Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Projekty AV ČR


Nalezeno záznamů: 12

AP1102
Advanced Fluoroscence Methods in Biophysics and Biology
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hof Martin
Období řešení projektu: 2012-2017

MTA-16-05
Advanced methods for treatment of systems with static and dynamic correlation based on the density matrix renormalization group technique and their applications
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pittner Jiří
Období řešení projektu: 2016-2018

MTA-16-02
Electron Transport in Single Molecule Junctions. Direct measurement of electrical and thermoelectric currents using break junction technique
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hromadová Magdaléna
Období řešení projektu: 2016-2018

DAAD-16-07
Linear scaling local multireference coupled cluster methods
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pittner Jiří
Období řešení projektu: 2016-2017

VAST-16-05
New application ways of solar photocatalysis for water detoxication in countryside contaminated by dioxin during the Vietnam War
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jirkovský Jaromír
Období řešení projektu: 2016-2017

AP1703
Molecular Beams and Clusters
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Fárník Michal
Období řešení projektu: 2018-2023

MTA-19-04
Advanced methods for treatment of systems with static and dynamic correlation based on the relativistic density matrix renormalization group and coupled cluster techniques and their applications
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pittner Jiří
Období řešení projektu: 2019-2021

DAAD-19-02
Molecular level studies of synergy in chemo-radiation therapy of cancer
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kočišek Jaroslav
Období řešení projektu: 2019-2020

StrategieAV21/14
Formy a funkce komunikace
Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Orientální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.; Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Koťátko Petr; Hrubec Marek; Blatný Marek; Holý Martin; Novotný Robert; Majer Ondrej; Hvorecký Juraj; Kostlán Antonín; Franc Martin; Havlík Vladimír; Stöckelová Tereza; Winter Tomáš

StrategieAV21/7
Kvalitní život ve zdraví i nemoci
Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.; Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.; Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Otáhal Jakub; Flachs Pavel; Mráček Tomáš; Macůrek Libor; Kozubek Stanislav; Syková Eva; Sedmera David; Jiruška Přemysl; Hamplová Dana

StrategieAV21/10
Molekuly a materiály pro život
Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.; Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Rypáček František; Kavan Ladislav; Hocek Michal

StrategieAV21/3
Účinná přeměna a skladování energie
Příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Centrum výzkumu globální změny v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.; Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.; Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.; Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.; Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Plešek Jiří; Kavan Ladislav; Pelikán Emil; Hrubý Jan; Čelikovský Sergej; Punčochář Miroslav; Samek Ota