Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 91

GA ČR

GBP108/12/G043
Mikro- a nanokrystalické materiály s vysokým podílem rozhraní pro moderní strukturní aplikace, biodegradabilní implantáty a uchovávání vodíku
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lejček Pavel
Období řešení projektu: 2012-2018

GBP108/12/G108
Příprava, modifikace a charakterizace materiálů zářením
Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vacík Jiří; Bačáková Lucie; Kromka Alexander
Období řešení projektu: 2012-2018

GBP201/12/G028
Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Schnabl Martin
Období řešení projektu: 2012-2018

GB14-37427G
Centrum spintroniky
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jungwirth Tomáš
Období řešení projektu: 2014-2018

GB14-36566G
Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Landa Michal; Strunz Pavel; Chráska Tomáš; Tomáš Ivan
Období řešení projektu: 2014-2018

GF16-34856L
Atomární a elektronické vlastnosti hetero-struktur grafén-diamant
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Rezek Bohuslav
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-09142S
Dynamika krystalové mříže a dielektrická odezva v tetragonálních oxidech se strukturou wolframového bronzu
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Buixaderas Elena
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-03085S
Elektrochemické a korozní vlastnosti Heuslerovy slitiny typu Fe2ZrSi
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cháb Vladimír; Hromadová Magdaléna
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-12757S
Feroelektrické vlastnosti biologických struktur
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pokorný Jan
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-06422S
Feromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémech
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Míšek Martin
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-22092S
Fluoridové nanostrukturní tenké vrstvy s význačnými optickými a luminiscenčními vlastnostmi
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lančok Ján
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-12960S
Generátor záření ve střední infračervené oblasti o vysokém průměrném výkonu
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mocek Tomáš
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-12355S
Křemíkové nanodrátky pro třídimenzionální nanoelektroniku
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Červenka Jiří
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-03593S
Magnetismus f-elektronových intermetalik
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Andreev Alexander V.
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-14599S
Mechanismy plastické deformace a dvojčatová rozhraní v hexagonálních kovech
Příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ostapovets Andriy; Paidar Václav
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-07036S
Mechanismy urychlení iontů v deuteriových z-pinčích
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Krása Josef
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-11769S
Nitridové heterostruktury pro rychlou detekci ionizujícího záření
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hospodková Alice
Období řešení projektu: 2016-2018

GC16-10429J
Optické, elektrické a magnetické vlastnosti ZnO nanostruktur
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Remeš Zdeněk
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-04340S
Oxidové nanomagnety, jejich vlastnosti a interakce s biologickými systémy
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kaman Ondřej
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-00043S
Pokročilá funkcionalita materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí dopování
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Straka Ladislav
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-10035S
Příprava farmaceutických kokrystalů a určování jejich krystalové struktury kombinací monokrystalové elektronové a RTG práškové difrakce
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Palatinus Lukáš
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-15569S
Rychlé tenkovrstvé scintilátory pro 2D-zobrazování s vysokým rozlišením
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Nikl Martin
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-12150S
Samouspořádávající se vícefunkční fotosenzitivní materiály
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hamplová Věra
Období řešení projektu: 2016-2018

GJ16-09692Y
Studium vlivu fotonických struktur na fotoluminiscenci křemíkových center v diamantu
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ondič Lukáš
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-20264S
Zlepšení únavových vlastností sliti s tvarovou pamětí NiTi pro jejich širší využitelnost
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Heller Luděk
Období řešení projektu: 2016-2018

GA17-13427S
Detekční mechanismy na chemirezistorech s citlivou vrstvou na bázi nanostrukturovaných oxidů
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lančok Ján
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-15319S
Diamantová mikroelektrodová pole pro duální monitorování nervových signálů
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Taylor Andrew; Krůšek Jan
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05259S
Elektronické vlastnosti dopovaného diamantu ve vysokých elektrických polí
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mortet Vincent
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-18702S
Heterostruktury 2D a 3D materiálů pro přeměnu solární energie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Frank Otakar; Fejfar Antonín
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-19910Y
Heuslerovy slitiny na bázi Mn pro spintronické aplikace
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cichoň Stanislav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-23196S
In situ měření a modelování solvatačních procesů léčivých látek
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Rohlíček Jan
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-09161S
Krystalové struktury, chemismus a stabilita arseničnanových a síranových minerálů
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Plášil Jakub
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-00973S
Lipidová kubická fáze pro podávání léků a nanokrystalizaci
Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Filippov Sergey K.; Angelov Borislav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-19968S
Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech (LEEFAB)
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Potocký Štěpán
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-09933S
Lokální struktura a procesy zachycování nábojů v nových scintilačních materiálech s uzpůsobeným složením
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Laguta Valentyn
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05360S
Lomové vlastnosti amorfních a krystalických materiálů stanovené pomocí nanoindentace a fokusovaného iontového svazku v malém měřítku
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bočan Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05167s
Micro/nano-pružinou zesílená fotoakustická detekce: přístroje, metody a aplikace
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Zelinger Zdeněk; Chalupský Jaromír
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-20008S
Nové fotokatodové a photoanodové materiály pro solární rozklad vody
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hubička Zdeněk
Období řešení projektu: 2017-2019

GC17-00393J
Parametrická reprezentace a stochastické 3D modelování mikrostruktury zrn polykrystalických materiálů s užitím kótovaných náhodných mozaik
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kopeček Jaromír
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-12925S
Pevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa: Víceškálový přístup
Příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Plešek Jiří; Vackář Jiří; Rozložník Miroslav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-08389S
Pokročilá příprava katalyticky aktivních oxidů na kovových nosičích s využitím plazmové depozice a chemických metod
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čada Martin; Jirátová Květa
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-01137S
Přenos elektronu v (bio)molekulárních systémech: časově rozlišená vibrační spektroskopie a teorie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vlček Antonín; Kloz Miroslav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-22899S
Symetrie v teorii strun a konformní teorie pole
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Schnabl Martin
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-06479S
Syntéza, charakterizace a uzpůsobování vlastností luminiscenčních nanokompozitů
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mihóková Eva
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-03662S
Terahertzová vodivost v polovodičových nanostrukturách: fundamentální aspekty transportu a lokalizace náboje
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kužel Petr
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-04412S
Transport náboje a fázové přechody v oxidech kobaltu studované s využitím terahertzové spektroskopie
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Němec Hynek
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-24210Y
Určování elektrostatického potenciálu jednotlivých molekul pomocí mikroskopu atomárních sil
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Švec Martin
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-00062S
Vysvětlení modulovaných struktur Heuslerových slitin
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Heczko Oleg; Landa Michal
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05076S
Vznik života na Zemi a ve vesmíru - experiment a teorie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ferus Martin; Šponer Judit E.; Juha Libor
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-26041Y
Změny opto-elektronických vlastností organicko-anorganických halogenidových perovskitů při osvětlení
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ledinský Martin
Období řešení projektu: 2017-2019