Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 47

GA MŠk

8J19FR011
Unikátní vztah responzivit na různé vnější stimuly u kopolymerů typu karagenan-graft- poly(2-alkyl-2-oxazolin) ve vodných roztocích

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Štěpánek Petr
Období řešení projektu: 2019-2020
Obor OECD: Chemical process engineering

8JPL19006
Povrchové úpravy fluoridových nanokrystalů a kvantových teček pomoci modifikovaných polymerních a silikových slupek

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Horák Daniel
Období řešení projektu: 2019-2020
Obor OECD: Particles and field physics

LTAB19011
Luminiscenční imunostanovení jako citlivý nástroj pro diagnostiku nemocí včel

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Horák Daniel
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Analytical chemistry

LTAUSA18011
Ab initio studie polymorfismu farmaceuticky aktivních látek podpořená přesnými NMR krystalografickými a kalorimetrickými experimenty

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Brus Jiří
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Physical chemistry

LTAUSA18083
Pokročilá polymerní nanoteranostika založená na biodegradovatelných biokompatibilních nosičích

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Etrych Tomáš; Šírová Milada
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry

LTAUSA18173
Poročilé makromolekulární vakcíny pro léčbu infekčních a nádorových onemocnění

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Laga Richard
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Organic chemistry

LTC19032
Paramagnetické spínače v polymerních kontrastních látkách pro 19F a 31P magnetickou rezonanci: Nové paradigma pro neinvazivní funkční zobrazování nádorových onemocnění

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hrubý Martin
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Polymer science

GA TA ČR

TH04020353
Membrána s intenzivním transportem iontů

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Brožová Libuše
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

TK02030103
Výzkum a vývoj reverzibilního alkalického palivového článku

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Žitka Jan; Otmar Miroslav; Pientka Zbyněk
Období řešení projektu: 2019-2025
Obor OECD: Energy and fuels

TK02030155
Membránová separace oxidu uhličitého ze spalin a jeho následné využití

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Peter Jakub; Otmar Miroslav; Pientka Zbyněk
Období řešení projektu: 2019-2024
Obor OECD: Energy and fuels

GA ČR

GA19-00676S
Biokompatibilní povrchově modifikované světlo-konvertující nanočástice pro terapii zhoubných nádorů

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Horák Daniel; Ježek Petr
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Polymer science

GA19-01417S
V nádoru aktivovatelná nanoléčiva jako vícestupňové systémy pro dopravu léčiv a experimentální léčbu hematologických malignit

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Etrych Tomáš
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Hematology

GA19-01438S
Polymerní mikročástice chelatující železo

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Štěpánek Petr
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Hematology

GA19-01602S
Samouspořádané struktury amfifilních gradientových kopolymerů pro koncepčně nové aplikace

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hrubý Martin
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Polymer science

GA19-02739S
Plasmonické biosenzory pro studium biomolekulárních interakcí

Příjemce: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Homola Jiří; Riedel Tomáš
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)

GA19-04047S
Biochemické studie membránových raftů a imunoreceptorů založené na kopolymerech desintegrujících buněčné membrány

Příjemce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hořejší Václav; Raus Vladimír
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Polymer science

GA19-04859S
Interakce vodivých polymerů s organickými barvivy: Principy a důsledky

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Stejskal Jaroslav
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Polymer science

GA19-04925S
Pokročilé inteligentní samoregenerující se nanokompozítní hydrogely citlivé na vnější podněty

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Strachota Beata
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Polymer science

GA19-05259S
Kombinace pokročilé NMR spektroskopiie pevného stavu ultra-širokých čar s XRPD a výpočetní chemie pro zkoumaní organo-kovových a mřížkových materiálů

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kobera Libor; Rohlíček Jan
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Analytical chemistry

GA19-05649S
Překonání nádorové chemoresistence polymerními konjugáty zajišťujících selektivní transport cytostatik a inhibitorů Pg-p a STAT3 do solidních nádorů

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kovář Marek; Kostka Libor
Období řešení projektu: 2019-2021

GA19-06065S
Optimalizace termosetových kompozitů tvorbou samouspořádaných struktur s využitím modifikovaných uhlíkových nanodestiček

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kelnar Ivan
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

GA19-08176S
Personalizované makromolekulární vakcíny proti nádorovým onemocněním

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Laga Richard
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Polymer science

GA19-08549S
Mikroporézní polyurethany s řízenou rychlostí biodegradace

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Beneš Hynek
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Polymer science

GA19-10429S
Řízení enkapsulace a uvolňování změnou ionizace a multivalentními interakcemi se supramolekulárními polymerními nosiči

