Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Projekty ústavu


Nalezeno záznamů: 14

GA ČR

GA17-23955S
Jednota a mnohost v současném myšlení
Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hauser Michael
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-15645S
Logické modely usuzování a argumentace v přirozeném jazyce
Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Peregrin Jaroslav
Období řešení projektu: 2017-2019

GJ17-18344Y
Logicko-filozofická analýza pojmu identity
Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Klev Ansten
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-06904S
Meze rozumu ve věku rozumu: spory ve filosofii 18. století
Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Glombíček Petr
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-05919S
Mezi vnímáním a propozičním poznáním
Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Havrda Matyáš
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-12408S
Pravděpodobnostní argumentace v pozdně scholastické logice
Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hanke Miroslav
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-19808S
Přenos vědění. Osudy čtyř bestselerů v pozdně středověkých českých zemích
Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cermanová - Libichová Pavlína
Období řešení projektu: 2017-2019

GA17-16370S
Redukcionismus a emergence: perspektivy v současné filosofii a metodologii vědy
Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Havlík Vladimír
Období řešení projektu: 2017-2019

GA18-05838S
Metafyzika vztahů ve druhé scholastice
Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Svoboda David
Období řešení projektu: 2018-2020

GA MK

DG16P02B039
INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities
Příjemce: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.; Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lečbychová Olga; Krupičková Šárka; Novák David; Gergelová Barbora; Suchomelová Marcela; Chvatík Ivan; Lhoták Martin; Duda Martin; Šlapáková Ivana; Pavelka Miroslav; Roháček Jiří; Marešová Jana; Malínek Vojtěch
Období řešení projektu: 2016-2020

GA MŠk

LTC18040
Média kulturní opozice v Československu
Příjemce: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Matonoha Jan; Mervart Jan; Kopeček Michal
Období řešení projektu: 2018-2021
Obor OECD: General literature studies

EF16_027/0008030
Posílení mobility ve filosofickém bádání
Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pezlar Ivo
Období řešení projektu: 2018-2019
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

EF17_050/0007971
Stoická rétorika v kontextu antické filosofické rétoriky
Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mikeš Vladimír
Období řešení projektu: 2018-2020
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

GA TA ČR

TL01000430
Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě
Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Urban Petr; Koubová Alice; Hvorecký Juraj
Období řešení projektu: 2018-2021
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)