Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 97

GA ČR

GA20-04408S
Fosfinátové metal-organické sítě pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů

Příjemce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Demel Jan; Brázda Petr
Období řešení projektu: 2020-2022
Obor OECD: Nano-materials (production and properties)

GA KHP

UH0831
Nedestruktivní metody testování památek

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Žáková Martina
Období řešení projektu: 2019-2031

GA ČR

GA19-00579S
Pokročilá diagnostika reaktivního HiPIMS plazmatu pro depozici oxidových, nitridových a sulfidových vrstev

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čada Martin
Období řešení projektu: 2019-2021

GA19-00925S
Magnetické a magnetoakustické vlastnosti vysoceanizotropních intermetalických sloučenin

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Andreev Alexander V.
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA19-02545S
Disrupce elektrického proudu a disipace magnetické energie při urychlení elektronů a iontů v z-pinčovém plazmatu

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Krása Josef
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)

GA19-02584S
Modifikace néelovských a brownovských relaxačních vlastností nanočástic pro magnetické zobrazovací metody

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kaman Ondřej
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA19-03314S
Transformace planetárních atmosfér plazmatem a UV/XUV/rtg. zářením: Co můžeme očekávat na raných exoplanetách?

Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ferus Martin; Juha Libor; Šponer Judit E.; Krůs Miroslav
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Astronomy (including astrophysics, space science)

GA19-03564S
Inteligentní supramolekulární fotochromní nanostruktury

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bubnov Alexej
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Organic chemistry

GA19-03765S
Laditelná GHz-THz nelineární optika v polovodičových super-mřížkách

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pereira Mauro Fernandes
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA19-05259S
Kombinace pokročilé NMR spektroskopiie pevného stavu ultra-širokých čar s XRPD a výpočetní chemie pro zkoumaní organo-kovových a mřížkových materiálů

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kobera Libor; Rohlíček Jan
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Analytical chemistry

GA19-06433S
Spinový Seebeckův jev v magnetických nanokompositech na bázi obalených částic

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Knížek Karel; Buršík Josef
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA19-08032S
Strukturní základ chemie zeolitů: lokalizace aktivních míst a templátů v nanokrystalech zeolitů dynamickou elektronovou difrakční tomografií

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Palatinus Lukáš
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry

GA19-09671S
Pokročila epitaxe aniontově dopovaných perovskitů

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Tjunina Marina
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Materials engineering

GA19-09882S
Martenzitická transformace tenkých magnetických vrstev

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Heczko Oleg
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA19-13310S
Topologické excitované stavy elektronů ve feromagnetech

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lančok Ján
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA19-13525S
Kvantová koherence v systémech s elektronovými korelacemi: supravodivost a magnetismus v nanosoučástkách a objemových materiálech

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Janiš Václav
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA19-13659S
Rozhraní mezi tenkovrstvými chalkogenidy s obsahem železa a izolanty: vliv na strukturu, magnetismus a nekonvenční supravodivost.

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Honolka Jan
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA19-14523S
Stimulovaná emise a konkurenční procesy v optických centrech diamantu

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ondič Lukáš
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA19-16315S
Zkoumání elektronických stavů přechodných kovů v tetradymitech a jejich pásová struktura - porovnání 3d, 4d a 5d prvků.

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cháb Vladimír
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA19-23702S
Vývoj vodivosti skrze jednu molekulu z prvních principů

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vázquez Héctor
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA19-23986S
Směrem k funkčním a bezporuchovým 3D grafenovým strukturám

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Červenka Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)

GC19-02858J
Přenos náboje a mikrobiologické interakce hybridních nanostruktur oxidů kovů

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Remeš Zdeněk
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Materials engineering

GJ19-06342Y
Fundamentální aspekty superstrun

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lipinski Jusinskas Renann
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Particles and field physics

GJ19-07931Y
Magnetická struktura a elektronové vlastnosti nízkodimenzionálních a frustrovaných systémů s f-elektrony

