Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 57

GA MŠk

8X20001
Multifunkční monolitické aerogely pro účinné čištění vod

Příjemce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pližingrová Eva; Hykrdová Lenka
Období řešení projektu: 2020-2021
Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry

EF18_046/0015586
Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kalbáč Martin; Ecorchard Petra; Topinka Jan
Období řešení projektu: 2020-2022
Obor OECD: 1.7 Other natural sciences

GA MPO

FV40209
Využití optimalizovaných fotokatalytických nanokompozitů pro odstraňování zdraví škodlivých látek ze vzduchu

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Rathouský Jiří
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

GA MŠk

8J19AT026
Metal-organic frameworks na 2D materiálech

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Valeš Václav
Období řešení projektu: 2019-2020
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

8JPL19024
Selektivni oxidace metanu na metanol a dalši hodnotné produkty pomocí zeolitických katalyzátorů

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dědeček Jiří
Období řešení projektu: 2019-2020
Obor OECD: Physical chemistry

EF16_019/0000778
Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ferus Martin
Období řešení projektu: 2019-2023
Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

EF18_070/0010490
Teoretické modelování redoxních vlastností a jejich vlivu na reaktivitu polynukleárních center v nehemových metaloenzymových a biomimetických komplexech

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Moldanado-Domínguez Mauricio
Období řešení projektu: 2019-2020
Obor OECD: Physical chemistry

LTAUSA18026
Fotochemická aktivace redox center v proteinech

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vlček Antonín
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

LTI19002
Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2)

Příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Náhlík Luboš; Vlček Antonín
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Electrical and electronic engineering

GA ČR

GA19-00204S
Komplexy elektronově deficitních přechodných kovů s luminiscenčními vlastnostmi

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lamač Martin
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry

GA19-01159S
Záchyt elektronů v radiační chemii

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kočišek Jaroslav
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Physical chemistry

GA19-01897S
DLPNO metoda vázaných klastrů pro symetrické a periodické systémy

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Demel Ondřej
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Physical chemistry

GA19-02891S
Cílený vývoj prosthetického materiálu: Silikalitová vrstva na povrchu slitiny TiAlV

Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bačáková Lucie; Jirka Ivan
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)

GA19-02901S
Inovativní přístupy pro využití metanu - enzymy inspirované zeolitické katalyzátory

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dědeček Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Chemical process engineering

GA19-03160S
Elektrochemická studie nových umělých enzymů a jejich role v analýze neurotransmiterů

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sokolová Romana
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Analytical chemistry

GA19-03314S
Transformace planetárních atmosfér plazmatem a UV/XUV/rtg. zářením: Co můžeme očekávat na raných exoplanetách?

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ferus Martin; Juha Libor; Šponer Judit E.; Krůs Miroslav
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Astronomy (including astrophysics, space science)

GA19-06860S
Časový vývoj konjugovaných systémů v excitovaných stavech ne-adiabatickou molekulární dynamikou metodou 'surface hopping'.

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pittner Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Physical chemistry

GA19-07043S
Topologická regulace proteinů CD4 a CD8 v T buňkách

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cebecauer Marek; Brdička Tomáš
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Immunology

GA19-09721S
Fotoaktivní nanovlákenné materiály a nanočástice pro inaktivaci pathogenů

Příjemce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kirakci Kaplan; Kubát Pavel
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Nano-materials (production and properties)

GA19-12109S
Fotokatalytická technologie pro čištění vzduchu v interiérech a exteriérech budov: celkový environmentální dopad

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Brabec Libor; Mikuška Pavel
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Civil engineering

GA19-14105S
Reakce atmosferických radikálů na klastrech

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Poterya Viktoriya
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

GA19-15217S
Organokovové sítě pro přeměnu a ukládání energie

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Shiozawa Hidetsugu
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Nano-materials (production and properties)

GA19-21801S
Heterojunkce grafen/polovodič pro účinnou fotokatalytickou degradaci odolných polutantů vody

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Rathouský Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Environmental and geological engineering, geotechnics

GA19-22806S
Singletové štěpení: redox vlastnosti a fotofyzika kaptodativních biradikáloidů

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ludvík Jiří; Michl Josef
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)

GJ19-08304Y
Vliv mTORC1 signalizace na vnitrobuněčné procesování a lokalizaci amyloidního prekurzoru a jeho derivátů

