Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 28

GA ČR

GBP208/12/G016
Řízení struktury a funkce biomolekul na molekulové úrovni: souhra teorie a experimentu
Příjemce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hobza Pavel; Hof Martin
Období řešení projektu: 2012-2018

GBP106/12/G015
Vývoj nových nanoporézních adsorbentů a katalyzátorů
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čejka Jiří; Bludský Ota
Období řešení projektu: 2012-2018

GA13-07724S
Materiálové inženýrství pro inovativní Graetzelovy solární články
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kavan Ladislav
Období řešení projektu: 2013-2017

GA13-31783S
Studium procesu mezifázového přenosu náboje na borem a fosforem dopovaném diamantu v kontaktu s roztokem elektrolytu
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Nesládek Miloš; Kavan Ladislav
Období řešení projektu: 2013-2017

GA15-14007S
Aktivní místa v zeolitických katalyzátorech. DFT a multispektroskopická analýza
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sklenák Štěpán
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-12386S
Dynamika a (foto)chemie polutantů na rozhraních led/vzduch a voda/vzduch z experimentu i teorie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Fárník Michal; Nachtigallová Dana
Období řešení projektu: 2015-2017

GJ15-00058Y
Lokální multireferenční metody vázaných klastrů
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Demel Ondřej
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-01953S
Nanokompozitní systémy plasmonických/magnetických nanočástic - grafenu - aromatických molekul pro zesílené Ramanské procesy
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kalbáč Martin; Vejpravová Jana
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-06989S
Nanoskopická organizace a funkce koreceptoru CD4 na povrchu T buněk
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cebecauer Marek; Brdička Tomáš
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-03139S
Nové elektroforetické přístupy pro studium obezity a diabetu
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Samec Zdeněk
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-09637S
Nové porézní materiály na bázi sítí konjugovaných polymerů obsahujících permanentní a konstitučně dynamické (reverzibilně uvolnitelné) příčné spojky
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Balcar Hynek
Období řešení projektu: 2015-2017

GJ15-10279Y
Redoxní vlastnosti a reaktivita nehemových aktivních center se železem
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-06511S
Studium a optimalizace anorganických nanomateriálů pro kapacitní a inzerční ukládání alkalických kovů
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-13489S
Studium interakcí kovů a kyselých center zeolitických katalyzátorů pro hydroisomerizační reakce
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vitvarová Dana
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-12113S
Tvorba a zvládnutí struktury hierarchických zeolitů pro pokročilé hydroizomerizační katalyzátory
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-14292S
Výzkum lipidového filmu na povrhu oka na molekulární úrovni - simulace molekulární dynamiky a experimenty na modelových lipidových filmech
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cwiklik Lukasz
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-13876S
Zeolity se (semi)monomodální distribucí hliníku ve skeletu
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dědeček Jiří
Období řešení projektu: 2015-2017

GA16-03085S
Elektrochemické a korozní vlastnosti Heuslerovy slitiny typu Fe2ZrSi
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cháb Vladimír; Hromadová Magdaléna
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-12052S
Multireferenční metody spřažených klastrů externě korigované pomocí DMRG
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Období řešení projektu: 2016-2018

GJ16-10995Y
Reakce organometalických komplexů relevantní pro léčbu rakoviny iontovým svazkem
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-02681S
Silikalitové nanofilmy s laditelnými vlastnostmi jako perspektivní biokompatibilní materiál
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jirka Ivan; Bačáková Lucie
Období řešení projektu: 2016-2018

GJ16-07460Y
Studium transportu elektronů v elektrochemicky řízených molekulárních přepínačích
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kolivoška, Viliam
Období řešení projektu: 2016-2018

GA MŠk

LL1301
Od grafenových hybridních nanostruktur k ekologické elektronice
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kalbáč Martin
Období řešení projektu: 2013-2018

LD14088
Teorie a výpočty elektronového rozptylu pro potřeby nanolitografie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čurík Roman
Období řešení projektu: 2014-2017

LD14024
Vysokoenergetické srážky iontů se složitými organickými molekulami
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Polášek Miroslav; Žabka Ján
Období řešení projektu: 2014-2017

LM2015073
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Období řešení projektu: 2016-2017

GA TA ČR

TA04010135
Pokročilý luminofor pro vysoce výkonné LED a laserové diody
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Nikl Martin; Civiš Svatopluk
Období řešení projektu: 2014-2017

TH01021259
Katalytický proces pro úplnou likvidaci emisí oxidů dusíku pro technologie výroby kyseliny dusičné
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sazama Petr
Období řešení projektu: 2015-2017