Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 17

GA MZe

QK1910281
Zavedení cílené ochrany porostů obilnin proti hmyzím škůdcům v precizním zemědělství

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Brabec Marek
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

GA ČR

GA19-05704S
FoNeCo: Analytické základy neurovýpočtů

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šíma Jiří
Období řešení projektu: 2019-2020
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

GA19-08740S
Vnořování, pakování a limity v grafech

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Piguet Diana
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Pure mathematics

GA19-11753S
Dynamika zpracování prostorové scény v dorzální a ventrální zrakové dráze lidského mozku

Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vlček Kamil; Hlinka Jaroslav
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology

GA19-16066S
Nelineární interakce a přenos informace v komplexních systémech s extrémními událostmi

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Paluš Milan
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Statistics and probability

GA19-19463S
Reprezentace booleovských funkcí úplné vzhledem k jednotkové propagaci

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Savický Petr
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

GJ19-06792Y
Strukturální vlastnosti viditelnosti terénů a Voroného diagramů nejvzdálenější barvy

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Saumell Maria
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

GA KHP

UH0383
Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Resler Jaroslav
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences

GA MŠk

EF17_050/0008361
Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum v teoretické informatice

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sedlár Igor
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Pure mathematics

GA TA ČR

TL01000238
Adaptační výzvy měst: podpora udržitelného plánování s využitím integrované analýzy zranitelnosti

Příjemce: Ústav výzkumu globální změny v. v. i.; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lorencová Eliška; Geletič Jan
Období řešení projektu: 2018-2022

TN01000024
Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.; Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hlinka Jaroslav; Zitová Barbara; Chomát Miroslav; Joch Jaroslav
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Automation and control systems

GA ČR

GA18-18080S
Objevování znalostí v datech o aktivitě člověka založené na fúzi

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Holeňa Martin
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

GA18-23827S
Schopnosti a omezení mělkých a hlubokých sítí

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kůrková Věra
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

GJ18-19162Y
Neklasické logické modely informační dynamiky

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sedlár Igor
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

GA MZd

NV17-28427A
Význam funkční a strukturální reorganizace mozkových sítí v patogenezi kognitivního deficitu a epilepsie po cévní mozkové příhodě

Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jiruška Přemysl; Hlinka Jaroslav
Období řešení projektu: 2017-2020

NV17-29622A
Analýza efektivity prenatální diagnostiky vrozených vad a přežívání dětí narozených s vrozenou vadou v České republice v období 1994 - 2015

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Klaschka Jan
Období řešení projektu: 2017-2020

GA MŠk

EF16_013/0001787
Spolupráce na experimentech ve Fermilab

Příjemce: Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hakl František; Lokajíček Miloš
Období řešení projektu: 2017-2020