Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 80

GA MPO

FV40095
Smart Fertilizers

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Prell Aleš
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Chemical engineering (plants, products)

GA ČR

GA19-00043S
Aryl-sulfotrasferasy a jejich využití v přípravě sulfatovaných metabolitů

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Petrásková Lucie
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology

GA19-00091S
Prozkoumání α-L-rhamnosyl-β-D-glukosidas — enzymů rozvíjejících se v potravinářství

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kotík Michael
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Agricultural biotechnology and food biotechnology

GA19-02261S
Definované komponenty bakteriálních stěn jako slizniční imunomodulátory chránící před vývojem alergického zánětu

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kozáková Hana
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Immunology

GA19-04607S
Objasnění role acylované domény v interakci adenylát cyklázového toxinu bakterie Bordetella pertussis s cílovou membránou

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mašín Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Microbiology

GA19-05649S
Překonání nádorové chemoresistence polymerními konjugáty zajišťujících selektivní transport cytostatik a inhibitorů Pg-p a STAT3 do solidních nádorů

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kovář Marek; Kostka Libor
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Oncology

GA19-08294S
Mikrobiota trávicího traktu a zánět střev hostitele. Mechanismus bakteriálního a butyrátového účinku při zmírnění následků dysbiózy

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hudcovic Tomáš
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Physiology (including cytology)

GA19-10907S
Analytická chemie směsných mikrobiálních infekcí

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Havlíček Vladimír
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Analytical chemistry

GA19-12338S
Role nekódujícího RNomu ve fyziologii a virulenci lidského patogena Bordetella pertussis

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Večerek Branislav
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Microbiology

GA19-12607S
Růst a buněčný cyklus – regulace vstupu do buněčného cyklu a výstupu z něj

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bišová Kateřina
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Genetics and heredity (medical genetics to be 3)

GA19-12695S
Interakce faktorů virulence bakterie Bordetella pertussis s hostitelskými buňkami

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Osička Radim
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Microbiology

GA19-12956S
Klíčové aspekty mykobakteriální transkriprce: SigA, podjednotka RNAP rozpoznávající promotor a její nově identifikovaný vazebný partner

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Krásný Libor
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Microbiology

GA19-14872S
Arbuskulárně mykorhizní houby v konvenčně obdělávaných půdách: trosečníci, pomocníci nebo příživníci?

Příjemce: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Janoušková Martina; Jansa Jan
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Microbiology

GA19-16084S
Mapování přístupnosti proteinového povrchu kombinací hmotnostní spektrometrie a radikálového značení

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Novák Petr
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Analytical chemistry

GC19-21649J
Lov na zabijáka orlů - výzkum cyanotoxinu způsobujícího ptačí vakuolární myelinopatii

Příjemce: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mareš Jan; Hrouzek Pavel
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Microbiology

GJ19-17868Y
Koexistence quorum sensingu a inhibice quorum sensingu u sinic: Závody ve zbrojení nebo spolupráce?

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Saurav Kumar
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Microbiology

GJ19-20728Y
Modelování aktivace lidských vápníkových kanálů zavislých na koncentraci uvolněneho vapníku.

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bonhenry Daniel
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Physical chemistry

GX19-27630X
Součinnost toxinů ve virulenci Bordetella pertussis

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šebo Peter
Období řešení projektu: 2019-2023
Obor OECD: Microbiology

GX19-29225X
Provázaná biogeneze fotosystémů I a II: společně zrozeni ke společné práci

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Komenda Josef
Období řešení projektu: 2019-2023
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology

GA MPO

EG17_107/0011449
Výzkumné a vývojové aktivity společnosti TriLAB Group s.r.o. využívající technologie 3D tisku s delta kinematikou pro nové aplikace 3D tisku

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Novák Petr
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

GA ČR


Společenstva bakterií, účastnící se biogeochemických procesů v lesních půdách: od kořenů po opad

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Štursová Martina
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Ecology

GA18-00121S
Role opticky čistých flavonolignanů v kardiovaskulárních účincích silymarinu

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Valentová Kateřina
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Pharmacology and pharmacy

GA18-00132S
Inter-individuální variabilita v metabolismu flavonolignanů silymarinu u lidí

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Valentová Kateřina
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Toxicology

GA18-00150S
Minoritní a neobvyklé flavonolignany: Chemo-enzymatická příprava a farmakologická aktivita

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Křen Vladimír
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Biochemical research methods

GA18-00184S
Nové proteiny "nitrilasové nadrodiny" u Basidiomycot: studium jejich aktivit a možných funkcí v biodegradaci kyanidu a nitrilů

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Martínková Ludmila
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Biochemical research methods

