Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 10

GA ČR

GA16-04676S
Nové přístupy k určování klimatických trendů a jejich statistické významnosti
Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dubrovský Martin
Období řešení projektu: 2016-2018

GJ16-16050Y
Plazmové vlny pozorované ve slunečním větru před planetárními rázovými vlnami
Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Píša David
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-22000S
Prostorové a časové charakteristiky horkých a studených vln v simulacích klimatických modelů
Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kyselý Jan
Období řešení projektu: 2016-2018

GA17-07027S
Analýza elektromagnetických projevů bouřkové aktivity za použití pozemních a satelitních měření ve více bodech či více přístroji současně
Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kolmašová Ivana
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-07043S
Dálkové vazby - hlavní stavební kameny atmosférické cirkulace
Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Beranová Romana
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-08772S
Experimentální a numerická analýza vlnově-částicových interakcí ve slunečním větru a v magnetosheathu
Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Souček Jan
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-23773S
Extremita a prediktabilita srážkových událostí v závislosti na jejich vlastnostech a podmínkách v atmosféře
Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Müller Miloslav
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-06818Y
Heliosférická pozorování s využitím k předpovídání kosmického počasí
Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Krupař Vratislav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-06065S
Variace slunečního větru a jejich vazba na dynamiku magnetosféry Země
Příjemce: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vandas Marek; Šimůnek Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

GF17-33751L
Vliv kinetické energie deště na uvolňování a transport půdních částic
Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Chládová Zuzana
Období řešení projektu: 2017-2019