Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu

Data ze dne: 21.02.2020 v 16:02:33

GA MK

DG16P02H024
GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny
Příjemce: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pilát Štefan
Období řešení projektu: 2016-2020