Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 24

GA MPO

FV40108
Vícevrstvý, velkoplošný, mozaikový, pixelový detektor pro měření dávek kosmického záření

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ploc Ondřej
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Aerospace engineering

GA MV

VI20192022162
Prvková charakterizace mikrostop a omamných a psychotropních látek jadernými analytickými metodami

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kameník Jan
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Analytical chemistry

GA MŠk

8J19A019
Hybridní biologicko-dozimetrická charakterizace terapeutických svazků protonů

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pachnerová Brabcová Kateřina
Období řešení projektu: 2019-2020
Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

8J19AT019
Hybridní biologicko-dozimetrická charakterizace terapeutických svazků protonů

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pachnerová Brabcová Kateřina
Období řešení projektu: 2019-2020
Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

LTAUSA18198
ADAR - Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Štefánik Milan
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Nuclear physics

LTAUSA18198
ADAR - Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Štefánik Milan
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Nuclear physics

LTT19005
Česká účast v mezinárodním experimentu KATRIN

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vénos Drahoslav
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Nuclear physics

GA ČR

GA19-02804S
Nanostrukturované heteropřechody pro chemirezistory

Příjemce: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Grym Jan; Vacík Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Nano-materials (production and properties)

GA19-02804S
Nanostrukturované heteropřechody pro chemirezistory

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Grym Jan; Vacík Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Nano-materials (production and properties)

GA19-05360S
Radiolytická alterace organické hmoty v uranonosném prostředí

Příjemce: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Machovič Vladimír; Mizera Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Geology

GA19-07117S
Analýza Diracovských materiálu metodami matematické fyziky

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jakubský Vít
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA19-14048S
Zkoumání nových vlastností jaderných elektromagnetických excitací

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Veselý Petr
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Nuclear physics

GA19-15479S
Zbytková napětí a mikrostruktura v kovových kompozitech modifikovaných extrémní plastickou deformací

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Strunz Pavel
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

GA19-19640S
Studium interakcí hadronů, jejich produkce a vázaných stavů

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mareš Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Nuclear physics

GA MŠk

EF16_019/0000728
Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Řešitel: Dreslerová Dagmar
Období řešení projektu: 2018-2023
Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

LTT18021
Spolupráce ČR s SÚJV Dubna v teoretické a jaderné fyzice a při využití jaderných metod v dalších oborech

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Wagner Vladimír
Období řešení projektu: 2018-2022
Obor OECD: Nuclear physics

LTV18002
Vykonávání funkce presidenta Evropské matematické společnosti a povinností bývalého presidenta

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Exner Pavel
Období řešení projektu: 2018-2020

GA ČR

GA18-03346S
Vytváření optických center a mikrostrukturování v ZnO a kubickém ZrO2

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Macková Anna
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-07619S
Janusovy nanočástice pro katalýzu a membránové procesy

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vacík Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-21677S
Mikrostrukturní analýza MAX a MXene nanolaminátů s vysokou radiační odolností

Příjemce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bakardjieva Snejana; Vacík Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020

GA MŠk

LTAUSA17128
Ternární MAX nanolamináty – pokročilé inovativní materiály pro budoucí aplikace v jaderných a extrémních podmínkách

Příjemce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bakardjieva Snejana; Vacík Jiří
Období řešení projektu: 2017-2020

LTT17003
Studium baryonových systémů v mezinárodním výzkumném centru FAIR

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kugler Andrej
Období řešení projektu: 2017-2021

LTT17018
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kupčo Alexander; Křížek Filip
Období řešení projektu: 2017-2021

EF15_003/0000481
Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře - CRREAT

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ploc Ondřej
Období řešení projektu: 2016-2022