Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 92

GA ČR

GA19-00043S
Aryl-sulfotrasferasy a jejich využití v přípravě sulfatovaných metabolitů

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Petrásková Lucie
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology

GA19-00091S
Prozkoumání α-L-rhamnosyl-β-D-glukosidas — enzymů rozvíjejících se v potravinářství

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kotík Michael
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Agricultural biotechnology and food biotechnology

GA19-04607S
Objasnění role acylované domény v interakci adenylát cyklázového toxinu bakterie Bordetella pertussis s cílovou membránou

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mašín Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Microbiology

GA19-08294S
Mikrobiota trávicího traktu a zánět střev hostitele. Mechanismus bakteriálního a butyrátového účinku při zmírnění následků dysbiózy

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hudcovic Tomáš
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Physiology (including cytology)

GA19-12695S
Interakce faktorů virulence bakterie Bordetella pertussis s hostitelskými buňkami

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Osička Radim
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Microbiology


Společenstva bakterií, účastnící se biogeochemických procesů v lesních půdách: od kořenů po opad

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Štursová Martina
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Ecology

GA18-00121S
Role opticky čistých flavonolignanů v kardiovaskulárních účincích silymarinu

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Valentová Kateřina
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Pharmacology and pharmacy

GA18-00132S
Inter-individuální variabilita v metabolismu flavonolignanů silymarinu u lidí

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Valentová Kateřina
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Toxicology

GA18-00150S
Minoritní a neobvyklé flavonolignany: Chemo-enzymatická příprava a farmakologická aktivita

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Křen Vladimír
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Biochemical research methods

GA18-00184S
Nové proteiny "nitrilasové nadrodiny" u Basidiomycot: studium jejich aktivit a možných funkcí v biodegradaci kyanidu a nitrilů

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Martínková Ludmila
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Biochemical research methods

GA18-01163S
Spontánní endotelizace nových bioaktivních povrchů decelularizovaných cévních štěpů

Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bačáková Lucie; Křen Vladimír; Riedel Tomáš
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)

GA18-02993S
Úloha mikrobioty v regulaci extraadrenální steroidogeneze a lokálního metabolismu glukokortikoidů během stresu

Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pácha Jiří; Hudcovic Tomáš
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-04892S
Arbuskulární mykorrhiza a organický dusík v půdě – síť hráčů a vztahů

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jansa Jan
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-07748S
Regulace buněčného dělení pneumokoka prostřednictvím fosforylace proteinů

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Doubravová Linda
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Microbiology

GA18-07822S
Strategie adaptace eukaryotického fytoplanktonu na nedostatek železa

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Prášil Ondřej
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Microbiology

GA18-08803S
Mikrobiota symbiontů herbivorního hmyzu: klíč k pochopení hostitelské specializace?

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kolařík Miroslav
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Entomology

GA18-11908S
Mechanismus tvorby perinukleárních aktinových vláken a jejich vliv na invazivitu a metastatický potenciál nádorových buněk

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vomastek Tomáš; Plachý Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology

GA18-12973S
Komplexy IL-2 s muteiny mAb JES6-1 mající různou afinitou k IL-2: hledání varianty s nejvíce selektivní stimulační aktivitou pro Treg buňky in vivo

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kovář Marek
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Immunology

GA18-13254S
Stresové odpovědi bakteriálního degradéra toxických polutantů Rhodococcus erythropolis

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pátek Miroslav
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Microbiology

GA18-14445S
Oxidace látek produkovaných fytoplanktonem a její vliv na ekotoxicitu a úpravu vody koagulací

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cajthaml Tomáš; Pivokonský Martin
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

GA18-18079S
Identifikace buněčného receptoru pro toxin RtxA z bakterie Kingella kingae a studium schopnosti RtxA narušit integritu orální epiteliální bariéry

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Osička Radim
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Microbiology

GA18-20020S
Mechanismy přeměny organické hmoty v půdě v Konžské pánvi na gradientu intenzity zemědělství

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Větrovský Tomáš
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Soil science

GA18-20621S
Interakce původce černého kašle s respiračním epitelem

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šebo Peter
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Microbiology

