Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 19

GA MŠk

LTAUSA18198
ADAR - Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Štefánik Milan
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Nuclear physics

GA ČR

GA19-02804S
Nanostrukturované heteropřechody pro chemirezistory

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Grym Jan; Vacík Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Nano-materials (production and properties)

GA19-19640S
Studium interakcí hadronů, jejich produkce a vázaných stavů

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mareš Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021

GA MŠk

EF16_019/0000728
Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Řešitel: Dreslerová Dagmar
Období řešení projektu: 2018-2023
Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

EF16_027/0008491
Fyzici v pohybu

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Svoboda Ondřej
Období řešení projektu: 2018-2019
Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

LTT18021
Spolupráce ČR s SÚJV Dubna v teoretické a jaderné fyzice a při využití jaderných metod v dalších oborech

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Wagner Vladimír
Období řešení projektu: 2018-2022
Obor OECD: Nuclear physics

LTV18002
Vykonávání funkce presidenta Evropské matematické společnosti a povinností bývalého presidenta

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Exner Pavel
Období řešení projektu: 2018-2020

GA ČR

GA18-03346S
Vytváření optických center a mikrostrukturování v ZnO a kubickém ZrO2

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Macková Anna
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-07619S
Janusovy nanočástice pro katalýzu a membránové procesy

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vacík Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-21677S
Mikrostrukturní analýza MAX a MXene nanolaminátů s vysokou radiační odolností

Příjemce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bakardjieva Snejana; Vacík Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020

GA MŠk

EF16_013/0001812
Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod - OP

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dobeš Jan
Období řešení projektu: 2017-2019

LTAUSA17128
Ternární MAX nanolamináty – pokročilé inovativní materiály pro budoucí aplikace v jaderných a extrémních podmínkách

Příjemce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bakardjieva Snejana; Vacík Jiří
Období řešení projektu: 2017-2020

LTT17003
Studium baryonových systémů v mezinárodním výzkumném centru FAIR

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kugler Andrej
Období řešení projektu: 2017-2021

LTT17018
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kupčo Alexander; Křížek Filip
Období řešení projektu: 2017-2021

GA ČR

GA17-01706S
Matematicko-fyzikální modely nových materiálů

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Exner Pavel
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-13721S
Izotopy mědi a nová teranostika

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lebeda Ondřej; Chytil Petr
Období řešení projektu: 2017-2019

GA MŠk

EF15_003/0000481
Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře - CRREAT

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ploc Ondřej
Období řešení projektu: 2016-2022

EF16_013/0001679
Systeme de Production d´Ions Radioactifs Accélérés en Ligne - účast České republiky - OP

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mrázek Jaromír
Období řešení projektu: 2016-2019

LM2015058
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kupčo Alexander; Šumbera Michal
Období řešení projektu: 2016-2019