Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 73

GA ČR

GA17-13427S
Detekční mechanismy na chemirezistorech s citlivou vrstvou na bázi nanostrukturovaných oxidů
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lančok Ján
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-15319S
Diamantová mikroelektrodová pole pro duální monitorování nervových signálů
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Taylor Andrew; Krůšek Jan
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05259S
Elektronické vlastnosti dopovaného diamantu ve vysokých elektrických polí
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mortet Vincent
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-14840S
Elektronová struktura lanthanoidy dopovaných materiálů pro luminoforem transformované bílé elektroluminiscenční diody
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šipr Ondřej
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-18702S
Heterostruktury 2D a 3D materiálů pro přeměnu solární energie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Frank Otakar; Fejfar Antonín
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-19910Y
Heuslerovy slitiny na bázi Mn pro spintronické aplikace
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cichoň Stanislav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-23196S
In situ měření a modelování solvatačních procesů léčivých látek
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Rohlíček Jan
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-09161S
Krystalové struktury, chemismus a stabilita arseničnanových a síranových minerálů
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Plášil Jakub
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-00973S
Lipidová kubická fáze pro podávání léků a nanokrystalizaci
Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Filippov Sergey K.; Angelov Borislav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-19968S
Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech (LEEFAB)
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Potocký Štěpán
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-09933S
Lokální struktura a procesy zachycování nábojů v nových scintilačních materiálech s uzpůsobeným složením
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Laguta Valentyn
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05360S
Lomové vlastnosti amorfních a krystalických materiálů stanovené pomocí nanoindentace a fokusovaného iontového svazku v malém měřítku
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bočan Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05167s
Micro/nano-pružinou zesílená fotoakustická detekce: přístroje, metody a aplikace
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Zelinger Zdeněk; Chalupský Jaromír
Období řešení projektu: 2017-2019

GC17-11494J
Multiferoické vlastnosti skyrmionových látek
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hlinka Jiří
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-20008S
Nové fotokatodové a photoanodové materiály pro solární rozklad vody
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hubička Zdeněk
Období řešení projektu: 2017-2019

GC17-00393J
Parametrická reprezentace a stochastické 3D modelování mikrostruktury zrn polykrystalických materiálů s užitím kótovaných náhodných mozaik
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kopeček Jaromír
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-12925S
Pevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa: Víceškálový přístup
Příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Plešek Jiří; Vackář Jiří; Rozložník Miroslav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-08389S
Pokročilá příprava katalyticky aktivních oxidů na kovových nosičích s využitím plazmové depozice a chemických metod
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čada Martin; Jirátová Květa
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-01137S
Přenos elektronu v (bio)molekulárních systémech: časově rozlišená vibrační spektroskopie a teorie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vlček Antonín; Kloz Miroslav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-22899S
Symetrie v teorii strun a konformní teorie pole
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Schnabl Martin
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-06479S
Syntéza, charakterizace a uzpůsobování vlastností luminiscenčních nanokompozitů
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mihóková Eva
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-03662S
Terahertzová vodivost v polovodičových nanostrukturách: fundamentální aspekty transportu a lokalizace náboje
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kužel Petr
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-04412S
Transport náboje a fázové přechody v oxidech kobaltu studované s využitím terahertzové spektroskopie
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Němec Hynek
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-24210Y
Určování elektrostatického potenciálu jednotlivých molekul pomocí mikroskopu atomárních sil
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Švec Martin
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-00062S
Vysvětlení modulovaných struktur Heuslerových slitin
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Heczko Oleg; Landa Michal
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05076S
Vznik života na Zemi a ve vesmíru - experiment a teorie
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ferus Martin; Šponer Judit E.; Juha Libor
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-26041Y
Změny opto-elektronických vlastností organicko-anorganických halogenidových perovskitů při osvětlení
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ledinský Martin
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-07559S
Zpracování inovativních intermetalik na bázi železa mechanickým legováním a slinováním v plazmatu
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kopeček Jaromír
Období řešení projektu: 2017-2019

GA18-07172S
Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech
Příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Turek Ilja; Máca František
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-06110S
Biodegradabilní slitiny na bázi zinku s optimalizovanými korozními, mechanickými a biologickými vlastnostmi
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čapek Jaroslav
Období řešení projektu: 2018-2020

GJ18-11711Y
Cesta k diamantům s kvantovými rozměry
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Stehlík Štěpán
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-15613S
Integrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické štěpení vody a environmentalní fotokatalýzu
Příjemce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bakardjieva Snejana; Fajgar Radek; Lančok Adriana
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-13323S
Kompozitní nanočástice s magneticky a světelně řízeným uvolňováním biologicky aktivních látek
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kaman Ondřej
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-10504S
Krystalografie21 - nová generace univerzálních nástrojů strukturní analýzy z difrakčních dat
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Petříček Václav
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-10438S
Kvantitativní strukturní deskriptory pro standardní a modulované krystaly: systematika, interpretace a predikce krystalových struktur
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dušek Michal
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-09265S
Magnetoelektrická vazba a vysokofrekvenční vlastnosti multiferoik
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kamba Stanislav
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-24268S
Manipulace vlastností rozhraní oxidů přechodových kovů
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Holovský Jakub
Období řešení projektu: 2018-2020

GJ18-17555Y
Podvojné halogenidy alkalického a čtyřmocného kovu: nové scintilační materiály pro radiační detektory
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Král Robert
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-17834S
Pokročilý in-situ monitoring strukturních změn opticky aktivních materiálů během laserového žíhání
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Novotný Michal
Období řešení projektu: 2018-2020

GA18-06240S
Spinový a orbitální magnetismus příměsí vzácných zemin
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Shick Alexander
Období řešení projektu: 2018-2020

GA MPO

FV10312
Biosenzory pro detekci bakteriální kontaminace pitné vody
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mortet Vincent; Sedláček Juraj
Období řešení projektu: 2016-2019

FV10081
Nízkoteplotní plazma pro humánní medicínu
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dejneka Alexandr
Období řešení projektu: 2016-2021

FV20350
Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lančok Ján
Období řešení projektu: 2017-2021

FV20580
Plošné optické struktury a ochranné prvky na bázi multivrstvých systémů
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mráček Tomáš; Hubička Zdeněk
Období řešení projektu: 2017-2021

GA MŠk

LO1409
Centrum pro analýzu materiálů
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lančok Ján
Období řešení projektu: 2015-2019

LO1603
Centrum technologie a pokročilé strukturní analýzy aplikačně významných materiálů
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dušek Michal
Období řešení projektu: 2016-2020

LQ1606
ELI Beamlines: Mezinárodní centrum Excelence
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hvězda Roman
Období řešení projektu: 2016-2020

LO1602
HiLASE: Superlasery pro reálný svět
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mocek Tomáš
Období řešení projektu: 2016-2020

EF15_003/0000437
Kosmologie, gravitace a temný sektor vesmíru
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Schnabl Martin
Období řešení projektu: 2016-2022

EF15_003/0000445
Pokročilá příprava funkčních materiálů: Od mono k bi- a tri-chromatické excitaci s použitím tvarovaných laserových pulsů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000445)
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mocek Tomáš
Období řešení projektu: 2016-2022