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Štefl Martin
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology

GJ19-13126Y
Deep learning pro silně korelované systémy v kvantové chemii

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Brabec Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Physical chemistry

GX19-26854X
Souhra lipidů, iontů a bílkovin a její role v dynamice a funkci buněčných membrán

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hof Martin; Jungwirth Pavel
Období řešení projektu: 2019-2023
Obor OECD: Physical chemistry

GA MŠk

EF16_026/0008382
Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kalbáč Martin; Fejfar Antonín; Cígler Petr
Období řešení projektu: 2018-2022
Obor OECD: Materials engineering

EF16_027/0008355
Implementace pokročilých fyzikálně-chemických přístupů pro studium moderních materiálů a bio/chemických procesů

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kalbáč Martin
Období řešení projektu: 2018-2022
Obor OECD: Physical chemistry

LTC18039
Chemicky funkcionalizované uhlíkové nanostruktury pro aplikace v kompozitních materiálech

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kalbáč Martin
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA ČR

GA18-02098S
Teorie rozkladu molekul po srážce s elektronem

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čurík Roman
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-04682S
Studium mechanismu transportu elektronů v jednotlivých molekulách pomocí vodivostních a termoelektrických měření

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hromadová Magdaléna
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-04871S
Oxidační stres jako důležitý modulátor apoptotické aktivity Baxu: molekulární pohled pomocí fluorescence jednotlivých molekul

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šachl Radek
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-08959S
Elektronově selektivní mezifází použitelná pro perovskitové solární články

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kavan Ladislav
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA18-09848S
Fotoelektrochemická redukce oxidu uhličitého na měděných pěnových elektrodách modifikovaných oxidy mědi

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kolivoška Viliam
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA18-12150S
Syntéza a charakterizace polovodivých supramolekul nového typu a jejich použití pro přípravu organických tranzistorů (OFET)

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ludvík Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Coating and films

GA18-12902S
Hmotnostní spektrometrie se sekundární elektrosprejovou ionizací (SESI-MS) pro kvantifikaci plynných analytů v ovzduší, prostoru nad vzorky a v dechu

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dryahina Kseniya
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Analytical chemistry

GA18-13093S
Katalýza radikálových reakcí polynukleárními centry přechodných kovů v enzymech a biomimetických komplexech

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Srnec Martin
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA18-20303S
Koncepce pro vytváření zeolitových katalyzátorů s významně zvýšenou funkcionalitou pro průmyslově relevantní kysele a redoxně katalyzované reakce

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sazama Petr
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA18-20357S
Chytré póry v atomárně tenkých membránách z dvojdimenzionálních krystalů

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kalbáč Martin
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA18-24563S
Relativistické metody spřažených klastrů externě korigované pomocí DMRG

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pittner Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA18-26751S
Penetrace, akumulace a interakce vybraných modelových léčiv s modelovou lipidovou vrstvou slzného filmu utvářejícího se na povrchu lidského oka

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cwiklik Lukasz
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA18-27653S
Simulace plazmatu meteorů pomocí terawattového laseru: Experimenty, teorie a reálná pozorování

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ferus Martin
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GJ18-09055Y
Kombinatoriálně vtištěné substráty pro hmotnostní, spektroskopickou a elektrochemickou detekci

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kovaříček Petr
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Organic chemistry

GJ18-18940Y
Masivně paralelní metody tenzorových sítí pro silně korelovanou kvantovou chemii

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Veis Libor
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Physical chemistry

GA MPO

FV20234
Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonu

Příjemce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šubrt Jan; Jirkovský Jaromír
Období řešení projektu: 2017-2020

FV20471
Výzkum a návrh konstrukce 48V lithiových akumulátorů pro novou generaci automobilů

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Zukalová Markéta
Období řešení projektu: 2017-2020

GA MŠk

8F17001
Bezolovnaté perovskitové solární články s dlouhodobou stabilitou

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kavan Ladislav
Období řešení projektu: 2017-2020

EF16_013/0001821
Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kalbáč Martin; Topinka Jan
Období řešení projektu: 2017-2020

LTAUSA17033
Nové coupled cluster metody korigované pomocí DMRG: Implementace pro nejnovější generaci superpočítačů a aplikace na komplexy přechodných kovů

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pittner Jiří
Období řešení projektu: 2017-2020