Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 4

GA ČR

GA18-04393S
Experimentální transplantace buněk retinálního pigmentového epitelu na modelu velkého zvířete

Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ardan Taras; Erceg Slaven; Popelka Štěpán
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Ophthalmology

GA MZd

NV17-31852A
Vztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi: implikace pro metabolom a metabolický syndrom u schizofrenie

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kačer Petr; Fliegerová Kateřina
Období řešení projektu: 2017-2020

GA MŠk

EF15_003/0000460
EXCELENCE molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kubelka Michal
Období řešení projektu: 2016-2022

LO1609
Modely závažných lidských onemocnění: Traumatické poškození míchy, Huntingtonova choroba, melanom a neplodnost

Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Motlík Jan
Období řešení projektu: 2016-2020