GA18-25706S
Společenstva bakterií, účastnící se biogeochemických procesů v lesních půdách: od kořenů po opad

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Štursová Martina
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Ecology

GA18-26191S
Společenstva hub v prostředí: využití nových molekulárních markerů a metaanalýz pro výzkum ekologie a biogeografie hub

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Větrovský Tomáš
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Ecology

GJ18-07015Y
Objasnění významu střevních bakterií a specifických bakteriálních kmenů pro postnatální růst myši za normálních nutričních podmínek a při podvýživě

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Schwarzer Martin
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Immunology

GJ18-26221Y
Význam bakterií v dekompozici polysacharidů v lesní půdě

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: López-Mondejár Rubén
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Microbiology

GA17-00027S
Velmi dlouhé mastné kyseliny z mikroorganizmů

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Řezanka Tomáš
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-03419S
Umělá epigenetika: Vývoj eukaryotického bioorthogonálního transkripčního systému pro manipulace genové exprese v buňce

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Krásný Libor; Hocek Michal
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05497S
Vysoce účinné způsoby likvidace hub hnědé hniloby, zejména S. lacrymans, vybranými formami radiace, ohřevu a nových fungicidů na bázi nanočástic

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Gabriel Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-06238S
Detailní analýza funkcí a regulačního potenciálu jednotlivých podjednotek lidského translačního iniciačního faktoru 3 a jejich dílčích pod-komplexů

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Valášek Leoš
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-06264S
Růst a dělení ve stabilních izotopech - více než metabolické značení

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bišová Kateřina
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-06991S
Konstrukce modelu regulační sítě řízené sigma faktory RNA polymerasy v Corynebacterium glutamicum

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pátek Miroslav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-07332S
Objasnění vlivu ileální mikroflóry v patogeneze roztroušené sklerózy

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hrnčíř Tomáš
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-08084S
Polymerní proléčiva působící jako endogenní vakcíny pro synergickou léčbu nádorů s použitím imunomodulace a blokády kontrolních bodů imunitní reakce

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Chytil Petr; Šírová Milada
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-08755S
Regulace distribuce molekul chlorofylu v buňkách sinic

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sobotka Roman
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-09869S
Střevní mikrobiom ve farmakoterapii chorob zažívacího traktu

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kverka Miloslav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-09946S
Půdní biofilmy tvořené spolupracujícími mikroorganismy: jejich vznik a dynamika v heterogenním prostředí

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hršelová Hana
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-11275S
Význam nespecifické, na glykanech závislé a specifické protektivity IgA protilátek při bakteriální infekci experimentálních zvířat

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Městecký Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-12166S
Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě

Příjemce: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Püschel David; Jansa Jan
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-13283S
Cílená inhibice metastatického procesu pomocí biodegradabilních polymerních konjugátů nesoucích MMP inhibitory a cytostatika

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ulbrich Karel; Kovář Marek
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-18917S
Interakce řas a predátorů: Jak vycítit a reagovat na hrozbu

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Giordano Mario
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-20110S
Struktura a funkce mikrobiálních společenstev v odumřelém dřevě

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Brabcová Vendula
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-20286S
Fyziologie hibernace netopýrů s ohledem na dopad mnohočetných stresorů

Příjemce: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Martínková Natália; Kolařík Miroslav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-23794S
Nové geny pro degradaci aromatických uhlovodíků ve vysoce kontaminovaném prostředí

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Brennerová Mária
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-02363Y
Fotoprotekce a dynamika světlosběrných proteinů u řas: od živých buněk k proteoliposómům

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Belgio Erica
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-06632Y
Mechanismy působení střevní fungální mikrobioty na patogenezi idiopatických střevních zánětů

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Klimešová Klára
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-13436Y
Unikátní mechanismy v biosyntéze sekundárních metabolitů produkovaných aktinomycetami

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kameník Zdeněk
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-14413Y
Výzkum mechanismů signalizace G proteinu β2-adrenergním receptorem

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bondar Alexey
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-15678Y
Potenciál mikroorganismů biodegradovat antimikrobiální látky

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Petrů Klára
Období řešení projektu: 2017-2019