * scientific sociology * social criticism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 1.814, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299542

0509047 - FLU-F 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bažant, Vojtěch
Spišians and Hungary. The Chronicle from Spišská Sobota and the Collective Identity of Spiš.
Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 237-250. ISSN 1804-0977
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Chronicle from Spišská Sobota * Kingdom of Hungary * Medieval Historiography * Collective Identities
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299849

0508419 - FLU-F 2020 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Boháček, Kryštof
Moudrost Odysseova: Jak dospět v muže pod nadvládou žen?
[The Wisdom of Odysseus: How to Become a Man Under the Domination of Women?]
Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy. Roč. 15, č. 3 (2019). E-ISSN 1336-6556
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: acme * archaic wisdom * Homer * the Iliad * the Odyssey
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
http://ostium.sk/language/sk/moudrost-odysseova-jak-dospet-v-muze-pod-nadvladou-zen/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299331

0504646 - FLU-F 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Brabec, Martin
Interconnection of Class and Race with Capitalism.
Perspectives on Global Development and Technology. Roč. 18, 1/2 (2019), s. 36-46. ISSN 1569-1500
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: capitalism * exploitation * oppression * race * social class
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296223

0510020 - FLU-F 2020 RIV eng J - Článek v odborném periodiku
Crippa, Davide - Milici, P.
A Relationship between the Tractrix and Logarithmic Curves with Mechanical Applications.
Mathematical Intelligencer. Roč. 41, č. 4 (2019), s. 29-34. ISSN 0343-6993
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ19-03125Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Descartes * Leibniz * geometry * curves * logarithm
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.125, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007/s00283-019-09895-7
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301497

0504720 - FLU-F 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Čížek, Jan
From Pansophia to panorthosia: The evolution of Comenius’s pansophic conception.
Erudition and the Republic of Letters. Roč. 4, č. 2 (2019), s. 199-227. ISSN 2405-5050
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Early Modern philosophy * Jan Amos Comenius * Pansophia * Reform of knowledge * Samuel Hartlib * The Republic of Letters
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296998

0506895 - FLU-F 2020 RIV CA fre J - Článek v odborném periodiku
Dierckxsens, Geoffrey
Fragilité, narrativité et la vie éthique: une étude d’Amour et fragilité de Gaëlle Fiasse.
[Fragility, Narrativity and Ethical Life: a Study of Love and Fragility of Gaelle Fiasse.]
Les ateliers de l'ethique. Roč. 12, 2/3 (2017), s. 262-271. E-ISSN 1718-9977
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Fragility * Love * Ethics * Narrativity * Care
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.erudit.org/en/journals/ateliers/2017-v12-n2-3-ateliers03964/1051285ar/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298076

0504904 - FLU-F 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dittmann, Robert
Konsonantismus Bible kralické šestidílné.
[The Consonantism of the Six-Volume Kralice Bible.]
Listy filologické. Roč. 141, 3/4 (2018), s. 409-448. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Six-Volume Kralice Bible * consonantism * Jan Blahoslav * Unity of the Brethren
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296496

0504910 - FLU-F 2020 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Dittmann, Robert
Czech Reformational biblical translation: the case of pericopes in the Unity of the Brethren in the 1550s‒1570s.
Poznańskie Studia Polonistyczne: Seria Językoznawcza. Roč. 25, č. 2 (2018), s. 11-29. E-ISSN 2450-4939
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Pericopes * Middle Czech * biblical translation * Jan Augusta
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/18734
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296495

0504699 - FLU-F 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Dvořák, Petr
Vásquez’s Anselmian Response to Wycliffian Deterministic Arguments.
American Catholic Philosophical Quarterly. Roč. 93, č. 2 (2019), s. 251-270. ISSN 1051-3558
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: determinism * free will * divine foreknowledge * scholasticism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296299

0510163 - FLU-F 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Fazakas, Istvan
The Infinity of the World and the Infinite Plurality of Phantasy-Worlds.
Acta Universitatis Carolinae. Interpretationes: Studia Philosophica Europeanea. Roč. 7, č. 2 (2017), s. 101-114. ISSN 1804-624X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phantasy * horizontality * perception * Richir
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_clanek&id=6887&id=7443&casopis=922&zalozka=0&predkl=1130
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300790

0507594 - FLU-F 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Filomeno, Aldo
Stable regularities without governing laws?
Studies in History and Philosophy of Modern Physics. -, č. 66 (2019), s. 186-197. ISSN 1355-2198
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Laws of nature * Physical necessity * Non-accidental regularities * Dynamical systems * Complex systems * Method of arbitrary functions
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.986, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298597

0509063 - FLU-F 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Filomeno, Aldo
Are non-accidental regularities a cosmic coincidence? Revisiting a central threat to Humean laws.
Synthese. First Online: 26 September 2019 (2019). ISSN 0039-7857
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Humean account of laws * Best system account of laws * Ignorance * Principle of indifference * Suspension of judgment * Coincidences
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 1.262, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299858

0506674 - FLU-F 2020 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
Franek, Juraj - Urbanová, D.
“May Their Limbs Melt, Just as This Lead Shall Melt…”: Sympathetic Magic and Similia Similibus Formulae in Greek and Latin Curse Tablets (Part 1).
Philologia Classica. Roč. 14, č. 1 (2019), s. 27-55. E-ISSN 2618-6969
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-02741S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Curse Tablets * Defixiones * Ancient Magic * Sympathetic Magic * Similia Similibus * Greek and Latin Epigraphy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298117