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pánek Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Physical chemistry

GA19-10982S
Studium strukturních vlastností povrchově modifikovaných tenkých vrstev na bázi polymerů

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Zhigunov Alexander
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Polymer science

GJ19-00956Y
Směrované polymerní teranostika pro pokročilovou cílenou léčbu zánětu

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Koziolová Eva
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Polymer science

GA MPO

FV30379
Energeticky efektivní krytování pro pokročilé výrobní stroje

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Starý Zdeněk
Období řešení projektu: 2018-2021
Obor OECD: Applied mechanics

GA MZd

NV18-01-00332
Léčba diabetických ran nanovlákennými kryty uvolňujícími složky lyzátu krevních destiček

Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Filová Elena; Brynda Eduard
Období řešení projektu: 2018-2021
Obor OECD: Endocrinology and metabolism (including diabetes, hormones)

GA TA ČR

TH03030432
TRIOX | Pokročilá oxidační technologie pro vodárenské, dezinfekční a environmentální aplikace

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Peter Jakub
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Materials engineering

TN01000008
Centrum elektronové a fotonové optiky

Příjemce: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.; Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Müllerová Ilona; Nebesářová Jana; Písařík Michael; Honzátko Pavel; Lédl Vít; Strachota Adam
Období řešení projektu: 2018-2020

GA ČR

GA18-01163S
Spontánní endotelizace nových bioaktivních povrchů decelularizovaných cévních štěpů

Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bačáková Lucie; Křen Vladimír; Riedel Tomáš
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)

GA18-03224S
Injikovatelné hydrogely na bázi polypeptidů napodobující dynamické procesy mezibuněčné hmoty

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Proks Vladimír
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials

GA18-03932S
Polyuretany s řízeně zabudovanými anorganickými/organickými bloky a regulovatelnou hydrolytickou stabilitou

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Špírková Milena
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Polymer science

GA18-04393S
Experimentální transplantace buněk retinálního pigmentového epitelu na modelu velkého zvířete

Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ardan Taras; Erceg Slaven; Popelka Štěpán
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Ophthalmology

GA18-04669S
Nanostrukturované vodivé polymerní kompozity

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bober Patrycja
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

GA18-05200S
Vývoj nových polymerních kontrastních látek pro fotoakustické zobrazovací metody in vivo

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Babič Michal
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis; diagnostic technologies) (Biomaterials to be 2.9 [physical characteristics of living material as related to medical implants, devices, sensors])

GA18-05510S
Modelování tkáně plic pomocí 3D tisku lidských progenitorových buněk

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Proks Vladimír
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)

GA18-07983S
Neinvazivní zobrazení distribuce a viability transplantovaných buněk

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Štěpánek Petr
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Radiology, nuclear medicine and medical imaging

GA18-12925S
Pokročilé polyoxazolinové elektrolyty pro lithium-iontové polymerní baterie šetrné k životnímu prostředí

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Brus Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Polymer science

GJ18-01924Y
Vibrační spektroskopie a spektroelektrochemi prvních produktů vznikajících při přípravě vodivých polymerů

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Morávková Zuzana
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Polymer science

GA MŠk

8F17005
Nový typ oběžného membránového bioreaktoru pro udržitelnou výrobu látek z řas

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pientka Zbyněk
Období řešení projektu: 2017-2020

GA TA ČR

TH02020201
Nová generace funkčně modifikovaných vrstevnatých nanočástic s lepší manipulací a zpracováním v polymerní matrici

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Zima Vítězslav; Melánová Klára; Svoboda Jan
Období řešení projektu: 2017-2020

GA MPO

FV10149
Vývoj nových aplikačních forem přípravku pro urychlení hojení ran

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sedláková Zdeňka
Období řešení projektu: 2016-2020

FV10164
Perspektivní průmyslové stínící ochrany na bázi slitin z ochuzeného uranu s povrchovými vrstvami s vysokou radiační a korozní odolností

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pánek Jiří
Období řešení projektu: 2016-2020

FV10380
Biotechnologiký výzkum změny spektra žlučových kyselin ke zlepšení lipidového spektra, litogenity žluče a pro-kancerogenního potenciálu

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Širc Jakub
Období řešení projektu: 2016-2020

GA MŠk

LQ1604
BIOCEV - od základního k aplikovanému výzkumu

Příjemce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.; Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sedláček Radislav; Janata Jiří; Etrych Tomáš; Zemková Hana; Syka Josef; Truksa Jaroslav
Období řešení projektu: 2016-2020

LO1507
Polymery pro pokročilé technologie i kvalitnější život

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kotek Jiří
Období řešení projektu: 2015-2020