Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 13

GA ČR

GA15-23219S
Studium metod dispergace nanočástic, stanovení podmínek zamezení jejich opětovného shlukování pro aplikaci v cementových kompozitech
Příjemce: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Foldyna Josef
Období řešení projektu: 2015-2017

GA16-04483S
Výzkum sociálně-prostorové difúze projektů obnovitelné energie v České republice: poučení pro adaptivní governanci energetického přechodu
Příjemce: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Van der Horst Dan
Období řešení projektu: 2016-2018

GA MK

DG16P02B042
Inventarizace předindustriální krajiny Moravy a zajištění informovanosti veřejnosti o její existenci jako kulturním dědictví
Příjemce: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kolejka Jaromír
Období řešení projektu: 2016-2020

DG16P02B014
Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké - výzkum, prezentace a management
Příjemce: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kirchner Karel; Kuda František
Období řešení projektu: 2016-2020

GA MPO

FV20294
Rozvoj geotechnických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D obrazu geologické stavby
Příjemce: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Staš Lubomír
Období řešení projektu: 2017-2021

GA MŠk

LO1406
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin - Projekt udržitelnosti
Příjemce: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šňupárek Richard
Období řešení projektu: 2015-2019

LM2015079
Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí
Příjemce: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hejda Pavel; Kaláb Zdeněk; Stemberk Josef
Období řešení projektu: 2016-2017

LQ1602
IT4Innovations excellence in science
Příjemce: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Blaheta Radim
Období řešení projektu: 2016-2020

LM2015084
Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii
Příjemce: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šafanda Jan; Ščučka Jiří; Stemberk Josef
Období řešení projektu: 2016-2017

GA MV

VH20162017002
Ověření skutečného napěťového pole horninového masivu za účelem zvýšení bezpečnosti v prostředí anomálních napěťových stavů
Příjemce: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Koníček Petr
Období řešení projektu: 2016-2017

GA TA ČR

TA04020986
Přenos hodnot migračních PArametrů granitických hornin z MIkroměřítka do REálného měřítka horninového masivu (PAMIRe)
Příjemce: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Staš Lubomír; Souček Kamil
Období řešení projektu: 2014-2017

TD03000261
Vojenské újezdy jako transformační území - scénáře dopadů jejich optimalizace na společnost a krajinu
Příjemce: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Klusáček Petr
Období řešení projektu: 2016-2017

TD03000079
Webová aplikace pro dynamizaci prostorových dat industriálních památek formou location-based services
Příjemce: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Trojan Jakub
Období řešení projektu: 2016-2017