Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 6

GA MŠk

LM2018101
Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.; Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pezlar Ivo; Holý Martin; Lhoták Martin; Prošek Martin
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: General literature studies

GA TA ČR

TL01000274
Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů

Příjemce: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Etchegoyen Rosolová Kamila
Období řešení projektu: 2018-2021
Obor OECD: General language studies

GA ČR

GA18-02702S
Staroslověnské dědictví v staré češtině

Příjemce: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Karlíková Helena
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Linguistics

GA18-08651S
Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci

Příjemce: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Homoláč Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Linguistics

GA MŠk

EF16_013/0001781
LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity

Příjemce: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Prošek Martin
Období řešení projektu: 2017-2019
Obor OECD: Linguistics

GA MK

DG16P02B009
Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi

Příjemce: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Prošek Martin
Období řešení projektu: 2016-2019