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Henriques Margarida Isabel Sousa
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GJ19-09784Y
Nanokrystalické diamantové elektrody pro fotoelektrochemické aplikace: redukce CO2 a degradace organických kontaminantů ve vodě

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ashcheulov Petr
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GJ19-18623Y
Ab-initio spintronika v nekonvenčních magnetických materiálech

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Železný Jakub
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GX19-28375X
Terahertzové a neuromorfní paměti založené na antiferomagnetech

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jungwirth Tomáš
Období řešení projektu: 2019-2023
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GX19-28594X
Feroelektrické skyrmiony

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hlinka Jiří
Období řešení projektu: 2019-2023
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA KHP

UH0384
Efektivní využití odpadního tepla

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hejtmánek Jiří; Knížek Karel
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Particles and field physics

GA ČR

GA18-02344S
Magnetismus a elektronová struktura v systémech na bázi uranu s nábojovým transferem

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kolorenč Jindřich
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA18-03834S
Jevy lokalizace v materiálech s tvarovou pamětí: experimenty a modelování

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šittner Petr; Sedlák Petr; Kružík Martin
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Applied mechanics

GA18-05552S
Od jednotlivých křemíkových nanokrystalů k opticky a elektricky účinným multivrstvám

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kůsová Kateřina
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Nano-materials (production and properties)

GA18-06110S
Biodegradabilní slitiny na bázi zinku s optimalizovanými korozními, mechanickými a biologickými vlastnostmi

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čapek Jaroslav
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-06240S
Spinový a orbitální magnetismus příměsí vzácných zemin

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Shick Alexander
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-07172S
Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech

Příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Turek Ilja; Máca František
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA18-09265S
Magnetoelektrická vazba a vysokofrekvenční vlastnosti multiferoik

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kamba Stanislav
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA18-09347S
Černé kovy a jejich použití pro senzory plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Novotný Michal
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Electrical and electronic engineering

GA18-09560S
Plazmová optika pro experimenty s ultraintenzivními lasery

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Batheja Deepak Kumar
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

GA18-10438S
Kvantitativní strukturní deskriptory pro standardní a modulované krystaly: systematika, interpretace a predikce krystalových struktur

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dušek Michal
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GA18-10504S
Krystalografie21 - nová generace univerzálních nástrojů strukturní analýzy z difrakčních dat

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Petříček Václav
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Analytical chemistry

GA18-12761S
Termoelektrické magnetické sulfidy

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hejtmánek Jiří
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Materials engineering

GA18-13323S
Kompozitní nanočástice s magneticky a světelně řízeným uvolňováním biologicky aktivních látek

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kaman Ondřej
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Nano-materials (production and properties)

GA18-14497S
Funkční organické-anorganické nanostruktury vykazující samouspořádání

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Novotná Vladimíra
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-14789S
Vývoj a charakterizace vysoce účinných multikomponentních scintilátorů na bázi perovskitů

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pejchal Jan
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Materials engineering

GA18-15613S
Integrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické štěpení vody a environmentalní fotokatalýzu

Příjemce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bakardjieva Snejana; Fajgar Radek; Lančok Adriana
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Nano-materials (production and properties)

GA18-17834S
Pokročilý in-situ monitoring strukturních změn opticky aktivních materiálů během laserového žíhání

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Novotný Michal
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Coating and films

GA18-24268S
Manipulace vlastností rozhraní oxidů přechodových kovů

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Holovský Jakub
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GC18-06970J
Formování heterovalentních rozhraní: kombinované studium GaP/Si heterostruktur metodou fotoemise a ab initio DFT výpočtů.

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Romanyuk Olexandr
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

GJ18-11711Y
Cesta k diamantům s kvantovými rozměry

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Stehlík Štěpán
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Nano-materials (production and properties)

GJ18-17555Y
Podvojné halogenidy alkalického a čtyřmocného kovu: nové scintilační materiály pro radiační detektory

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Král Robert
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Materials engineering