Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 24

GA MŠk

8J19AT038
Soudy a souzení v rakouské filosofii. Výzkum společných základů fenomenologie a analytické filosofie

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Janoušek Hynek
Období řešení projektu: 2019-2020
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

EF19_074/0014159
Vědomí ve hmotném světě

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mihálik Jakub
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: 1.7 Other natural sciences

LM2018101
Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.; Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pezlar Ivo; Holý Martin; Lhoták Martin; Prošek Martin
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: General literature studies

GA ČR

GA19-00355S
Duše a smrt: nejstarší eschatologické představy v antickém Řecku

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vítek Tomáš
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Religious studies

GA19-02741S
Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hoblík Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Religious studies

GA19-02938S
Raně novověký encyklopedismus v centru a na periferiích: Lavinheta, Apáczai Csere, Komenský, Leibniz

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pavlas Petr
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

GA19-03834S
Historický vývoj meteorologických teorií a terminologie v českých zemích

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kocánová Barbora; Müller Miloslav
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences

GA19-04340S
Europa humanistica II. Čeští a moravští editoři a překladatelé a antická tradice na přelomu 15. a 16. století

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vaculínová Marta
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Specific languages

GA19-06839S
Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikace

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dvořák Petr
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

GA19-12420S
Hyperintenzionální význam, teorie typů a logická dedukce

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pezlar Ivo
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

GA19-14180S
Individualismus v československé filosofii 1918-1948

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Landa Ivan
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

GA19-15511S
Údržba experimentálního času: Jak vědci získávají, zabezpečují a používají čas pro experimentální výzkum

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Vostal Filip
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Social sciences, interdisciplinary

GA19-16793S
Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409: Kvodlibet Matěje Knína jako křižovatka evropského středověkého vědění

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pavlíček Ota
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Theology

GA19-20031S
K nové ontologii společenské soudržnosti

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kouba Petr
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

GA19-20319S
Od Bolzana k Badiouovi: Zkoumání základů historické epistemologie a moderní evropské filosofie

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Nesbitt Nick
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

GA19-20498S
Hudba a obraz v myšlení dvacátého století

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Fulka Josef
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)

GJ19-03125Y
Matematika v Českých zemích: od jezuitského učení po Bernarda Bolzana

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Crippa Davide
Období řešení projektu: 2019-2021
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

GX19-28415X
Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace)

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Soukup Pavel
Období řešení projektu: 2019-2023
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

GA MŠk

EF17_050/0007971
Stoická rétorika v kontextu antické filosofické rétoriky

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mikeš Vladimír
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

LTC18040
Média kulturní opozice v Československu

Příjemce: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Matonoha Jan; Mervart Jan; Kopeček Michal
Období řešení projektu: 2018-2021
Obor OECD: General literature studies

GA TA ČR

TL01000430
Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Urban Petr; Koubová Alice; Hvorecký Juraj
Období řešení projektu: 2018-2021
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)

TL01000467
Etika provozu autonomních vozidel

Příjemce: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Černý David; Hříbek Tomáš
Období řešení projektu: 2018-2021
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)

GA ČR

GA18-05838S
Metafyzika vztahů ve druhé scholastice

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Svoboda David
Období řešení projektu: 2018-2020

GA MK

DG16P02B039
INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

Příjemce: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.; Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lečbychová Olga; Krupičková Šárka; Novák David; Gergelová Barbora; Suchomelová Marcela; Chvatík Ivan; Lhoták Martin; Duda Martin; Šlapáková Ivana; Pavelka Miroslav; Roháček Jiří; Marešová Jana; Malínek Vojtěch
Období řešení projektu: 2016-2020