Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 129

GA ČR

GBP108/12/G043
Mikro- a nanokrystalické materiály s vysokým podílem rozhraní pro moderní strukturní aplikace, biodegradabilní implantáty a uchovávání vodíku
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lejček Pavel
Období řešení projektu: 2012-2018

GBP108/12/G108
Příprava, modifikace a charakterizace materiálů zářením
Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vacík Jiří; Bačáková Lucie; Kromka Alexander
Období řešení projektu: 2012-2018

GBP201/12/G028
Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Schnabl Martin
Období řešení projektu: 2012-2018

GA13-31783S
Studium procesu mezifázového přenosu náboje na borem a fosforem dopovaném diamantu v kontaktu s roztokem elektrolytu
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Nesládek Miloš; Kavan Ladislav
Období řešení projektu: 2013-2017

GB14-37427G
Centrum spintroniky
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jungwirth Tomáš
Období řešení projektu: 2014-2018

GB14-36566G
Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Landa Michal; Strunz Pavel; Chráska Tomáš; Tomáš Ivan
Období řešení projektu: 2014-2018

GA15-04121S
Aktuální otázky fyziky feroelektrických doménových rozhraní
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hlinka Jiří
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-01687S
Alotropní formy uhlíku: mikrobiologické studie
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kromka Alexander
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-05864S
Biokompatibilita dopovaných DLC vrstev připravených hybridní laserovou technologií
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jelínek Miroslav; Staňková Ľubica
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-08389S
Dielektrická a fononová spektroskopie multiferoik
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kamba Stanislav
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-15123S
Epitaxně stabilizované perovskitové feroelektricko-magnetické tuhé roztoky
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Tjunina Marina
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-02843S
Hybridní a kompozitní systémy založené na mesogenních látkách a nanočásticích
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Novotná Vladimíra
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-02964S
Interakce vysoce intenzivního laserového impulzu se speciálně navrženými terči jako zdroj energetických částic a záření
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Margarone Daniele
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-14259S
Kvantové kritické jevy v silně korelovaných elektronových systémech: konsistentní popis spektrálních a termodynamických vlastností
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Janiš Václav
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-03118S
Laditelný zdroj vysokoenergetického zaření z plazmového urychlovače pro rentgenové zobrazování s fázovým kontrastem
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ta Phuoc Kim
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-10088S
Magnetismus manganitových částic a jejich útvarů
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jirák Zdeněk
Období řešení projektu: 2015-2017

GC15-13174J
Mikromechanické resonátory s účelově měnitelnými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi použitelné pro různé biomateriálni a fyzikální snímače
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Stachiv Ivo
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-01953S
Nanokompozitní systémy plasmonických/magnetických nanočástic - grafenu - aromatických molekul pro zesílené Ramanské procesy
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kalbáč Martin; Vejpravová Jana
Období řešení projektu: 2015-2017

GC15-05872J
Nanorozměrné magnetické jevy vyvolané elektronovými korelacemi
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kolorenč Jindřich
Období řešení projektu: 2015-2017

GJ15-18300Y
Nové dopační koncepty v monokrystalických scintilátorech na bázi oxidů
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pejchal Jan
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-07172S
Optimalizace vlastností grafenu dopováním substitučními příměsemi: teorie a experiment
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Shick Alexander
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-13436S
Relativistické efekty v odezvě spinově polarizovaných elektronů na vnější pole
Příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Turek Ilja; Výborný Karel
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-12580S
Silikátová skla modifikovaná elektronovým svazkem
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jurek Karel
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-19672S
Síly a vodivost v molekulárních kontaktech
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-05095S
Studium elektronových procesů v molekulárních systémech pro organickou fotoniku
Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Toman Petr; Kratochvílová Irena
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-13778S
Studium epitaxních jevů ve feroelektrických nanovrstvách pomocí spektrální elipsometrie
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-01809S
Studium funkcionalizovaných nanočástic diamantu pro konverzi energie
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Rezek Bohuslav
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-00863S
Studium impulzních plazmatických systémů k depozici tenkých vrstev pro fotonické aplikace
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čada Martin
Období řešení projektu: 2015-2017

GC15-22102J
Studium kompozitních materiálů na bázi uhlíku s sp2 a sp3 hybridizacemi
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Varga Marián
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-04204S
Studium krystalových struktur projevujících polytypii
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-12653S
Validace a interpretace modulovaných struktur
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dušek Michal
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-00262S
Velmi vysoká pohyblivost hranice dvojčatění – základní podmínka pro jev magnetické tvarové paměti
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Heczko Oleg
Období řešení projektu: 2015-2017

GA15-03777S
Vnějšími podmínkami indukované změny elektronové struktury vedoucí ke vzniku nových magnetických fází
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Arnold Zdeněk
Období řešení projektu: 2015-2017

GF16-34856L
Atomární a elektronické vlastnosti hetero-struktur grafén-diamant
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Rezek Bohuslav
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-09142S
Dynamika krystalové mříže a dielektrická odezva v tetragonálních oxidech se strukturou wolframového bronzu
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Buixaderas Elena
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-03085S
Elektrochemické a korozní vlastnosti Heuslerovy slitiny typu Fe2ZrSi
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cháb Vladimír; Hromadová Magdaléna
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-12757S
Feroelektrické vlastnosti biologických struktur
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pokorný Jan
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-06422S
Feromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémech
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Míšek Martin
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-22092S
Fluoridové nanostrukturní tenké vrstvy s význačnými optickými a luminiscenčními vlastnostmi
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lančok Ján
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-12960S
Generátor záření ve střední infračervené oblasti o vysokém průměrném výkonu
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mocek Tomáš
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-12355S
Křemíkové nanodrátky pro třídimenzionální nanoelektroniku
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Červenka Jiří
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-03593S
Magnetismus f-elektronových intermetalik
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Andreev Alexander V.
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-14599S
Mechanismy plastické deformace a dvojčatová rozhraní v hexagonálních kovech
Příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ostapovets Andriy; Paidar Václav
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-07036S
Mechanismy urychlení iontů v deuteriových z-pinčích
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Krása Josef
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-11769S
Nitridové heterostruktury pro rychlou detekci ionizujícího záření
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hospodková Alice
Období řešení projektu: 2016-2018

GC16-10429J
Optické, elektrické a magnetické vlastnosti ZnO nanostruktur
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Remeš Zdeněk
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-04340S
Oxidové nanomagnety, jejich vlastnosti a interakce s biologickými systémy
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kaman Ondřej
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-00043S
Pokročilá funkcionalita materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí dopování
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Straka Ladislav
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-10035S
Příprava farmaceutických kokrystalů a určování jejich krystalové struktury kombinací monokrystalové elektronové a RTG práškové difrakce
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Palatinus Lukáš
Období řešení projektu: 2016-2018

GA16-15569S
Rychlé tenkovrstvé scintilátory pro 2D-zobrazování s vysokým rozlišením
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Nikl Martin
Období řešení projektu: 2016-2018