0510051 - FLU-F 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fulka, Josef
Afekt a exteriorita: Robbe-Grilletova sartrovská inspirace.
[Affect and Exteriority: Robbe-Grillet’s Sartrian Inspiration.]
Svět literatury. Roč. 29, č. 59 (2019), s. 135-146. ISSN 0862-8440
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-20498S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Affectivity * phenomenology * the French new novel
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Literary theory
https://svetliteratury.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/14/2019/04/Josef_Fulka_135-146.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300617

0507326 - FLU-F 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
The Probabilistic Logic of Eusebius Amort (1692-1775).
Early Science and Medicine. Roč. 24, č. 2 (2019), s. 186-211. ISSN 1383-7427
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-12408S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Eusebius Amort * Jacob Bernoulli * probability * probabilistic logic * Second Scholasticism * Catholic Enlightenment
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.450, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298333

0507329 - FLU-F 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
Scholastická logika „vědění“ I.: Axiomy introspekce a iterované modality v logice 14. století.
[Scholastic Logic of „Knowledge“ Part I: The Axioms of Introspection and Iterated Modalities in Fourteenth-Century Epistemic Logic.]
Studia Neoaristotelica: series Bohemoslovaca. Roč. 15, č. 5 (2018), s. 127-205. E-ISSN 1804-6843
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: scholastic logic * doxastic and epistemic logic * iterated modalities * axioms of introspection * distributive properties of knowledge
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.pdcnet.org/collection-anonymous/browse?fp=studneoar&fq=studneoar%2fVolume%2f8985%7c15%2f8995%7cIssue%3a+5%2f
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298336

0507331 - FLU-F 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
Scholastická logika „vědění“ II.: Axiomy introspekce a iterované modality mezi 15. a 16. stoletím.
[Scholastic Logic of „Knowledge“ II.: The Axioms of Introspection and Iterated Modalities in the Fifteenth and Sixteenth Centuries.]
Studia Neoaristotelica: series Bohemoslovaca. Roč. 15, č. 6 (2018), s. 209-262. E-ISSN 1804-6843
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: scholastic logic * doxastic and epistemic logic * iterated modalities * axioms of introspection * distributive properties of knowledge
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.pdcnet.org/852577E000563C54/file/251CB954E26840378525843A00642EE6/$FILE/studneoar_2018_0015_0006_0001_0056.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298338

0508404 - FLU-F 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
Jesuit Probabilistic Logic between Scholastic and Academic Philosophy.
History and Philosophy of Logic. Roč. 40, č. 4 (2019), s. 355-373. ISSN 0144-5340
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-12408S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: probabilistic logic * logical validity * epistemic logic * Jesuits * second scholasticism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.359, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299319

0510196 - FLU-F 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
Althusser, Feuerbach and the Non-Identical Concept of the Body.
Critical Horizons: a journal of philosophy and social theory. -, 15 Oct (2019), s. 1-14. E-ISSN 1568-5160
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Body * nature * non-identity * death * Feuerbach * Althusser
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301325

0505404 - FLU-F 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Havrda, Matyáš
Two Projects of Christian Ethics: Clement, Paed. I 1 and Strom. II 2, 4-6.
Vigiliae Christianae: a review of early Christian life and languages. Roč. 73, č. 2 (2019), s. 121-137. ISSN 0042-6032
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05919S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Clement of Alexandria * ethical doxography * Seneca * Posidonius * paraenesis * theoretical ethics * partition of philosophy * Christian doctrine
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296898

0507612 - FLU-F 2020 RIV BR eng J - Článek v odborném periodiku
Hrubec, Marek
Social and environmental conflicts or sustainable development? Positive alarmism.
Civitas - Revista de Ciências Sociais. Roč. 19, č. 2 (2019), s. 281-295. ISSN 1519-6089
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Environment * Ecological conflict * Social conflict * Alarmism * Global capitalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/33782
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298625

0510035 - FLU-F 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Asistovaná smrt, profesní etika a svědomí.
[Assisted Death, Professional Ethics and Conscience.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 9, č. 1 (2019), s. 27-38. ISSN 1804-8137
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: euthanasia * professional ethics * personal integrity * conscience
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/179
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300622

0508058 - FLU-F 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
The Justification of Identity Elimination in Martin-Lof’s Type Theory.
Topoi: an international review of philosophy. Roč. 38, č. 3 (2019), s. 577-590. ISSN 0167-7411
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Justification of logical laws * Type theory * Identity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299265

0510490 - FLU-F 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
The harmony of identity.
Journal of Philosophical Logic. Roč. 48, č. 5 (2019), s. 867-884. ISSN 0022-3611
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: identity * natural deduction * definition
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300953

0510497 - FLU-F 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
Eta-rules in Martin-Löf type theory.
Bulletin of Symbolic Logic. Roč. 25, č. 3 (2019), s. 333-359. ISSN 1079-8986
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: type theory * definitional identity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.742, rok: 2018
https://www.cambridge.org/core/journals/bulletin-of-symbolic-logic/article/etarules-in-martinlof-type-theory/CA10751125AABA4B36BEDC30EC729B74
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300973

0504327 - FLU-F 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kolář, P. - Svoboda, Vladimír
How Rescher Failed to Fill the Fact/Value Gap.
Filosofie dnes. Roč. 10, č. 1 (2018), s. 4-30. ISSN 1804-0969
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: metaethics * Hume’s thesis * hybrid statements * dichotomy assumption
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/250
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295988

0502819 - FLU-F 2020 RIV AU eng J - Článek v odborném periodiku
Maršálek, Jan
When Memory Flows into Reason: Outline of an Epistemology Symmtried.
Parrhesia: a journal of critical philosophy. -, č. 31 (2019), s. 136-153. ISSN 1834-3287
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bachelard * Epistemological Obstacle * Survivals in Science * Historical Epistemology * Symmetry
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.parrhesiajournal.org/parrhesia31/parrhesia31_marsalek.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296067