Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Projekty AV ČR


Nalezeno záznamů: 10

CSIC-20-12
Bilaterální spolupráce
Substructural Modal Logics for Knowledge Representation

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sedlár Igor
Období řešení projektu: 2020-2021

VVAM-19-02
Podpora výzkumně-vzdělávacích aktivit pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí
Prague Logistic Camp 2019

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sedlár Igor
Období řešení projektu: 2019-2019

CAS-17-03
Bilaterální spolupráce
Kauzalita mezi škálami variability klimatu

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Paluš Milan
Období řešení projektu: 2017-2019

JSPS-16-08
Bilaterální spolupráce
Nonclassical Mathematics Based on Fuzzy, Paraconsistent and Substructural Logics.

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Horčík Rostislav
Období řešení projektu: 2016-2018

DAAD-15-30
Bilaterální spolupráce
Spatio-temporal characterization of multi- and cross-scale atmospheric interactions: Unveiling complex causality patterns for anticipation of future regional climate change

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Paluš Milan
Období řešení projektu: 2015-2016

SAV-15-18
Bilaterální spolupráce
Synchronizace a kauzalita ve složitých systémech: Metody a analýzy časových řad

Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Paluš Milan
Období řešení projektu: 2015-2017

StrategieAV21/1
StrategieAV
Naděje a rizika digitálního věku

Příjemce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.; Matematický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.; Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.; Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Flusser Jan; Krejčí Pavel; Cintula Petr; Paluš Milan

StrategieAV21/14
StrategieAV
Formy a funkce komunikace

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Orientální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.; Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Koťátko Petr; Hrubec Marek; Blatný Marek; Holý Martin; Novotný Robert; Majer Ondrej; Hvorecký Juraj; Kostlán Antonín; Franc Martin; Havlík Vladimír; Stöckelová Tereza; Winter Tomáš

StrategieAV21/3
StrategieAV
Účinná přeměna a skladování energie

Příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Centrum výzkumu globální změny v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.; Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.; Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.; Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.; Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Plešek Jiří; Kavan Ladislav; Pelikán Emil; Hrubý Jan; Čelikovský Sergej; Punčochář Miroslav; Samek Ota

StrategieAV21/4
StrategieAV
Přírodní hrozby

Příjemce: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.; Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.; Centrum výzkumu globální změny v. v. i.; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Geologický ústav AV ČR, v. v. i.; Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.; Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Stemberk Josef; Šílený Jan; Tesař Miroslav; Filippi Michal; Blaheta Radim; Burešová Dalia; Borovička Jiří