Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Projekty AV ČR


Nalezeno záznamů: 9

MSM100481902
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Study of Li diffusion in ISOL targets for production of radioactive ion beams

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Cannavó Antonino
Období řešení projektu: 2019-2020

BAS-17-04
Bilaterální spolupráce
Dosimetry of radiation events in the atmosphere

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Turek Karel
Období řešení projektu: 2017-2019

NAS-17-06
Bilaterální spolupráce
The large-time behaviour of the heat equation under geometric and electromagnetic perturbations

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Krejčiřík David
Období řešení projektu: 2017-2019

StrategieAV21/16
StrategieAV
Vesmír pro lidstvo

Příjemce: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Svoboda Jiří; Santolík Ondřej; Lédl Vít; Ambrožová Iva
Období řešení projektu: 2017-2021
Obor OECD: Astronomy (including astrophysics, space science)

MTA-16-06
Bilaterální spolupráce
Ab initio and semimicroscopic symmetry-adapted approaches to nuclear collectivity

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dytrych Tomáš
Období řešení projektu: 2016-2018

SAV-15-19
Bilaterální spolupráce
Radiační pole v blízkosti Země: možné souvislosti s kosmickým zářením měřeným na zemském povrchu

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kubančák Ján
Období řešení projektu: 2015-2017

StrategieAV21/2
StrategieAV
Systémy pro jadernou energetiku

Příjemce: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pánek Radomír; Matějíček Jiří; Málek Jiří; Wagner Vladimír; Stöckel Jan

StrategieAV21/5
StrategieAV
Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů

Příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.; Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kunz Ludvík; Lejček Pavel; Chráska Tomáš; Šittner Petr; Rostohar Danijela; Hutař Pavel; Kroupa Aleš; Macková Anna; Friák Martin

StrategieAV21/7
StrategieAV
Kvalitní život ve zdraví i nemoci

Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.; Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.; Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Otáhal Jakub; Flachs Pavel; Mráček Tomáš; Macůrek Libor; Kozubek Stanislav; Syková Eva; Sedmera David; Jiruška Přemysl; Hamplová Dana