Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 10

GA ČR

GA18-04393S
Experimentální transplantace buněk retinálního pigmentového epitelu na modelu velkého zvířete

Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ardan Taras; Erceg Slaven; Popelka Štěpán
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Ophthalmology

GA MZd

NV17-31852A
Vztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi: implikace pro metabolom a metabolický syndrom u schizofrenie

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kačer Petr; Fliegerová Kateřina
Období řešení projektu: 2017-2020

GA ČR

GA17-09807S
Jak a proč zvířata opouštějí sex: kauzální role hybridizace v iniciaci asexuality

Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Janko Karel; Halačka Karel
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-14886S
Molekulární a buněčná dynamika rozhraní zubu a kosti u modelových druhů s akrodontní, pleurodontní a tekodontní denticí

Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Matalová Eva
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-22604S
Savčí pohlavní chromozomy z ještěrčí perspektivy

Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Johnson Pokorná Martina
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-25320S
Genotypy a fenotypy spojené s introgresí Y chromosomu přes hybridní zónu myši domácí v Evropě: porovnání transektů

Příjemce: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Baird Stuart J. E.; Vošlajerová Barbora
Období řešení projektu: 2017-2019

GA MZd

NV16-27243A
Mikrovaskulární abnormality jakožto endofenotyp schizofrenie

Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šerý Omar
Období řešení projektu: 2016-2019

NV16-31806A
Nové metody in vivo monitorace a ošetření dehiscence střevní anastomózy na experimentálním modelu

Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ryska Ondřej
Období řešení projektu: 2016-2019

GA MŠk

EF15_003/0000460
EXCELENCE molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kubelka Michal
Období řešení projektu: 2016-2022

LO1609
Modely závažných lidských onemocnění: Traumatické poškození míchy, Huntingtonova choroba, melanom a neplodnost

Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Motlík Jan
Období řešení projektu: 2016-2020