Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 106

GA ČR

GA18-02344S
Magnetismus a elektronová struktura v systémech na bázi uranu s nábojovým transferem

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kolorenč Jindřich
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA18-03834S
Jevy lokalizace v materiálech s tvarovou pamětí: experimenty a modelování

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šittner Petr; Sedlák Petr; Kružík Martin
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Applied mechanics

GA18-06110S
Biodegradabilní slitiny na bázi zinku s optimalizovanými korozními, mechanickými a biologickými vlastnostmi

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čapek Jaroslav
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-06240S
Spinový a orbitální magnetismus příměsí vzácných zemin

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Shick Alexander
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-07172S
Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech

Příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Turek Ilja; Máca František
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA18-09265S
Magnetoelektrická vazba a vysokofrekvenční vlastnosti multiferoik

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kamba Stanislav
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA18-09347S
Černé kovy a jejich použití pro senzory plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Novotný Michal
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Electrical and electronic engineering

GA18-09560S
Plazmová optika pro experimenty s ultraintenzivními lasery

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Batheja Deepak Kumar
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

GA18-10438S
Kvantitativní strukturní deskriptory pro standardní a modulované krystaly: systematika, interpretace a predikce krystalových struktur

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dušek Michal
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA18-10504S
Krystalografie21 - nová generace univerzálních nástrojů strukturní analýzy z difrakčních dat

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Petříček Václav
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Analytical chemistry

GA18-12761S
Termoelektrické magnetické sulfidy

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hejtmánek Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Materials engineering

GA18-13323S
Kompozitní nanočástice s magneticky a světelně řízeným uvolňováním biologicky aktivních látek

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kaman Ondřej
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Nano-materials (production and properties)

GA18-14497S
Funkční organické-anorganické nanostruktury vykazující samouspořádání

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Novotná Vladimíra
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-15613S
Integrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické štěpení vody a environmentalní fotokatalýzu

Příjemce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bakardjieva Snejana; Fajgar Radek; Lančok Adriana
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Nano-materials (production and properties)

GA18-17834S
Pokročilý in-situ monitoring strukturních změn opticky aktivních materiálů během laserového žíhání

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Novotný Michal
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Coating and films

GA18-24268S
Manipulace vlastností rozhraní oxidů přechodových kovů

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Holovský Jakub
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GC18-06970J
Formování heterovalentních rozhraní: kombinované studium GaP/Si heterostruktur metodou fotoemise a ab initio DFT výpočtů.

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Romanyuk Olexandr
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GJ18-11711Y
Cesta k diamantům s kvantovými rozměry

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Stehlík Štěpán
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Nano-materials (production and properties)

GJ18-17555Y
Podvojné halogenidy alkalického a čtyřmocného kovu: nové scintilační materiály pro radiační detektory

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Král Robert
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Materials engineering

GA17-00062S
Vysvětlení modulovaných struktur Heuslerových slitin

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Heczko Oleg; Landa Michal
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-00973S
Lipidová kubická fáze pro podávání léků a nanokrystalizaci

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Filippov Sergey K.; Angelov Borislav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-01137S
Přenos elektronu v (bio)molekulárních systémech: časově rozlišená vibrační spektroskopie a teorie

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vlček Antonín; Kloz Miroslav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-03662S
Terahertzová vodivost v polovodičových nanostrukturách: fundamentální aspekty transportu a lokalizace náboje

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kužel Petr
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-04412S
Transport náboje a fázové přechody v oxidech kobaltu studované s využitím terahertzové spektroskopie

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Němec Hynek
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05076S
Vznik života na Zemi a ve vesmíru - experiment a teorie

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ferus Martin; Šponer Judit E.; Juha Libor
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05167s
Micro/nano-pružinou zesílená fotoakustická detekce: přístroje, metody a aplikace

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Zelinger Zdeněk; Chalupský Jaromír
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05259S
Elektronické vlastnosti dopovaného diamantu ve vysokých elektrických polí

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mortet Vincent
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05360S
Lomové vlastnosti amorfních a krystalických materiálů stanovené pomocí nanoindentace a fokusovaného iontového svazku v malém měřítku

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bočan Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05547S
Přesné optické 3D senzory s aktivními optickými prvky

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pavlíček Pavel
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-06479S
Syntéza, charakterizace a uzpůsobování vlastností luminiscenčních nanokompozitů

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mihóková Eva
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-06716S
Stochastická termodynamika molekulárních systémů: od klasické ke kvantové

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Netočný Karel
Období řešení projektu: 2017-2019
Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

GA17-07559S
Zpracování inovativních intermetalik na bázi železa mechanickým legováním a slinováním v plazmatu

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kopeček Jaromír
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-08389S
Pokročilá příprava katalyticky aktivních oxidů na kovových nosičích s využitím plazmové depozice a chemických metod

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čada Martin; Jirátová Květa
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-09161S
Krystalové struktury, chemismus a stabilita arseničnanových a síranových minerálů

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Plášil Jakub
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-09933S
Lokální struktura a procesy zachycování nábojů v nových scintilačních materiálech s uzpůsobeným složením

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Laguta Valentyn
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-12925S
Pevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa: Víceškálový přístup

Příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Plešek Jiří; Vackář Jiří; Rozložník Miroslav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-13427S
Detekční mechanismy na chemirezistorech s citlivou vrstvou na bázi nanostrukturovaných oxidů

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lančok Ján
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-14840S
Elektronová struktura lanthanoidy dopovaných materiálů pro luminoforem transformované bílé elektroluminiscenční diody

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šipr Ondřej
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-15319S
Diamantová mikroelektrodová pole pro duální monitorování nervových signálů

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Taylor Andrew; Krůšek Jan
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-18702S
Heterostruktury 2D a 3D materiálů pro přeměnu solární energie

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Frank Otakar; Fejfar Antonín
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-19968S
Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech (LEEFAB)

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Potocký Štěpán
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-20008S
Nové fotokatodové a photoanodové materiály pro solární rozklad vody

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hubička Zdeněk
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-22899S
Symetrie v teorii strun a konformní teorie pole

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Schnabl Martin
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-23196S
In situ měření a modelování solvatačních procesů léčivých látek

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Rohlíček Jan
Období řešení projektu: 2017-2019

GC17-00393J
Parametrická reprezentace a stochastické 3D modelování mikrostruktury zrn polykrystalických materiálů s užitím kótovaných náhodných mozaik

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kopeček Jaromír
Období řešení projektu: 2017-2019

GC17-11494J
Multiferoické vlastnosti skyrmionových látek

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hlinka Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-19910Y
Heuslerovy slitiny na bázi Mn pro spintronické aplikace

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cichoň Stanislav
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-24210Y
Určování elektrostatického potenciálu jednotlivých molekul pomocí mikroskopu atomárních sil

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Švec Martin
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-26041Y
Změny opto-elektronických vlastností organicko-anorganických halogenidových perovskitů při osvětlení

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ledinský Martin
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-27338Y
Design elektrických p-n přechodů a přechodů kov-polovodič pomocí samouspořádaných monovrstev orientovaných dipolů

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vetushka Aliaksi
Období řešení projektu: 2017-2019