Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 43

GA MZe

QK1910056
Dlouhodobý test aplikace biocharu vyrobeného z odpadní biomasy do zemědělské půdy za účelem řešení problematiky sucha v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech České republiky

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pohořelý Michael
Období řešení projektu: 2019-2023
Obor OECD: Energy and fuels

GA TA ČR

TH04030103
Komplexní řešení popílkového hospodářství pro zařízení na energetické využití odpadů

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šyc Michal
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Energy and fuels

TK02010035
Identifikace zdrojů znečistění ovzduší založená na profilu organických sloučenin

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sýkora Jan; Horník Štěpán; Michálková Lenka; Pokorná Petra; Schwarz Jaroslav
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Energy and fuels

TN01000048
Biorafinace jako oběhové technologie

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šolcová Olga; Hrouzek Pavel; Hobza Roman; Červený Jan; Lukavský Jaromír
Období řešení projektu: 2019-2020

GA ČR

GA19-09518S
Dynamika nestacionárních dějů v plyno-kapalinových soustavách

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Růžička Marek
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Chemical process engineering

GJ19-21114Y
Mechanická teorie dynamicky aktivovaných zemětřesení

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pařez Stanislav
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Geology

GA MK

DG18P02OVV048
Výzkum a vývoj pokročilých technik čištění knih a rukopisů

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Smolík Jiří; Fajgar Radek; Jandová Věra; Mašková Ludmila; Ondráček Jakub; Ondráčková Lucie
Období řešení projektu: 2018-2022
Obor OECD: Arts, Art history

GA MPO

FV30300
Získávání a využití rostlinných látek s účinky proti stresovým a jiným neurodegenerativním chorobám

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sajfrtová Marie
Období řešení projektu: 2018-2021

GA MZe

QK1820175
Zpracování zbytkové biomasy kombinovanou termolýzou na pokročilé energetické nosiče a půdní aditiva

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pohořelý Michael
Období řešení projektu: 2018-2020

GA MŠk

EF16_026/0008413
Strategické partnerství pro environmentální technologie a produkci energie

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Ústav výzkumu globální změny v. v. i.
Řešitel: Šyc Michal; Marek Michal V.
Období řešení projektu: 2018-2022
Obor OECD: Energy and fuels

LTC18068
Určování zdrojů organického aerosolu pomocí dat z AMS a aethalometru

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Schwarz Jaroslav
Období řešení projektu: 2018-2021
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences

GA TA ČR

TH03020119
Materiálová transformace čistírenského kalu na hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pohořelý Michael; Bičáková Olga
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Energy and fuels

TH03020313
Využití nanoaditiv pro zvýšení účinnosti přenosu tepla a chladu u teplosměnných kapalin

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Tihon Jaroslav; Pěnkavová Věra; Hrubý Jan; Čenský Miroslav; Kordík Jozef; Trávníček Zdeněk; Halamíček Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Chemical process engineering

TH03030388
Elektrochemické metody čištění odpadních vod z energetického využití odpadů

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Klusoň Petr; Krystyník Pavel; Šyc Michal
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

TJ01000249
Vývoj víceúčelového extrakčního zařízení pro zpracování odpadů z vinařství na produkty s vysokou přidanou hodnotou

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Topiař Martin; Cerhová Marie; Zachová Zdeňka
Období řešení projektu: 2018-2019
Obor OECD: Chemical engineering (plants, products)

GA ČR

GA18-02079S
Vliv expozice nanočásticím na změny v DNA u lidské populace

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ždímal Vladimír
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-05484S
Čištění spalin membránovými procesy

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Izák Pavel
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-15613S
Integrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické štěpení vody a environmentalní fotokatalýzu

Příjemce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bakardjieva Snejana; Fajgar Radek; Lančok Adriana
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Nano-materials (production and properties)

GA18-19519S
Oxidické katalyzátory pro rozklad NO bez použití redukčního činidla

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jirátová Květa
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Chemical process engineering

GJ18-15065Y
Mokrá depozice atmosférického aerosolu horizontálními hydrometeory

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Zíková Naděžda
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences

GA MPO

FV20061
Vývoj in vitro diagnostických souprav založených na histaminových derivátech steroidů

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Storch Jan
Období řešení projektu: 2017-2020

GA MŠk

EF16_013/0001315
ACTRIS-CZ RI

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ždímal Vladimír
Období řešení projektu: 2017-2021

EF16_027/0007931
ÚCHP Mobilita

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šyc Michal
Období řešení projektu: 2017-2020

LTC17010
Studie účinnosti dodávky léků dávkovaných aerosolovými inhalátory na cílové místo v dýchacím ústrojí

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ždímal Vladimír
Období řešení projektu: 2017-2019

LTC17051
Evropská antroposféra jako zdroj surovin

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šyc Michal
Období řešení projektu: 2017-2020

GA TA ČR

TH02010268
Nové progresivní mobilní jednotky pro termickou degradaci odpadu

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Veselý Václav
Období řešení projektu: 2017-2019

TH02010349
Nová aditiva pro zvýšení podílu R-materiálu v asfaltových směsích

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sobek Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

TJ01000297
Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Brányiková Irena; Čermáková Lenka
Období řešení projektu: 2017-2019

GA ČR

GA17-00089S
Separace racemických směsí membránovými procesy

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Izák Pavel; Brožová Libuše
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-02578S
Elektronově deficitní [n]fenaceny jako nové organické polovodiče: syntéza, funkcionalizace, charakterizace a studium tenkých filmů

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Církva Vladimír; Pfleger Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05421S
Nové účinné membrány pro efektivní separace H2 / CO2 (HySME)

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Izák Pavel
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05838S
Použití ruthenium-sacharidových konjugátů jako cytostatických léčiv se zvýšenou účinností vůči rakovinovým buňkám

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pinkas Jiří; Karban Jindřich
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-08389S
Pokročilá příprava katalyticky aktivních oxidů na kovových nosičích s využitím plazmové depozice a chemických metod

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čada Martin; Jirátová Květa
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-18203S
Stereodirektivní efekty zavedení fluoru do poloh C-3 a C-4 2-azido-2-deoxy-hexopyranosových donorů

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Karban Jindřich
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-19798S
Termodynamická studie vzniku sekundárních aerosolů: role terpenů

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Wagner Zdeněk;
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-22490S
Nové přípravy katalyzátorů pro klíčové hydrorafinační reakce

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kaluža Luděk
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-25100S
Geometricky a chemicky strukturované povrchy: od rovnováhy k dynamice

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Malijevský Alexandr
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-03367Y
Membránová separace benzínových par ze vzduchu a její optimalizace

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Petrusová Zuzana; Petrusová Zuzana
Období řešení projektu: 2017-2019

GA MPO

FV10082
Nové stacionární fáze pro chromatografickou separaci chirálních látek

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Storch Jan; Koval Dušan
Období řešení projektu: 2016-2019

FV10226
Vývoj technologie pro recyklaci kovů ze strusky s vysokou účinností

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šyc Michal;
Období řešení projektu: 2016-2019

GA MV

VI20162019037
Pokročilý identifikační element pro rozpoznání archiválií

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Klusoň Petr
Období řešení projektu: 2016-2019

GA TA ČR

TG01010097
GAMA Centrum ÚCHP

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sýkora Jan
Období řešení projektu: 2015-2019

TE01020080
Centrum kompetence pro výzkum biorafinací

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šolcová Olga; Vosátka Miroslav
Období řešení projektu: 2012-2019
Obor OECD: Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials