Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 5

GA ČR

GC15-07281J
Jevy spojující neutrální a ionizovanou atmosféru
Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Chum Jaroslav
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-24688S
Proměnlivost ionosféry a neutrální atmosféry ve středních šířkách
Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Koucká Knížová Petra
Období řešení projektu: 2015-2017

GJ16-16050Y
Plazmové vlny pozorované ve slunečním větru před planetárními rázovými vlnami
Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Píša David
Období řešení projektu: 2016-2018

GA MŠk

LH15304
Umístění analyzátoru elektromagnetických vln ELMAVAN na umělé družice projektu Resonance, zpracování a interpretace získaných dat
Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Období řešení projektu: 2015-2017

GA MZe

QJ1520265
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině
Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Müller Miloslav
Období řešení projektu: 2015-2017