Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Projekty AV ČR

Data ze dne: 18.02.2020 v 18:02:38

LZA-19-03
Latvian-West Slavic linguistic and cultural connections: past, present, perspectives
Příjemce: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Jankowiak Mirosław
Období řešení projektu: 2019-2021

SAV-18-29
Language and culture under the Carpathians in terms of current Slovak-Czech research
Příjemce: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Čermák Václav
Období řešení projektu: 2018-2020

BAS-17-22
Bulgarian-Czech Relations in the Context of the European Ideas and Cultural Trends (19.–20. Centuries)
Příjemce: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Černý Marcel
Období řešení projektu: 2017-2019

BAS-17-23
Current Electronic Material Bases of Bulgarian and Czech Neologisms – Theoretical and Applied Aspects
Příjemce: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Nisheva Bozhana
Období řešení projektu: 2017-2019

StrategieAV21/11
Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací
Příjemce: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Orientální ústav AV ČR, v. v. i.; Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sommer Petr; Semotanová Eva; Němeček Jan; Tůma Oldřich; Chotaš Jiří; Lahoda Vojtěch; Strnad Jaroslav
Období řešení projektu:

StrategieAV21/12
Paměť v digitálním věku
Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Orientální ústav AV ČR, v. v. i.; Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Velek Luboš; Hájková Dagmara; Piorecký Karel; Lhoták Martin; Flaišman Jiří
Období řešení projektu: