Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 35

GA ČR

GBP208/12/G016
Řízení struktury a funkce biomolekul na molekulové úrovni: souhra teorie a experimentu
Příjemce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hobza Pavel; Hof Martin
Období řešení projektu: 2012-2018

GBP106/12/G015
Vývoj nových nanoporézních adsorbentů a katalyzátorů
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čejka Jiří; Bludský Ota
Období řešení projektu: 2012-2018

GA16-03085S
Elektrochemické a korozní vlastnosti Heuslerovy slitiny typu Fe2ZrSi
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cháb Vladimír; Hromadová Magdaléna
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-12052S
Multireferenční metody spřažených klastrů externě korigované pomocí DMRG
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Období řešení projektu: 2016-2018

GJ16-10995Y
Reakce organometalických komplexů relevantní pro léčbu rakoviny iontovým svazkem
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-02681S
Silikalitové nanofilmy s laditelnými vlastnostmi jako perspektivní biokompatibilní materiál
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jirka Ivan; Bačáková Lucie
Období řešení projektu: 2016-2018

GJ16-07460Y
Studium transportu elektronů v elektrochemicky řízených molekulárních přepínačích
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kolivoška, Viliam
Období řešení projektu: 2016-2018

GA17-09980S
Biomimetická elektrochemie emulzních mikrokapek na polarizovaném rozhraní dvou nemísitelných roztoků elektrolytů
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mareček Vladimír
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-14200S
Experimentální a teoretické studium chemických procesů v atmosférách planet
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Žabka Ján
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-18702S
Heterostruktury 2D a 3D materiálů pro přeměnu solární energie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Frank Otakar; Fejfar Antonín
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-13778S
Hliník neobsahující katalytický systém využívající hydrosilan-B(C6F5)3 adukty jako aktivátory přechodných kovů při polymeraci ethylenu
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Horáček Michal
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-18972S
Inteligentní materiály pro komplexní ochranu povrchů historických budov
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Rathouský Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-13157Y
Metody hmotnostní spektrometrie založené na iontové chemii pro rychlé stanovení biogenních těkavých organických látek vedoucích k znečištění atmosféry
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sovová Kristýna
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05167s
Micro/nano-pružinou zesílená fotoakustická detekce: přístroje, metody a aplikace
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Zelinger Zdeněk; Chalupský Jaromír
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-04068S
Molekulové klastry jako nano-reaktory pro chemii řízenou fotony a elektrony
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Fárník Michal
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-18108S
Nové elektrochemicky aktivní thiacalix[4]areny a jejich oxidovaná analoga jako ligandy a receptory
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ludvík Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-03868S
Nové metody elektrochemického sledování biologicky aktivních organických látek v environmentálních, biologických a potravinových matricích
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Navrátil Tomáš
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05387S
Nové přístupy pro sledování přenosu zvolených xenobiotik přes biomimetické membrány
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Langmaier Jan
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-06792S
Plicní surfaktant v oxidačním stresu: simulace molekulární dynamiky a experimenty na Langmuirových filmech
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cwiklik Lukasz
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05838S
Použití ruthenium-sacharidových konjugátů jako cytostatických léčiv se zvýšenou účinností vůči rakovinovým buňkám
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pinkas Jiří; Karban Jindřich
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-01137S
Přenos elektronu v (bio)molekulárních systémech: časově rozlišená vibrační spektroskopie a teorie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vlček Antonín; Kloz Miroslav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-01440S
Příprava pokročilých katalyzátoru ze stavebnicových jednotek
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čejka Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-03160S
Role gangliosidů ve vývoji neurodegenerativních amyloidogenních nemocí: molekulární pohled pomocí pokročilé fluorescenční mikroskopie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hof Martin
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-04844S
Účinné průřezy a dynamika elektronového rozptylu na molekulárních systémech
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Fedor Juraj
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-01982Y
Vliv rozpouštědla na biokatalýzu v nevodném prostředí
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pluhařová Eva
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05076S
Vznik života na Zemi a ve vesmíru - experiment a teorie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ferus Martin; Šponer Judit E.; Juha Libor
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05903S
Změny mobility a funkce receptoru pro opioidy typu δ vyvolané akutní a chronickou deplecí cholesterolu v plazmatických membránách živých buněk
Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Svoboda Petr; Sýkora Jan
Období řešení projektu: 2017-2019

GA18-08959s
Elektronově selektivní mezifází použitelná pro perovskitové solární články
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kavan Ladislav
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-27653S
Simulace plazmatu meteorů pomocí terawattového laseru: Experimenty, teorie a reálná pozorování
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ferus Martin
Období řešení projektu: 2018-2020

GA MPO

FV20234
Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonu
Příjemce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šubrt Jan; Jirkovský Jaromír
Období řešení projektu: 2017-2020

FV20471
Výzkum a návrh konstrukce 48V lithiových akumulátorů pro novou generaci automobilů
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Zukalová Markéta
Období řešení projektu: 2017-2020

GA MŠk

LL1301
Od grafenových hybridních nanostruktur k ekologické elektronice
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kalbáč Martin
Období řešení projektu: 2013-2018

LM2015073
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kalbáč Martin; Ecorchard Petra; Topinka Jan
Období řešení projektu: 2016-2019

LTC17071
Dekompoziční cesty chytrých paliv studované infračervenou spektroskopií
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Zelinger Zdeněk
Období řešení projektu: 2017-2019

LTC17052
Dynamika přenosu elektronu v komplexních molekulárních systémech
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Záliš Stanislav
Období řešení projektu: 2017-2019