GA18-01163S
Spontánní endotelizace nových bioaktivních povrchů decelularizovaných cévních štěpů

Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bačáková Lucie; Křen Vladimír; Riedel Tomáš
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)

GA18-01486S
Role arbuskulární mykorhizní symbiózy v rostlinné invazi - změny v diverzitě mykorhizních hub a v tocích živin připsatelné rostlinné invazi

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Řezáčová Veronika
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Plant sciences, botany

GA18-02014S
Důkladná analýza úlohy dříve přehlížených faktorů v mechanismu pročítání stop kodónů u člověka

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Valášek Leoš Shivaya
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology

GA18-02993S
Úloha mikrobioty v regulaci extraadrenální steroidogeneze a lokálního metabolismu glukokortikoidů během stresu

Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pácha Jiří; Hudcovic Tomáš
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-04892S
Arbuskulární mykorrhiza a organický dusík v půdě – síť hráčů a vztahů

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jansa Jan
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-07748S
Regulace buněčného dělení pneumokoka prostřednictvím fosforylace proteinů

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Doubravová Linda
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Microbiology

GA18-07822S
Strategie adaptace eukaryotického fytoplanktonu na nedostatek železa

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Prášil Ondřej
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Microbiology

GA18-08803S
Mikrobiota symbiontů herbivorního hmyzu: klíč k pochopení hostitelské specializace?

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kolařík Miroslav
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Entomology

GA18-11908S
Mechanismus tvorby perinukleárních aktinových vláken a jejich vliv na invazivitu a metastatický potenciál nádorových buněk

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vomastek Tomáš; Plachý Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology

GA18-12973S
Komplexy IL-2 s muteiny mAb JES6-1 mající různou afinitou k IL-2: hledání varianty s nejvíce selektivní stimulační aktivitou pro Treg buňky in vivo

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kovář Marek
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Immunology

GA18-13254S
Stresové odpovědi bakteriálního degradéra toxických polutantů Rhodococcus erythropolis

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pátek Miroslav
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Microbiology

GA18-14445S
Oxidace látek produkovaných fytoplanktonem a její vliv na ekotoxicitu a úpravu vody koagulací

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cajthaml Tomáš; Pivokonský Martin
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

GA18-18079S
Identifikace buněčného receptoru pro toxin RtxA z bakterie Kingella kingae a studium schopnosti RtxA narušit integritu orální epiteliální bariéry

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Osička Radim
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Microbiology

GA18-20020S
Mechanismy přeměny organické hmoty v půdě v Konžské pánvi na gradientu intenzity zemědělství

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Větrovský Tomáš
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Soil science

GA18-20621S
Interakce původce černého kašle s respiračním epitelem

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šebo Peter
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Microbiology

GA18-25706S
Společenstva bakterií, účastnící se biogeochemických procesů v lesních půdách: od kořenů po opad

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Štursová Martina
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Ecology

GA18-26191S
Společenstva hub v prostředí: využití nových molekulárních markerů a metaanalýz pro výzkum ekologie a biogeografie hub

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Větrovský Tomáš
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Ecology

GJ18-07015Y
Objasnění významu střevních bakterií a specifických bakteriálních kmenů pro postnatální růst myši za normálních nutričních podmínek a při podvýživě

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Schwarzer Martin
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Immunology

GJ18-14095Y
Aerobní anoxygenní fototrofové: jejich podíl na využití organického uhlíku za světla ve sladkovodních ekosystémech (AAPs rule!)

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Piwosz Kasia
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Microbiology

GJ18-26221Y
Význam bakterií v dekompozici polysacharidů v lesní půdě

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: López-Mondejár Rubén
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Microbiology

GA MŠk

EF16_013/0001777
ELIXIR-CZ: Budování kapacit

Příjemce: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Novák Petr; Schneider Bohdan; Vohradský Jiří
Období řešení projektu: 2017-2021
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

EF16_027/0007990
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pěnek Tomáš
Období řešení projektu: 2017-2020
Obor OECD: Microbiology

LTC17009
Karotenoidy a flavonoidy: interakce a hybridní antioxidanty

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Křen Vladimír
Období řešení projektu: 2017-2020

GA MPO

FV10155
Řasové biotechnologie pro potravinářství - příprava proteinů, polysacharidů a karotenů heterotrofní kultivací mikrořas se sníženým množstvím chlorofylu.

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kopecký Jan
Období řešení projektu: 2016-2020
Obor OECD: Environmental biotechnology related ethics

GA MŠk

LQ1604
BIOCEV - od základního k aplikovanému výzkumu

Příjemce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.; Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sedláček Radislav; Janata Jiří; Etrych Tomáš; Zemková Hana; Syka Josef; Truksa Jaroslav
Období řešení projektu: 2016-2020