Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 1

GA MK

DG16P02H024
GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny

Příjemce: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pilát Štefan
Období řešení projektu: 2016-2020