Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Projekty AV ČR


Nalezeno záznamů: 4

MSM200451701
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Genome evolution in hybrid systems of carp gudgeon and rainbowfish: insights from molecular cytogenetics

Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Majtánová Zuzana
Období řešení projektu: 2017-2018

StrategieAV21/7
StrategieAV
Kvalitní život ve zdraví i nemoci

Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.; Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.; Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Otáhal Jakub; Flachs Pavel; Mráček Tomáš; Macůrek Libor; Kozubek Stanislav; Syková Eva; Sedmera David; Jiruška Přemysl; Hamplová Dana

StrategieAV21/8
StrategieAV
Potraviny pro budoucnost

Příjemce: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; Botanický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Doležel Jaroslav; Kopečný Jan; Prášil Ondřej; Tlaskalová-Hogenová Helena

StrategieAV21/9
StrategieAV
Rozmanitost života a zdraví ekosystémů

Příjemce: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; Botanický ústav AV ČR, v. v. i.; Geologický ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šimek Miloslav; Zima Jan; Petřík Petr; Štefka Jan; Krahulec František; Elhottová Dana; Kopáček Jiří; Cajthaml Tomáš