Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 33

GA MPO

FV40126
Pokročilé sorbenty pro separaci mikroplastů a mikropolutantů z vod

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šolcová Olga
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

FV40252
Vývoj zařízení a postupu pro tvorbu mikročástic pomocí superkritického antisolventu

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sajfrtová Marie
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Chemical engineering (plants, products)

GA MZe

QK1910056
Dlouhodobý test aplikace biocharu vyrobeného z odpadní biomasy do zemědělské půdy za účelem řešení problematiky sucha v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech České republiky

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pohořelý Michael
Období řešení projektu: 2019-2023
Obor OECD: Agriculture

GA MŠk

8J19FR033
Design, formulace a charakterizace nových iontových médií pro skladování a přenos tepelné a elektrické energie

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bendová Magdalena
Období řešení projektu: 2019-2020
Obor OECD: Physical chemistry

LTC19049
Charakterizace biologických vlastností karbosilanových dendrimerů a jejich potenciální využití v oblasti nádorové terapie

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Strašák Tomáš
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Medicinal chemistry

GA TA ČR

TH04030103
Komplexní řešení popílkového hospodářství pro zařízení na energetické využití odpadů

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šyc Michal; Hykš Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Energy and fuels

TK02010035
Identifikace zdrojů znečistění ovzduší založená na profilu organických sloučenin

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sýkora Jan; Horník Štěpán; Michálková Lenka; Pokorná Petra; Schwarz Jaroslav
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Energy and fuels

TK02020149
Efektivní využití odpadů z čistíren odpadních vod – integrace energetického a materiálového využití čistírenského kalu

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šyc Michal; Václavková Šárka
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: Energy and fuels

TN01000007
Národní centrum pro energetiku

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Punčochář Miroslav; Svoboda Karel; Šyc Michal; Gabriel Dušan; Chomát Miroslav; Luxa Martin; Masák Jan; Šimurda David; Vinš Václav
Období řešení projektu: 2019-2020
Obor OECD: Energy and fuels

TN01000048
Biorafinace jako oběhové technologie

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Hudzieczek; Botanický ústav AV ČR, v. v. i.; Hrouzek; Ústav výzkumu globální změny v. v. i.
Řešitel: Šolcová Olga; Hanika Jiří; Kaštánek František; Soukup Karel; Šyc Michal; Topka Pavel; ; Hobza Roman; Maršálek Blahoslav; Lukavský Jaromír; ; Prášil Ondřej; Červený Jan
Období řešení projektu: 2019-2020
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

GA ČR

GA19-09518S
Dynamika nestacionárních dějů v plyno-kapalinových soustavách

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Růžička Marek
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Chemical process engineering

GA19-19245S
Studie biokatalýzy v superkritickém oxidu uhličitém: obohacení rostlinných olejů esenciálními mastnými kyselinami

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sovová Helena
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Chemical engineering (plants, products)

GC19-23760J
Vývoj nových organicko-anorganických kompozitních materiálů na bázi dendrimerů jako efektivních sorbentů plynů a par

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Setničková Kateřina
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Organic chemistry

GJ19-06110Y
Receptorové modelování atmosférického aerosolu na základě dat s různým časovým rozlišením

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pokorná Petra
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences

GJ19-08153Y
Eliminace léčiv a endokrinních disruptorů z vody pomocí membránových procesů

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Gaálová Jana
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Polymer science

GJ19-21114Y
Mechanická teorie dynamicky aktivovaných zemětřesení

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pařez Stanislav
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Geology

GA MK

DG18P02OVV048
Výzkum a vývoj pokročilých technik čištění knih a rukopisů

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Smolík Jiří; Fajgar Radek; Jandová Věra; Mašková Ludmila; Ondráček Jakub; Ondráčková Lucie
Období řešení projektu: 2018-2022
Obor OECD: Arts, Art history

GA MPO

FV30300
Získávání a využití rostlinných látek s účinky proti stresovým a jiným neurodegenerativním chorobám

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sajfrtová Marie
Období řešení projektu: 2018-2021

GA MZe

QK1820175
Zpracování zbytkové biomasy kombinovanou termolýzou na pokročilé energetické nosiče a půdní aditiva

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pohořelý Michael
Období řešení projektu: 2018-2020

GA MŠk

EF16_026/0008413
Strategické partnerství pro environmentální technologie a produkci energie

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Ústav výzkumu globální změny v. v. i.
Řešitel: Šyc Michal; Marek Michal V.
Období řešení projektu: 2018-2022
Obor OECD: Energy and fuels

LTC18068
Určování zdrojů organického aerosolu pomocí dat z AMS a aethalometru

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Schwarz Jaroslav
Období řešení projektu: 2018-2021
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences

GA TA ČR

TH03020119
Materiálová transformace čistírenského kalu na hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pohořelý Michael; Bičáková Olga
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Energy and fuels

TH03020313
Využití nanoaditiv pro zvýšení účinnosti přenosu tepla a chladu u teplosměnných kapalin

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Tihon Jaroslav; Pěnkavová Věra; Hrubý Jan; Čenský Miroslav; Kordík Jozef; Trávníček Zdeněk; Halamíček Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Chemical process engineering

TH03030388
Elektrochemické metody čištění odpadních vod z energetického využití odpadů

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Klusoň Petr; Krystyník Pavel; Šyc Michal
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

GA ČR

GA18-02079S
Vliv expozice nanočásticím na změny v DNA u lidské populace

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ždímal Vladimír
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-05484S
Čištění spalin membránovými procesy

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Izák Pavel
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-15613S
Integrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické štěpení vody a environmentalní fotokatalýzu

Příjemce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bakardjieva Snejana; Fajgar Radek; Lančok Adriana
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Nano-materials (production and properties)

GA18-19519S
Oxidické katalyzátory pro rozklad NO bez použití redukčního činidla

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jirátová Květa
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Chemical process engineering

GJ18-15065Y
Mokrá depozice atmosférického aerosolu horizontálními hydrometeory

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Zíková Naděžda
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences

GA MPO

FV20061
Vývoj in vitro diagnostických souprav založených na histaminových derivátech steroidů

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Storch Jan
Období řešení projektu: 2017-2020

GA MŠk

EF16_013/0001315
ACTRIS-CZ RI

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ždímal Vladimír
Období řešení projektu: 2017-2021

EF16_027/0007931
ÚCHP Mobilita

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šyc Michal
Období řešení projektu: 2017-2020

LTC17051
Evropská antroposféra jako zdroj surovin

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šyc Michal
Období řešení projektu: 2017-2020